Informacje dodatkowe     Boot Menu Amigi


Boot Menu to specjalne menu, które można wywołać na Amidze z Kickstartem 2.0+, przytrzymując
wciśnięte obydwa przyciski myszy, podczas włączania lub resetowania komputera. Po raz pierwszy
takie menu startowe pojawiło się w A3000 z Kickstartem 1.4 alpha 18 (36.20). Był to tylko jeden ekran,
zawierający informacje diagnostyczne, o zainstalowanych kartach rozszerzeń. Następnie wprowadzono
A3000 z Kickstartem 2.0 beta (36.28), który wyświetla już menu z listą urządzeń startowych (np. stacje
dyskietek, partycje HDD). Menu to umożliwia włączanie/wyłączanie wybranych napędów oraz boot-
owanie z dowolnego z nich (także bez sekwencji startowej - Startup-Sequence). Jeśli w Amidze jest
zainstalowanych więcej niż 10 napędów, to są one wyświetlane na kolejnych stronach boot menu
(przycisk NEXT PAGE). W Kickstarcie 2.0 beta (36.67) zmieniono tylko położenie elementów interfejsu
użytkownika. Menu startowe z Kickstartu 2.02 (36.207) różni się tym, że zawiera drugi ekran (Advanced
Options) z ustawieniami napędów i szczegółowymi informacjami o nich. Kickstart 3.0 beta (39.65)
zawiera dodatkowo trzeci ekran z ustawieniami graficznymi (Graphics Options). W Kickstarcie 3.0/3.1
znajduje się znacznie zmienione boot menu, które jest podzielone na trzy sekcje:
Boot Options -zawiera dwie przewijane listy: na jednej zaznacza się napęd do bootowania, a na drugiej znajdują się
szczegółowe informacje o napędach i włącza/wyłącza się wybrane z nich. Pod nimi jest umieszczone
pole wyboru "Disable CPU Caches", które służy do wyłączenia pamięci cache procesora 68020+.
Opcja ta przydaje się do uruchomienia oprogramowania, które nie działa prawidłowo kiedy pamięć
cache procesora jest włączona (nieliczne gry/programy). Wyłączenie pamięci cache procesora,
powoduje obniżenie jego wydajności (można to zauważyć nawet w systemie Workbench).
Display Options -zawiera opcje dotyczące wyświetlania obrazu oraz układu graficznego. W grupie "Display Type"
można wybrać standard wyświetlania obrazu TV (PAL lub NTSC). W grupie "Chip Type" wybiera
się, jaki układ graficzny ma być używany/emulowany przez Amigę. Jeśli Amiga posiada układy
graficzne AGA, to do wyboru są 3 opcje: "Original" - emulacja układów OCS, "Enhanced" - emu-
lacja układów ECS oraz "Best Available" - używanie układów AGA. Jeśli Amiga posiada układy
graficzne ECS, to do wyboru są 2 opcje: "Original" - emulacja układów OCS oraz "Enhanced" -
używanie układów ECS. Jeśli Amiga posiada układy graficzne OCS, to przycisk włączający ten
ekran jest nieaktywny. Opcja emulacji starszych układów graficznych przydaje się do uruchomienia
oprogramowania, które nie działa prawidłowo na nowszych układach ECS/AGA (nieliczne gry).
Expansion Board Diagnostic -zawiera informacje diagnostyczne, o zainstalowanych kartach rozszerzeń: kod pro-
ducenta i produktu oraz stan rozszerzenia: "Working" - działa lub "Defective" - nie
działa. Jeśli jedna z kart rozszerzeń nie działa, to ten ekran jest wyświetlany auto-
matycznie po włączeniu/resecie Amigi. Istnieją programy dla systemu Workbench,
które na podstawie kodu producenta i produktu identyfikują nazwę firmy oraz
wyprodukowanej przez nią karty.

Ważną funkcją boot menu jest możliwość włączania/wyłączania (Enable/Disable) napędów startowych
Amigi. Opcja wyłączania nieużywanych stacji dyskietek i partycji twardego dysku, przydaje się do uru-
chomienia oprogramowania, które wymaga dużej ilości wolnej pamięci RAM (nieliczne gry/programy).
Wyłączając 1 stację dyskietek lub partycję twardego dysku, uzyskuje się ok. 26 kB wolnej pamięci RAM.

UWAGA: należy pamiętać, że ustawienia wybrane w boot menu będą użyte tylko podczas aktualnie
               wykonywanego bootowania. Po wyłączeniu/resecie Amigi ustawienia boot menu, przyjmą
               domyślne wartości.

Wygląd boot menu w różnych wersjach Kickstartu:

Kickstart 1.4 alpha 18 (36.20)
Kickstart 1.4 alpha 18 (36.20)
Kickstart 2.0 beta (36.28)
Kickstart 2.0 beta (36.28)
Kickstart 2.0 beta (36.67)
Kickstart 2.0 beta (36.67)
Kickstart 2.02 (36.207) Kickstart 2.02 (36.207)
Kickstart 2.02 (36.207)
Kickstart 3.0 beta (39.65) Kickstart 3.0 beta (39.65) Kickstart 3.0 beta (39.65)
Kickstart 3.0 beta (39.65)
Kickstart 3.0/3.1 Kickstart 3.0/3.1 Kickstart 3.0/3.1 Kickstart 3.0/3.1
Kickstart 3.0/3.1