Informacje dodatkowe     Awarie systemu Amigi


Na Amidze awaria systemu (Software Failure) następuje, gdy oprogramowanie wykona nieprawidłową
lub niedozwoloną operację. W zależności od rodzaju popełnionego błędu, mogą pojawić się trzy różne
komunikaty:

    Systemowy komunikat zawierający nazwę niedziałającego
prawidłowo programu (zadania) i numer błędu.
Jego pojawienie się oznacza, że został popełniony zwykle
niegroźny błąd, pozwalający na dalsze działanie systemu.
W tym celu, należy poczekać aż wszystkie napędy przestaną
pracować i nacisnąć przycisk Suspend. Naciśnięcie
przycisku Reboot spowoduje zresetowanie komputera.

Dwa poniższe komunikaty z żółtą lub czerwoną migającą ramką, są wyświetlane u góry czarnego
ekranu. Zawierają numer błędu (Error) i adres pamięci, pod którym znajduje się niedziałające
zadanie (Task).Pojawienie się żółtego komunikatu, sygnalizuje wystąpienie zwykle niegroźnego błędu,
pozwalającego na dalsze działanie systemu, po naciśnięciu lewego przycisku myszki.

Pojawienie się czerwonego komunikatu oznacza, że wystąpił poważny błąd i system nie będzie już
prawidłowo funkcjonował. Po naciśnięciu lewego przycisku myszki, komputer zostanie zresetowany.

Po zainstalowaniu w systemie programu MCP (Master Control Program) i wybraniu odpowiedniej opcji,
każdy komunikat o błędzie będzie wyświetlany w systemowym oknie, które jest bardziej rozbudowane.
Zawiera adres pamięci, pod którym znajduje się nie działające zadanie (Task), nazwę tego zadania,
numer (Error), typ (DEADEND lub RECOVERABLE), objaśnienie (by) i przyczynę (Cause) błędu,
zawartość rejestrów procesora (PC, D0-D7, A0-A7) oraz 24 komórek pamięci, o adresach w rejestrze
A7 do A7+20.Ponadto posiada dodatkowe przyciski o następujących funkcjach:
Continue - kontynuuje wykonywanie zadania.
Remove - usuwa z pamięci zadanie i wszystkie należące do niego okna i ekrany.
Reboot - resetuje komputer.
Change PC - wyświetla okno umożliwiające zmianę wartości rejestru PC:

                       

Jump RTS - wykonuje skok do instrukcji RTS.
Save - zapisuje zawartość okna "Software Failure..." do pliku tekstowego,
            a następnie kontynuuje wykonywanie zadania.
Suspend - przerywa wykonywanie zadania i pozostawia je w pamięci.