Informacje dodatkowe     Kody szesnastkowe instrukcji procesora 6502


KOD
 INSTRUKCJA 
00  BRK
01aa  ORA ($aa, X)
02  ---
03  ---
04  ---
05aa  ORA $aa
06aa  ASL $aa
07  ---
08  PHP
09dd  ORA #$dd
0A  ASL A
0B  ---
0C  ---
0Daaaa  ORA $aaaa
0Eaaaa  ASL $aaaa
0F  ---
10rr  BPL rr
11aa  ORA ($aa), Y
12  ---
13  ---
14  ---
15aa  ORA $aa, X
16aa  ASL $aa, X
17  ---
18  CLC
19aaaa  ORA $aaaa, Y
1A  ---
1B  ---
1C  ---
1Daaaa  ORA $aaaa, X
1Eaaaa  ASL $aaaa, X
1F  ---
20aaaa  JSR $aaaa
21aa  AND ($aa, X)
22  ---
23  ---
24aa  BIT $aa
25aa  AND $aa
26aa  ROL $aa
27  ---
28  PLP
29dd  AND #$dd
2A  ROL A
2B  ---
2Caaaa  BIT $aaaa
2Daaaa  AND $aaaa
2Eaaaa  ROL $aaaa
2F  ---
30rr  BMI rr
31aa  AND ($aa), Y
32  ---
33  ---
34  ---
35aa  AND $aa, X
36aa  ROL $aa, X
37  ---
38  SEC
39aaaa  AND $aaaa, Y
3A  ---
3B  ---
3C  ---
3Daaaa  AND $aaaa, X
3Eaaaa  ROL $aaaa, X
3F  ---
KOD
 INSTRUKCJA 
40  RTI
41aa  EOR ($aa, X)
42  ---
43  ---
44  ---
45aa  EOR $aa
46aa  LSR $aa
47  ---
48  PHA
49dd  EOR #$dd
4A  LSR A
4B  ---
4Caaaa  JMP $aaaa
4Daaaa  EOR $aaaa
4Eaaaa  LSR $aaaa
4F  ---
50rr  BVC rr
51aa  EOR ($aa), Y
52  ---
53  ---
54  ---
55aa  EOR $aa, X
56aa  LSR $aa, X
57  ---
58  CLI
59aaaa  EOR $aaaa, Y
5A  ---
5B  ---
5C  ---
5Daaaa  EOR $aaaa, X
5Eaaaa  LSR $aaaa, X
5F  ---
60  RTS
61aa  ADC ($aa, X)
62  ---
63  ---
64  ---
65aa  ADC $aa
66aa  ROR $aa
67  ---
68  PLA
69dd  ADC #$dd
6A  ROR A
6B  ---
6Caaaa  JMP ($aaaa)
6Daaaa  ADC $aaaa
6Eaaaa  ROR $aaaa
6F  ---
70rr  BVS rr
71aa  ADC ($aa), Y
72  ---
73  ---
74  ---
75aa  ADC $aa, X
76aa  ROR $aa, X
77  ---
78  SEI
79aaaa  ADC $aaaa, Y
7A  ---
7B  ---
7C  ---
7Daaaa  ADC $aaaa, X
7Eaaaa  ROR $aaaa, X
7F  ---
KOD
 INSTRUKCJA 
80  ---
81aa  STA ($aa, X)
82  ---
83  ---
84aa  STY $aa
85aa  STA $aa
86aa  STX $aa
87  ---
88  DEY
89  ---
8A  TXA
8B  ---
8Caaaa  STY $aaaa
8Daaaa  STA $aaaa
8Eaaaa  STX $aaaa
8F  ---
90rr  BCC rr
91aa  STA ($aa), Y
92  ---
93  ---
94aa  STY $aa, X
95aa  STA $aa, X
96aa  STX $aa, Y
97  ---
98  TYA
99aaaa  STA $aaaa, Y
9A  TXS
9B  ---
9C  ---
9Daaaa  STA $aaaa, X
9E  ---
9F  ---
A0dd  LDY #$dd
A1aa  LDA ($aa, X)
A2dd  LDX #$dd
A3  ---
A4aa  LDY $aa
A5aa  LDA $aa
A6aa  LDX $aa
A7  ---
A8  TAY
A9dd  LDA #$dd
AA  TAX
AB  ---
ACaaaa  LDY $aaaa
ADaaaa  LDA $aaaa
AEaaaa  LDX $aaaa
AF  ---
B0rr  BCS rr
B1aa  LDA ($aa), Y
B2  ---
B3  ---
B4aa  LDY $aa, X
B5aa  LDA $aa, X
B6aa  LDX $aa, Y
B7  ---
B8  CLV
B9aaaa  LDA $aaaa, Y
BA  TSX
BB  ---
BCaaaa  LDY $aaaa, X
BDaaaa  LDA $aaaa, X
BEaaaa  LDX $aaaa, Y
BF  ---
KOD
 INSTRUKCJA 
C0dd  CPY #$dd
C1aa  CMP ($aa, X)
C2  ---
C3  ---
C4aa  CPY $aa
C5aa  CMP $aa
C6aa  DEC $aa
C7  ---
C8  INY
C9dd  CMP #$dd
CA  DEX
CB  ---
CCaaaa  CPY $aaaa
CDaaaa  CMP $aaaa
CEaaaa  DEC $aaaa
CF  ---
D0rr  BNE rr
D1aa  CMP ($aa), Y
D2  ---
D3  ---
D4  ---
D5aa  CMP $aa, X
D6aa  DEC $aa, X
D7  ---
D8  CLD
D9aaaa  CMP $aaaa, Y
DA  ---
DB  ---
DC  ---
DDaaaa  CMP $aaaa, X
DEaaaa  DEC $aaaa, X
DF  ---
E0dd  CPX #$dd
E1aa  SBC ($aa, X)
E2  ---
E3  ---
E4aa  CPX $aa
E5aa  SBC $aa
E6aa  INC $aa
E7  ---
E8  INX
E9dd  SBC #$dd
EA  NOP
EB  ---
ECaaaa  CPX $aaaa
EDaaaa  SBC $aaaa
EEaaaa  INC $aaaa
EF  ---
F0rr  BEQ rr
F1aa  SBC ($aa), Y
F2  ---
F3  ---
F4  ---
F5aa  SBC $aa, X
F6aa  INC $aa, X
F7  ---
F8  SED
F9aaaa  SBC $aaaa, Y
FA  ---
FB  ---
FC  ---
FDaaaa  SBC $aaaa, X
FEaaaa  INC $aaaa, X
FF  ---

Objaśnienie:
aaaa - 16-bitowy adres w kodzie instrukcji jest zapisywany w systemie Little-Endian.
           Oznacza to, że najpierw znajduje się młodszy, a dopiero później starszy bajt adresu.
           Przykład: ROL $1234 = 2E3412.