Informacje dodatkowe     Procesory i koprocesory rodziny 68xxx


68008 -procesor z 8-bitową szyną danych, częstotliwość taktowania 8-16 MHz.
Wersja w obudowie DIP48 posiada 20-bitową szynę adresową (adresuje do 1 MB pamięci).
Wersja w obudowie LCC52 posiada 22-bitową szynę adresową (adresuje do 4 MB pamięci).
Stosowany w komputerze Sinclair QL.
68010 -procesor 16/32-bitowy z obsługą pamięci wirtualnej, 23-bitowa szyna adresowa (adresuje
do 16 MB pamięci), częstotliwość taktowania 8-16 MHz, obudowa DIP64, QFP68, PGA68.
68012 -procesor 16/32-bitowy z obsługą pamięci wirtualnej, 31-bitowa szyna adresowa
(adresuje do 2 GB pamięci), częstotliwość taktowania 8-12 MHz, obudowa PGA84.
68020 -procesor 32-bitowy z obsługą pamięci wirtualnej, adresuje do 4 GB pamięci, częstotliwość taktowania
8-33 MHz, obudowa PGA114, QFP132. Dodano w nim nowe instrukcje, tryby adresowania, 256 B
pamięci cache dla instrukcji oraz sprzętową obsługę koprocesorów matematycznych MC68881/68882
i jednostki zarządzania pamięcią MC68851. Stosowany w komputerach Apple Macintosh 2/LC
oraz Amiga 2500.
68EC020 -procesor 68020 z 24-bitową szyną adresową (adresuje do 16 MB pamięci).
Stosowany w komputerze Amiga 1200 i konsoli Amiga CD32.
68030 -procesor 32-bitowy z obsługą pamięci wirtualnej, adresuje do 4 GB pamięci, częstotliwość taktowania
16-50 MHz, obudowa PGA128, QFP132. W porównaniu do 68020 dodano w nim 256 B pamięci cache
dla danych oraz jednostkę zarządzania pamięcią MMU (kompatybilną z MC68851). Stosowany w kom-
puterach Apple Macintosh 2x/2fx/LC 2, Atari TT/Falcon oraz Amiga 3000.
68EC030 -procesor 68030 bez jednostki zarządzania pamięcią MMU.
Stosowany w tańszych egzemplarzach komputera Amiga 4000.
68040 -procesor 32-bitowy z obsługą pamięci wirtualnej, adresuje do 4 GB pamięci, częstotliwość taktowania
20-40 MHz, obudowa PGA179, QFP184. W porównaniu do 68030 zwiększono w nim do 4 kB pamięć
cache dla instrukcji i danych oraz dodano koprocesor matematyczny FPU (kompatybilny z MC68882).
Kilka niezaimplementowanych instrukcji koprocesora MC68882 jest realizowanych programowo, za
pomocą pakietu FPSP (Floating Point Support Package). Stosowany w komputerach Apple Macintosh
Quadra 700/900/Centris 660AV oraz Amiga 4000/4000T.
68EC040 -procesor 68040 bez koprocesora matematycznego FPU i jednostki zarządzania pamięcią MMU.
68LC040 -procesor 68040 bez koprocesora matematycznego FPU.
Stosowany w komputerach Apple Macintosh LC 475/575/580/630.
68040V -procesor 68040 bez koprocesora matematycznego FPU, zasilany napięciem +3.3V.
Jest to procesor statyczny, którego częstotliwość pracy można zmniejszyć do 0 Hz.
68EC040V -procesor 68040 bez koprocesora matematycznego FPU i jednostki zarządzania pamięcią MMU,
zasilany napięciem +3.3V. Jest to procesor statyczny, którego częstotliwość pracy można
zmniejszyć do 0 Hz.
68060 -procesor 32-bitowy z obsługą pamięci wirtualnej, adresuje do 4 GB pamięci, częstotliwość taktowania
50-75 MHz, obudowa PGA206, BGA304. W porównaniu do 68040 zwiększono w nim do 8 kB pamięć
cache dla instrukcji i danych oraz zmniejszono napięcie zasilania do +3.3V. Jest to procesor statyczny,
którego częstotliwość pracy można zmniejszyć do 0 Hz. Stosowany w komputerze Amiga 4000T.
68EC060 -procesor 68060 bez koprocesora matematycznego FPU i jednostki zarządzania pamięcią MMU.
68LC060 -procesor 68060 bez koprocesora matematycznego FPU.
68330 -procesor 16/32-bitowy (CPU32) z obsługą pamięci wirtualnej, z możliwością wyboru szerokości
szyny danych: 8- lub 16-bitów, 32-bitowa szyna adresowa (adresuje do 4 GB pamięci),
częstotliwość taktowania 16-25 MHz, obudowa QFP128, QFP132. Jest to procesor statyczny,
którego częstotliwość pracy można zmniejszyć do 0 Hz.
68330V -procesor 68330 (CPU32), zasilany napięciem +3.3V, częstotliwość taktowania 8-16 MHz.
68340 -procesor 68330 z wbudowanym 2-kanałowym kontrolerem DMA (CPU32+), obudowa PGA145, QFP144.
68340V -procesor 68340 (CPU32+), zasilany napięciem +3.3V, częstotliwość taktowania 8-16 MHz.
68851 -jednostka zarządzania pamięcią MMU, częstotliwość taktowania 8-20 MHz, obudowa PGA132.
Zapewnia obsługę stronicowania pamięci, niezbędną m.in. do uruchomienia systemu operacyjnego
NetBSD i Linux na procesorze MC68020.
68881 -koprocesor matematyczny FPU, częstotliwość taktowania 8-25 MHz,
obudowa PGA68, LCC68. Stosowany w komputerze Macintosh 2.
68882 -ulepszony koprocesor matematyczny FPU, częstotliwość taktowania 8-50 MHz,
obudowa PGA68, LCC68. Stosowany w komputerze Atari TT.

ModelSzyna
danych/adresowa
[bit]
Pamięć cache
instrukcji/danych
[B]
Częstotliwość
pracy
[MHz]
Napięcie
zasilania
[V]
Wbudowane
MMU/FPU
Liczba
tranzystorów
Rejestry
wewnętrzne
68000
68EC000
68HC000
68SEC000
16/23
8-16/24 (1)
16/23
8-16/24 (1)
---8-16
8-20
8-20
10-20
+5
+5
+5
+3.3/+5
---68000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR.
680088/20-22 (2)---8-16+5---70000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR.
6801016/236/- (3)8-16+5---84000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR.
68020
68EC020
8-32/32 (1)
8-32/24 (1)
256/-16-33
16-25
+5---190000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (ISP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, A7'' (MSP),
CAAR, CACR.
680308-32/32 (1)256/25620-50+5MMU/-273000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (ISP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, A7'' (MSP),
CAAR, CACR, CRP, SRP,
TC, TT0, TT1, MMUSR.
68EC0308-32/32 (1)256/25625-40+5---251000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (ISP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, A7'' (MSP),
CAAR, CACR, AC0, AC1,
ACUSR.
6804032/324096/409625-40+5MMU/FPU1170000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (ISP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, A7'' (MSP),
CACR, URP, SRP, TC,
DTT0, DTT1, ITT0, ITT1,
MMUSR, FP0-FP7, FPCR,
FPSR, FPIAR.
68LC040
68040V
32/324096/409620-40
25-33
+5
+3.3
MMU/-962000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (ISP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, A7'' (MSP),
CACR, URP, SRP, TC,
DTT0, DTT1, ITT0, ITT1,
MMUSR.
68EC040
68EC040V
32/324096/409620-40
25-33
+5
+3.3
---813500D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (ISP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, A7'' (MSP),
CACR, DAC0, DAC1,
IAC0, IAC1, ACUSR.
6806032/328192/819250-75+3.3MMU/FPU2500000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, CACR,
URP, SRP, TC, DTT0, DTT1,
ITT0, ITT1, PCR, BUSCR,
FP0-FP7, FPCR, FPSR,
FPIAR.
68LC06032/328192/819250-75+3.3MMU/-2292000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, CACR,
URP, SRP, TC, DTT0, DTT1,
ITT0, ITT1, PCR, BUSCR.
68EC06032/328192/819250-75+3.3---2143500D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR, CACR,
DTT0, DTT1, ITT0, ITT1,
PCR, BUSCR.
68330
68330V
8-16/32 (1)---16-25
8-16
+5
+3.3
---235000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR.
68340
68340V
8-16/32 (1)---16-25
8-16
+5
+3.3
---350000D0-D7, A0-A6, A7 (USP),
A7' (SSP), PC, SR/CCR,
SFC, DFC, VBR.
688518-32/32 (1)---12-20+5MMU/-210000BAD0-BAD7, BAC0-BAC7,
CRP, DRP, SRP, TC, PCSR,
PSR, CAL, VAL, SCC, AC.
68881
68882
8-32/5 (1)---12-25
16-33
+5-/FPU155000
176000
FP0-FP7, FPCR,
FPSR, FPIAR.

OBJAŚNIENIA:
(1) - szerokość szyny danych jest wybierana sprzętowo.
(2) - szerokość szyny adresowej zależy od obudowy procesora 68008: DIP48 = 20-bit, LCC52 = 22-bit.
(3) - procesor 68010 posiada 6 bajtów (3 słowa) pamięci cache
        dla instrukcji, wykonywanych w trybie pętli (Loop mode).