Informacje dodatkowe     Kody szesnastkowe instrukcji procesora MC68000


    STRONA CIĄGLE W BUDOWIE
Z powodu mnóstwa materiałów do opraco-
wania i zbyt małej ilości wolnego czasu
(jak widać na załączonym obrazku).


00  02  04  06  08   0A  0C  0_  11  13  21   23  31  33  40  42   44  46  48  4A  4C   4E  50  51  52  53   54  55  56  57  58   59  5A  5B  5C  5D   5E  5F  60  61  62   63  64  65  66  67   68  69  6A  6B  6C   6D  6E  6F  E0  E1   E2  E3  E4  E5  E6   E7

KOD
INSTRUKCJA
000_00dd  ORI.b #$dd,Dx
001_00dd  ORI.b #$dd,(Ax)
  ORI.b #$dd,(Ax)+
002_00dd
002_00ddnnnn
003_00dd__nn
003800ddaaaa
003900ddaaaaaaaa
ORI.b #$dd,-(Ax)
ORI.b #$dd,$nnnn(Ax)
ORI.b #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ORI.b #$dd,$aaaa
ORI.b #$dd,$aaaaaaaa
003C00dd  ORI (.b) #$dd,CCR
004_dddd  ORI.w #$dddd,Dx
005_dddd  ORI.w #$dddd,(Ax)
  ORI.w #$dddd,(Ax)+
006_dddd
006_ddddnnnn
007_dddd__nn
0078ddddaaaa
0079ddddaaaaaaaa
ORI.w #$dddd,-(Ax)
ORI.w #$dddd,$nnnn(Ax)
ORI.w #$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ORI.w #$dddd,$aaaa
ORI.w #$dddd,$aaaaaaaa
007Cdddd  ORI (.w) #$dddd,SR
008_dddddddd  ORI.l #$dddddddd,Dx
009_dddddddd  ORI.l #$dddddddd,(Ax)
  ORI.l #$dddddddd,(Ax)+
00A_dddddddd
00A_ddddddddnnnn
00B_dddddddd__nn
00B8ddddddddaaaa
00B9ddddddddaaaaaaaa
ORI.l #$dddddddd,-(Ax)
ORI.l #$dddddddd,$nnnn(Ax)
ORI.l #$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ORI.l #$dddddddd,$aaaa
ORI.l #$dddddddd,$aaaaaaaa
020_00dd  ANDI.b #$dd,Dx
021_00dd  ANDI.b #$dd,(Ax)
  ANDI.b #$dd,(Ax)+
022_00dd
022_00ddnnnn
023_00dd__nn
023800ddaaaa
023900ddaaaaaaaa
ANDI.b #$dd,-(Ax)
ANDI.b #$dd,$nnnn(Ax)
ANDI.b #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ANDI.b #$dd,$aaaa
ANDI.b #$dd,$aaaaaaaa
023C00dd  ANDI (.b) #$dd,CCR
024_dddd  ANDI.w #$dddd,Dx
025_dddd  ANDI.w #$dddd,(Ax)
  ANDI.w #$dddd,(Ax)+
026_dddd
026_ddddnnnn
027_dddd__nn
0278ddddaaaa
0279ddddaaaaaaaa
ANDI.w #$dddd,-(Ax)
ANDI.w #$dddd,$nnnn(Ax)
ANDI.w #$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ANDI.w #$dddd,$aaaa
ANDI.w #$dddd,$aaaaaaaa
027Cdddd  ANDI (.w) #$dddd,SR
028_dddddddd  ANDI.l #$dddddddd,Dx
029_dddddddd  ANDI.l #$dddddddd,(Ax)
  ANDI.l #$dddddddd,(Ax)+
02A_dddddddd
02A_ddddddddnnnn
02B_dddddddd__nn
02B8ddddddddaaaa
02B9ddddddddaaaaaaaa
ANDI.l #$dddddddd,-(Ax)
ANDI.l #$dddddddd,$nnnn(Ax)
ANDI.l #$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ANDI.l #$dddddddd,$aaaa
ANDI.l #$dddddddd,$aaaaaaaa
040_00dd  SUBI.b #$dd,Dx
041_00dd  SUBI.b #$dd,(Ax)
  SUBI.b #$dd,(Ax)+
042_00dd
042_00ddnnnn
043_00dd__nn
043800ddaaaa
043900ddaaaaaaaa
SUBI.b #$dd,-(Ax)
SUBI.b #$dd,$nnnn(Ax)
SUBI.b #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
SUBI.b #$dd,$aaaa
SUBI.b #$dd,$aaaaaaaa
044_dddd  SUBI.w #$dddd,Dx
045_dddd  SUBI.w #$dddd,(Ax)
  SUBI.w #$dddd,(Ax)+
046_dddd
046_ddddnnnn
047_dddd__nn
0478ddddaaaa
0479ddddaaaaaaaa
SUBI.w #$dddd,-(Ax)
SUBI.w #$dddd,$nnnn(Ax)
SUBI.w #$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
SUBI.w #$dddd,$aaaa
SUBI.w #$dddd,$aaaaaaaa
048_dddddddd  SUBI.l #$dddddddd,Dx
049_dddddddd  SUBI.l #$dddddddd,(Ax)
  SUBI.l #$dddddddd,(Ax)+
04A_dddddddd
04A_ddddddddnnnn
04B_dddddddd__nn
04B8ddddddddaaaa
04B9ddddddddaaaaaaaa
SUBI.l #$dddddddd,-(Ax)
SUBI.l #$dddddddd,$nnnn(Ax)
SUBI.l #$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
SUBI.l #$dddddddd,$aaaa
SUBI.l #$dddddddd,$aaaaaaaa
060_00dd  ADDI.b #$dd,Dx
061_00dd  ADDI.b #$dd,(Ax)
  ADDI.b #$dd,(Ax)+
062_00dd
062_00ddnnnn
063_00dd__nn
063800ddaaaa
063900ddaaaaaaaa
ADDI.b #$dd,-(Ax)
ADDI.b #$dd,$nnnn(Ax)
ADDI.b #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ADDI.b #$dd,$aaaa
ADDI.b #$dd,$aaaaaaaa
064_dddd  ADDI.w #$dddd,Dx
065_dddd  ADDI.w #$dddd,(Ax)
  ADDI.w #$dddd,(Ax)+
066_dddd
066_ddddnnnn
067_dddd__nn
0678ddddaaaa
0679ddddaaaaaaaa
ADDI.w #$dddd,-(Ax)
ADDI.w #$dddd,$nnnn(Ax)
ADDI.w #$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ADDI.w #$dddd,$aaaa
ADDI.w #$dddd,$aaaaaaaa
068_dddddddd  ADDI.l #$dddddddd,Dx
069_dddddddd  ADDI.l #$dddddddd,(Ax)
  ADDI.l #$dddddddd,(Ax)+
06A_dddddddd
06A_ddddddddnnnn
06B_dddddddd__nn
06B8ddddddddaaaa
06B9ddddddddaaaaaaaa
ADDI.l #$dddddddd,-(Ax)
ADDI.l #$dddddddd,$nnnn(Ax)
ADDI.l #$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
ADDI.l #$dddddddd,$aaaa
ADDI.l #$dddddddd,$aaaaaaaa
080_00dd  BTST (.l) #$dd,Dx
081_00dd  BTST (.b) #$dd,(Ax)
  BTST (.b) #$dd,(Ax)+
082_00dd
082_00ddnnnn
083_00dd__nn
083800ddaaaa
083900ddaaaaaaaa
083A00ddnnnn
083B00dd__nn
BTST (.b) #$dd,-(Ax)
BTST (.b) #$dd,$nnnn(Ax)
BTST (.b) #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
BTST (.b) #$dd,$aaaa
BTST (.b) #$dd,$aaaaaaaa
BTST (.b) #$dd,$nnnn(PC)
BTST (.b) #$dd,$nn(PC,Rx.w/.l)
084_00dd  BCHG (.l) #$dd,Dx
085_00dd  BCHG (.b) #$dd,(Ax)
  BCHG (.b) #$dd,(Ax)+
086_00dd
086_00ddnnnn
087_00dd__nn
087800ddaaaa
087900ddaaaaaaaa
BCHG (.b) #$dd,-(Ax)
BCHG (.b) #$dd,$nnnn(Ax)
BCHG (.b) #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
BCHG (.b) #$dd,$aaaa
BCHG (.b) #$dd,$aaaaaaaa
088_00dd  BCLR (.l) #$dd,Dx
089_00dd  BCLR (.b) #$dd,(Ax)
  BCLR (.b) #$dd,(Ax)+
08A_00dd
08A_00ddnnnn
08B_00dd__nn
08B800ddaaaa
08B900ddaaaaaaaa
BCLR (.b) #$dd,-(Ax)
BCLR (.b) #$dd,$nnnn(Ax)
BCLR (.b) #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
BCLR (.b) #$dd,$aaaa
BCLR (.b) #$dd,$aaaaaaaa
08C_00dd  BSET (.l) #$dd,Dx
08D_00dd  BSET (.b) #$dd,(Ax)
  BSET (.b) #$dd,(Ax)+
08E_00dd
08E_00ddnnnn
08F_00dd__nn
08F800ddaaaa
08F900ddaaaaaaaa
BSET (.b) #$dd,-(Ax)
BSET (.b) #$dd,$nnnn(Ax)
BSET (.b) #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
BSET (.b) #$dd,$aaaa
BSET (.b) #$dd,$aaaaaaaa
0A0_00dd  EORI.b #$dd,Dx
0A1_00dd  EORI.b #$dd,(Ax)
  EORI.b #$dd,(Ax)+
0A2_00dd
0A2_00ddnnnn
0A3_00dd__nn
0A3800ddaaaa
0A3900ddaaaaaaaa
EORI.b #$dd,-(Ax)
EORI.b #$dd,$nnnn(Ax)
EORI.b #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
EORI.b #$dd,$aaaa
EORI.b #$dd,$aaaaaaaa
0A3C00dd  EORI (.b) #$dd,CCR
0A4_dddd  EORI.w #$dddd,Dx
0A5_dddd  EORI.w #$dddd,(Ax)
  EORI.w #$dddd,(Ax)+
0A6_dddd
0A6_ddddnnnn
0A7_dddd__nn
0A78ddddaaaa
0A79ddddaaaaaaaa
EORI.w #$dddd,-(Ax)
EORI.w #$dddd,$nnnn(Ax)
EORI.w #$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
EORI.w #$dddd,$aaaa
EORI.w #$dddd,$aaaaaaaa
0A7Cdddd  EORI (.w) #$dddd,SR
0A8_dddddddd  EORI.l #$dddddddd,Dx
0A9_dddddddd  EORI.l #$dddddddd,(Ax)
  EORI.l #$dddddddd,(Ax)+
0AA_dddddddd
0AA_ddddddddnnnn
0AB_dddddddd__nn
0AB8ddddddddaaaa
0AB9ddddddddaaaaaaaa
EORI.l #$dddddddd,-(Ax)
EORI.l #$dddddddd,$nnnn(Ax)
EORI.l #$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
EORI.l #$dddddddd,$aaaa
EORI.l #$dddddddd,$aaaaaaaa
0C0_00dd  CMPI.b #$dd,Dx
0C1_00dd  CMPI.b #$dd,(Ax)
  CMPI.b #$dd,(Ax)+
0C2_00dd
0C2_00ddnnnn
0C3_00dd__nn
0C3800ddaaaa
0C3900ddaaaaaaaa
CMPI.b #$dd,-(Ax)
CMPI.b #$dd,$nnnn(Ax)
CMPI.b #$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
CMPI.b #$dd,$aaaa
CMPI.b #$dd,$aaaaaaaa
0C4_dddd  CMPI.w #$dddd,Dx
0C5_dddd  CMPI.w #$dddd,(Ax)
  CMPI.w #$dddd,(Ax)+
0C6_dddd
0C6_ddddnnnn
0C7_dddd__nn
0C78ddddaaaa
0C79ddddaaaaaaaa
CMPI.w #$dddd,-(Ax)
CMPI.w #$dddd,$nnnn(Ax)
CMPI.w #$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
CMPI.w #$dddd,$aaaa
CMPI.w #$dddd,$aaaaaaaa
0C8_dddddddd  CMPI.l #$dddddddd,Dx
0C9_dddddddd  CMPI.l #$dddddddd,(Ax)
  CMPI.l #$dddddddd,(Ax)+
0CA_dddddddd
0CA_ddddddddnnnn
0CB_dddddddd__nn
0CB8ddddddddaaaa
0CB9ddddddddaaaaaaaa
CMPI.l #$dddddddd,-(Ax)
CMPI.l #$dddddddd,$nnnn(Ax)
CMPI.l #$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
CMPI.l #$dddddddd,$aaaa
CMPI.l #$dddddddd,$aaaaaaaa
0_0_nnnn
0_4_nnnn
0_8_nnnn
0_C_nnnn
  MOVEP.w $nnnn(Ax),Dx
  MOVEP.l $nnnn(Ax),Dx
  MOVEP.w Dx,$nnnn(Ax)
  MOVEP.l Dx,$nnnn(Ax)
11C_aaaa  MOVE.b Dx,$aaaa
11D_aaaa  MOVE.b (Ax),$aaaa
  MOVE.b (Ax)+,$aaaa
11E_aaaa
11E_nnnnaaaa
11F___nnaaaa
11F8aaaaaaaa
11F9aaaaaaaaaaaa
11FAnnnnaaaa
11FB__nnaaaa
11FC00ddaaaa
MOVE.b -(Ax),$aaaa
MOVE.b $nnnn(Ax),$aaaa
MOVE.b $nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaa
MOVE.b $aaaa,$aaaa
MOVE.b $aaaaaaaa,$aaaa
MOVE.b $nnnn(PC),$aaaa
MOVE.b $nn(PC,Rx.w/.l),$aaaa
MOVE.b #$dd,$aaaa
13C_aaaaaaaa  MOVE.b Dx,$aaaaaaaa
13D_aaaaaaaa  MOVE.b (Ax),$aaaaaaaa
  MOVE.b (Ax)+,$aaaaaaaa
13E_aaaaaaaa
13E_nnnnaaaaaaaa
13F___nnaaaaaaaa
13F8aaaaaaaaaaaa
13F9aaaaaaaaaaaaaaaa
13FAnnnnaaaaaaaa
13FB__nnaaaaaaaa
13FC00ddaaaaaaaa
MOVE.b -(Ax),$aaaaaaaa
MOVE.b $nnnn(Ax),$aaaaaaaa
MOVE.b $nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
MOVE.b $aaaa,$aaaaaaaa
MOVE.b $aaaaaaaa,$aaaaaaaa
MOVE.b $nnnn(PC),$aaaaaaaa
MOVE.b $nn(PC,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
MOVE.b #$dd,$aaaaaaaa
21C_aaaa  MOVE.l Dx,$aaaa
  MOVE.l Ax,$aaaa
21D_aaaa  MOVE.l (Ax),$aaaa
  MOVE.l (Ax)+,$aaaa
21E_aaaa
21E_nnnnaaaa
21F___nnaaaa
21F8aaaaaaaa
21F9aaaaaaaaaaaa
21FAnnnnaaaa
21FB__nnaaaa
21FCddddddddaaaa
MOVE.l -(Ax),$aaaa
MOVE.l $nnnn(Ax),$aaaa
MOVE.l $nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaa
MOVE.l $aaaa,$aaaa
MOVE.l $aaaaaaaa,$aaaa
MOVE.l $nnnn(PC),$aaaa
MOVE.l $nn(PC,Rx.w/.l),$aaaa
MOVE.l #$dddddddd,$aaaa
23C_aaaaaaaa  MOVE.l Dx,$aaaaaaaa
  MOVE.l Ax,$aaaaaaaa
23D_aaaaaaaa  MOVE.l (Ax),$aaaaaaaa
  MOVE.l (Ax)+,$aaaaaaaa
23E_aaaaaaaa
23E_nnnnaaaaaaaa
23F___nnaaaaaaaa
23F8aaaaaaaaaaaa
23F9aaaaaaaaaaaaaaaa
23FAnnnnaaaaaaaa
23FB__nnaaaaaaaa
23FCddddddddaaaaaaaa
MOVE.l -(Ax),$aaaaaaaa
MOVE.l $nnnn(Ax),$aaaaaaaa
MOVE.l $nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
MOVE.l $aaaa,$aaaaaaaa
MOVE.l $aaaaaaaa,$aaaaaaaa
MOVE.l $nnnn(PC),$aaaaaaaa
MOVE.l $nn(PC,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
MOVE.l #$dddddddd,$aaaaaaaa
31C_aaaa  MOVE.w Dx,$aaaa
  MOVE.w Ax,$aaaa
31D_aaaa  MOVE.w (Ax),$aaaa
  MOVE.w (Ax)+,$aaaa
31E_aaaa
31E_nnnnaaaa
31F___nnaaaa
31F8aaaaaaaa
31F9aaaaaaaaaaaa
31FAnnnnaaaa
31FB__nnaaaa
31FCddddaaaa
MOVE.w -(Ax),$aaaa
MOVE.w $nnnn(Ax),$aaaa
MOVE.w $nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaa
MOVE.w $aaaa,$aaaa
MOVE.w $aaaaaaaa,$aaaa
MOVE.w $nnnn(PC),$aaaa
MOVE.w $nn(PC,Rx.w/.l),$aaaa
MOVE.w #$dddd,$aaaa
33C_aaaaaaaa  MOVE.w Dx,$aaaaaaaa
  MOVE.w Ax,$aaaaaaaa
33D_aaaaaaaa  MOVE.w (Ax),$aaaaaaaa
  MOVE.w (Ax)+,$aaaaaaaa
33E_aaaaaaaa
33E_nnnnaaaaaaaa
33F___nnaaaaaaaa
33F8aaaaaaaaaaaa
33F9aaaaaaaaaaaaaaaa
33FAnnnnaaaaaaaa
33FB__nnaaaaaaaa
33FCddddaaaaaaaa
MOVE.w -(Ax),$aaaaaaaa
MOVE.w $nnnn(Ax),$aaaaaaaa
MOVE.w $nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
MOVE.w $aaaa,$aaaaaaaa
MOVE.w $aaaaaaaa,$aaaaaaaa
MOVE.w $nnnn(PC),$aaaaaaaa
MOVE.w $nn(PC,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
MOVE.w #$dddd,$aaaaaaaa
400_  NEGX.b Dx
401_  NEGX.b (Ax)
  NEGX.b (Ax)+
402_
402_nnnn
403___nn
4038aaaa
4039aaaaaaaa
NEGX.b -(Ax)
NEGX.b $nnnn(Ax)
NEGX.b $nn(Ax,Rx.w/.l)
NEGX.b $aaaa
NEGX.b $aaaaaaaa
404_  NEGX.w Dx
405_  NEGX.w (Ax)
  NEGX.w (Ax)+
406_
406_nnnn
407___nn
4078aaaa
4079aaaaaaaa
NEGX.w -(Ax)
NEGX.w $nnnn(Ax)
NEGX.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
NEGX.w $aaaa
NEGX.w $aaaaaaaa
408_  NEGX.l Dx
409_  NEGX.l (Ax)
  NEGX.l (Ax)+
40A_
40A_nnnn
40B___nn
40B8aaaa
40B9aaaaaaaa
NEGX.l -(Ax)
NEGX.l $nnnn(Ax)
NEGX.l $nn(Ax,Rx.w/.l)
NEGX.l $aaaa
NEGX.l $aaaaaaaa
40C_  MOVE (.w) SR,Dx
40D_  MOVE (.w) SR,(Ax)
  MOVE (.w) SR,(Ax)+
40E_
40E_nnnn
40F___nn
40F8aaaa
40F9aaaaaaaa
MOVE (.w) SR,-(Ax)
MOVE (.w) SR,$nnnn(Ax)
MOVE (.w) SR,$nn(Ax,Rx.w/.l)
MOVE (.w) SR,$aaaa
MOVE (.w) SR,$aaaaaaaa
420_  CLR.b Dx
421_  CLR.b (Ax)
  CLR.b (Ax)+
422_
422_nnnn
423___nn
4238aaaa
4239aaaaaaaa
CLR.b -(Ax)
CLR.b $nnnn(Ax)
CLR.b $nn(Ax,Rx.w/.l)
CLR.b $aaaa
CLR.b $aaaaaaaa
424_  CLR.w Dx
425_  CLR.w (Ax)
  CLR.w (Ax)+
426_
426_nnnn
427___nn
4278aaaa
4279aaaaaaaa
CLR.w -(Ax)
CLR.w $nnnn(Ax)
CLR.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
CLR.w $aaaa
CLR.w $aaaaaaaa
428_  CLR.l Dx
429_  CLR.l (Ax)
  CLR.l (Ax)+
42A_
42A_nnnn
42B___nn
42B8aaaa
42B9aaaaaaaa
CLR.l -(Ax)
CLR.l $nnnn(Ax)
CLR.l $nn(Ax,Rx.w/.l)
CLR.l $aaaa
CLR.l $aaaaaaaa
440_  NEG.b Dx
441_  NEG.b (Ax)
  NEG.b (Ax)+
442_
442_nnnn
443___nn
4438aaaa
4439aaaaaaaa
NEG.b -(Ax)
NEG.b $nnnn(Ax)
NEG.b $nn(Ax,Rx.w/.l)
NEG.b $aaaa
NEG.b $aaaaaaaa
444_  NEG.w Dx
445_  NEG.w (Ax)
  NEG.w (Ax)+
446_
446_nnnn
447___nn
4478aaaa
4479aaaaaaaa
NEG.w -(Ax)
NEG.w $nnnn(Ax)
NEG.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
NEG.w $aaaa
NEG.w $aaaaaaaa
448_  NEG.l Dx
449_  NEG.l (Ax)
  NEG.l (Ax)+
44A_
44A_nnnn
44B___nn
44B8aaaa
44B9aaaaaaaa
NEG.l -(Ax)
NEG.l $nnnn(Ax)
NEG.l $nn(Ax,Rx.w/.l)
NEG.l $aaaa
NEG.l $aaaaaaaa
44C_  MOVE (.w) Dx,CCR
44D_  MOVE (.w) (Ax),CCR
  MOVE (.w) (Ax)+,CCR
44E_
44E_nnnn
44F___nn
44F8aaaa
44F9aaaaaaaa
44FAnnnn
44FB__nn
44FCdddd
MOVE (.w) -(Ax),CCR
MOVE (.w) $nnnn(Ax),CCR
MOVE (.w) $nn(Ax,Rx.w/.l),CCR
MOVE (.w) $aaaa,CCR
MOVE (.w) $aaaaaaaa,CCR
MOVE (.w) $nnnn(PC),CCR
MOVE (.w) $nn(PC,Rx.w/.l),CCR
MOVE (.w) #$dddd,CCR
460_  NOT.b Dx
461_  NOT.b (Ax)
  NOT.b (Ax)+
462_
462_nnnn
463___nn
4638aaaa
4639aaaaaaaa
NOT.b -(Ax)
NOT.b $nnnn(Ax)
NOT.b $nn(Ax,Rx.w/.l)
NOT.b $aaaa
NOT.b $aaaaaaaa
464_  NOT.w Dx
465_  NOT.w (Ax)
  NOT.w (Ax)+
466_
466_nnnn
467___nn
4678aaaa
4679aaaaaaaa
NOT.w -(Ax)
NOT.w $nnnn(Ax)
NOT.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
NOT.w $aaaa
NOT.w $aaaaaaaa
468_  NOT.l Dx
469_  NOT.l (Ax)
  NOT.l (Ax)+
46A_
46A_nnnn
46B___nn
46B8aaaa
46B9aaaaaaaa
NOT.l -(Ax)
NOT.l $nnnn(Ax)
NOT.l $nn(Ax,Rx.w/.l)
NOT.l $aaaa
NOT.l $aaaaaaaa
46C_  MOVE (.w) Dx,SR
46D_  MOVE (.w) (Ax),SR
  MOVE (.w) (Ax)+,SR
46E_
46E_nnnn
46F___nn
46F8aaaa
46F9aaaaaaaa
46FAnnnn
46FB__nn
46FCdddd
MOVE (.w) -(Ax),SR
MOVE (.w) $nnnn(Ax),SR
MOVE (.w) $nn(Ax,Rx.w/.l),SR
MOVE (.w) $aaaa,SR
MOVE (.w) $aaaaaaaa,SR
MOVE (.w) $nnnn(PC),SR
MOVE (.w) $nn(PC,Rx.w/.l),SR
MOVE (.w) #$dddd,SR
480_  NBCD (.b) Dx
481_  NBCD (.b) (Ax)
  NBCD (.b) (Ax)+
482_
482_nnnn
483___nn
4838aaaa
4839aaaaaaaa
NBCD (.b) -(Ax)
NBCD (.b) $nnnn(Ax)
NBCD (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
NBCD (.b) $aaaa
NBCD (.b) $aaaaaaaa
484_  SWAP (.l) Dx
485_
486_nnnn
487___nn
4878aaaa
4879aaaaaaaa
487Annnn
487B__nn
PEA (.l) (Ax)
PEA (.l) $nnnn(Ax)
PEA (.l) $nn(Ax,Rx.w/.l)
PEA (.l) $aaaa
PEA (.l) $aaaaaaaa
PEA (.l) $nnnn(PC)
PEA (.l) $nn(PC,Rx.w/.l)
488_  EXT.w Dx
489_oooo
48A_oooo
48A_oooonnnn
48B_oooo__nn
48B8ooooaaaa
48B9ooooaaaaaaaa
MOVEM.w <list>, (Ax)
MOVEM.w <list>, -(Ax)
MOVEM.w <list>, $nnnn(Ax)
MOVEM.w <list>, $nn(Ax,Rx.w/.l)
MOVEM.w <list>, $aaaa
MOVEM.w <list>, $aaaaaaaa
48C_  EXT.l Dx
48D_oooo
48E_oooo
48E_oooonnnn
48F_oooo__nn
48F8ooooaaaa
48F9ooooaaaaaaaa
MOVEM.l <list>, (Ax)
MOVEM.l <list>, -(Ax)
MOVEM.l <list>, $nnnn(Ax)
MOVEM.l <list>, $nn(Ax,Rx.w/.l)
MOVEM.l <list>, $aaaa
MOVEM.l <list>, $aaaaaaaa
4A0_  TST.b Dx
4A1_  TST.b (Ax)
  TST.b (Ax)+
4A2_
4A2_nnnn
4A3___nn
4A38aaaa
4A39aaaaaaaa
TST.b -(Ax)
TST.b $nnnn(Ax)
TST.b $nn(Ax,Rx.w/.l)
TST.b $aaaa
TST.b $aaaaaaaa
4A4_  TST.w Dx
4A5_  TST.w (Ax)
  TST.w (Ax)+
4A6_
4A6_nnnn
4A7___nn
4A78aaaa
4A79aaaaaaaa
TST.w -(Ax)
TST.w $nnnn(Ax)
TST.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
TST.w $aaaa
TST.w $aaaaaaaa
4A8_  TST.l Dx
4A9_  TST.l (Ax)
  TST.l (Ax)+
4AA_
4AA_nnnn
4AB___nn
4AB8aaaa
4AB9aaaaaaaa
TST.l -(Ax)
TST.l $nnnn(Ax)
TST.l $nn(Ax,Rx.w/.l)
TST.l $aaaa
TST.l $aaaaaaaa
4AC_  TAS (.b) Dx
4AD_  TAS (.b) (Ax)
  TAS (.b) (Ax)+
4AE_
4AE_nnnn
4AF___nn
4AF8aaaa
4AF9aaaaaaaa
TAS (.b) -(Ax)
TAS (.b) $nnnn(Ax)
TAS (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
TAS (.b) $aaaa
TAS (.b) $aaaaaaaa
4AFC  ILLEGAL
4C9_oooo  MOVEM.w (Ax), <list>
  MOVEM.w (Ax)+, <list>
4CA_oooonnnn
4CB_oooo__nn
4CB8ooooaaaa
4CB9ooooaaaaaaaa
4CBAoooonnnn
4CBBoooo__nn
MOVEM.w $nnnn(Ax), <list>
MOVEM.w $nn(Ax,Rx.w/.l), <list>
MOVEM.w $aaaa, <list>
MOVEM.w $aaaaaaaa, <list>
MOVEM.w $nnnn(PC), <list>
MOVEM.w $nn(PC,Rx.w/.l), <list>
4CD_oooo  MOVEM.l (Ax), <list>
  MOVEM.l (Ax)+, <list>
4CE_oooonnnn
4CF_oooo__nn
4CF8ooooaaaa
4CF9ooooaaaaaaaa
4CFAoooonnnn
4CFBoooo__nn
MOVEM.l $nnnn(Ax), <list>
MOVEM.l $nn(Ax,Rx.w/.l), <list>
MOVEM.l $aaaa, <list>
MOVEM.l $aaaaaaaa, <list>
MOVEM.l $nnnn(PC), <list>
MOVEM.l $nn(PC,Rx.w/.l), <list>
4E4d  TRAP #$d
4E5_  UNLK (.l) Ax
4E5_dddd  LINK (.w) Ax,#$dddd
4E6_  MOVE (.l) USP,Ax
  MOVE (.l) Ax,USP
4E70  RESET
4E71  NOP
4E72dddd  STOP #$dddd
4E73  RTE
4E75  RTS
4E76  TRAPV
4E77  RTR
4E9_
4EA_nnnn
4EB___nn
4EB8aaaa
4EB9aaaaaaaa
4EBAnnnn
4EBB__nn
JSR (Ax)
JSR $nnnn(Ax)
JSR $nn(Ax,Rx.w/.l)
JSR $aaaa
JSR $aaaaaaaa
JSR $nnnn(PC)
JSR $nn(PC,Rx.w/.l)
4ED_
4EE_nnnn
4EF___nn
4EF8aaaa
4EF9aaaaaaaa
4EFAnnnn
4EFB__nn
JMP (Ax)
JMP $nnnn(Ax)
JMP $nn(Ax,Rx.w/.l)
JMP $aaaa
JMP $aaaaaaaa
JMP $nnnn(PC)
JMP $nn(PC,Rx.w/.l)
50C_  ST (.b) Dx
50C_rrrr  DBT (.l) Dx,rrrr
50D_  ST (.b) (Ax)
  ST (.b) (Ax)+
50E_
50E_nnnn
50F___nn
50F8aaaa
50F9aaaaaaaa
ST (.b) -(Ax)
ST (.b) $nnnn(Ax)
ST (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
ST (.b) $aaaa
ST (.b) $aaaaaaaa
51C_  SF (.b) Dx
51C_rrrr  DBF / DBRA (.l) Dx,rrrr
51D_  SF (.b) (Ax)
  SF (.b) (Ax)+
51E_
51E_nnnn
51F___nn
51F8aaaa
51F9aaaaaaaa
SF (.b) -(Ax)
SF (.b) $nnnn(Ax)
SF (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SF (.b) $aaaa
SF (.b) $aaaaaaaa
52C_  SHI (.b) Dx
52C_rrrr  DBHI (.l) Dx,rrrr
52D_  SHI (.b) (Ax)
  SHI (.b) (Ax)+
52E_
52E_nnnn
52F___nn
52F8aaaa
52F9aaaaaaaa
SHI (.b) -(Ax)
SHI (.b) $nnnn(Ax)
SHI (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SHI (.b) $aaaa
SHI (.b) $aaaaaaaa
53C_  SLS (.b) Dx
53C_rrrr  DBLS (.l) Dx,rrrr
53D_  SLS (.b) (Ax)
  SLS (.b) (Ax)+
53E_
53E_nnnn
53F___nn
53F8aaaa
53F9aaaaaaaa
SLS (.b) -(Ax)
SLS (.b) $nnnn(Ax)
SLS (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SLS (.b) $aaaa
SLS (.b) $aaaaaaaa
54C_  SCC (.b) Dx
54C_rrrr  DBCC (.l) Dx,rrrr
54D_  SCC (.b) (Ax)
  SCC (.b) (Ax)+
54E_
54E_nnnn
54F___nn
54F8aaaa
54F9aaaaaaaa
SCC (.b) -(Ax)
SCC (.b) $nnnn(Ax)
SCC (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SCC (.b) $aaaa
SCC (.b) $aaaaaaaa
55C_  SCS (.b) Dx
55C_rrrr  DBCS (.l) Dx,rrrr
55D_  SCS (.b) (Ax)
  SCS (.b) (Ax)+
55E_
55E_nnnn
55F___nn
55F8aaaa
55F9aaaaaaaa
SCS (.b) -(Ax)
SCS (.b) $nnnn(Ax)
SCS (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SCS (.b) $aaaa
SCS (.b) $aaaaaaaa
56C_  SNE (.b) Dx
56C_rrrr  DBNE (.l) Dx,rrrr
56D_  SNE (.b) (Ax)
  SNE (.b) (Ax)+
56E_
56E_nnnn
56F___nn
56F8aaaa
56F9aaaaaaaa
SNE (.b) -(Ax)
SNE (.b) $nnnn(Ax)
SNE (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SNE (.b) $aaaa
SNE (.b) $aaaaaaaa
57C_  SEQ (.b) Dx
57C_rrrr  DBEQ (.l) Dx,rrrr
57D_  SEQ (.b) (Ax)
  SEQ (.b) (Ax)+
57E_
57E_nnnn
57F___nn
57F8aaaa
57F9aaaaaaaa
SEQ (.b) -(Ax)
SEQ (.b) $nnnn(Ax)
SEQ (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SEQ (.b) $aaaa
SEQ (.b) $aaaaaaaa
58C_  SVC (.b) Dx
58C_rrrr  DBVC (.l) Dx,rrrr
58D_  SVC (.b) (Ax)
  SVC (.b) (Ax)+
58E_
58E_nnnn
58F___nn
58F8aaaa
58F9aaaaaaaa
SVC (.b) -(Ax)
SVC (.b) $nnnn(Ax)
SVC (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SVC (.b) $aaaa
SVC (.b) $aaaaaaaa
59C_  SVS (.b) Dx
59C_rrrr  DBVS (.l) Dx,rrrr
59D_  SVS (.b) (Ax)
  SVS (.b) (Ax)+
59E_
59E_nnnn
59F___nn
59F8aaaa
59F9aaaaaaaa
SVS (.b) -(Ax)
SVS (.b) $nnnn(Ax)
SVS (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SVS (.b) $aaaa
SVS (.b) $aaaaaaaa
5AC_  SPL (.b) Dx
5AC_rrrr  DBPL (.l) Dx,rrrr
5AD_  SPL (.b) (Ax)
  SPL (.b) (Ax)+
5AE_
5AE_nnnn
5AF___nn
5AF8aaaa
5AF9aaaaaaaa
SPL (.b) -(Ax)
SPL (.b) $nnnn(Ax)
SPL (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SPL (.b) $aaaa
SPL (.b) $aaaaaaaa
5BC_  SMI (.b) Dx
5BC_rrrr  DBMI (.l) Dx,rrrr
5BD_  SMI (.b) (Ax)
  SMI (.b) (Ax)+
5BE_
5BE_nnnn
5BF___nn
5BF8aaaa
5BF9aaaaaaaa
SMI (.b) -(Ax)
SMI (.b) $nnnn(Ax)
SMI (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SMI (.b) $aaaa
SMI (.b) $aaaaaaaa
5CC_  SGE (.b) Dx
5CC_rrrr  DBGE (.l) Dx,rrrr
5CD_  SGE (.b) (Ax)
  SGE (.b) (Ax)+
5CE_
5CE_nnnn
5CF___nn
5CF8aaaa
5CF9aaaaaaaa
SGE (.b) -(Ax)
SGE (.b) $nnnn(Ax)
SGE (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SGE (.b) $aaaa
SGE (.b) $aaaaaaaa
5DC_  SLT (.b) Dx
5DC_rrrr  DBLT (.l) Dx,rrrr
5DD_  SLT (.b) (Ax)
  SLT (.b) (Ax)+
5DE_
5DE_nnnn
5DF___nn
5DF8aaaa
5DF9aaaaaaaa
SLT (.b) -(Ax)
SLT (.b) $nnnn(Ax)
SLT (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SLT (.b) $aaaa
SLT (.b) $aaaaaaaa
5EC_  SGT (.b) Dx
5EC_rrrr  DBGT (.l) Dx,rrrr
5ED_  SGT (.b) (Ax)
  SGT (.b) (Ax)+
5EE_
5EE_nnnn
5EF___nn
5EF8aaaa
5EF9aaaaaaaa
SGT (.b) -(Ax)
SGT (.b) $nnnn(Ax)
SGT (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SGT (.b) $aaaa
SGT (.b) $aaaaaaaa
5FC_  SLE (.b) Dx
5FC_rrrr  DBLE (.l) Dx,rrrr
5FD_  SLE (.b) (Ax)
  SLE (.b) (Ax)+
5FE_
5FE_nnnn
5FF___nn
5FF8aaaa
5FF9aaaaaaaa
SLE (.b) -(Ax)
SLE (.b) $nnnn(Ax)
SLE (.b) $nn(Ax,Rx.w/.l)
SLE (.b) $aaaa
SLE (.b) $aaaaaaaa
60rr
6000rrrr
  BRA.s rr
  BRA (.l) rrrr
61rr
6100rrrr
  BSR.s rr
  BSR (.l) rrrr
62rr
6200rrrr
  BHI.s rr
  BHI (.l) rrrr
63rr
6300rrrr
  BLS.s rr
  BLS (.l) rrrr
64rr
6400rrrr
  BCC.s rr
  BCC (.l) rrrr
65rr
6500rrrr
  BCS.s rr
  BCS (.l) rrrr
66rr
6600rrrr
  BNE.s rr
  BNE (.l) rrrr
67rr
6700rrrr
  BEQ.s rr
  BEQ (.l) rrrr
68rr
6800rrrr
  BVC.s rr
  BVC (.l) rrrr
69rr
6900rrrr
  BVS.s rr
  BVS (.l) rrrr
6Arr
6A00rrrr
  BPL.s rr
  BPL (.l) rrrr
6Brr
6B00rrrr
  BMI.s rr
  BMI (.l) rrrr
6Crr
6C00rrrr
  BGE.s rr
  BGE (.l) rrrr
6Drr
6D00rrrr
  BLT.s rr
  BLT (.l) rrrr
6Err
6E00rrrr
  BGT.s rr
  BGT (.l) rrrr
6Frr
6F00rrrr
  BLE.s rr
  BLE (.l) rrrr
E0D_  ASR.w (Ax)
  ASR.w (Ax)+
E0E_
E0E_nnnn
E0F___nn
E0F8aaaa
E0F9aaaaaaaa
ASR.w -(Ax)
ASR.w $nnnn(Ax)
ASR.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
ASR.w $aaaa
ASR.w $aaaaaaaa
E1D_  ASL.w (Ax)
  ASL.w (Ax)+
E1E_
E1E_nnnn
E1F___nn
E1F8aaaa
E1F9aaaaaaaa
ASL.w -(Ax)
ASL.w $nnnn(Ax)
ASL.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
ASL.w $aaaa
ASL.w $aaaaaaaa
E2D_  LSR.w (Ax)
  LSR.w (Ax)+
E2E_
E2E_nnnn
E2F___nn
E2F8aaaa
E2F9aaaaaaaa
LSR.w -(Ax)
LSR.w $nnnn(Ax)
LSR.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
LSR.w $aaaa
LSR.w $aaaaaaaa
E3D_  LSL.w (Ax)
  LSL.w (Ax)+
E3E_
E3E_nnnn
E3F___nn
E3F8aaaa
E3F9aaaaaaaa
LSL.w -(Ax)
LSL.w $nnnn(Ax)
LSL.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
LSL.w $aaaa
LSL.w $aaaaaaaa
E4D_  ROXR.w (Ax)
  ROXR.w (Ax)+
E4E_
E4E_nnnn
E4F___nn
E4F8aaaa
E4F9aaaaaaaa
ROXR.w -(Ax)
ROXR.w $nnnn(Ax)
ROXR.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
ROXR.w $aaaa
ROXR.w $aaaaaaaa
E5D_  ROXL.w (Ax)
  ROXL.w (Ax)+
E5E_
E5E_nnnn
E5F___nn
E5F8aaaa
E5F9aaaaaaaa
ROXL.w -(Ax)
ROXL.w $nnnn(Ax)
ROXL.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
ROXL.w $aaaa
ROXL.w $aaaaaaaa
E6D_  ROR.w (Ax)
  ROR.w (Ax)+
E6E_
E6E_nnnn
E6F___nn
E6F8aaaa
E6F9aaaaaaaa
ROR.w -(Ax)
ROR.w $nnnn(Ax)
ROR.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
ROR.w $aaaa
ROR.w $aaaaaaaa
E7D_  ROL.w (Ax)
  ROL.w (Ax)+
E7E_
E7E_nnnn
E7F___nn
E7F8aaaa
E7F9aaaaaaaa
ROL.w -(Ax)
ROL.w $nnnn(Ax)
ROL.w $nn(Ax,Rx.w/.l)
ROL.w $aaaa
ROL.w $aaaaaaaa