Informacje dodatkowe     Spis instrukcji procesora MC68000


ABCD
ADD
ADDA
ADDI
ADDQ
ADDX
AND
ANDI
ASL
ASR

BCC
BCHG
BCLR
BCS
BEQ
BGE
BGT
BHI
BLE
BLS
BLT
BMI
BNE
BPL
BRA
BSET
BSR
BTST
BVC
BVS

CHK
CLR
CMP
CMPA
CMPI
CMPM

DBCC
DBCS
DBEQ
DBGE
DBGT
DBHI
DBLE
DBLS
DBLT
DBMI
DBNE
DBPL
DBF / DBRA
DBT
DBVC
DBVS
DIVS
DIVU

EOR
EORI
EXG
EXT

ILLEGAL

JMP
JSR

LEA
LINK
LSL
LSR

MOVE
MOVEA
MOVEM
MOVEP
MOVEQ
MULS
MULU

NBCD
NEG
NEGX
NOP
NOT

OR
ORI

PEA

RESET
ROL
ROR
ROXL
ROXR
RTE
RTR
RTS

SBCD
SCC
SCS
SEQ
SF
SGE
SGT
SHI
SLE
SLS
SLT
SMI
SNE
SPL
ST
STOP
SUB
SUBA
SUBI
SUBQ
SUBX
SVC
SVS
SWAP

TAS
TRAP
TRAPV
TST

UNLK


NAZWA
TRYBY
KOD
BAJTYCYKLE
FLAGI
PEŁNA NAZWA
ABCD
(.b)
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
C_0_
C_0_
2
6
18
---XNZVC
Add Binary
Coded Decimal
with extend
(byte)
ADD.b
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dd,Dx
D_0_
D_1_
D_1_
D_2_
D_2_nnnn
D_3___nn
D_38aaaa
D_39aaaaaaaa
D_1_
D_1_
D_2_
D_2_nnnn
D_3___nn
D_3Annnn
D_3B__nn
D_38aaaa
D_39aaaaaaaa
D_3C00dd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
---XNZVC
ADD
(byte)
ADD.w
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
Ax,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
D_4_
D_5_
D_5_
D_6_
D_6_nnnn
D_7___nn
D_78aaaa
D_79aaaaaaaa
D_4_
D_5_
D_5_
D_6_
D_6_nnnn
D_7___nn
D_7Annnn
D_7B__nn
D_78aaaa
D_79aaaaaaaa
D_7Cdddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
4
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
---XNZVC
ADD
(word)
ADD.l
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
Ax,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddddddd,Dx
D_8_
D_9_
D_9_
D_A_
D_A_nnnn
D_B___nn
D_B8aaaa
D_B9aaaaaaaa
D_8_
D_9_
D_9_
D_A_
D_A_nnnn
D_B___nn
D_BAnnnn
D_BB__nn
D_B8aaaa
D_B9aaaaaaaa
D_BCdddddddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
8
20
20
22
24
26
24
28
8
14
14
16
18
20
18
20
18
22
16
---XNZVC
ADD
(longword)
ADDA.w
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddd,Ax
D_C_
D_C_
D_D_
D_D_
D_E_
D_E_nnnn
D_F___nn
D_FAnnnn
D_FB__nn
D_F8aaaa
D_F9aaaaaaaa
D_FCdddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
8
8
12
12
14
16
18
16
18
16
20
12
--------
ADD Address
(word)
ADDA.l
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddddddd,Ax
D_C_
D_C_
D_D_
D_D_
D_E_
D_E_nnnn
D_F___nn
D_FAnnnn
D_FB__nn
D_F8aaaa
D_F9aaaaaaaa
D_FCdddddddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
8
8
14
14
16
18
20
18
20
18
22
16
--------
ADD Address
(longword)
ADDI.b
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
060_00dd
061_00dd
061_00dd
062_00dd
062_00ddnnnn
063_00dd__nn
063800ddaaaa
063900ddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
---XNZVC
ADD Immediate
(byte)
ADDI.w
#$dddd,Dx
#$dddd,(Ax)
#$dddd,(Ax)+
#$dddd,-(Ax)
#$dddd,$nnnn(Ax)
#$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddd,$aaaa
#$dddd,$aaaaaaaa
064_dddd
065_dddd
065_dddd
066_dddd
066_ddddnnnn
067_dddd__nn
0678ddddaaaa
0679ddddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
---XNZVC
ADD Immediate
(word)
ADDI.l
#$dddddddd,Dx
#$dddddddd,(Ax)
#$dddddddd,(Ax)+
#$dddddddd,-(Ax)
#$dddddddd,$nnnn(Ax)
#$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddddddd,$aaaa
#$dddddddd,$aaaaaaaa
068_dddddddd
069_dddddddd
069_dddddddd
06A_dddddddd
06A_ddddddddnnnn
06B_dddddddd__nn
06B8ddddddddaaaa
06B9ddddddddaaaaaaaa
6
6
6
6
8
8
8
10
16
28
28
30
32
34
32
36
---XNZVC
ADD Immediate
(longword)
ADDQ.b
#v,Dx
#v,(Ax)
#v,(Ax)+
#v,-(Ax)
#v,$nnnn(Ax)
#v,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#v,$aaaa
#v,$aaaaaaaa
5_0_
5_1_
5_1_
5_2_
5_2_nnnn
5_3___nn
5_38aaaa
5_39aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
ADD Quick
(byte)
ADDQ.w
#v,Dx
#v,Ax
#v,(Ax)
#v,(Ax)+
#v,-(Ax)
#v,$nnnn(Ax)
#v,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#v,$aaaa
#v,$aaaaaaaa
5_4_
5_4_
5_5_
5_5_
5_6_
5_6_nnnn
5_7___nn
5_78aaaa
5_79aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
4
8
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
ADD Quick
(word)
ADDQ.l
#v,Dx
#v,Ax
#v,(Ax)
#v,(Ax)+
#v,-(Ax)
#v,$nnnn(Ax)
#v,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#v,$aaaa
#v,$aaaaaaaa
5_8_
5_8_
5_9_
5_9_
5_A_
5_A_nnnn
5_B___nn
5_B8aaaa
5_B9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
8
8
20
20
22
24
26
24
28
---XNZVC
ADD Quick
(longword)
ADDX.b
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
D_0_
D_0_
2
4
18
---XNZVC
ADD with eXtend
(byte)
ADDX.w
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
D_4_
D_4_
2
4
18
---XNZVC
ADD with eXtend
(word)
ADDX.l
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
D_8_
D_8_
2
8
30
---XNZVC
ADD with eXtend
(longword)
AND.b
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dd,Dx
C_0_
C_1_
C_1_
C_2_
C_2_nnnn
C_3___nn
C_38aaaa
C_39aaaaaaaa
C_1_
C_1_
C_2_
C_2_nnnn
C_3___nn
C_3Annnn
C_3B__nn
C_38aaaa
C_39aaaaaaaa
C_3C00dd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
----NZVC
logical AND
(byte)
AND.w
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
C_4_
C_5_
C_5_
C_6_
C_6_nnnn
C_7___nn
C_78aaaa
C_79aaaaaaaa
C_5_
C_5_
C_6_
C_6_nnnn
C_7___nn
C_7Annnn
C_7B__nn
C_78aaaa
C_79aaaaaaaa
C_7Cdddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
----NZVC
logical AND
(word)
AND.l
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddddddd,Dx
C_8_
C_9_
C_9_
C_A_
C_A_nnnn
C_B___nn
C_B8aaaa
C_B9aaaaaaaa
C_9_
C_9_
C_A_
C_A_nnnn
C_B___nn
C_BAnnnn
C_BB__nn
C_B8aaaa
C_B9aaaaaaaa
C_BCdddddddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
8
20
20
22
24
26
24
28
14
14
16
18
20
18
20
18
22
16
----NZVC
logical AND
(longword)
ANDI.b
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
020_00dd
021_00dd
021_00dd
022_00dd
022_00ddnnnn
023_00dd__nn
023800ddaaaa
023900ddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
----NZVC
logical AND
Immediate
(byte)
ANDI.w
#$dddd,Dx
#$dddd,(Ax)
#$dddd,(Ax)+
#$dddd,-(Ax)
#$dddd,$nnnn(Ax)
#$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddd,$aaaa
#$dddd,$aaaaaaaa
024_dddd
025_dddd
025_dddd
026_dddd
026_ddddnnnn
027_dddd__nn
0278ddddaaaa
0279ddddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
----NZVC
logical AND
Immediate
(word)
ANDI.l
#$dddddddd,Dx
#$dddddddd,(Ax)
#$dddddddd,(Ax)+
#$dddddddd,-(Ax)
#$dddddddd,$nnnn(Ax)
#$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddddddd,$aaaa
#$dddddddd,$aaaaaaaa
028_dddddddd
029_dddddddd
029_dddddddd
02A_dddddddd
02A_ddddddddnnnn
02B_dddddddd__nn
02B8ddddddddaaaa
02B9ddddddddaaaaaaaa
6
6
6
6
8
8
8
10
14
28
28
30
32
34
32
36
----NZVC
logical AND
Immediate
(longword)
ANDI (.b)
ANDI (.w)
  #$dd,CCR
  #$dddd,SR
023C00dd
027Cdddd
4
20
---XNZVC
logical AND
Immediate
(byte, word)
ASL.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_0_
E_2_
2
6+2z
---XNZVC
Arithmetic
Shift Left
(byte)
ASL.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_4_
E_6_
E1D_
E1D_
E1E_
E1E_nnnn
E1F___nn
E1F8aaaa
E1F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
Arithmetic
Shift Left
(word)
ASL.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_8_
E_A_
2
8+2z
---XNZVC
Arithmetic
Shift Left
(longword)
ASR.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_0_
E_2_
2
6+2z
---XNZVC
Arithmetic
Shift Right
(byte)
ASR.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_4_
E_6_
E0D_
E0D_
E0E_
E0E_nnnn
E0F___nn
E0F8aaaa
E0F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
Arithmetic
Shift Right
(word)
ASR.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_8_
E_A_
2
8+2z
---XNZVC
Arithmetic
Shift Right
(longword)
BCC.s
BCC (.l)
  rr
  rrrr
64rr
6400rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Carry Clear
(short, long)
BCHG
(.b/.l)
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
0_4_
0_5_
0_5_
0_6_
0_6_nnnn
0_7___nn
0_78aaaa
0_79aaaaaaaa
084_00dd
085_00dd
085_00dd
086_00dd
086_00ddnnnn
087_00dd__nn
087800ddaaaa
087900ddaaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
8
8
12
12
14
16
18
16
20
12
16
16
18
20
22
20
24
-----Z--
test Bit and
CHanGe
(byte, longword)
BCLR
(.b/.l)
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
0_8_
0_9_
0_9_
0_A_
0_A_nnnn
0_B___nn
0_B8aaaa
0_B9aaaaaaaa
088_00dd
089_00dd
089_00dd
08A_00dd
08A_00ddnnnn
08B_00dd__nn
08B800ddaaaa
08B900ddaaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
8
10
12
12
14
16
18
16
20
14
16
16
18
20
22
20
24
-----Z--
test Bit and
CLeaR
(byte, longword)
BCS.s
BCS (.l)
  rr
  rrrr
65rr
6500rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Carry Set
(short, long)
BEQ.s
BEQ (.l)
  rr
  rrrr
67rr
6700rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
EQual
(short, long)
BGE.s
BGE (.l)
  rr
  rrrr
6Crr
6C00rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Greater or Equal
(short, long)
BGT.s
BGT (.l)
  rr
  rrrr
6Err
6E00rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Greater Than
(short, long)
BHI.s
BHI (.l)
  rr
  rrrr
62rr
6200rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
HIgher
(short, long)
BLE.s
BLE (.l)
  rr
  rrrr
6Frr
6F00rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Less or Equal
(short, long)
BLS.s
BLS (.l)
  rr
  rrrr
63rr
6300rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Lower or Same
(short, long)
BLT.s
BLT (.l)
  rr
  rrrr
6Drr
6D00rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Less Than
(short, long)
BMI.s
BMI (.l)
  rr
  rrrr
6Brr
6B00rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
MInus
(short, long)
BNE.s
BNE (.l)
  rr
  rrrr
66rr
6600rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
Not Equal
(short, long)
BPL.s
BPL (.l)
  rr
  rrrr
6Arr
6A00rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
PLus
(short, long)
BRA.s
BRA (.l)
  rr
  rrrr
60rr
6000rrrr
2
4
10
--------
BRAnch always
(short, long)
BSET
(.b/.l)
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
0_C_
0_D_
0_D_
0_E_
0_E_nnnn
0_F___nn
0_F8aaaa
0_F9aaaaaaaa
08C_00dd
08D_00dd
08D_00dd
08E_00dd
08E_00ddnnnn
08F_00dd__nn
08F800ddaaaa
08F900ddaaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
8
8
12
12
14
16
18
16
20
12
16
16
18
20
22
20
24
-----Z--
test Bit and
SET
(byte, longword)
BSR.s
BSR (.l)
  rr
  rrrr
61rr
6100rrrr
2
4
18
--------
Branch to
SubRoutine
(short, long)
BTST
(.b/.l)
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$nnnn(PC)
Dx,$nn(PC,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$nnnn(PC)
#$dd,$nn(PC,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
0_0_
0_1_
0_1_
0_2_
0_2_nnnn
0_3___nn
0_3Annnn
0_3B__nn
0_38aaaa
0_39aaaaaaaa
080_00dd
081_00dd
081_00dd
082_00dd
082_00ddnnnn
083_00dd__nn
083A00ddnnnn
083B00dd__nn
083800ddaaaa
083900ddaaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
6
6
8
6
8
8
10
12
14
12
14
12
16
10
12
12
14
16
18
16
18
16
20
-----Z--
Bit TeST
(byte, longword)
BVC.s
BVC (.l)
  rr
  rrrr
68rr
6800rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
oVerflow Clear
(short, long)
BVS.s
BVS (.l)
  rr
  rrrr
69rr
6900rrrr
2
4
10/8*
10/12*
--------
Branch if
oVerflow Set
(short, long)
CHK
(.w)
Dx,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
4_8_
4_9_
4_9_
4_A_
4_A_nnnn
4_B___nn
4_BAnnnn
4_BB__nn
4_B8aaaa
4_B9aaaaaaaa
4_BCdddd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
10
14
14
16
18
20
18
20
18
22
14
----NZVC
CHecK register
against bounds
(word)
CLR.b
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
420_
421_
421_
422_
422_nnnn
423___nn
4238aaaa
4239aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
CLeaR
(byte)
CLR.w
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
424_
425_
425_
426_
426_nnnn
427___nn
4278aaaa
4279aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
CLeaR
(word)
CLR.l
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
428_
429_
429_
42A_
42A_nnnn
42B___nn
42B8aaaa
42B9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
6
20
20
22
24
26
24
28
----NZVC
CLeaR
(longword)
CMP.b
Dx,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dd,Dx
B_0_
B_1_
B_1_
B_2_
B_2_nnnn
B_3___nn
B_3Annnn
B_3B__nn
B_38aaaa
B_39aaaaaaaa
B_3C00dd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
----NZVC
CoMPare
(byte)
CMP.w
Dx,Dx
Ax,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
B_4_
B_4_
B_5_
B_5_
B_6_
B_6_nnnn
B_7___nn
B_7Annnn
B_7B__nn
B_78aaaa
B_79aaaaaaaa
B_7Cdddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
4
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
----NZVC
CoMPare
(word)
CMP.l
Dx,Dx
Ax,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddddddd,Dx
B_8_
B_8_
B_9_
B_9_
B_A_
B_A_nnnn
B_B___nn
B_BAnnnn
B_BB__nn
B_B8aaaa
B_B9aaaaaaaa
B_BCdddddddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
14
14
16
18
20
18
20
18
22
14
----NZVC
CoMPare
(longword)
CMPA.w
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddd,Ax
B_C_
B_C_
B_D_
B_D_
B_E_
B_E_nnnn
B_F___nn
B_FAnnnn
B_FB__nn
B_F8aaaa
B_F9aaaaaaaa
B_FCdddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
6
6
10
10
12
14
16
14
16
14
18
10
----NZVC
CoMPare
Address
(word)
CMPA.l
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddddddd,Ax
B_C_
B_C_
B_D_
B_D_
B_E_
B_E_nnnn
B_F___nn
B_FAnnnn
B_FB__nn
B_F8aaaa
B_F9aaaaaaaa
B_FCdddddddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
14
14
16
18
20
18
20
18
22
14
----NZVC
CoMPare
Address
(longword)
CMPI.b
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
0C0_00dd
0C1_00dd
0C1_00dd
0C2_00dd
0C2_00ddnnnn
0C3_00dd__nn
0C3800ddaaaa
0C3900ddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
CoMPare
Immediate
(byte)
CMPI.w
#$dddd,Dx
#$dddd,(Ax)
#$dddd,(Ax)+
#$dddd,-(Ax)
#$dddd,$nnnn(Ax)
#$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddd,$aaaa
#$dddd,$aaaaaaaa
0C4_dddd
0C5_dddd
0C5_dddd
0C6_dddd
0C6_ddddnnnn
0C7_dddd__nn
0C78ddddaaaa
0C79ddddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
CoMPare
Immediate
(word)
CMPI.l
#$dddddddd,Dx
#$dddddddd,(Ax)
#$dddddddd,(Ax)+
#$dddddddd,-(Ax)
#$dddddddd,$nnnn(Ax)
#$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddddddd,$aaaa
#$dddddddd,$aaaaaaaa
0C8_dddddddd
0C9_dddddddd
0C9_dddddddd
0CA_dddddddd
0CA_ddddddddnnnn
0CB_dddddddd__nn
0CB8ddddddddaaaa
0CB9ddddddddaaaaaaaa
6
6
6
6
8
8
8
10
14
20
20
22
24
26
24
28
----NZVC
CoMPare
Immediate
(longword)
CMPM.b
CMPM.w
CMPM.l
  (Ax)+,(Ax)+B_0_
B_4_
B_8_
2
12
12
20
----NZVC
CoMPare
Memory
(byte, word,
longword)
DBCC
(.l)
  Dx,rrrr54C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Carry Clear
(long)
DBCS
(.l)
  Dx,rrrr55C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Carry Set
(long)
DBEQ
(.l)
  Dx,rrrr57C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
EQual
(long)
DBGE
(.l)
  Dx,rrrr5CC_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Greater or Equal
(long)
DBGT
(.l)
  Dx,rrrr5EC_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Greater Than
(long)
DBHI
(.l)
  Dx,rrrr52C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
HIgher
(long)
DBLE
(.l)
  Dx,rrrr5FC_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Less or Equal
(long)
DBLS
(.l)
  Dx,rrrr53C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Lower or Same
(long)
DBLT
(.l)
  Dx,rrrr5DC_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Less Than
(long)
DBMI
(.l)
  Dx,rrrr5BC_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
MInus
(long)
DBNE
(.l)
  Dx,rrrr56C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
Not Equal
(long)
DBPL
(.l)
  Dx,rrrr5AC_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
PLus
(long)
DBF
DBRA
(.l)
  Dx,rrrr51C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch always
with False
(long)
DBT
(.l)
  Dx,rrrr50C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch never
with True
(long)
DBVC
(.l)
  Dx,rrrr58C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
oVerflow Clear
(long)
DBVS
(.l)
  Dx,rrrr59C_rrrr
4
10/12*
--------
Decrement and
Branch if not
oVerflow Set
(long)
DIVS
(.w)
Dx,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
8_C_
8_D_
8_D_
8_E_
8_E_nnnn
8_F___nn
8_FAnnnn
8_FB__nn
8_F8aaaa
8_F9aaaaaaaa
8_FCdddd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
158
162
162
164
166
168
166
168
166
170
162
----NZVC
DIVide Signed
(word)
DIVU
(.w)
Dx,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
8_C_
8_D_
8_D_
8_E_
8_E_nnnn
8_F___nn
8_FAnnnn
8_FB__nn
8_F8aaaa
8_F9aaaaaaaa
8_FCdddd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
140
144
144
146
148
150
148
150
148
152
144
----NZVC
DIVide Unsigned
(word)
EOR.b
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
B_0_
B_1_
B_1_
B_2_
B_2_nnnn
B_3___nn
B_38aaaa
B_39aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
logical
Exclusive OR
(byte)
EOR.w
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
B_4_
B_5_
B_5_
B_6_
B_6_nnnn
B_7___nn
B_78aaaa
B_79aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
logical
Exclusive OR
(word)
EOR.l
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
B_8_
B_9_
B_9_
B_A_
B_A_nnnn
B_B___nn
B_B8aaaa
B_B9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
8
20
20
22
24
26
24
28
----NZVC
logical
Exclusive OR
(longword)
EORI.b
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
0A0_00dd
0A1_00dd
0A1_00dd
0A2_00dd
0A2_00ddnnnn
0A3_00dd__nn
0A3800ddaaaa
0A3900ddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
----NZVC
logical
Exclusive OR
Immediate
(byte)
EORI.w
#$dddd,Dx
#$dddd,(Ax)
#$dddd,(Ax)+
#$dddd,-(Ax)
#$dddd,$nnnn(Ax)
#$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddd,$aaaa
#$dddd,$aaaaaaaa
0A4_dddd
0A5_dddd
0A5_dddd
0A6_dddd
0A6_ddddnnnn
0A7_dddd__nn
0A78ddddaaaa
0A79ddddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
----NZVC
logical
Exclusive OR
Immediate
(word)
EORI.l
#$dddddddd,Dx
#$dddddddd,(Ax)
#$dddddddd,(Ax)+
#$dddddddd,-(Ax)
#$dddddddd,$nnnn(Ax)
#$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddddddd,$aaaa
#$dddddddd,$aaaaaaaa
0A8_dddddddd
0A9_dddddddd
0A9_dddddddd
0AA_dddddddd
0AA_ddddddddnnnn
0AB_dddddddd__nn
0AB8ddddddddaaaa
0AB9ddddddddaaaaaaaa
6
6
6
6
8
8
8
10
16
28
28
30
32
34
32
36
----NZVC
logical
Exclusive OR
Immediate
(longword)
EORI (.b)
EORI (.w)
  #$dd,CCR
  #$dddd,SR
0A3C00dd
0A7Cdddd
4
20
---XNZVC
logical
Exclusive OR
Immediate
(byte, word)
EXG
(.l)
  Dx,Dx
  Dx,Ax
  Ax,Ax
C_4_
C_8_
C_4_
2
6
--------
EXchanGe
registers
(longword)
EXT.w
EXT.l
  Dx488_
48C_
2
4
----NZVC
EXTend sign
in register
(word, longword)
ILLEGAL
 4AFC
2
34***
--------
cause ILLEGAL
instruction
exception
JMP
(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(PC)
$nn(PC,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
4ED_
4EE_nnnn
4EF___nn
4EFAnnnn
4EFB__nn
4EF8aaaa
4EF9aaaaaaaa
2
4
4
4
4
4
6
8
10
14
10
14
10
12
--------
JuMP
JSR
(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(PC)
$nn(PC,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
4E9_
4EA_nnnn
4EB___nn
4EBAnnnn
4EBB__nn
4EB8aaaa
4EB9aaaaaaaa
2
4
4
4
4
4
6
16
18
22
18
22
18
20
--------
Jump to
SubRoutine
LEA
(.l)
(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
4_D_
4_E_nnnn
4_F___nn
4_FAnnnn
4_FB__nn
4_F8aaaa
4_F9aaaaaaaa
2
4
4
4
4
4
6
4
8
12
8
12
8
12
--------
Load Effective
Address
(longword)
LINK
(.w)
  Ax,#$dddd4E5_dddd
2
16
--------
LINK and
allocate
(word)
LSL.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_0_
E_2_
2
6+2z
---XNZVC
Logical
Shift Left
(byte)
LSL.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_4_
E_6_
E3D_
E3D_
E3E_
E3E_nnnn
E3F___nn
E3F8aaaa
E3F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
Logical
Shift Left
(word)
LSL.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_8_
E_A_
2
8+2z
---XNZVC
Logical
Shift Left
(longword)
LSR.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_0_
E_2_
2
6+2z
---XNZVC
Logical
Shift Right
(byte)
LSR.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_4_
E_6_
E2D_
E2D_
E2E_
E2E_nnnn
E2F___nn
E2F8aaaa
E2F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
Logical
Shift Right
(word)
LSR.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_8_
E_A_
2
8+2z
---XNZVC
Logical
Shift Right
(longword)
MOVE.b
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax),(Ax)
(Ax),(Ax)+
(Ax),-(Ax)
(Ax),$nnnn(Ax)
(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
(Ax),$aaaa
(Ax),$aaaaaaaa
(Ax)+,Dx
(Ax)+,(Ax)
(Ax)+,(Ax)+
(Ax)+,-(Ax)
(Ax)+,$nnnn(Ax)
(Ax)+,$nn(Ax,Rx.w/.l)
(Ax)+,$aaaa
(Ax)+,$aaaaaaaa
-(Ax),Dx
-(Ax),(Ax)
-(Ax),(Ax)+
-(Ax),-(Ax)
-(Ax),$nnnn(Ax)
-(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
-(Ax),$aaaa
-(Ax),$aaaaaaaa
$nnnn(Ax),Dx
$nnnn(Ax),(Ax)
$nnnn(Ax),(Ax)+
$nnnn(Ax),-(Ax)
$nnnn(Ax),$nnnn(Ax)
$nnnn(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(Ax),$aaaa
$nnnn(Ax),$aaaaaaaa
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),(Ax)+
$nn(Ax,Rx.w/.l),-(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaa
$nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
$nnnn(PC),Dx
$nnnn(PC),(Ax)
$nnnn(PC),(Ax)+
$nnnn(PC),-(Ax)
$nnnn(PC),$nnnn(Ax)
$nnnn(PC),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(PC),$aaaa
$nnnn(PC),$aaaaaaaa
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),(Ax)+
$nn(PC,Rx.w/.l),-(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),$nnnn(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nn(PC,Rx.w/.l),$aaaa
$nn(PC,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
$aaaa,Dx
$aaaa,(Ax)
$aaaa,(Ax)+
$aaaa,-(Ax)
$aaaa,$nnnn(Ax)
$aaaa,$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa,$aaaa
$aaaa,$aaaaaaaa
$aaaaaaaa,Dx
$aaaaaaaa,(Ax)
$aaaaaaaa,(Ax)+
$aaaaaaaa,-(Ax)
$aaaaaaaa,$nnnn(Ax)
$aaaaaaaa,$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaaaaaa,$aaaa
$aaaaaaaa,$aaaaaaaa
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
1_0_
1_8_
1_C_
1_0_
1_4_nnnn
1_8___nn
11C_aaaa
13C_aaaaaaaa
1_1_
1_9_
1_D_
1_1_
1_5_nnnn
1_9___nn
11D_aaaa
13D_aaaaaaaa
1_1_
1_9_
1_D_
1_1_
1_5_nnnn
1_9___nn
11D_aaaa
13D_aaaaaaaa
1_2_
1_A_
1_E_
1_2_
1_6_nnnn
1_A___nn
11E_aaaa
13E_aaaaaaaa
1_2_nnnn
1_A_nnnn
1_E_nnnn
1_2_nnnn
1_6_nnnnnnnn
1_A_nnnn__nn
11E_nnnnaaaa
13E_nnnnaaaaaaaa
1_3___nn
1_B___nn
1_F___nn
1_3___nn
1_7___nnnnnn
1_B___nn__nn
11F___nnaaaa
13F___nnaaaaaaaa
1_3Annnn
1_BAnnnn
1_FAnnnn
1_3Annnn
1_7Annnnnnnn
1_BAnnnn__nn
11FAnnnnaaaa
13FAnnnnaaaaaaaa
1_3B__nn
1_BB__nn
1_FB__nn
1_3B__nn
1_7B__nnnnnn
1_BB__nn__nn
11FB__nnaaaa
13FB__nnaaaaaaaa
1_38aaaa
1_B8aaaa
1_F8aaaa
1_38aaaa
1_78aaaannnn
1_B8aaaa__nn
11F8aaaaaaaa
13F8aaaaaaaaaaaa
1_39aaaaaaaa
1_B9aaaaaaaa
1_F9aaaaaaaa
1_39aaaaaaaa
1_79aaaaaaaannnn
1_B9aaaaaaaa__nn
11F9aaaaaaaaaaaa
13F9aaaaaaaaaaaaaaaa
1_3C00dd
1_BC00dd
1_FC00dd
1_3C00dd
1_7C00ddnnnn
1_BC00dd__nn
11FC00ddaaaa
13FC00ddaaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
6
6
6
6
8
8
8
10
4
4
4
4
6
6
6
8
4
8
8
8
12
14
12
16
8
12
12
12
16
18
16
20
8
12
12
12
16
18
16
20
10
14
14
14
18
20
18
22
12
16
16
16
20
22
20
24
14
18
18
18
22
24
22
26
12
16
16
16
20
22
20
24
14
18
18
18
22
24
22
26
12
16
16
16
20
22
20
24
16
20
20
20
24
26
24
28
8
12
12
12
16
18
16
20
----NZVC
MOVE data
(byte)
MOVE.w
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
Ax,Dx
Ax,(Ax)
Ax,(Ax)+
Ax,-(Ax)
Ax,$nnnn(Ax)
Ax,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Ax,$aaaa
Ax,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax),(Ax)
(Ax),(Ax)+
(Ax),-(Ax)
(Ax),$nnnn(Ax)
(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
(Ax),$aaaa
(Ax),$aaaaaaaa
(Ax)+,Dx
(Ax)+,(Ax)
(Ax)+,(Ax)+
(Ax)+,-(Ax)
(Ax)+,$nnnn(Ax)
(Ax)+,$nn(Ax,Rx.w/.l)
(Ax)+,$aaaa
(Ax)+,$aaaaaaaa
-(Ax),Dx
-(Ax),(Ax)
-(Ax),(Ax)+
-(Ax),-(Ax)
-(Ax),$nnnn(Ax)
-(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
-(Ax),$aaaa
-(Ax),$aaaaaaaa
$nnnn(Ax),Dx
$nnnn(Ax),(Ax)
$nnnn(Ax),(Ax)+
$nnnn(Ax),-(Ax)
$nnnn(Ax),$nnnn(Ax)
$nnnn(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(Ax),$aaaa
$nnnn(Ax),$aaaaaaaa
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),(Ax)+
$nn(Ax,Rx.w/.l),-(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaa
$nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
$nnnn(PC),Dx
$nnnn(PC),(Ax)
$nnnn(PC),(Ax)+
$nnnn(PC),-(Ax)
$nnnn(PC),$nnnn(Ax)
$nnnn(PC),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(PC),$aaaa
$nnnn(PC),$aaaaaaaa
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),(Ax)+
$nn(PC,Rx.w/.l),-(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),$nnnn(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nn(PC,Rx.w/.l),$aaaa
$nn(PC,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
$aaaa,Dx
$aaaa,(Ax)
$aaaa,(Ax)+
$aaaa,-(Ax)
$aaaa,$nnnn(Ax)
$aaaa,$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa,$aaaa
$aaaa,$aaaaaaaa
$aaaaaaaa,Dx
$aaaaaaaa,(Ax)
$aaaaaaaa,(Ax)+
$aaaaaaaa,-(Ax)
$aaaaaaaa,$nnnn(Ax)
$aaaaaaaa,$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaaaaaa,$aaaa
$aaaaaaaa,$aaaaaaaa
#$dddd,Dx
#$dddd,(Ax)
#$dddd,(Ax)+
#$dddd,-(Ax)
#$dddd,$nnnn(Ax)
#$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddd,$aaaa
#$dddd,$aaaaaaaa
3_0_
3_8_
3_C_
3_0_
3_4_nnnn
3_8___nn
31C_aaaa
33C_aaaaaaaa
3_0_
3_8_
3_C_
3_0_
3_4_nnnn
3_8___nn
31C_aaaa
33C_aaaaaaaa
3_1_
3_9_
3_D_
3_1_
3_5_nnnn
3_9___nn
31D_aaaa
33D_aaaaaaaa
3_1_
3_9_
3_D_
3_1_
3_5_nnnn
3_9___nn
31D_aaaa
33D_aaaaaaaa
3_2_
3_A_
3_E_
3_2_
3_6_nnnn
3_A___nn
31E_aaaa
33E_aaaaaaaa
3_2_nnnn
3_A_nnnn
3_E_nnnn
3_2_nnnn
3_6_nnnnnnnn
3_A_nnnn__nn
31E_nnnnaaaa
33E_nnnnaaaaaaaa
3_3___nn
3_B___nn
3_F___nn
3_3___nn
3_7___nnnnnn
3_B___nn__nn
31F___nnaaaa
33F___nnaaaaaaaa
3_3Annnn
3_BAnnnn
3_FAnnnn
3_3Annnn
3_7Annnnnnnn
3_BAnnnn__nn
31FAnnnnaaaa
33FAnnnnaaaaaaaa
3_3B__nn
3_BB__nn
3_FB__nn
3_3B__nn
3_7B__nnnnnn
3_BB__nn__nn
31FB__nnaaaa
33FB__nnaaaaaaaa
3_38aaaa
3_B8aaaa
3_F8aaaa
3_38aaaa
3_78aaaannnn
3_B8aaaa__nn
31F8aaaaaaaa
33F8aaaaaaaaaaaa
3_39aaaaaaaa
3_B9aaaaaaaa
3_F9aaaaaaaa
3_39aaaaaaaa
3_79aaaaaaaannnn
3_B9aaaaaaaa__nn
31F9aaaaaaaaaaaa
33F9aaaaaaaaaaaaaaaa
3_3Cdddd
3_BCdddd
3_FCdddd
3_3Cdddd
3_7Cddddnnnn
3_BCdddd__nn
31FCddddaaaa
33FCddddaaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
6
6
6
6
8
8
8
10
4
4
4
4
6
6
6
8
4
8
8
8
12
14
12
16
4
8
8
8
12
14
12
16
8
12
12
12
16
18
16
20
8
12
12
12
16
18
16
20
10
14
14
14
18
20
18
22
12
16
16
16
20
22
20
24
14
18
18
18
22
24
22
26
12
16
16
16
20
22
20
24
14
18
18
18
22
24
22
26
12
16
16
16
20
22
20
24
16
20
20
20
24
26
24
28
8
12
12
12
16
18
16
20
----NZVC
MOVE data
(word)
MOVE.l
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
Ax,Dx
Ax,(Ax)
Ax,(Ax)+
Ax,-(Ax)
Ax,$nnnn(Ax)
Ax,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Ax,$aaaa
Ax,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax),(Ax)
(Ax),(Ax)+
(Ax),-(Ax)
(Ax),$nnnn(Ax)
(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
(Ax),$aaaa
(Ax),$aaaaaaaa
(Ax)+,Dx
(Ax)+,(Ax)
(Ax)+,(Ax)+
(Ax)+,-(Ax)
(Ax)+,$nnnn(Ax)
(Ax)+,$nn(Ax,Rx.w/.l)
(Ax)+,$aaaa
(Ax)+,$aaaaaaaa
-(Ax),Dx
-(Ax),(Ax)
-(Ax),(Ax)+
-(Ax),-(Ax)
-(Ax),$nnnn(Ax)
-(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
-(Ax),$aaaa
-(Ax),$aaaaaaaa
$nnnn(Ax),Dx
$nnnn(Ax),(Ax)
$nnnn(Ax),(Ax)+
$nnnn(Ax),-(Ax)
$nnnn(Ax),$nnnn(Ax)
$nnnn(Ax),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(Ax),$aaaa
$nnnn(Ax),$aaaaaaaa
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),(Ax)+
$nn(Ax,Rx.w/.l),-(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaa
$nn(Ax,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
$nnnn(PC),Dx
$nnnn(PC),(Ax)
$nnnn(PC),(Ax)+
$nnnn(PC),-(Ax)
$nnnn(PC),$nnnn(Ax)
$nnnn(PC),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(PC),$aaaa
$nnnn(PC),$aaaaaaaa
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),(Ax)+
$nn(PC,Rx.w/.l),-(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),$nnnn(Ax)
$nn(PC,Rx.w/.l),$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nn(PC,Rx.w/.l),$aaaa
$nn(PC,Rx.w/.l),$aaaaaaaa
$aaaa,Dx
$aaaa,(Ax)
$aaaa,(Ax)+
$aaaa,-(Ax)
$aaaa,$nnnn(Ax)
$aaaa,$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa,$aaaa
$aaaa,$aaaaaaaa
$aaaaaaaa,Dx
$aaaaaaaa,(Ax)
$aaaaaaaa,(Ax)+
$aaaaaaaa,-(Ax)
$aaaaaaaa,$nnnn(Ax)
$aaaaaaaa,$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaaaaaa,$aaaa
$aaaaaaaa,$aaaaaaaa
#$dddddddd,Dx
#$dddddddd,(Ax)
#$dddddddd,(Ax)+
#$dddddddd,-(Ax)
#$dddddddd,$nnnn(Ax)
#$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddddddd,$aaaa
#$dddddddd,$aaaaaaaa
2_0_
2_8_
2_C_
2_0_
2_4_nnnn
2_8___nn
21C_aaaa
23C_aaaaaaaa
2_0_
2_8_
2_C_
2_0_
2_4_nnnn
2_8___nn
21C_aaaa
23C_aaaaaaaa
2_1_
2_9_
2_D_
2_1_
2_5_nnnn
2_9___nn
21D_aaaa
23D_aaaaaaaa
2_1_
2_9_
2_D_
2_1_
2_5_nnnn
2_9___nn
21D_aaaa
23D_aaaaaaaa
2_2_
2_A_
2_E_
2_2_
2_6_nnnn
2_A___nn
21E_aaaa
23E_aaaaaaaa
2_2_nnnn
2_A_nnnn
2_E_nnnn
2_2_nnnn
2_6_nnnnnnnn
2_A_nnnn__nn
21E_nnnnaaaa
23E_nnnnaaaaaaaa
2_3___nn
2_B___nn
2_F___nn
2_3___nn
2_7___nnnnnn
2_B___nn__nn
21F___nnaaaa
23F___nnaaaaaaaa
2_3Annnn
2_BAnnnn
2_FAnnnn
2_3Annnn
2_7Annnnnnnn
2_BAnnnn__nn
21FAnnnnaaaa
23FAnnnnaaaaaaaa
2_3B__nn
2_BB__nn
2_FB__nn
2_3B__nn
2_7B__nnnnnn
2_BB__nn__nn
21FB__nnaaaa
23FB__nnaaaaaaaa
2_38aaaa
2_B8aaaa
2_F8aaaa
2_38aaaa
2_78aaaannnn
2_B8aaaa__nn
21F8aaaaaaaa
23F8aaaaaaaaaaaa
2_39aaaaaaaa
2_B9aaaaaaaa
2_F9aaaaaaaa
2_39aaaaaaaa
2_79aaaaaaaannnn
2_B9aaaaaaaa__nn
21F9aaaaaaaaaaaa
23F9aaaaaaaaaaaaaaaa
2_3Cdddddddd
2_BCdddddddd
2_FCdddddddd
2_3Cdddddddd
2_7Cddddddddnnnn
2_BCdddddddd__nn
21FCddddddddaaaa
23FCddddddddaaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
4
4
4
4
6
6
6
8
6
6
6
6
8
8
8
10
6
6
6
6
8
8
8
10
4
12
12
12
16
18
16
20
4
12
12
12
16
18
16
20
12
20
20
20
24
26
24
28
12
20
20
20
24
26
24
28
14
22
22
22
26
28
26
30
16
24
24
24
28
30
28
32
18
26
26
26
30
32
30
34
16
24
24
24
28
30
28
32
18
26
26
26
30
32
30
34
16
24
24
24
28
30
28
32
20
28
28
28
32
34
32
36
12
20
20
20
24
26
24
28
----NZVC
MOVE data
(longword)
MOVE
(to CCR)
(.w)
Dx,CCR
(Ax),CCR
(Ax)+,CCR
-(Ax),CCR
$nnnn(Ax),CCR
$nn(Ax,Rx.w/.l),CCR
$nnnn(PC),CCR
$nn(PC,Rx.w/.l),CCR
$aaaa,CCR
$aaaaaaaa,CCR
#$dddd,CCR
44C_
44D_
44D_
44E_
44E_nnnn
44F___nn
44FAnnnn
44FB__nn
44F8aaaa
44F9aaaaaaaa
44FCdddd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
12
16
16
18
20
22
20
22
20
24
16
---XNZVC
MOVE to
Condition Code
Register
(word)
MOVE
(from SR)
(.w)
SR,Dx
SR,(Ax)
SR,(Ax)+
SR,-(Ax)
SR,$nnnn(Ax)
SR,$nn(Ax,Rx.w/.l)
SR,$aaaa
SR,$aaaaaaaa
40C_
40D_
40D_
40E_
40E_nnnn
40F___nn
40F8aaaa
40F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
6
12
12
14
16
18
16
20
--------
MOVE from
Status Register
(word)
MOVE
(to SR)
(.w)
Dx,SR
(Ax),SR
(Ax)+,SR
-(Ax),SR
$nnnn(Ax),SR
$nn(Ax,Rx.w/.l),SR
$nnnn(PC),SR
$nn(PC,Rx.w/.l),SR
$aaaa,SR
$aaaaaaaa,SR
#$dddd,SR
46C_
46D_
46D_
46E_
46E_nnnn
46F___nn
46FAnnnn
46FB__nn
46F8aaaa
46F9aaaaaaaa
46FCdddd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
12
16
16
18
20
22
20
22
20
24
16
---XNZVC
MOVE to
Status Register
(word)
MOVE
(from/to
USP)
(.l)
  USP,Ax
  Ax,USP
4E6_
2
4
--------
MOVE from/to
User Stack
Pointer
(longword)
MOVEA.w
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddd,Ax
3_4_
3_4_
3_5_
3_5_
3_6_
3_6_nnnn
3_7___nn
3_7Annnn
3_7B__nn
3_78aaaa
3_79aaaaaaaa
3_7Cdddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
4
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
--------
MOVE Address
(word)
MOVEA.l
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddddddd,Ax
2_4_
2_4_
2_5_
2_5_
2_6_
2_6_nnnn
2_7___nn
2_7Annnn
2_7B__nn
2_78aaaa
2_79aaaaaaaa
2_7Cdddddddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
4
4
12
12
14
16
18
16
18
16
20
12
--------
MOVE Address
(longword)
MOVEM.w
<list>, (Ax)
<list>, -(Ax)
<list>, $nnnn(Ax)
<list>, $nn(Ax,Rx.w/.l)
<list>, $aaaa
<list>, $aaaaaaaa
(Ax), <list>
(Ax)+, <list>
$nnnn(Ax), <list>
$nn(Ax,Rx.w/.l), <list>
$nnnn(PC), <list>
$nn(PC,Rx.w/.l), <list>
$aaaa, <list>
$aaaaaaaa, <list>
489_oooo
48A_oooo
48A_oooonnnn
48B_oooo__nn
48B8ooooaaaa
48B9ooooaaaaaaaa
4C9_oooo
4C9_oooo
4CA_oooonnnn
4CB_oooo__nn
4CBAoooonnnn
4CBBoooo__nn
4CB8ooooaaaa
4CB9ooooaaaaaaaa
4
4
6
6
6
8
4
4
6
6
6
6
6
8
8+4z
8+4z
12+4z
14+4z
12+4z
16+4z
12+4z
12+4z
16+4z
18+4z
16+4z
18+4z
16+4z
20+4z
--------
MOVE Multiple
registers
(word)
MOVEM.l
<list>, (Ax)
<list>, -(Ax)
<list>, $nnnn(Ax)
<list>, $nn(Ax,Rx.w/.l)
<list>, $aaaa
<list>, $aaaaaaaa
(Ax), <list>
(Ax)+, <list>
$nnnn(Ax), <list>
$nn(Ax,Rx.w/.l), <list>
$nnnn(PC), <list>
$nn(PC,Rx.w/.l), <list>
$aaaa, <list>
$aaaaaaaa, <list>
48D_oooo
48E_oooo
48E_oooonnnn
48F_oooo__nn
48F8ooooaaaa
48F9ooooaaaaaaaa
4CD_oooo
4CD_oooo
4CE_oooonnnn
4CF_oooo__nn
4CFAoooonnnn
4CFBoooo__nn
4CF8ooooaaaa
4CF9ooooaaaaaaaa
4
4
6
6
6
8
4
4
6
6
6
6
6
8
8+8z
8+8z
12+8z
14+8z
12+8z
16+8z
12+8z
12+8z
16+8z
18+8z
16+8z
18+8z
16+8z
20+8z
--------
MOVE Multiple
registers
(longword)
MOVEP.w
  Dx,$nnnn(Ax)
  $nnnn(Ax),Dx
0_8_nnnn
0_0_nnnn
4
16
--------
MOVE Peripheral
data
(word)
MOVEP.l
  Dx,$nnnn(Ax)
  $nnnn(Ax),Dx
0_C_nnnn
0_4_nnnn
4
24
--------
MOVE Peripheral
data
(longword)
MOVEQ
(.l)
  #$dd,Dx7_dd
2
4
----NZVC
MOVE Quick
(longword)
MULS
(.w)
Dx,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
C_C_
C_D_
C_D_
C_E_
C_E_nnnn
C_F___nn
C_FAnnnn
C_FB__nn
C_F8aaaa
C_F9aaaaaaaa
C_FCdddd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
70
74
74
76
78
80
78
80
78
82
74
----NZVC
MULtiply Signed
(word)
MULU
(.w)
Dx,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
C_C_
C_D_
C_D_
C_E_
C_E_nnnn
C_F___nn
C_FAnnnn
C_FB__nn
C_F8aaaa
C_F9aaaaaaaa
C_FCdddd
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
70
74
74
76
78
80
78
80
78
82
74
----NZVC
MULtiply Unsigned
(word)
NBCD
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
480_
481_
481_
482_
482_nnnn
483___nn
4838aaaa
4839aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
6
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
Negate Binary
Coded Decimal
with extend
(byte)
NEG.b
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
440_
441_
441_
442_
442_nnnn
443___nn
4438aaaa
4439aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
NEGate
(byte)
NEG.w
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
444_
445_
445_
446_
446_nnnn
447___nn
4478aaaa
4479aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
NEGate
(word)
NEG.l
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
448_
449_
449_
44A_
44A_nnnn
44B___nn
44B8aaaa
44B9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
6
20
20
22
24
26
24
28
---XNZVC
NEGate
(longword)
NEGX.b
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
400_
401_
401_
402_
402_nnnn
403___nn
4038aaaa
4039aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
NEGate
with eXtend
(byte)
NEGX.w
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
404_
405_
405_
406_
406_nnnn
407___nn
4078aaaa
4079aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
NEGate
with eXtend
(word)
NEGX.l
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
408_
409_
409_
40A_
40A_nnnn
40B___nn
40B8aaaa
40B9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
6
20
20
22
24
26
24
28
---XNZVC
NEGate
with eXtend
(longword)
NOP
 4E71
2
4
--------
NO oPeration
NOT.b
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
460_
461_
461_
462_
462_nnnn
463___nn
4638aaaa
4639aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
logical NOT
(byte)
NOT.w
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
464_
465_
465_
466_
466_nnnn
467___nn
4678aaaa
4679aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
logical NOT
(word)
NOT.l
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
468_
469_
469_
46A_
46A_nnnn
46B___nn
46B8aaaa
46B9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
6
20
20
22
24
26
24
28
----NZVC
logical NOT
(longword)
OR.b
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dd,Dx
8_0_
8_1_
8_1_
8_2_
8_2_nnnn
8_3___nn
8_38aaaa
8_39aaaaaaaa
8_1_
8_1_
8_2_
8_2_nnnn
8_3___nn
8_3Annnn
8_3B__nn
8_38aaaa
8_39aaaaaaaa
8_3C00dd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
----NZVC
logical OR
(byte)
OR.w
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
8_4_
8_5_
8_5_
8_6_
8_6_nnnn
8_7___nn
8_78aaaa
8_79aaaaaaaa
8_5_
8_5_
8_6_
8_6_nnnn
8_7___nn
8_7Annnn
8_7B__nn
8_78aaaa
8_79aaaaaaaa
8_7Cdddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
----NZVC
logical OR
(word)
OR.l
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddddddd,Dx
8_8_
8_9_
8_9_
8_A_
8_A_nnnn
8_B___nn
8_B8aaaa
8_B9aaaaaaaa
8_9_
8_9_
8_A_
8_A_nnnn
8_B___nn
8_BAnnnn
8_BB__nn
8_B8aaaa
8_B9aaaaaaaa
8_BCdddddddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
8
20
20
22
24
26
24
28
14
14
16
18
20
18
20
18
22
16
----NZVC
logical OR
(longword)
ORI.b
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
000_00dd
001_00dd
001_00dd
002_00dd
002_00ddnnnn
003_00dd__nn
003800ddaaaa
003900ddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
----NZVC
logical OR
Immediate
(byte)
ORI.w
#$dddd,Dx
#$dddd,(Ax)
#$dddd,(Ax)+
#$dddd,-(Ax)
#$dddd,$nnnn(Ax)
#$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddd,$aaaa
#$dddd,$aaaaaaaa
004_dddd
005_dddd
005_dddd
006_dddd
006_ddddnnnn
007_dddd__nn
0078ddddaaaa
0079ddddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
----NZVC
logical OR
Immediate
(word)
ORI.l
#$dddddddd,Dx
#$dddddddd,(Ax)
#$dddddddd,(Ax)+
#$dddddddd,-(Ax)
#$dddddddd,$nnnn(Ax)
#$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddddddd,$aaaa
#$dddddddd,$aaaaaaaa
008_dddddddd
009_dddddddd
009_dddddddd
00A_dddddddd
00A_ddddddddnnnn
00B_dddddddd__nn
00B8ddddddddaaaa
00B9ddddddddaaaaaaaa
6
6
6
6
8
8
8
10
16
28
28
30
32
34
32
36
----NZVC
logical OR
Immediate
(longword)
ORI (.b)
ORI (.w)
  #$dd,CCR
  #$dddd,SR
003C00dd
007Cdddd
4
20
---XNZVC
logical OR
Immediate
(byte, word)
PEA
(.l)
(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$nnnn(PC)
$nn(PC,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
485_
486_nnnn
487___nn
487Annnn
487B__nn
4878aaaa
4879aaaaaaaa
2
4
4
4
4
4
6
12
16
20
16
20
16
20
--------
Push Effective
Address on stack
(longword)
RESET
 4E70
2
132
--------
RESET
external devices
ROL.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_1_
E_3_
2
6+2z
----NZVC
ROtate Left
(byte)
ROL.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_5_
E_7_
E7D_
E7D_
E7E_
E7E_nnnn
E7F___nn
E7F8aaaa
E7F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
ROtate Left
(word)
ROL.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_9_
E_B_
2
8+2z
----NZVC
ROtate Left
(longword)
ROR.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_1_
E_3_
2
6+2z
----NZVC
ROtate Right
(byte)
ROR.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_5_
E_7_
E6D_
E6D_
E6E_
E6E_nnnn
E6F___nn
E6F8aaaa
E6F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
ROtate Right
(word)
ROR.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_9_
E_B_
2
8+2z
----NZVC
ROtate Right
(longword)
ROXL.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_1_
E_3_
2
6+2z
---XNZVC
ROtate with
eXtend Left
(byte)
ROXL.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_5_
E_7_
E5D_
E5D_
E5E_
E5E_nnnn
E5F___nn
E5F8aaaa
E5F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
ROtate with
eXtend Left
(word)
ROXL.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_9_
E_B_
2
8+2z
---XNZVC
ROtate with
eXtend Left
(longword)
ROXR.b
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_1_
E_3_
2
6+2z
---XNZVC
ROtate with
eXtend Right
(byte)
ROXR.w
#v,Dx
Dx,Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
E_5_
E_7_
E4D_
E4D_
E4E_
E4E_nnnn
E4F___nn
E4F8aaaa
E4F9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6+2z
6+2z
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
ROtate with
eXtend Right
(word)
ROXR.l
  #v,Dx
  Dx,Dx
E_9_
E_B_
2
8+2z
---XNZVC
ROtate with
eXtend Right
(longword)
RTE
 4E73
2
20
---XNZVC
ReTurn from
Exception
RTR
 4E77
2
20
---XNZVC
ReTurn and
Restore
condition codes
from stack
RTS
 4E75
2
16
--------
ReTurn from
Subroutine
SBCD
(.b)
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
8_0_
8_0_
2
6
18
---XNZVC
Subtract Binary
Coded Decimal
with extend
(byte)
SCC
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
54C_
54D_
54D_
54E_
54E_nnnn
54F___nn
54F8aaaa
54F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Carry Clear
(byte)
SCS
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
55C_
55D_
55D_
55E_
55E_nnnn
55F___nn
55F8aaaa
55F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Carry Set
(byte)
SEQ
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
57C_
57D_
57D_
57E_
57E_nnnn
57F___nn
57F8aaaa
57F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
EQual
(byte)
SF
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
51C_
51D_
51D_
51E_
51E_nnnn
51F___nn
51F8aaaa
51F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte never
with False
(byte)
SGE
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
5CC_
5CD_
5CD_
5CE_
5CE_nnnn
5CF___nn
5CF8aaaa
5CF9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Greater or Equal
(byte)
SGT
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
5EC_
5ED_
5ED_
5EE_
5EE_nnnn
5EF___nn
5EF8aaaa
5EF9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Greater Than
(byte)
SHI
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
52C_
52D_
52D_
52E_
52E_nnnn
52F___nn
52F8aaaa
52F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
HIgher
(byte)
SLE
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
5FC_
5FD_
5FD_
5FE_
5FE_nnnn
5FF___nn
5FF8aaaa
5FF9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Less or Equal
(byte)
SLS
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
53C_
53D_
53D_
53E_
53E_nnnn
53F___nn
53F8aaaa
53F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Lower or Same
(byte)
SLT
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
5DC_
5DD_
5DD_
5DE_
5DE_nnnn
5DF___nn
5DF8aaaa
5DF9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Less Than
(byte)
SMI
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
5BC_
5BD_
5BD_
5BE_
5BE_nnnn
5BF___nn
5BF8aaaa
5BF9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
MInus
(byte)
SNE
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
56C_
56D_
56D_
56E_
56E_nnnn
56F___nn
56F8aaaa
56F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
Not Equal
(byte)
SPL
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
5AC_
5AD_
5AD_
5AE_
5AE_nnnn
5AF___nn
5AF8aaaa
5AF9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
PLus
(byte)
ST
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
50C_
50D_
50D_
50E_
50E_nnnn
50F___nn
50F8aaaa
50F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte always
with True
(byte)
STOP
  #$dddd4E72dddd
4
4
---XNZVC
load status
register and
STOP
SUB.b
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dd,Dx
9_0_
9_1_
9_1_
9_2_
9_2_nnnn
9_3___nn
9_38aaaa
9_39aaaaaaaa
9_1_
9_1_
9_2_
9_2_nnnn
9_3___nn
9_3Annnn
9_3B__nn
9_38aaaa
9_39aaaaaaaa
9_3C00dd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
---XNZVC
SUBtract
(byte)
SUB.w
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
Ax,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddd,Dx
9_4_
9_5_
9_5_
9_6_
9_6_nnnn
9_7___nn
9_78aaaa
9_79aaaaaaaa
9_4_
9_5_
9_5_
9_6_
9_6_nnnn
9_7___nn
9_7Annnn
9_7B__nn
9_78aaaa
9_79aaaaaaaa
9_7Cdddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
4
12
12
14
16
18
16
20
4
8
8
10
12
14
12
14
12
16
8
---XNZVC
SUBtract
(word)
SUB.l
Dx,Dx
Dx,(Ax)
Dx,(Ax)+
Dx,-(Ax)
Dx,$nnnn(Ax)
Dx,$nn(Ax,Rx.w/.l)
Dx,$aaaa
Dx,$aaaaaaaa
Ax,Dx
(Ax),Dx
(Ax)+,Dx
-(Ax),Dx
$nnnn(Ax),Dx
$nn(Ax,Rx.w/.l),Dx
$nnnn(PC),Dx
$nn(PC,Rx.w/.l),Dx
$aaaa,Dx
$aaaaaaaa,Dx
#$dddddddd,Dx
9_8_
9_9_
9_9_
9_A_
9_A_nnnn
9_B___nn
9_B8aaaa
9_B9aaaaaaaa
9_8_
9_9_
9_9_
9_A_
9_A_nnnn
9_B___nn
9_BAnnnn
9_BB__nn
9_B8aaaa
9_B9aaaaaaaa
9_BCdddddddd
2
2
2
2
4
4
4
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
8
20
20
22
24
26
24
28
8
14
14
16
18
20
18
20
18
22
16
---XNZVC
SUBtract
(longword)
SUBA.w
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddd,Ax
9_C_
9_C_
9_D_
9_D_
9_E_
9_E_nnnn
9_F___nn
9_FAnnnn
9_FB__nn
9_F8aaaa
9_F9aaaaaaaa
9_FCdddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
8
8
12
12
14
16
18
16
18
16
20
12
--------
SUBtract Address
(word)
SUBA.l
Dx,Ax
Ax,Ax
(Ax),Ax
(Ax)+,Ax
-(Ax),Ax
$nnnn(Ax),Ax
$nn(Ax,Rx.w/.l),Ax
$nnnn(PC),Ax
$nn(PC,Rx.w/.l),Ax
$aaaa,Ax
$aaaaaaaa,Ax
#$dddddddd,Ax
9_C_
9_C_
9_D_
9_D_
9_E_
9_E_nnnn
9_F___nn
9_FAnnnn
9_FB__nn
9_F8aaaa
9_F9aaaaaaaa
9_FCdddddddd
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
8
8
14
14
16
18
20
18
20
18
22
16
--------
SUBtract Address
(longword)
SUBI.b
#$dd,Dx
#$dd,(Ax)
#$dd,(Ax)+
#$dd,-(Ax)
#$dd,$nnnn(Ax)
#$dd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dd,$aaaa
#$dd,$aaaaaaaa
040_00dd
041_00dd
041_00dd
042_00dd
042_00ddnnnn
043_00dd__nn
043800ddaaaa
043900ddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
---XNZVC
SUBtract
Immediate
(byte)
SUBI.w
#$dddd,Dx
#$dddd,(Ax)
#$dddd,(Ax)+
#$dddd,-(Ax)
#$dddd,$nnnn(Ax)
#$dddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddd,$aaaa
#$dddd,$aaaaaaaa
044_dddd
045_dddd
045_dddd
046_dddd
046_ddddnnnn
047_dddd__nn
0478ddddaaaa
0479ddddaaaaaaaa
4
4
4
4
6
6
6
8
8
16
16
18
20
22
20
24
---XNZVC
SUBtract
Immediate
(word)
SUBI.l
#$dddddddd,Dx
#$dddddddd,(Ax)
#$dddddddd,(Ax)+
#$dddddddd,-(Ax)
#$dddddddd,$nnnn(Ax)
#$dddddddd,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#$dddddddd,$aaaa
#$dddddddd,$aaaaaaaa
048_dddddddd
049_dddddddd
049_dddddddd
04A_dddddddd
04A_ddddddddnnnn
04B_dddddddd__nn
04B8ddddddddaaaa
04B9ddddddddaaaaaaaa
6
6
6
6
8
8
8
10
16
28
28
30
32
34
32
36
---XNZVC
SUBtract
Immediate
(longword)
SUBQ.b
#v,Dx
#v,(Ax)
#v,(Ax)+
#v,-(Ax)
#v,$nnnn(Ax)
#v,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#v,$aaaa
#v,$aaaaaaaa
5_0_
5_1_
5_1_
5_2_
5_2_nnnn
5_3___nn
5_38aaaa
5_39aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
SUBtract Quick
(byte)
SUBQ.w
#v,Dx
#v,Ax
#v,(Ax)
#v,(Ax)+
#v,-(Ax)
#v,$nnnn(Ax)
#v,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#v,$aaaa
#v,$aaaaaaaa
5_4_
5_4_
5_5_
5_5_
5_6_
5_6_nnnn
5_7___nn
5_78aaaa
5_79aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
4
8
12
12
14
16
18
16
20
---XNZVC
SUBtract Quick
(word)
SUBQ.l
#v,Dx
#v,Ax
#v,(Ax)
#v,(Ax)+
#v,-(Ax)
#v,$nnnn(Ax)
#v,$nn(Ax,Rx.w/.l)
#v,$aaaa
#v,$aaaaaaaa
5_8_
5_8_
5_9_
5_9_
5_A_
5_A_nnnn
5_B___nn
5_B8aaaa
5_B9aaaaaaaa
2
2
2
2
2
4
4
4
6
8
8
20
20
22
24
26
24
28
---XNZVC
SUBtract Quick
(longword)
SUBX.b
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
9_0_
9_0_
2
4
18
---XNZVC
SUBtract
with eXtend
(byte)
SUBX.w
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
9_4_
9_4_
2
4
18
---XNZVC
SUBtract
with eXtend
(word)
SUBX.l
  Dx,Dx
  -(Ax),-(Ax)
9_8_
9_8_
2
8
30
---XNZVC
SUBtract
with eXtend
(longword)
SVC
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
58C_
58D_
58D_
58E_
58E_nnnn
58F___nn
58F8aaaa
58F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
oVerflow Clear
(byte)
SVS
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
59C_
59D_
59D_
59E_
59E_nnnn
59F___nn
59F8aaaa
59F9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4/6**
12
12
14
16
18
16
20
--------
Set byte if
oVerflow Set
(byte)
SWAP
(.l)
  Dx484_
2
4
----NZVC
SWAP
register halves
(longword)
TAS
(.b)
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
4AC_
4AD_
4AD_
4AE_
4AE_nnnn
4AF___nn
4AF8aaaa
4AF9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
14
14
16
18
20
18
22
----NZVC
Test And Set
operand
(byte)
TRAP
  #$d4E4d
2
34***
--------
cause TRAP
instruction
exception
TRAPV
 4E76
2
4
--------
cause TRAPV
instruction
exception
if overflow
TST.b
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
4A0_
4A1_
4A1_
4A2_
4A2_nnnn
4A3___nn
4A38aaaa
4A39aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
8
8
10
12
14
12
16
----NZVC
TeST operand
(byte)
TST.w
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
4A4_
4A5_
4A5_
4A6_
4A6_nnnn
4A7___nn
4A78aaaa
4A79aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
8
8
10
12
14
12
16
----NZVC
TeST operand
(word)
TST.l
Dx
(Ax)
(Ax)+
-(Ax)
$nnnn(Ax)
$nn(Ax,Rx.w/.l)
$aaaa
$aaaaaaaa
4A8_
4A9_
4A9_
4AA_
4AA_nnnn
4AB___nn
4AB8aaaa
4AB9aaaaaaaa
2
2
2
2
4
4
4
6
4
12
12
14
16
18
16
20
----NZVC
TeST operand
(longword)
UNLK
(.l)
  Ax4E5_
2
12
--------
UNLinK
(longword)

Oznaczenia dotyczące cykli zegarowych instrukcji:
* - liczba cykli, jeśli skok został/nie został wykonany. Dla instrukcji warunkowych DBcc liczba
    cykli wynosi 14, jeśli skok nie został wykonany z powodu osiągnięcia przez licznik (młodsze
    słowo rejestru Dx), wartości $FFFF (-1).
** - liczba cykli, jeśli najmłodszy bajt w rejestrze Dx został wyzerowany ($00)/ustawiony ($FF).
*** - liczba cykli potrzebnych na wykonanie wyjątku, wywołanego przez instrukcję.
z - liczba przesuwanych bitów lub liczba rejestrów używanych przez instrukcję MOVEM.

Objaśnienia:
_ - ten znak oznacza dowolną cyfrę szesnastkową (0-9, A-F) w kodzie instrukcji.
<list> - lista rejestrów używanych przez instrukcję MOVEM (np. D0-D7/A5, D0-D7/A1-A3).
oooo - szesnastkowa wartość określająca, które rejestry są używane przez instrukcję MOVEM.
           Każdy bit tej wartości, reprezentuje jeden rejestr Dx lub Ax. Jeśli bit jest ustawiony (ma
           wartość 1), to reprezentowany przez niego rejestr jest używany przez instrukcję MOVEM.

           

           W przypadku instrukcji MOVEM <list>,-(Ax), kolejność rejestrów w tej wartości
           jest odwrócona (bity 0-7 reprezentują rejestry A7-A0, a bity 8-15 rejestry D7-D0).

ASL.w, ASR.w, LSL.w, LSR.w, ROL.w, ROR.w, ROXL.w, ROXR.w - te instrukcje,
gdy operują na słowie umieszczonym w pamięci, wykonują przesunięcie tylko o 1-bit.

BCHG, BCLR, BSET, BTST - te instrukcje, gdy operują na rejestrze Dx, mają rozmiar ".L".
                                                W pozostałych przypadkach ich rozmiar wynosi ".B".

MOVEA.w - wartość najstarszego bitu w słowie przenoszonym do rejestru Ax
                    jest ustawiana w 16-najstarszych bitach rejestru Ax.

MOVEQ - wartość najstarszego bitu w bajcie przenoszonym do rejestru Dx
                 jest ustawiana w 24-najstarszych bitach rejestru Dx.