Informacje dodatkowe     Instrukcje procesorów i koprocesorów rodziny 68xxx


Mnemonik68000
68008
680106802068030680406806068881
68882
(FPU)
68851
(MMU)
68330
68340
(CPU32)
 ABCDXXXXXX  X
 ADDXXXXXX  X
 ADDAXXXXXX  X
 ADDIXXXXXX  X
 ADDQXXXXXX  X
 ADDXXXXXXX  X
 ANDXXXXXX  X
 ANDIXXXXXX  X
 ANDI to CCRXXXXXX  X
 ANDI to SR (1)XXXXXX  X
 ASLXXXXXX  X
 ASRXXXXXX  X
 BccXXXXXX  X
 BCHGXXXXXX  X
 BCLRXXXXXX  X
 BFCHG  XXXX   
 BFCLR  XXXX   
 BFEXTS  XXXX   
 BFEXTU  XXXX   
 BFFFO  XXXX   
 BFINS  XXXX   
 BFSET  XXXX   
 BFTST  XXXX   
 BGND        X
 BKPT XXXXX  X
 BRAXXXXXX  X
 BSETXXXXXX  X
 BSRXXXXXX  X
 BTSTXXXXXX  X
 CALLM  X      
 CAS  XXXX   
 CAS2  XXX(3)   
 CHKXXXXXX  X
 CHK2  XXX(3)  X
 CINV (1)    XX   
 CLRXXXXXX  X
 CMPXXXXXX  X
 CMPAXXXXXX  X
 CMPIXXXXXX  X
 CMPMXXXXXX  X
 CMP2  XXX(3)  X
 cpBcc  XX     
 cpDBcc  XX     
 cpGEN  XX     
 cpRESTORE (1)  XX     
 cpSAVE (1)  XX     
 cpScc  XX     
 cpTRAPcc  XX     
 CPUSH (1)    XX   
 DBccXXXXXX  X
 DIVSXXXXXX  X
 DIVSL  XXXX  X
 DIVUXXXXXX  X
 DIVUL  XXXX  X
 EORXXXXXX  X
 EORIXXXXXX  X
 EORI to CCRXXXXXX  X
 EORI to SR (1)XXXXXX  X
 EXGXXXXXX  X
 EXTXXXXXX  X
 EXTB  XXXX  X
 FABS    (2)(2)X  
 FSABS    (2)(2)   
 FDABS    (2)(2)   
 FACOS    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FADD    (2)(2)X  
 FSADD    (2)(2)   
 FDADD    (2)(2)   
 FASIN    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FATAN    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FATANH    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FBcc    (2)(2)X  
 FCMP    (2)(2)X  
 FCOS    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FCOSH    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FDBcc    (2)(2)/(3)X  
 FDIV    (2)(2)X  
 FSDIV    (2)(2)   
 FDDIV    (2)(2)   
 FETOX    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FETOXM1    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FGETEXP    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FGETMAN    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FINT    (2)/(3)(2)X  
 FINTRZ    (2)/(3)(2)X  
 FLOG10    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FLOG2    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FLOGN    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FLOGNP1    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FMOD    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FMOVE    (2)(2)X  
 FSMOVE    (2)(2)   
 FDMOVE    (2)(2)   
 FMOVECR    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FMOVEM    (2)(2)X  
 FMUL    (2)(2)X  
 FSMUL    (2)(2)   
 FDMUL    (2)(2)   
 FNEG    (2)(2)X  
 FSNEG    (2)(2)   
 FDNEG    (2)(2)   
 FNOP    (2)(2)X  
 FREM    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FRESTORE (1)    (2)(2)X  
 FSAVE (1)    (2)(2)X  
 FSCALE    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FScc    (2)(2)/(3)X  
 FSGLDIV    (2)(2)X  
 FSGLMUL    (2)(2)X  
 FSIN    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FSINCOS    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FSINH    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FSQRT    (2)(2)X  
 FSSQRT    (2)(2)   
 FDSQRT    (2)(2)   
 FSUB    (2)(2)X  
 FSSUB    (2)(2)   
 FDSUB    (2)(2)   
 FTAN    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FTANH    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FTENTOX    (2)/(3)(2)/(3)X  
 FTRAPcc    (2)(2)/(3)X  
 FTST    (2)(2)X  
 FTWOTOX    (2)/(3)(2)/(3)X  
 ILLEGALXXXXXX  X
 JMPXXXXXX  X
 JSRXXXXXX  X
 LEAXXXXXX  X
 LINKXXXXXX  X
 LPSTOP (1)    (6)X  X
 LSLXXXXXX  X
 LSRXXXXXX  X
 MOVEXXXXXX  X
 MOVEAXXXXXX  X
 MOVE from CCR XXXXX  X
 MOVE to CCRXXXXXX  X
 MOVE from SR (1) (4)XXXXX  X
 MOVE to SR (1)XXXXXX  X
 MOVE USP (1)XXXXXX  X
 MOVE16    XX   
 MOVEC (1) XXXXX  X
 MOVEMXXXXXX  X
 MOVEPXXXXX(3)  X
 MOVEQXXXXXX  X
 MOVES (1) XXXXX  X
 MULSXXXXXX  X
 MULUXXXXXX  X
 NBCDXXXXXX  X
 NEGXXXXXX  X
 NEGXXXXXXX  X
 NOPXXXXXX  X
 NOTXXXXXX  X
 ORXXXXXX  X
 ORIXXXXXX  X
 ORI to CCRXXXXXX  X
 ORI to SR (1)XXXXXX  X
 PACK  XXXX   
 PBcc (1)       X 
 PDBcc (1)       X 
 PEAXXXXXX  X
 PFLUSH (1)   (5)(5)(5) X 
 PFLUSHA (1)   (5)(5)(5) X 
 PFLUSHR (1)       X 
 PFLUSHS (1)       X 
 PLPA (1)     (5)   
 PLOAD (1)   (5)   X 
 PMOVE (1)   X   X 
 PRESTORE (1)       X 
 PSAVE (1)       X 
 PScc (1)       X 
 PTEST (1)   X(5)  X 
 PTRAPcc (1)       X 
 PVALID (1)       X 
 RESET (1)XXXXXX  X
 ROLXXXXXX  X
 RORXXXXXX  X
 ROXLXXXXXX  X
 ROXRXXXXXX  X
 RTD XXXXX  X
 RTE (1)XXXXXX  X
 RTM  X      
 RTRXXXXXX  X
 RTSXXXXXX  X
 SBCDXXXXXX  X
 SccXXXXXX  X
 STOP (1)XXXXXX  X
 SUBXXXXXX  X
 SUBAXXXXXX  X
 SUBIXXXXXX  X
 SUBQXXXXXX  X
 SUBXXXXXXX  X
 SWAPXXXXXX  X
 TASXXXXXX  X
 TBLS        X
 TBLSN        X
 TBLU        X
 TBLUN        X
 TRAPXXXXXX  X
 TRAPcc  XXXX  X
 TRAPVXXXXXX  X
 TSTXXXXXX  X
 UNLKXXXXXX  X
 UNPK  XXXX   

OBJAŚNIENIA:
(1) - instrukcja dostępna w trybie "nadzorcy" (Supervisor mode).
(2) - instrukcja nie obsługiwana przez 68EC040, 68LC040, 68EC040V, 68040V, 68EC060, 68LC060.
(3) - instrukcja realizowana programowo na 68040, 68060.
(4) - instrukcja dostępna w trybie "użytkownika" (User mode) tylko na 68000 i 68008.
(5) - instrukcja nie obsługiwana przez 68EC030, 68EC040, 68EC040V, 68EC060.
(6) - instrukcja obsługiwana tylko przez 68040V i 68EC040V.

Wszystkie instrukcje koprocesora matematycznego (FPU), wbudowanego w procesory
68040 i 68060, wymagają programowego wsparcia do obsługi niezaimplementowanych
typów danych oraz trybów adresowania.

X - oznacza, że dany procesor posiada określoną instrukcję.