Informacje dodatkowe     Rozmiary instrukcji procesora MC68000


Rozmiar instrukcji określa, na ilu-bajtowych argumentach operuje dana
instrukcja procesora lub dyrektywa kompilatora. Są trzy takie rozmiary:

      ".B" - 1 najmłodszy bajt (Byte)
      ".W" - 2 najmłodsze bajty - słowo (Word)
      ".L" - 4 bajty - długie słowo (Longword)

Instrukcje z rozmiarem ".B" operują na 1-bajtowych argumentach.
Instrukcje z rozmiarem ".W" operują na 2-bajtowych argumentach.
Instrukcje z rozmiarem ".L" operują na 4-bajtowych argumentach.

Rozmiar instrukcji skoku/rozgałęzienia BSR określa, o ile bajtów do przodu (+) lub
do tyłu (-), może być wykonany skok/rozgałęzienie BSR. Są dwa takie rozmiary:

      ".S" - krótki skok/rozgałęzienie BSR, o -128 do +127 bajtów (Short)
      ".L" - długi skok/rozgałęzienie BSR, o -32768 do +32767 bajtów (Long)

Rozmiary instrukcji skoków/rozgałęzień BSR, wpływają na ich objętość w pro-
gramie wykonywalnym. Instrukcje ".S" zajmują 2-bajty, a instrukcje ".L" - 4-bajty.