Elektronika     Przejściówka RGB VIDEO-EURO (SCART) do Amigi        
Jest to przejściówka, która pozwala wyświetlić kolorowy obraz i usłyszeć dźwięk stereo generowany
przez Amigę, na dowolnym telewizorze wyposażonym w złącze EURO (SCART). Wpina się ją bezpo-
średnio do złącza RGB VIDEO, z którego otrzymuje się obraz najlepszej jakości oraz napięcia 5V i 12V,
niezbędne do automatycznego przełączenia telewizora w odpowiedni tryb pracy. Dźwięk stereo pocho-
dzi z wyjść CINCH i za pomocą odpowiedniego kabla audio, trafia do gniazda mini-Jack stereo na
przejściówce. Przejściówkę łączy się z telewizorem standardowym kablem EURO/SCART, w którym
piny 1/2, 3/6 i 19/20 są skrzyżowane, a pozostałe połączone normalnie. Jeśli telewizor jest monofo-
niczny, to będzie słyszany tylko dźwięk z lewego kanału wyjścia audio Amigi.
Napięcie 12V z pinu 22 złącza RGB VIDEO, przez rezystor R2 trafia do pinu 8 gniazda EURO, co powo-
duje przełączenie telewizora w tryb odbioru sygnału AV (format obrazu 4:3). Natomiast napięcie 5V (pin
23) trafia do pinu 16 gniazda EURO przez rezystor R1, który razem z rezystorem terminacyjnym (pull-
down) 75 omów umieszczonym w telewizorze, tworzy dzielnik napięcia. W wyniku działania tego dziel-
nika do telewizora trafia napięcie o wartości ok. 2V, które przełącza go w tryb odbioru sygnału RGB
wideo. W tym trybie na pin 20 gniazda EURO podaje się sygnał synchronizacji, który trafia tam z pinu
10 (CSYNC) złącza RGB VIDEO przez rezystor R3.
Przejściówka znajduje się na płytce dwustronnej (7 przelotek) o wymiarach 45x40 mm, na której ele-
menty są montowane powierzchniowo (rezystory w obudowach MELF) i przewlekanie. Jako małą
ciekawostkę dodam, że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem).
Z powodu braku złącza DB23F, użyłem złącza DB25F ze spiłowanymi dwoma skrajnymi pinami.

Poniżej znajduje się rozmieszczenie i opis sygnałów w gnieździe EURO/SCART:


 Imp -impedancja wejściowa/wyjściowa,
wyrażona w omach.
 Lev -poziom sygnału wejściowego/wyj-
ściowego.
RMS -rzeczywista wartość skuteczna.
  p-p -wartość szczytowa.
PINOPISPARAMETRY
1Wyjście audio - kanał prawyImp: <1k, Lev: 0.5V RMS
2Wejście audio - kanał prawyImp: >10k, Lev: 0.5V RMS
3Wyjście audio - kanał lewyImp: <1k, Lev: 0.5V RMS
4Sygnał audio - masa---
5Sygnał wideo Blue - masa---
6Wejście audio - kanał lewyImp: >10k, Lev: 0.5V RMS
7Sygnał wideo BlueImp: 75, Lev: 0.7V p-p
8    Wejście przełączające TV:
    + 0-2V = brak sygnału
    + 4.5-7V = format obrazu 16:9
    + 9.5-12V = format obrazu 4:3
Imp: >10k
9Sygnał wideo Green - masa---
10Sygnał DATA2 (Clock)---
11Sygnał wideo GreenImp: 75, Lev: 0.7V p-p
12Sygnał DATA1 (Reserved)---
13Sygnał wideo Red - masa---
14Sygnał DATA - masa---
15Sygnał wideo RedImp: 75, Lev: 0.7V p-p
16    Wejście wyboru sygnału wideo:
    + 0-0.4V = Composite
    + 1-3V = RGB
Imp: 75
17Sygnał wideo Composite - masa---
18Wejście wyboru sygnału
wideo - masa
---
19Wyjście wideo CompositeImp: 75, Lev: 1V p-p
20Wejście wideo CompositeImp: 75, Lev: 1V p-p
21Ekran wtyczki (często połączony
z pozostałymi masami kabla)
---


SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1 - 100 (MELF)
R2 - 1k (MELF)
R3 - 330 (MELF)
Złącza:
CON1 - DB23F proste (żeńskie)
CON2 - gniazdo EURO/SCART
CON3 - gniazdo mini-Jack stereo