Wykonałem własną zewnętrzną stację dyskietek do Amigi. Obudowa ma wymiary 210x126x50 mm.
Ścianki zrobiłem ze starej pleksi o grubości 12 mm. Stacja dyskietek jest połączona z interfejsem krótką
taśmą od PC o długości 18 cm, w której "wyprostowałem" twist i rozdzieliłem skalpelem poszczególne
żyły, aby lepiej się ułożyła w dość małej przestrzeni wewnątrz obudowy. Stacja jest podłączona do Amigi
za pomocą starego kabla równoległego, o długości 1.8 m z przerobioną wtyczką DB25 (odjęte 2 piny).
Wewnątrz umieściłem 5 białych, jasno świecących diod LED z rozebranej żarówki 230V. Ładnie pod-
świetlają obudowę, a swoim świeceniem sygnalizują obecność napięcia zasilania +5V na porcie DISK
DRIVE (pobierają tylko 22 mA prądu). Na górnej ściance za pomocą mini wiertarki z frezem, wygrawe-
rowałem napis Amiga. Całość (ze stacją Sony) waży 1.55 kg.