Elektronika     4-bitowy próbnik stanów logicznych TTL (74154)        
Po włączeniu próbnika na niepodłączonych wejściach pomiarowych DCBA (A - najmłodszy bit),
panuje stan wysoki i dlatego diody D1-D4 świecą. Jeśli na wejściu panuje stan niski, to odpowia-
dająca mu dioda jest zgaszona. Jednocześnie, w zależności od stanów panujących na wejściach
DCBA, zapala się 1 z 16 diod (D5-D20) określająca ich wartość dziesiętną (np. DCBA=0000=0,
DCBA=0101=5). Jest ona zasilana bezpośrednio z wyprowadzenia układu scalonego U1. W takim
przypadku pobór prądu nie może przekroczyć 16 mA, co zapewnia rezystor R9. Przy jego wartości
wynoszącej 270 omów, zielona dioda pobiera z nóżki układu ok. 10.5 mA. Pobór prądu przez próbnik
wynosi maksymalnie ok. 85 mA, gdy diody D1-D4 i D20 świecą się (DCBA=1111=15).
W próbniku można stosować wyłącznie układy serii zwykłej 74154 lub wojskowej (przemysłowej)
54154, której odpowiednikiem jest seria 64154 polskiej firmy CEMI. Inne serie (np. 74LS154, 74F154)
nie nadają się z powodu zbyt małej obciążalności prądowej wyjść, potrzebnej do bezpośredniego
zasilania diody LED.
Warto przypomnieć, że na wyjściach cyfrowych układów TTL jako stan niski (oznaczany 0 lub L)
uzyskuje się napięcie 0-0.4 V, a jako stan wysoki (oznaczany 1 lub H) 2.4-5 V. Jednocześnie układy
TTL przyjmują na swoich wejściach napięcie 0-0.8 V jako stan niski oraz 2.0-5 V jako stan wysoki.

SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1-R4 - 2.2k
R5-R9 - 270
Diody:
D1-D4 - LED
(np. prostokątna zielona)

D5-D20 - LED
(np. 3mm zielona)
Tranzystory:
T1-T4 - dowolny NPN
(np. BC547)
Układy scalone:
U1 - 74154, 54154
lub 64154 (CEMI)

Inne:
DIP24 - podstawka zwykła