Elektronika     Próbnik stanów logicznych TTL SMD (LM358)        
Jest to próbnik stanów logicznych TTL, zasilany stabilizowanym napięciem Vcc=4.75-5.25V bezpośre-
dnio z badanego układu. Posiada trzy diody LED sygnalizujące pojawienie się na jego wejściu stanu:
niskiego (LED2), wysokiego (LED1) oraz zakazanego/wysokiej impedancji (LED3).
Warto przypomnieć, że na wyjściach cyfrowych układów TTL jako stan niski (oznaczany "0" lub "L")
uzyskuje się napięcie 0-0.4V, a jako stan wysoki (oznaczany "1" lub "H") napięcie 2.4-Vcc [V]. Jedno-
cześnie układy TTL przyjmują na swoich wejściach napięcie 0-0.8V jako stan niski oraz 2.0-Vcc [V]
jako stan wysoki. Stąd zakres napięcia dla stanu zakazanego wynosi 0.81-1.99V.
Sercem próbnika jest podwójny wzmacniacz operacyjny LM358, pracujący jako komparator napięcia
(dyskryminator okienkowy). Dzięki odpowiednio dobranym dzielnikom napięcia, pozwala on dość pre-
cyzyjnie wykrywać i sygnalizować pojawianie się stanów logicznych na wejściu próbnika (piny 3/6 U1).
Możliwe są następujące stany wejściowe:

 • Stan wysoki
  Dzielnik napięcia R3/R4+R5+R6, dostarcza do komparatora napięcie Vhi=1.99-2.21V (uwzględniając
  zakres Vcc i 5% tolerancję R6). Wartość tego napięcia można obliczyć ze wzoru Vhi=Vcc*(R4+R5+R6)
  /(R3+R4+R5+R6) [V]. Jeśli na wejściu próbnika będzie napięcie Vin wyższe od Vhi (Vin>Vhi), to na
  wyjściu U1A pojawi się stan wysoki, który załączy tranzystor T1 i zaświeci się czerwona dioda LED1
  (sygnalizuje stan wysoki). W tym czasie wyjście U1B będzie miało stan niski.

 • Stan niski
  Dzielnik napięcia R3+R4/R5+R6, dostarcza do komparatora napięcie Vlo=0.70-0.79V (uwzględniając
  zakres Vcc i 5% tolerancję R6). Wartość tego napięcia można obliczyć ze wzoru Vlo=Vcc*(R5+R6)
  /(R3+R4+R5+R6) [V]. Jeśli na wejściu próbnika będzie napięcie Vin niższe od Vlo (Vin<Vlo), to na
  wyjściu U1B pojawi się stan wysoki, który załączy tranzystor T2 i zaświeci się zielona dioda LED2
  (sygnalizuje stan niski). W tym czasie wyjście U1A będzie miało stan niski.

 • Stan nieustalony
  Dzielnik napięcia R1/R2 wstępnie polaryzuje wejście próbnika, dostarczając na nie napięcie Vz=1.41-
  1.79V (uwzględniając zakres Vcc i 5% tolerancję R1/R2). Wartość tego napięcia można obliczyć ze
  wzoru Vz=Vcc*R2/(R1+R2) [V]. Mieści się ono w zakresie napięcia dla stanu zakazanego. Dlatego,
  jeśli wejście próbnika nie jest podłączone (wisi w powietrzu), jest podłączone do wyjścia TTL, na
  którym panuje stan wysokiej impedancji (oznaczany "Z") lub jest podłączone do napięcia Vin z zakresu
  dla stanu zakazanego (Vhi>Vin>Vlo), to na wyjściach komparatora U1A i U1B panuje stan niski (diody
  LED1 i LED2 są zgaszone).
  Połączone równolegle tranzystory T3 i T4 razem z rezystorami R9-R11, tworzą bramkę logiczną typu
  NOR. Jej wejścia są podłączone do wyjść komparatora, a jej wyjście do bazy tranzystora T5. Tylko
  wtedy, gdy na obu wejściach bramki będzie stan niski, na jej wyjściu pojawi się stan wysoki, który
  załączy tranzystor T5 i zaświeci się pomarańczowa dioda LED3 (sygnalizuje stan nieustalony).

  Próbnik najlepiej nadaje się do badania stanów statycznych, ponieważ nie wykrywa sygnałów prosto-
  kątnych o częstotliwości powyżej 125 kHz (świeci tylko dioda LED3). W zależności od częstotliwości
  sygnału wejściowego, świecą się jednocześnie różne diody LED, co objaśnia poniższa tabela.

  CZĘSTOTLIWOŚĆ
  SYGNAŁU
  DIODY LED
  <70 kHz
  70-95 kHz
  95-125 kHz
  >125 kHz
  Im wyższa jest częstotliwość sygnału, tym słabiej mogą świecić diody
  LED (sygnał testowy miał wypełnienie 50%). Można nie montować
  elementów R9-R11, R14, T3-T5 i LED3. Wtedy stan nieustalony
  będzie sygnalizowany przez zgaśnięcie diod LED1 i LED2.
  Natomiast nie będzie możliwe rozpoznanie sygnału prostokątnego,
  o częstotliwości powyżej 95 kHz (świeci tylko dioda LED2).

  Prąd zasilania próbnika wynosi 7.1-8.3 mA, a prąd pobierany z badanego wyjścia TTL to maksymalnie
  25 uA. Układ zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 100x20 mm (3 zworki), z ostro zakoń-
  czonym krótszym bokiem. Sondę pomiarową wykonałem z zaostrzonego kołka typu goldpin (można też
  użyć kawałka miedzianego drutu). Płytka jest przystosowana do montowania rezystorów w typowych
  obudowach SMD (1206, 0805) oraz MELF (miniMELF). Jako małą ciekawostkę dodam, że płytkę
  prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem).

  UWAGA! Próbnik nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed odwrotnym podłączeniem napięcia
  zasilania Vcc. Pomylenie polaryzacji tego napięcia spowoduje uszkodzenie układu LM358. Napięcie
  Vin podawane na wejście próbnika, nie powinno być wyższe niż 30V.

  SPIS ELEMENTÓW:

  Rezystory:
  R1 - 470k
  R2 - 220k
  R3 - 47k/1%
  R4 - 22k/1%
  R5 - 10k/1%
  R6 - 2.2k
  R7-R11 - 10k
  R12-R14 - 470
  Kondensatory:
  C1 - 100n
  C2 - 100u/10V

  Tranzystory:
  T1-T5 - BC547 (SOT23)

  Układy scalone:
  U1 - LM358 (SO8)
  Diody:
  LED1 - czerwona 5 mm
  LED2 - zielona 5 mm
  LED3 - pomarańczowa 5 mm

  Złącza:
  CON1 - goldpin 2x1 (męskie)