Elektronika     Moduł 8-bitowego przetwornika DAC SMD        
Jest to moduł 8-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego DAC (Digital to Analog Converter),
zbudowany jedynie z 25 rezystorów o wartości 10k. Układ służy do zamiany wartości binarnej Bv,
podanej na wejściach D0-D7 (D0 = bit najmłodszy) na odpowiadające jej napięcie wyjściowe, które
można obliczyć ze wzoru: Vout=Bv*(Vcc/256) [V], gdzie Vcc to napięcie zasilania układu cyfrowego,
sterującego wejściami D0-D7. Przykład: Vcc=5V, Bv=01001101=77, czyli Vout=77*(5V/256), Vout=
77*0.0195V, Vout=1.5V. Na każdym wejściu D0-D7 musi występować stan logiczny (0 lub 1), aby
otrzymana wartość Vout była prawidłowa (żadne wejście nie może być niepodłączone). Wartość
napięcia Vout zależy od wartości rezystorów R1-R25 dlatego, powinny one mieć małą tolerancję
(1% lub niższą).
Od wartości napięcia zasilania Vcc zależy maksymalna rozdzielczość przetwarzania (Vcc/256), czyli
najmniejsza wartość napięcia, o którą może zmienić się napięcie Vout. Przy napięciu Vcc=5V każda
zmiana wartości binarnej Bv o 1, powoduje zmianę napięcia wyjściowego Vout o ok. 19.5 mV.
Przetwornik ten można wykorzystać, np. do uzyskiwania napięcia regulowanego z określonym krokiem
za pomocą 8-bitowego portu mikrokontrolera lub do zamiany cyfrowych danych 8-bitowego dźwięku
WAVE (PCM) na sygnał analogowy, który można podłączyć do wzmacniacza audio i odsłuchać.
Podobny przetwornik można by zbudować z użyciem tylko 9 rezystorów, o stosunku wartości: R, R, 2R,
4R, 8R, 16R, 32R, 64R, 128R. Konkretne wartości nie mają znaczenia, liczy się tylko ich stosunek.
Przykładowe wartości tych rezystorów powinny wynosić: 1k, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, 64k, 128k lub 5k,
5k, 10k, 20k, 40k, 80k, 160k, 320k, 640k. Jednak rezystory o takich wartościach są rzadko spotykane.
Układ zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 30x22 mm. Jako małą ciekawostkę dodam,
że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem).

SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1-R25 - 10k/1%
Złącza:
CON1 - goldpin 10x1 (męskie)