Elektronika     Moduł mnożnika częstotliwości (P602-38N)        
Jest to moduł czterokrotnego mnożnika częstotliwości z pętlą sprzężenia fazowego PLL (Phase Locked
Loop), zbudowany na układzie PLL602-38N firmy PhaseLink. Układ ten nie jest już produkowany i nie
pamiętam z jakiego urządzenia został wymontowany. Jego oznaczenie to 3 linie: pierwsza = "P602-38N",
druga = "SCL lx", trzecia = "lllxx" (l/x - litera/cyfra). Może przydać się jako źródło cyfrowego sygnału 3.3V
o różnej częstotliwości, np. do testowania czułości wejściowej miernika częstotliwości.
Moduł mnoży 4x podstawową częstotliwość pracy rezonatora kwarcowego X1 = 12-25 MHz (Cload =
20pF, ESR = 30 omów). Pomnożona częstotliwość Fout = 48-100 MHz jest dostępna na wyjściu CLK
(pin 5) układu oraz na złączu CON1 (pin 4). Dodatkowo na wyjściu CLKB (pin 7) układu występuje ten
sam sygnał, ale o przeciwnej fazie (zanegowany) - nie jest on wyprowadzony na złącze CON1. Sygnał
wyjściowy ma wypełnienie 45-55% i amplitudę od Vcc-1.620 (maksymalne napięcie niskiego stanu
logicznego) do Vcc-1.025 (minimalne napięcie wysokiego stanu logicznego). W miejsce rezonatora X1
wlutowałem żeńskie goldpiny precyzyjne, aby móc łatwo go wymieniać i uzyskiwać różne częstotliwości
wyjściowe Fout.
Układ można zasilać napięciem stałym Vcc = 3.0-3.6V (brak zabezpieczenia przed odwrotną polaryza-
cją). Modelowy egzemplarz przy napięciu zasilania Vcc = 3.3V (wyjście nie obciążone), pobierał prąd
41.6mA w stanie spoczynku (bez dołączonego rezonatora) oraz 48-63mA przy częstotliwości Fout =
48-100 MHz. W praktyce układ pracował również z rezonatorem 10 MHz, wytwarzając częstotliwość
Fout = 40 MHz (pobór prądu 46mA). Rezonatory o niższej częstotliwości nie działały. Moduł zmonto-
wałem na płytce jednostronnej o wymiarach 25x32mm, wykonanej metodą transferu chemicznego.

SPIS ELEMENTÓW:

Kondensatory:
C1 - 47u/6V
C2 - 100n

Układy scalone:
U1 - P602-38N (SO8)
Rezonatory:
X1 - kwarcowy 12-25 MHz (patrz opis)

Złącza:
CON1 - goldpin 4x1 (męskie)