Elektronika     Oznaczanie elementów elektronicznych


    STRONA CIĄGLE W BUDOWIE
Z powodu mnóstwa materiałów do opraco-
wania i zbyt małej ilości wolnego czasu
(jak widać na załączonym obrazku).


Poniżej znajduje się objaśnienie sposobów cechowania (oznaczania) wartości znamionowych
(nominalnych) na elementach elektronicznych (rezystorach, cewkach, kondensatorach).

Oznaczanie rezystorów
Oznaczanie cewek (dławików)
Oznaczanie kondensatorów
Oznaczanie daty produkcjiOznaczanie rezystorów:

Rezystory najczęściej oznacza się za pomocą międzynarodowego kodu barwnego. W tym kodzie
na rezystorach, maluje się kolorowe paski (lub kropki). Pierwszy pasek znajduje się bliżej brzegu
rezystora (między paskiem mnożnika i tolerancji może być większy odstęp).

KolorPasek 1
1-cyfra
Pasek 2
2-cyfra
Pasek 3
mnożnik
Pasek 4
tolerancja
(+/-)
Srebrny  x 10m10 %
Złotyx 100m5 %
Czarny00x 120 %
Brązowy11x 101 %
Czerwony22x 1002 %
Pomarańczowy33x 1k3 %
Żółty44x 10k4 %
Zielony55x 100k0.5 %
Niebieski66x 1M0.25 %
Fioletowy77x 10M0.1 %
Szary88x 100M0.05 %
Biały99x 1G 
Na zwykłych rezystorach znajdują się 3 lub 4
paski, w których zakodowana jest wartość
rezystancji oraz tolerancja.

Do ich rozkodowania służy tabela obok.

Przykład: rezystor z 4 paskami: 1=żółty, 2=fiole-
towy, 3=czerwony, 4=złoty. Dwa pierwsze paski
oznaczają liczbę 47, którą mnożymy przez liczbę
określoną trzecim paskiem, czyli 100 (omów),
co daje nam wartość 4700 omów (4.7k).
Czwarty pasek oznacza tolerancję 5%.

Jeśli na rezystorze są tylko 3 paski (brak
4-go paska), to tolerancja wynosi 20%.

Jeśli na środku rezystora znajduje się tylko jeden czarny pasek, to jego rezystancja wynosi
0 omów (używa się go zamiast zworki). Bardzo stare rezystory były oznaczane w inny sposób
(paskiem i kropką): 1-cyfra (pasek 1) to kolor korpusu rezystora, 2-cyfra (pasek 2) to kolor paska,
mnożnik (pasek 3) to kolor kropki.
Rezystory precyzyjne oznacza się 5 lub 6 paskami (ostatni pasek może być szerszy i znajdować się
na samym brzegu rezystora). Większość rezystorów z 5 paskami ma w nich zakodowane: 3-cyfry,
mnożnik i tolerancję. Wyjątkiem są rezystory węglowe (tzw. bezpiecznikowe), na których 5 pasków
oznacza: 2-cyfry, mnożnik, tolerancję oraz napięcie graniczne (Vmax). Większość rezystorów
z 6 paskami ma w nich zakodowane: 3-cyfry, mnożnik, tolerancję oraz temperaturowy współczynnik
rezystancji (TWR). Wyjątkiem są rezystory metalizowane, na których 6-ty pasek oznacza napięcie
graniczne (brak tego paska oznacza napięcie graniczne 500 V).
Do rozkodowania wartości znamionowych rezystorów z 5 lub 6 paskami, służy poniższa tabela:

KolorPasek 1
1-cyfra
Pasek 2
2-cyfra
Pasek 3
3-cyfra
Pasek 4
mnożnik
Pasek 5
tolerancja
(+/-)
Pasek 6
TWR
(+/-)
Vmax
Srebrny   x 10m10 % 2 kV
Złotyx 100m5 %1 kV
Czarny000x 120 %250 ppm/K 
Brązowy111x 101 %100 ppm/K100 V
Czerwony222x 1002 %50 ppm/K200 V
Pomarańczowy333x 1k3 %15 ppm/K300 V
Żółty444x 10k4 %25 ppm/K400 V
Zielony555x 100k0.5 %20 ppm/K500 V
Niebieski666x 1M0.25 %10 ppm/K600 V
Fioletowy777x 10M0.1 %5 ppm/K700 V
Szary888x 100M0.05 %1 ppm/K800 V
Biały999x 1G  900 V
TWR - temperaturowy współczynnik rezystancji, określa zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury.
Vmax - napięcie graniczne, czyli maksymalne napięcie pod jakim może pracować rezystor.

Przykładowe rezystory oznaczone kodem barwnym:Innym sposobem oznaczania rezystorów jest kod cyfrowo-literowy, zgodny z normą IEC lub z amery-
kańską normą wojskową MIL. Obydwa te kody mogą składać się z 3 grup cyfr/liter, które określają
odpowiednio: wartość rezystancji, tolerancję oraz TWR (jeśli tolerancja nie jest podana, to zwykle
wynosi 20%).

Format kodu IEC: "xxxAxxx B Txx"
xxxAxxx
xxx - cyfry przed/za kropką

A - litera określająca położenie
kropki dziesiętnej i mnożnik:
R=1, K=1k, M=1M
Format kodu MIL: "xxxX B Txx"
xxxX
xxx - cyfry przed kropką

X - ostatnia cyfra to mnożnik:
0=1, 1=10, 2=100, 3=1k, 4=10k,
5=100k, 6=1M, 7=10M, 8=100M, 9=1G

BTxx
litera określająca tolerancję (+/-):

A=0.05%, B=0.1%, C=0.25%,
D=0.5%, F=1%, G=2%, H=3%,
J=5%, K=10%, L=15%, M=20%,
V=25%, N=30%
litera "T"+cyfry określają TWR (+/-):

T0=100 ppm/K, T2=50 ppm/K,
T9=25 ppm/K, T10=15 ppm/K,
T13=10 ppm/K, T16=5 ppm/K,
T18=1 ppm/K

Poniżej znajduje się tabela z przykładami zapisu różnych wartości rezystancji w kodzie IEC i MIL.

RezystancjaIECMIL
0.47R47R47
6.86R86R8
2727R270
820820R, K82821
4.7k4K7472
56k56K563
470k470K, M47474
2.7M2M7275
56M56M566
0.105R105R105
464464R4640
1.54k1K541541
43.2k43K24322
931k931K9313
1.24M1M241244
Kodem IEC lub MIL oznacza się też rezystory jednorzędowe
(tzw. drabinkowe, w obudowach SIP), miniaturowe SMD
(do montażu powierzchniowego) oraz potencjometry.

Zazwyczaj rezystory oznaczone kodem MIL za pomocą 3-znaków,
to zwykłe rezystory o tolerancji 5%. Natomiast te oznaczone
4-znakami, to rezystory precyzyjne o tolerancji 2% lub mniejszej.

Rezystory SMD z napisem "0", "00", "000" lub "0000", mają
rezystancję 0 omów (zworka). Rezystory SMD o bardzo małej
rezystancji rzędu miliomów (przeznaczone do pomiaru prądu),
mają często w oznaczeniu literę "L" lub "m", która określa
położenie kropki dziesiętnej w wartości, wyrażonej w miliomach
(np. 1L50=1.5m, 2m2=2.2m). Dodatkowo rezystory takie mogą
mieć poziomą kreskę, umieszczoną nad lub pod oznaczeniem.
Kreska pod oznaczeniem jest stosowana, kiedy początkowa
litera "R" została pominięta w oznaczeniu rezystora (ze względu
na ograniczone miejsce na jego obudowie). Rezystory SMD
ze zwykłym, 3-znakowym oznaczeniem MIL i umieszczoną pod nim krótką poziomą kreską, to rezystory
precyzyjne (tolerancja 2% lub mniejsza), o wartości z szeregu E24 (niektórzy producenci podkreślają
całe oznaczenie; nie należy tego mylić z oznaczeniem rezystorów o bardzo małej rezystancji, służących
do pomiaru prądu). W oznaczeniu rezystorów SMD może być użyty znak, podobny do dwukropka ":"
(dwa kwadraty umieszczone jeden nad drugim), który zastępuje cyfrę "8" (np. :24=824=820k).
Przykładowe rezystory SMD ze standardowymi oznaczeniami:Rezystory SMD o konkretnej tolerancji, oznacza się kodem EIA. Dla rezystorów o tolerancji 2%,
5% lub 10%, kod ten ma format: "Lxx", gdzie: L - litera określająca mnożnik, xx - 2-cyfry, które są
indeksem wartości. Do rozkodowania takich rezystorów, służą poniższe tabele:

2%
IndeksWartośćIndeksWartość
0110013330
0211014360
0312015390
0413016430
0515017470
0616018510
0718019560
0820020620
0922021680
1024022750
1127023820
1230024910
5%
IndeksWartośćIndeksWartość
2510037330
2611038360
2712039390
2813040430
2915041470
3016042510
3118043560
3220044620
3322045680
3424046750
3527047820
3630048910
10%
IndeksWartość
49100
50120
51150
52180
53220
54270
55330
56390
57470
58560
59680
60820
LiteraMnożnik
Z0.001
Y0.01
X, S0.1
A1
B10
C100
D1k
E10k
F100k

Rezystory SMD o tolerancji 1% lub mniejszej, oznacza się kodem EIA-96, który ma format:
"xxL", gdzie: xx - 2-cyfry, które są indeksem wartości, L - litera określająca mnożnik.
Do rozkodowania takich rezystorów, służą poniższe tabele:

1%
IndeksWartośćIndeksWartośćIndeksWartośćIndeksWartośćIndeksWartośćIndeksWartość
011001714733215493166546481681
021021815034221503246647582698
031051915435226513326748783715
041072015836232523406849984732
051102116237237533486951185750
061132216538243543577052386768
071152316939249553657153687787
081182417440255563747254988806
091212517841261573837356289825
101242618242267583927457690845
111272718743274594027559091866
121302819144280604127660492887
131332919645287614227761993909
141373020046294624327863494931
151403120547301634427964995953
161433221048309644538066596976
LiteraMnożnik
Z0.001
Y0.01
X, S0.1
A1
B, H10
C100
D1k
E10k
F100k

Przykładowe rezystory SMD oznaczone kodem EIA:Ważnym parametrem rezystora jest moc znamionowa. Określa ona maksymalną moc, jaka może
wydzielać się w postaci ciepła, podczas ciągłej pracy rezystora (jej przekroczenie może spowodować
zmianę parametrów rezystora lub jego uszkodzenie). Moc znamionowa często jest podawana tylko na
większych rezystorach w postaci napisu (np. 5W, 10W lub 25H = 25W). Moc znamionową pozostałych
rezystorów, można określić na podstawie ich rozmiarów (im większy rezystor, tym większa moc).
Przykładowe rezystory o różnej mocy znamionowej (wymiary podano w milimetrach):
Oznaczanie cewek (dławików):

Cewki (dławiki) często oznacza się za pomocą międzynarodowego kodu barwnego
(tak jak rezystory). W tym kodzie na cewkach, maluje się kolorowe paski (lub kropki).

KolorPasek 1
1-cyfra
Pasek 2
2-cyfra
Pasek 3
mnożnik
Pasek 4
tolerancja
(+/-)
Srebrny  x 10n10 %
Złotyx 100n5 %
Czarny00x 1u20 %
Brązowy11x 10u1 %
Czerwony22x 100u2 %
Pomarańczowy33x 1m3 %
Żółty44x 10m4 %
Zielony55x 100m0.5 %
Niebieski66x 10.25 %
Fioletowy77x 100.1 %
Szary88x 1000.05 %
Biały99x 1k 
Na zwykłych cewkach znajdują się 3 lub 4
paski, w których zakodowana jest wartość
indukcyjności oraz tolerancja.

Do ich rozkodowania służy tabela obok.

Przykład: cewka z 4 paskami: 1=żółty, 2=fioleto-
wy, 3=brązowy, 4=srebrny. Dwa pierwsze paski
oznaczają liczbę 47, którą mnożymy przez liczbę
określoną trzecim paskiem, czyli 10u (mikrohen-
rów), co daje nam wartość 470 mikrohenrów
(470uH). Czwarty pasek oznacza tolerancję 10%.

Jeśli na cewce są tylko 3 paski (brak
4-go paska), to tolerancja wynosi 20%.

Cewki z 5 paskami, są oznaczone w standardzie wojskowym (military). W tym standardzie, pierwszy
pasek zawsze ma kolor srebrny i jest szerszy (podwójny). Jeśli cewka ma indukcyjność mniejszą niż
10 uH, to pasek 2 lub 3 ma kolor złoty i określa położenie kropki dziesiętnej w wartości, wyrażonej
w mikrohenrach, a pasek 4 określa 2-cyfrę tej wartości. Natomiast, jeśli cewka ma indukcyjność
10 uH lub większą, to pasek 2 i 3 określa 1 i 2-cyfrę wartości, a pasek 4 określa mnożnik. Piąty
pasek zawsze określa tolerancję (jego brak oznacza tolerancję 20%). Do rozkodowania wartości
znamionowych cewek z 5 paskami, służy poniższa tabela:

KolorPasek 1Pasek 2
cyfra lub
kropka
Pasek 3
cyfra lub
kropka
Pasek 4Pasek 5
tolerancja
(+/-)
cyframnożnik
SrebrnySrebrny
(szeroki)
    10 %
Złoty..5 %
Czarny000x 1u20 %
Brązowy111x 10u1 %
Czerwony222x 100u2 %
Pomarańczowy333x 1m3 %
Żółty444x 10m4 %
Zielony555x 100m0.5 %
Niebieski666x 10.25 %
Fioletowy777x 100.1 %
Szary888x 1000.05 %
Biały999x 1k 
Przykład 1: cewka z 5 paskami:
1=srebrny (szeroki), 2=złoty,
3=brązowy, 4=zielony, 5=złoty.
Wartość: 150 nH / 5%.

Przykład 2: cewka z 5 paskami:
1=srebrny (szeroki), 2=żółty,
3=złoty, 4=fioletowy, 5=brązowy.
Wartość: 4.7 uH / 1%.

Przykład 3: cewka z 5 paskami:
1=srebrny (szeroki), 2=brązowy,
3=szary, 4=czarny, 5=żółty.
Wartość: 18 uH / 4%.

Innym sposobem oznaczania cewek jest kod cyfrowo-literowy, zgodny z normą IEC lub z amerykańską
normą wojskową MIL. Obydwa te kody mogą składać się z 2 grup cyfr/liter, które określają odpowie-
dnio: wartość indukcyjności oraz tolerancję (jeśli tolerancja nie jest podana, to zwykle wynosi 20%).

Format kodu IEC: "xxAxx B"
xxAxx
xx - cyfry przed/za kropką

A - litera określająca położenie
kropki dziesiętnej i mnożnik:
N=1n, R=1u, K=1m
Format kodu MIL: "xxX B"
xxX
xx - cyfry przed kropką

X - ostatnia cyfra to mnożnik:
0=1u, 1=10u, 2=100u, 3=1m, 4=10m,
5=100m, 6=1, 7=10, 8=100, 9=1k

B
litera określająca tolerancję (+/-):

B=150pH, C=200pH, S=300pH,
D=500pH, F=1%, G=2%, H=3%,
J=5%, K=10%, L=15%, M=20%,
V=25%, N=30%
IndukcyjnośćIEC / MIL
4.7 nH4N7
22 nH22N
330 nHR33
6.8 uH6R8
10 uH100
820 uH821
5.6 mH562
18 mH183
270 mH274
Tabela obok zawiera
przykłady zapisu różnych
wartości indukcyjności
w kodzie IEC/MIL.
Przykładowe cewki:
Oznaczanie kondensatorów: