Elektronika     Bramki logiczne


Poniżej znajdują się symbole, tabele prawd oraz schematy zastępcze podstawowych elementów
logicznych, używanych w elektronice cyfrowej. Układy zastępcze zbudowane z tranzystorów NPN
działają w praktyce i można je stosować w urządzeniach elektronicznych.


Bufor (wzmacniacz wyjściowy):

AY
00
11


Inwerter (negacja):

AY
01
10


Bramka AND (iloczyn):

ABY
000
010
100
111


Bramka NAND (negacja iloczynu):

ABY
001
011
101
110


Bramka OR (suma):

ABY
000
011
101
111


Bramka NOR (negacja sumy):

ABY
001
010
100
110


Bramka XOR (suma modulo-2):

ABY
000
011
101
110


Bramka XNOR (negacja sumy modulo-2):

ABY
001
010
100
111