Elektronika     Adapter PLCC32-DIP32        
Jest to adapter, który umożliwia stosowanie układów scalonych w obudowach PLCC32, zamiast tra-
dycyjnych układów w obudowach DIP32. Każdy pin podstawki PLCC łączy się z odpowiadającym mu
wyprowadzeniem DIP, o takim samym numerze (połączenie 1:1). Jako wyprowadzeń DIP użyłem dwóch
złącz goldpin 16x1, ze spiłowanymi do średnicy ok. 0.6 mm końcówkami tak, aby adapter można było
włożyć nawet do precyzyjnej podstawki DIP32.
Układ zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 20x44 mm. Jako małą ciekawostkę dodam,
że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem).

SPIS ELEMENTÓW:

Podstawki:
UX - PLCC32

Złącza:
CON1, CON2 - goldpin 16x1 (męskie)