Elektronika     Rezystancja (indukcyjność) nastawna        
Przedstawiona rezystancja nastawna składa się z 7 grup po 4 rezystory, których wartości są wielo-
krotnością 1, 2, 3, 4. Każda kolejna grupa zawiera rezystory o 10x większej wartości (aż do 1-4M).
Przez odpowiednie połączenie szeregowe rezystorów 1,2,3,4 R w grupie można uzyskać rezystancję
0-10 R. Ilustruje to poniższy rysunek. Łącząc szeregowo rezystancje wszystkich 7 grup można uzyskać
dowolną rezystancję z zakresu 0-11111110 omów, z rozdzielczością co 1 om.Jak widać do ustawienia wartości R=0 trzeba wykonać 1 połączenie, dla R=8 - 3 połączenia,
a dla pozostałych wartości - 2 połączenia. Dodatkowo rezystory w danej grupie można łączyć
równolegle, co pozwala uzyskiwać nietypowe wartości rezystancji (np. 200k i 400k = 133.3k).Modelową rezystancję nastawną wykonano na płytce drukowanej, przedstawionej na powyższym
rysunku (wymiary 15x7 cm, widok od strony elementów). W czerwone punkty (56), od strony ścieżek
wlutowano rezystory, o wartościach 1/2/3/4. Z powodu braku precyzyjnych rezystorów o dokładnych
wartościach 1/2/3/4, spośród zwykłych rezystorów (tolerancja 5%) wybrano te, o wartości najbardziej
zbliżonej do 1 i łączono je szeregowo (np. aby uzyskać rezystor 40k, łączono 4 rezystory 10k).
Ponieważ tak połączone rezystory znacznie wystawały od strony druku, płytkę wyposażono w 4 nóżki.
W czarne punkty (126+4), od strony elementów wlutowano piny ze starej podstawki pod procesor 486
(można też użyć pinów z podstawek precyzyjnych SIP lub DIP). Piny te łączy się za pomocą zworek,
wykonanych z drutu o średnicy 0.8 mm. Dodatkowo pomiędzy pinami można włączać rezystory,
co zwiększa elastyczność ustawiania potrzebnej rezystancji.
Jeśli rezystory zastąpi się cewkami, to otrzyma się indukcyjność nastawną. Może to być 7 grup cewek,
o wartościach od 1/2/3/4 uH do 1/2/3/4 H, dzięki którym możliwe będzie ustawienie dowolnej indukcyj-
ności z zakresu 0-11111110 uH, z rozdzielczością co 1 uH.

SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1 - 4M
R2 - 3M
R3 - 2M
R4 - 1M
R5 - 400k
R6 - 300k
R7 - 200k
R8 - 100k
R9 - 40k
R10 - 30k
R11 - 20k
R12 - 10k
R13 - 4k
R14 - 3k
R15 - 2k
R16 - 1k
R17 - 400
R18 - 300
R19 - 200
R20 - 100
R21 - 40
R22 - 30
R23 - 20
R24 - 10
R25 - 4
R26 - 3
R27 - 2
R28 - 1

Inne:
130 pinów z podstawek precyzyjnych (lub ze starej podstawki procesorowej)