Elektronika     Symetryzator napięcia stałego (LM358)        
Układ z pojedynczego napięcia stabilizowanego Vin o wartości 3-30V, wytwarza dwa napięcia: dodatnie
i ujemne, każde o wartości 1/2 Vin. Wartości obu tych napięć będą równe, jeśli rezystancje R1 i R2 będą
jednakowe (zaleca się użycie rezystorów o tolerancji 1%). Jeśli rezystancja R1>R2, to dodatnie napięcie
jest większe od ujemnego. Jeśli R2>R1, to ujemne napięcie jest większe od dodatniego. Niezależnie od
wielkości różnicy pomiędzy wartościami bezwzględnymi napięć wyjściowych, ich suma jest zawsze rów-
na wartości napięcia wejściowego.
Sercem symetryzatora jest popularny, podwójny wzmacniacz operacyjny LM358. Zamiast niego można
bezpośrednio użyć układów LA6458, MC1458, MC1558, TL062, TL072 lub TL082. Elementami wyko-
nawczymi są tranzystory, o przeciwnej polaryzacji: T1 - NPN i T2 - PNP. Przy większym obciążeniu prą-
dowym dodatniego napięcia wyjściowego, zwiększa się prąd pobierany z tranzystora T2, a przy więk-
szym obciążeniu ujemnego napięcia, zwiększa się prąd pobierany z tranzystora T1. Większe obciążenie
prądowe jednego z napięć wyjściowych, powoduje spadek jego wartości i jednoczesny wzrost napięcia
mniej obciążonego (dzieje się tak tylko przy większych obciążeniach >0.3A). Dlatego symetryzator naj-
lepiej sprawdzi się w zasilaniu urządzeń, które w przybliżeniu jednakowo obciążają obydwa napięcia
wyjściowe. W zależności od potrzebnej wydajności prądowej, należy użyć odpowiednich tranzystorów
i ewentualnie wyposażyć je w niewielkie radiatory.
Układ zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 40x30 mm (2 zworki), która jest przystosowa-
na do użycia tranzystorów w obudowach TO92, TO126 i TO220 z rozkładem wyprowadzeń CBE/EBC/
BCE/ECB. Jako małą ciekawostkę dodam, że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wier-
tarką z małym frezem).

Poniższa tabela zawiera maksymalne parametry przykładowych
tranzystorów, których można użyć w symetryzatorze.

NAZWAVcb
[V]
Vce
[V]
Veb
[V]
Ic
[A]
Pc
[W]
POL.OBUDOWA
BC327-4550.80.625PNPTO92
32825
33745NPN
33825
546806560.10.5
5475045
548305
549
5505045
5568065PNP
5575045
55830
559
5605045
BD135451.51.25NPNTO126
136PNP
13760NPN
138PNP
13980NPN
140PNP
241-45340NPNTO220
242PNP
24345665NPN
244PNP
TO92

C B E
TO126

E C B
TO220

B C E


Tranzystory BC3xx występują w trzech wersjach,
różniących się wzmocnieniem hFE:
16: 100-250, 25: 160-400, 40: 250-630.

Tranzystory BC5xx występują w trzech wersjach,
różniących się wzmocnieniem hFE:
A: 110-220, B: 200-450, C: 420-800.

Tranzystory BD1xx występują w trzech wersjach,
różniących się wzmocnieniem hFE:
6: 40-100, 10: 63-160, 16: 100-250.

Tranzystory BD24x występują w trzech wersjach,
różniących się napięciem Vce:
A: 60V, B: 80V, C: 100V.

Vcb - napięcie między kolektorem i bazą (przy otwartym emiterze).
Vce - napięcie między kolektorem i emiterem (przy otwartej bazie).
Veb - napięcie między emiterem i bazą (przy otwartym kolektorze).
    Ic - ciągły prąd kolektora.
  Pc - moc rozpraszana kolektora.


SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1, R2 - 10k

Kondensatory:
C1 - 100u/35V
C2 - 100n/35V
C3, C4 - 100u/16V
C5, C6 - 100n/16V
Tranzystory:
T1 - dowolny NPN (patrz tekst)
T2 - dowolny PNP (patrz tekst)

Układy scalone:
U1 - LM358 (lub zamiennik)
Złącza:
CON1 - 2-pinowe
CON2 - 3-pinowe

Inne:
U1 - podstawka DIP8 zwykła