Elektronika     Tester układów scalonych DIP        
Jest to płytka prototypowa, która służy do testowania układów scalonych w wąskich (300 mils) i szero-
kich (600 mils) obudowach DIP (maksymalnie 80 wyprowadzeń). Testowane układy wkłada się w pod-
stawki, które są wykonane z czterech precyzyjnych listw 40-pinowych (złącza CON1-CON4). Każde wy-
prowadzenie układu jest połączone z czterema pinami gniazd typu goldpin (CON5-CON8), które znajdują
się obok siebie. Płytka może być zasilana napięciem pojedynczym przez gniazdo CON16 (DC-Jack) lub
podwójnym (dodatnim i ujemnym), za pośrednictwem 3-pinowego złącza CON15. Na 16-pinowe gniazda
typu goldpin, są wyprowadzone następujące sygnały: CON9-CON10 - napięcie dodatnie, CON11-CON-
12 - masa, CON13-CON14 - napięcie ujemne. Jeśli płytka jest zasilana pojedynczym napięciem, to mo-
żna zewrzeć piny nr 2 (GND) i 3 (V-) w złączu CON15, co spowoduje pojawienie się masy również na
gniazdach CON13-CON14. Do wspomnianych gniazd typu goldpin wpina się kabelki zakończone koł-
kami goldpin i w ten sposób, wykonuje się dowolne połączenia bez potrzeby lutowania. Kondensatory
C1-C2 filtrują dodatnie, a C3-C4 ujemne napięcie zasilania.
Płytka jest na tyle uniwersalna, że można za jej pomocą budować obwody testowe z użyciem nie tylko
samych układów scalonych, ale także z praktycznie wszystkimi częściami elektronicznymi, o rastrze wy-
prowadzeń 2.54 mm. Jest to bardzo przydatne przy konstruowaniu układów prototypowych i badaniu ich
zachowania, bez potrzeby wykonywania dla nich płytek drukowanych.
Z powodu braku 40-pinowych listw CON1-CON4, zamiast nich użyłem podstawek precyzyjnych DIP.
Najpierw w miejsce listw CON1 i CON4 wlutowałem dwie szerokie podstawki DIP40, a później za po-
mocą mini wiertarki z małą piłą tarczową, usunąłem ich belki wzmacniające (powstały dwie osobne
listwy). Następnie w miejsce listw CON2 i CON3 wlutowałem kilka wąskich podstawek: 2xDIP28, DIP-
16 i DIP8, z których również usunąłem belki wzmacniające. W ten sposób uzyskałem cztery osobne
listwy, zawierające po 40-pinów precyzyjnych.
Układ zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 85x115 mm. Jako małą ciekawostkę dodam,
że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem). W rogach płytki znaj-
dują się cztery otwory montażowe o średnicy 3 mm, do których można przykręcić nóżki.

SPIS ELEMENTÓW:

Kondensatory:
C1-C4 - 100n/63V
Złącza:
CON1-CON4 - precyzyjne SIP40 (żeńskie)
CON5-CON8 - goldpin 40x2 (żeńskie)
CON9-CON14 - goldpin 8x2 (żeńskie)
CON15 - goldpin 3x1 (męskie)
CON16 - gniazdo zasilania DC-Jack