Elektronika     Tester układów scalonych PLCC44        
Jest to płytka prototypowa, która służy do testowania układów scalonych w obudowach PLCC44.
Testowany układ wkłada się w podstawkę UX. Każde wyprowadzenie układu jest połączone z dwoma
pinami gniazda typu goldpin, które znajdują się obok siebie. Wpina się do nich kabelki zakończone
kołkami typu goldpin, co pozwala wykonywać dowolne połączenia bez potrzeby lutowania. Wszystkie
44 wyprowadzenia układu są dostępne na czterech złączach CON1-CON4. Rozmieszczenie wyprowa-
dzeń układu na tych złączach jest takie samo, jak w podstawce PLCC44 (pin 1 znajduje się na środku
złącza CON1, a kolejne wyznacza się poruszając w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara).
Dodatkowo cała płytka jest otoczona oddzielną ścieżką, która łączy się z czterema złączami CON5-
CON8. Można połączyć dowolny ich pin z masą (lub innym sygnałem), aby otrzymać jej rozgałęzienie
na kolejnych 15 pinach i jednocześnie, zapewnić testowanemu układowi ekranowanie. Można podzielić
nożykiem tą ścieżkę, np. na cztery części, a później łączyć/dzielić je lutownicą w zależności od liczby
potrzebnych rozgałęzień danego sygnału.
Układ zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 46x46 mm. Jako małą ciekawostkę dodam,
że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem).

SPIS ELEMENTÓW:

Podstawki:
UX - PLCC44

Złącza:
CON1-CON4 - goldpin 11x2 (żeńskie)
CON5-CON8 - goldpin 2x2 (żeńskie)