Informacje dodatkowe     Od autora


Moja przygoda z programowaniem zaczęła się już dość dawno. Poniższa tabela
przedstawia, w jakim języku, na jakim komputerze i kiedy zacząłem programować:

JĘZYKPLATFORMAROK
BASIC
Amiga DOS
ARexx
Assembler 68000
MS-DOS
QBasic
 Visual Basic Script 
C
Assembler 6502
Assembler x86
Assembler AVR
 Atari 130XE 
Amiga 600
Amiga 600
Amiga 600
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
 1998 
2001
2003
2003
2007
2007
2008
2008
2011
2012
2013

Jeśli chodzi o same początki, czyli język BASIC na komputerze Atari 130XE, to muszę napisać,
że wtedy jeszcze nie wymyślałem, ani nie tworzyłem własnych programów (miałem jakieś 12 lat).
Przepisywałem jedynie listingi programów BASICa ze starych wydawnictw z lat '80 i początku '90
(m.in. "Młody Technik", "Radioelektronik"). Pamiętam, że zawsze byłem ciekaw, co potrafi i jak
działa dany program. Dopiero później, gdy dostałem wymarzoną i upragnioną Amigę 600, wszystkiego
się nauczyłem. Począwszy od obsługi myszką graficznego systemu operacyjnego Workbench 2.0,
poprzez pisanie skryptów AmigaDOS i tworzenie dokumentów hipertekstowych AmigaGuide, a skoń-
czywszy na programowaniu w języku ARexx i asemblerze procesora Motorola 68000 (MC68000).
Oczywiście za każdym razem, gdy dostawałem nowy komputer interesowały mnie tylko gry, ale
z czasem chciałem dowiedzieć się czegoś więcej. I tak przez "lata praktyki" poznawałem, szeroko
pojęte podstawy informatyki. Komputer Atari 130XE sprzedałem już dawno, ale Amigę 600 ciągle
mam i nie zamierzam się jej nigdy pozbyć.

Prawie równocześnie zacząłem interesować się szeroko pojętą elektroniką. Na początku były to
bardzo proste układy, jak np. silniczek zasilany płaską baterią, czy wskaźnik napięcia baterii z diod
LED. Później przyszła kolej na bardziej rozbudowane urządzenia, jak wzmacniacze, korektory i filtry
częstotliwości audio, zasilacz regulowany, programator pamięci i uC (PIC, AVR), aż po płytkę
uruchomieniową z samodzielnie zaprogramowanym mikrokontrolerem AVR i wyświetlaczem LCD.

Swoją wiedzę czerpałem z wielu książek i czasopism, a później także z internetu.