Informacje dodatkowe     Kompilacja ASM AVR


Procedury napisane w asemblerze mikrokontrolerów rodziny AVR, skompilowano przy użyciu "AVR
macro assembler 2.1.42" ze środowiska "AVR Studio 4.19" na komputerze PC. Kompilator ten tworzy
pliki ".HEX", które były uruchamiane w emulatorze "AVR Simulator IDE 1.51" lub symulatorze układów
elektronicznych "Proteus 7.5 SP3 Professional".

Nie wszystkie procedury będą działały na każdym modelu mikrokontrolera AVR, ponieważ niektóre
z nich używają specjalnych instrukcji (adiw, sbiw, movw, mul), nie zaimplementowanych w prostszych
modelach. Natomiast wszystkie procedury były pisane z myślą o mikrokontrolerach serii ATmega48,
88, 168 lub 328 i na nich działają.

Procedury były pisane według następujących kryteriów:
1. Program ma mieć jak najmniejszy rozmiar.
2. Program ma wykonywać się jak najszybciej (cykle zegarowe mikrokontrolera).
3. Kod źródłowy ma mieć jak najmniej linii.