Informacje dodatkowe     Kompilacja Dev-C++


Aby skompilować projekt w środowisku "Dev-C++ 4.9.9.2", należy zainstalować aktualizację
Windows32 API 3.15. Po rozpakowaniu tego archiwum, trzeba uruchomić plik "w32api-3.15-
1mpx.DevPak" i skorzystać z kreatora instalacji. Następnie należy zamienić pliki nagłówkowe
"commctrl.h" i "winnt.h" z katalogu "include", na te znajdujące się w tym archiwum.

Po tych czynnościach kompilacja projektu powinna przebiegać bezproblemowo.

Dev-C++ tworzy 32-bitowe programy dla systemu Windows (Win32).
Nie można ich uruchomić w systemie MS-DOS i Windows 3.x.