Informacje dodatkowe     Łańcuchy tnące do pilarek, harvesterów i traków      


Przy zakupie nowego łańcucha tnącego do pilarki elektrycznej/spalinowej, kombajnu leśnego (harvester)
lub stacjonarnego urządzenia tnącego (trak), konieczne jest jego dopasowanie do aktualnie używanej
prowadnicy (długość, grubość rowka, skok zębatki) oraz bębna sprzęgła (skok zębatki napędowej).


1. Parametry techniczne łańcucha tnącego

Podziałka/skok łańcucha tnącego – odległość pomiędzy środkami pierwszego i trzeciego nita w dowolnym
miejscu łańcucha, podzielona przez dwa i wyrażona w calach ("). Produkuje się łańcuchy tnące o podziałce:
1/4", .325", 3/8", .404", 3/4". Podziałka/skok dla wszystkich elementów układu tnącego (łańcuch, zębatka
prowadnicy, zębatka napędowa) musi być taka sama.

Grubość ogniw prowadzących – grubość części ogniwa łańcucha, która wchodzi do rowka prowadnicy.
Produkuje się łańcuchy tnące o grubości ogniw: 1.1mm (0.043"), 1.3mm (0.050"), 1.5mm (0.058"), 1.6mm (0.063"),
2.0mm (0.080"), 3.1mm (0.122"). Grubość ogniw prowadzących łańcucha musi być dopasowana do grubości rowka
prowadnicy.

Liczba ogniw prowadzących – liczba ogniw łańcucha, które poruszają się w rowku prowadnicy (DL - Drive Links).
W przypadku łańcuchów o parzystej liczbie ogniw prowadzących - jest ich dwa razy więcej, niż zębów tnących.
Liczba ogniw prowadzących (długość łańcucha) musi być dopasowana do długości prowadnicy.


2. Rodzaje łańcuchów tnących ze względu na podziałkę

1/4" (.250") - bardzo rzadko spotykany w Polsce, natomiast popularny w Stanach Zjednoczonych (USA). Przeważnie
stosowany w pilarkach do jednej ręki i pilarkach na wysięgniku (okrzesywarkach). Produkowany w wersjach o grubości
ogniw prowadzących: 1.3mm (Standard), 1.1mm (łańcuch 71P - wąski rzaz firmy Stihl).

.325" – najczęściej stosowany w profesjonalnych pilarkach. Odległość między kolejnymi ogniwami prowadzącymi jest
mniejsza niż przy podziałce 3/8", co pozwala na wydajniejsze i szybsze cięcie. Produkowany w wersjach o grubości
ogniw prowadzących: 1.5mm (Standard), 1.3mm (Microlite/Narrow Kerf - wąski rzaz), 1.6mm (do pilarek Stihl).

3/8" LP (.375" Low Profile) – popularny lekki łańcuch tnący, nazywany też Hobby lub Picco. Stosowany głównie
w małych pilarkach elektrycznych/spalinowych. Produkowany w wersjach o grubości ogniw prowadzących: 1.3mm
(Standard), 1.1mm (Microlite/Narrow Kerf - wąski rzaz).

3/8" (.375") – stosowany przez profesjonalnych użytkowników w pilarkach o dużej mocy (powyżej 3.5 KM).
Produkowany w wersjach o grubości ogniw prowadzących: 1.5mm (Standard), 1.6mm (do pilarek Stihl).

.404" – bardzo rzadko spotykany w pilarkach o największej mocy. Przede wszystkim wykorzystywany w kombajnach
leśnych (harvester) i stacjonarnych urządzeniach tnących (traki). Produkowany w wersjach o grubości ogniw prowa-
dzących: 1.5mm (tylko pilarki), 1.6mm (pilarki i kombajny leśne 16H - stary standard), 2.0mm (tylko kombajny leśne
18H/19H - nowy standard).

3/4" (.750") – profesjonalny, największy z dostępnych łańcuch tnący. Stosowany wyłącznie w kombajnach
leśnych (harvester) i stacjonarnych urządzeniach tnących (traki). Produkowany tylko w jednej wersji o grubości
ogniw prowadzących: 3.1mm (Standard).

W bardzo starych pilarkach były też używane łańcuchy tnące z innymi podziałkami: .354" (pilarki firmy McCulloch serii
xx-10), 7/16" (.437"), 1/2" (.500"), 9/16" (.562"), 5/8" (.625"). Miały one również inne grubości ogniw prowadzących,
np. .404" 1.3mm, 3/4" 1.6mm, 3/4" 1.9mm (0.074"), 3/4" 2.3mm (0.090"). Jednak dziś są praktycznie niespotykane,
ponieważ dawno temu zaprzestano ich produkcji.


3. Rodzaje łańcuchów tnących ze względu na profil zębów tnących

   Pełne dłuto (Round/Ground/Full Chisel) - zęby o ostrym profilu z krawędzią tnącą pod kątem 90 stopni
(kanciak). Tną najszybciej, ale są też najbardziej podatne na tępienie, ponieważ tną samym wierzchołkiem.
Zalecane wyłącznie do cięcia czystego drewna (niezabrudzonego ziemią/piaskiem). Stosowane przez
profesjonalnych pilarzy przy pozyskiwaniu drewna.

   Półdłuto (Micro/Semi/Half Chisel) - zęby o zaokrąglonym profilu tnącym. Tną nieco wolniej niż pełne dłuto,
ale są też mniej podatne na tępienie. Zalecane do cięcia czystego i średnio zabrudzonego drewna. Stosowane
zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów, ponieważ wymagają rzadszego ostrzenia niż pełne dłuto.

   Ścięte dłuto (Chamfer Chisel) - zęby o ostrym profilu w kształcie dłuta z wierzchołkiem ściętym pod kątem 45
stopni oraz z dwoma krawędziami tnącymi. Tną podobnie szybko jak półdłuto, ale są jeszcze mniej podatne na
tępienie. Zalecane do cięć pielęgnacyjnych oraz okrzesywania drzew. Stosowane przez okazjonalnych użytko-
wników małych pilarek elektrycznych/spalinowych, ponieważ zapewniają niższy poziom wibracji, zmniejszone
odbicie oraz wymagają rzadszego ostrzenia niż półdłuto.

   Przecinak (Chipper/Micro-Bit) - zęby o bardzo zaokrąglonym profilu tnącym w kształcie przecinaka, zapewniają
dużą wydajność cięcia, odporność na tępienie i łatwość ostrzenia. Łańcuchy z takimi zębami są bardzo wytrzymałe
i zostały opracowane do zastosowań profesjonalnych, np. wycinka twardych drzew w lasach tropikalnych. Są pro-
dukowane tylko z podziałką .404" dla pilarek o największej mocy oraz 3/4" dla kombajnów leśnych (harvester)
i stacjonarnych urządzeń tnących (traki).4. Oznaczenia łańcuchów tnących

Większość łańcuchów stosowanych w pilarkach elektrycznych/spalinowych, kombajnach leśnych (harvester) i stacjo-
narnych urządzeniach tnących (traki) posiada oznaczenia, dzięki którym można odczytać ich parametry: podziałkę/skok
oraz grubość ogniw prowadzących. Najczęściej oznaczenia te są wybite na każdym ogniwie prowadzącym łańcucha.
Poniżej znajduje się tabela z oznaczeniami łańcuchów tnących różnych firm oraz ich parametry.


PODZIA-
ŁKA ["]
GRUBO-
ŚĆ [mm]
KĄT
[°]
ZĄBOREGONCARLTON
TIGER
LASER
WINDSOR
SANDVIK
HUSQ-
VARNA
SARPMcCU-
LLOCH
SABREDOLMAR
MAKITA
STIHLPROKUT
TRILINK
1/41.33025
102
E141 50KH002525016062
291 466
13R 
3/8 LP1.1
90 
N417 43RH38E1 357N29061P1A
1.310-30 91N118 50RH35
H36 H37
E3370357092 49263P1B
.32525-30 20
33 87
K111 50JH22
H23 H78
G3320520
920
082 48423R2B 7B
10-30
95 
K1NK50JSGH30
SP33G
G30   23P 
1.525-30 21
34 88
K212 58JH21 H25G5328528
928
083
086 686
25R2C 7C
1.619
22 35
K313 63JH26 H28G6323523
923
084 10926R2D 7D
3/81.310-3512
72 76
A19  50AH46
H47 H51
H80 H82
D3370G880
980
100 10133R3B 8B
1.523
73 77
A27  58AH42 H48
H49 H52
H54 H81
D5378G888
988
093 09935R3C 8C
1.624
75 78
A38  63AH44 H45
H50 H53
H58 H83
D6373G
408G
883
983
11036R3D 8D
.4041.5 26 51
58 86
B258BH69
 
408J58 45R4C
1.627 46
52 59
68 84
B34  63BH57
H64 H66
F6403J63
463
103 10746R4D
.404
Harvester
30-35 16
59AA
B3H
B3M
HC
63H
H65F6H403HMK10846RMH
2.018 19B5M
B8M
2HC
80H
 F2H   40RMH4E
3/4
Harvester
3.1 1  11G7S3HC       

 - łańcuch tnący z wąskim rzazem (Microlite/Narrow Kerf). Grubość ogniw prowadzących wyrażona w calach:
1.1mm = 0.043", 1.3mm = 0.050", 1.5mm = 0.058",
1.6mm = 0.063", 2.0mm = 0.080", 3.1mm = 0.122".

 - łańcuch z zębami tną-
  cymi o ostrym profilu
  typu pełne dłuto (Round
  /Ground/Full Chisel).
 - łańcuch z zębami tną-
  cymi o zaokrąglonym
  profilu typu półdłuto
  (Micro/Semi/Half Chisel).
 - łańcuch z zębami tną-
  cymi o ostrym profilu
  typu ścięte dłuto
  (Chamfer Chisel).
 - łańcuch z zębami tną-
  cymi o bardzo zaokrą-
  glonym profilu typu prze-
  cinak (Chipper/Micro-Bit).


Na łańcuchach firmy STIHL oznaczenie podziałki jest wybite na zębach tnących/ograniczniku (jedna cyfra: 1 = 1/4",
2 = .325", 3 = 3/8", 4 = .404", 6 = 3/8" LP, 7 = 1/4" LP), a oznaczenie grubości ogniw prowadzących jest wybite właśnie
na nich (jedna cyfra: 0 = 2.0mm, 1 = 1.1mm, 3 = 1.3mm, 5 = 1.5mm, 6 = 1.6mm). Te dwie cyfry połączone razem tworzą
numer łańcucha, a dodatkowa litera oznacza rodzaj zęba tnącego: P - Picco, R - Rapid.

Oznaczenia starych, nieprodukowanych obecnie łańcuchów firmy STIHL (ząb-ogranicznik/ogniwo prowadzące):
1/1 = 1/4" 1.1mm (zamiast niego firma Stihl produkuje nowy łańcuch 71P z wąskim rzazem).

Oznaczenia starych, nieprodukowanych obecnie łańcuchów firmy OREGON:
2 = 3/4" 2.3mm (0.090"), 3 = 3/4" 1.9mm (0.074"), 4 = 9/16" 1.6mm, 5 = 9/16" 1.5mm, 6 / 8 = 9/16" 1.9mm (0.074"),
7 = 9/16" 1.3mm, 9 / 21 / 31 / 41 = 1/2" 1.5mm, 10 / 22 / 32 / 42 = 1/2" 1.6mm, 14 / 20 / 40 = 1/2" 1.3mm,
15 = 5/8" 1.9mm (0.074"), 16 = 5/8" 1.6mm, 17 = 5/8" 1.5mm, 19 = 1/2" 1.15mm (0.045"), 28 / 50 / 85 = .404" 1.3mm,
45 = .354" 1.5mm, 61 / 68 = 7/16" 1.5mm, 62 / 69 = 7/16" 1.6mm.

Oznaczenia starych, nieprodukowanych obecnie łańcuchów firmy CARLTON: B1 = .404" 1.3mm, C3 = 1/2" 1.6mm.

Na koniec konwersja mocy silników elektrycznych/spalinowych z koni machanicznych (KM) na waty (W) i odwrotnie:
1 KM = 735.49875 W , 1 kW = 1.3596216 KM