Informacje dodatkowe     Kompilacja QBasic


Kod źródłowy skompilowano przy użyciu "BASIC Compiler 7.10",
z następującymi przełącznikami:

      /E - włącza obsługę błędów Runtime (polecenie "ON ERROR GOTO nn").
    /G2 - generuje instrukcje dla procesorów 286 i nowszych.
    /LR - tworzy plik ".OBJ" w trybie rzeczywistym (Real-Mode).
      /O - tworzy samodzielny program (do jego działania nie jest potrzebna biblioteka Run-time).
      /S - wyłącza kompresję ciągów (generuje trochę mniejszy plik wykonywalny).

Po kompilacji uzyskuje się plik ".OBJ", który skonsolidowano za pomocą
"Segmented-Executable Linker 5.10", bez żadnych dodatkowych przełączników.
W wyniku tego otrzymuje się gotowy do uruchomienia plik wykonywalny.

BASIC Compiler tworzy 16-bitowe programy dla systemu MS-DOS.
Można je uruchomić w dowolnej wersji systemu Windows (oprócz 64-bitowej).