Działa w systemie Windows     ROManKick 1.17        


Skrypt analizuje zawartość pliku-obrazu z Kickstartem i zapisuje do pliku tekstowego informacje,
o jego wersji oraz listę modułów rezydentnych (np. bibliotek, sterowników), które się w nim znajdują.
Skrypt wyświetla modele Amig, z którymi może być używany dany Kickstart, ale nie sprawdza,
czy jest on przeznaczony do konkretnego modelu Amigi.

Lista obsługiwanych Kickstartów:

Kickstart 0.7 A1000 NTSC [1985, 256 kB]
Kickstart 1.0 A1000 NTSC [1985, 256 kB]
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 NTSC [1985, 256 kB]
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 PAL [1986, 256 kB]
Kickstart 1.2 (33.166) A1000 [1986, 256 kB]
Kickstart 1.2 (33.180) A500/A1000/A2000 [1986, 256 kB]
Kickstart 1.2.1 (34.4) A500/A1000/A2000 [1987, 256 kB]
Kickstart 1.3 (34.5) A500/A1000/A2000/CDTV/A3000 [1987, 256 kB]
Kickstart 1.4 alpha 18 (36.2) A3000 [1989, 512 kB]
Kickstart 1.4 beta (36.3) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 1.4 alpha 15 (36.15) A3000 [1989, 256 kB]
Kickstart 1.4 beta (36.16) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.0 beta (36.28) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.0 beta (36.65) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.0 beta (36.67) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.0 beta (36.72) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.01 (36.141) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.01 (36.143) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.02 (36.202) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.02 (36.207) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.02 (36.209) A3000 [1990, 512 kB]
Kickstart 2.03 (37.74) A3000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.03 (37.92) A3000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.04 (37.175) A500/A2000/A3000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.04 pre (37.175) A500/A2000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.04 (37.210) A600/A2500/A3000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.04 plus (37.210) A600/A2500/A3000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.05 (37.299) A600 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.05 (37.300) A600/A600HD [1991, 512 kB]
Kickstart 2.05 (37.350) A600/A600HD [1992, 512 kB]
Kickstart 3.0 beta (39.65) A3000 [1992, 512 kB]
Kickstart 3.0 (39.106) A1200/A4000 [1992, 512 kB]
Kickstart 3.1 beta (40.3) A600/A4000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 beta (40.9) A4000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.16) Amiga CD32 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.55) A3000/A4000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 beta (40.62) A600 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.62) A3000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.63) A500/A600/A2000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 beta (40.68) A600 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.68) A1200/A3000/A4000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.69) A1200 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 beta (40.70) A600 [1994, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.70) A3000/A4000/A4000T [1994, 512 kB]
Kickstart 3.1 beta (40.71) A2000 [1998, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.71) A600/A1200/A2000/A3000/A4000/A4000T [1998, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.72) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2016, 512 kB]
Kickstart 3.2 beta (43.1) Amiga Walker [1996, 512 kB]
Kickstart 3.5 (40.71) A4000 [1996, 512 kB]
Kickstart 3.5 (44.1) A1200/A3000/A4000 [2001, 512 kB]
Kickstart 3.x (44.72) Vampire 600 v2 [2017, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.57) A4000T [2004, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.61) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2014, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.62) A1200/A3000/A4000 [2014, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.64) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2016, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.66) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2017, 512 kB]
Kickstart 3.1.4 (46.143) A600/A1200/A2000/A3000/A4000/A4000T [2018, 512 kB]
Kickstart 3.1.4 (46.143) v2 A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2018, 512 kB]
Kickstart 3.2 (47.96) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2021, 512 kB]
Kickstart 3.2 (47.102) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2021, 512 kB]
Kickstart 3.2 (47.111) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2023, 512 kB]
Kickstart CDTV extended 0.1 beta Amiga CDTV [1990, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 0.9 beta Amiga CDTV [1991, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 1.0 beta Amiga CDTV [1991, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 1.0 (34.1001) Amiga CDTV [1991, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 2.7 (37.201) Amiga CDTV [1992, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 2.30 (37.201) Amiga CDTV [1992, 256 kB]
Kickstart A570 extended 2.30 (37.201) A570 CD [1992, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 2.35 (37.201) Amiga CDTV [2021, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 3.2 (37.202) Amiga CDTV [2021, 256 kB]
Kickstart CDTV-CR extended 3.32 Amiga CDTV-CR [1992, 256 kB]
Kickstart CDTV-CR extended 3.34 Amiga CDTV-CR [1992, 256 kB]
Kickstart CDTV-CR extended 3.40 Amiga CDTV-CR [1992, 256 kB]
Kickstart CDTV-CR extended 3.44 Amiga CDTV-CR [1992, 256 kB]
Kickstart CD32 extended 3.1 (40.16) Amiga CD32 [1993, 512 kB]
Kickstart CD32 extended 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993, 512 kB]
Kickstart AROS ROM/EXT (46.10) Amiga [512 kB]
Kickstart AROS ROM/EXT (46.11) Amiga [512 kB]
Kickstart AROS ROM (46.12) Amiga [512 kB]


Podany rok produkcji Kickstartu jest rokiem, w którym powstał jego najnowszy moduł rezydentny.

Istnieją dwie odmiany Kickstartu 3.1.4 (46.143): pierwsza/starsza i druga/nowsza (oznaczona jako "v2"),
która pojawiła się ok. miesiąc później. Obie odmiany różnią się jedynie zmienioną treścią komunikatu
o prawach autorskich. Aktualnie druga/nowsza odmiana jest tylko częściowo obsługiwana.

Kickstart 3.1 (40.71), 3.1 (40.72), 3.x (45.61), 3.x (45.62), 3.x (45.64), 3.x (45.66) oraz 3.1.4 (46.143)
oznaczony jako dla "A600", jest przeznaczony również dla Amigi 500/600/2000. Dodatkowo Kickstart
3.1 (40.71) oraz 3.1.4 (46.143) występuje w oddzielnej wersji przeznaczonej dla Amigi 2000. Aktualnie
Kickstart 3.x (45.62) jest tylko częściowo obsługiwany.

Kickstarty 3.x (45.60), 3.x (45.62) oraz 3.x (45.63) to wewnętrzne wersje testowe, które nie były dostę-
pne dla użytkowników (niektóre mogły trafić do testerów). Nie ma pewności, że kiedykolwiek powstał
Kickstart 3.x (45.62) dla Amigi 600.

Kickstart 3.2 (47.96), 3.2 (47.102) oraz 3.2 (47.111) oznaczony jako dla "A600", jest przeznaczony rów-
nież dla Amigi 500/600/1000/2000/CDTV. Podczas używania tej wersji Kickstartu w Amidze CDTV, ko-
nieczne jest również zainstalowanie w niej najnowszej wersji rozszerzonego Kickstartu CDTV extended
3.2 (37.202).

Obsługiwane są tylko Kickstarty AROS, które posiadają numer wersji (46.10, 46.11, 46.12) zapisany
w swoim nagłówku. Dotyczy to Kickstartów: AROS ROM (Operating System) począwszy od 2011 roku
oraz AROS EXT (Extension Libraries) począwszy od końca 2011 roku.

Historia zmian:

1.17 - dodano obsługę Kickstartu: AROS ROM/EXT (46.10), AROS ROM/EXT (46.11), AROS ROM (46.12).

1.16 - dodano obsługę Kickstartu: 1.4 beta (36.3) dla A3000, 2.0 beta (36.65) dla A3000, 2.0 beta (36.72) dla A3000, 2.02 (36.202)
dla A3000, 2.02 (36.209) dla A3000, 2.03 (37.74) dla A3000, 3.1 [beta] (40.71) dla A600/1200/2000/3000/4000/4000T,
3.1.4 (46.143) v2 dla A4000T.

1.15 - dodano obsługę Kickstartu: 1.2.1 (34.4) dla A500/1000/2000, 3.1 (40.16) dla Amigi CD32, 3.1 (40.55) dla A3000 (hack),
3.1 (40.63) dla A500/600/2000 (hack), 3.1 (40.68) dla A1200/4000 (hack), 3.2 (47.111) dla A600/1200/3000/4000/4000T,
CD32 extended 3.1 (40.16), CDTV extended 0.1/0.9/1.0 beta, CDTV extended 2.30 (37.201) (hack), CDTV-CR extended
3.32/3.34/3.40/3.44.

1.14:
* dodano obsługę Kickstartu: 1.2 (33.180) dla A500/1000/2000 (hack), 1.3 (34.5) dla A500/1000/2000 (hack),
  2.04 pre (37.175) dla A500/2000, 3.1 beta (40.3) dla A600/4000, 3.1 beta (40.9) dla A4000, 3.1 beta (40.62) dla A600,
  3.1 [beta] (40.68) dla A600/3000/4000 [hack], 3.1 (40.69) dla A1200 (hack), 3.1 [beta] (40.70) dla A600/3000/4000 (hack).
* dodano rozróżnianie wersji oryginalnej i zmodyfikowanej (hack) Kickstartu 3.1 (40.70) dla Amigi 4000.
* dodano rozróżnianie wersji prawidłowej i uszkodzonej (bad) Kickstartu 2.01 (36.141).
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu extended 2.30 (37.201) dla Amigi CDTV i napędu CD A570.
* oznaczenie kilku wersji Kickstartów jako zmodyfikowanych (hack), według strony https://cloanto.com/amiga/roms.
* zmiana roku produkcji kilku wersji Kickstartów.
* drobne poprawki w kodzie.

1.13 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.x (45.66).
* obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) v2 dla Amigi 600/1200/3000/4000.
* obsługę Kickstartu 3.2 (47.102).

1.12 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.2 (47.96).
* obsługę Kickstartu CDTV extended 2.35 (37.201).
* obsługę Kickstartu CDTV extended 3.2 (37.202).

1.11 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 2000/4000/4000T.

1.10 - dodano:
* rozróżnianie wersji Kickstartu 1.3 (34.5) dla Amig 500/1000/2000/CDTV i 3000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 2.04 (37.175) dla Amig 500/2000 i 3000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.0 (39.106) dla Amig 1200/4000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.55) dla Amig 3000/4000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.68) dla Amig 1200/4000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.70) dla Amig 4000/4000T.

1.09 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 1200/3000.

1.08 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 600.

1.07 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.x (45.62) dla Amigi 1200/3000/4000.
* obsługę Kickstartu 3.x (45.64).
* obsługę Kickstartu 3.x (44.72) z karty Vampire 600 v2.

1.06 - dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.72).

1.05 - dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 3.x (45.61) dla Amig 600/1200/3000/4000/4000T.

1.04 - dodano obsługę Kickstartu 3.x (45.61).

1.03 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.x (45.57).
* sprawdzanie znacznika Kickstartu (bajty 9-12).
* wykrywanie braku modułów rezydentnych.
* drobne poprawki w kodzie.

1.02 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.2 beta (43.1).
* obliczanie/sprawdzanie sumy kontrolnej Kickstartu.

1.01 - poprawiono błędy:
* niewykrywanie niektórych modułów.
* błąd przy sprawdzaniu rozszerzonych Kickstartów CDTV/CD32.
* dodano generowanie adresu z początkiem struktury modułu.

1.0 - pierwsza wersja.