Działa w systemie Windows     ROManKick 1.10        


Skrypt analizuje zawartość pliku-obrazu z Kickstartem i zapisuje do pliku tekstowego informacje,
o jego wersji oraz listę modułów rezydentnych (np. bibliotek, sterowników), które się w nim znajdują.
Skrypt wyświetla modele Amig, z którymi może być używany dany Kickstart, ale nie sprawdza,
czy jest on przeznaczony do konkretnego modelu Amigi.

Lista obsługiwanych Kickstartów:

Kickstart 0.7 beta A1000 NTSC [1985, 256 kB]
Kickstart 1.0 A1000 NTSC [1985, 256 kB]
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 NTSC [1985, 256 kB]
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 PAL [1985, 256 kB]
Kickstart 1.2 (33.166) A1000 [1986, 256 kB]
Kickstart 1.2 (33.180) A500/A1000/A2000 [1986, 256 kB]
Kickstart 1.3 (34.5) A500/A1000/A2000/CDTV/A3000 [1987, 256 kB]
Kickstart 1.4 alpha 15 (36.15) A3000 [1989, 256 kB]
Kickstart 1.4 beta (36.16) A3000/A3000T [1990, 512 kB]
Kickstart 1.4 alpha 18 (36.20) A3000 [1989, 512 kB]
Kickstart 2.0 beta (36.28) A3000/A3000T [1990, 512 kB]
Kickstart 2.0 beta (36.67) A3000/A3000T [1990, 512 kB]
Kickstart 2.0 (36.141) A3000/A3000T [1990, 512 kB]
Kickstart 2.01 (36.143) A3000/A3000T [1990, 512 kB]
Kickstart 2.02 (36.207) A3000/A3000T [1990, 512 kB]
Kickstart 2.0x (37.92) A3000/A3000T [1991, 512 kB]
Kickstart 2.04 (37.175) A500/A500+/A2000/A3000/A3000T [1991, 512 kB]
Kickstart 2.0x (37.210) A600/A2500/A3000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.0x plus (37.210) A600/A2500/A3000 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.05 (37.299) A600 [1991, 512 kB]
Kickstart 2.05 (37.300) A600/A600HD [1991, 512 kB]
Kickstart 2.05 (37.350) A600/A600HD [1992, 512 kB]
Kickstart 3.0 beta (39.65) A3000 [1992, 512 kB]
Kickstart 3.0 (39.106) A1200/A4000 [1992, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.55) A3000/A4000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.62) A3000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.63) A500/A500+/A600/A2000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.68) A1200/A4000 [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.70) A4000/A4000T [1993, 512 kB]
Kickstart 3.1 (40.72) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2016, 512 kB]
Kickstart 3.2 beta (43.1) Amiga Walker [1996, 512 kB]
Kickstart 3.5 (40.71) A3000/A4000/A4000T [1996, 512 kB]
Kickstart 3.5 (44.1) A1200/A3000/A4000/A4000T [2001, 512 kB]
Kickstart 3.x (44.72) Vampire 600 v2 [2017, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.57) A4000T [2002, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.61) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2014, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.62) A1200/A3000/A4000 [2014, 512 kB]
Kickstart 3.x (45.64) A600/A1200/A3000/A4000/A4000T [2016, 512 kB]
Kickstart 3.1.4 (46.143) A600/A1200/A3000 [2018, 512 kB]
Kickstart CDTV extended 1.0 (34.1001) Amiga CDTV [1991, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 2.07 (37.201) Amiga CDTV [1992, 256 kB]
Kickstart CDTV extended 2.30 (37.201) Amiga CDTV [1992, 256 kB]
Kickstart CD32 extended 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993, 512 kB]


Historia zmian:

1.10 - dodano:
* rozróżnianie wersji Kickstartu 1.3 (34.5) dla Amig 500/1000/2000/CDTV i 3000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 2.04 (37.175) dla Amig 500(+)/2000 i 3000(T).
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.0 (39.106) dla Amig 1200/4000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.55) dla Amig 3000/4000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.68) dla Amig 1200/4000.
* rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.70) dla Amig 4000/4000T.

1.09 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 1200/3000.

1.08 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 600.

1.07 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.x (45.62) dla Amigi 1200/3000/4000.
* obsługę Kickstartu 3.x (45.64).
* obsługę Kickstartu 3.x (44.72) z karty Vampire 600 v2.

1.06 - dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.72).

1.05 - dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 3.x (45.61) dla Amig 600/1200/3000/4000/4000T.

1.04 - dodano obsługę Kickstartu 3.x (45.61).

1.03 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.x (45.57).
* sprawdzanie znacznika Kickstartu (bajty 9-12).
* wykrywanie braku modułów rezydentnych.
* drobne poprawki w kodzie.

1.02 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.2 beta (43.1).
* obliczanie/sprawdzanie sumy kontrolnej Kickstartu.

1.01 - poprawiono błędy:
* niewykrywanie niektórych modułów.
* błąd przy sprawdzaniu rozszerzonych Kickstartów CDTV/CD32.
* dodano generowanie adresu z początkiem struktury modułu.

1.0 - pierwsza wersja.