Informacje dodatkowe     Moduły rezydentne w Kickstarcie


Każdy Kickstart zawiera w sobie moduły rezydentne (np. sterowniki, czy biblioteki systemowe).
Poniżej są umieszczone spisy modułów, które znajdują się w różnych wersjach Kickstartu.
Zostały one wygenerowane, napisanym przezemnie w języku VBS skryptem ROManKick.

0.7
1.0
1.1 (31.34) NTSC
1.1 (31.34) PAL
1.2 (33.166)
1.2 (33.180)
1.2 (33.180) (hack)
1.2 (33.180) (hack)
1.2.1 (34.4)
1.3 (34.5) A500/1000/2000/CDTV
1.3 (34.5) A500/1000/2000 (hack)
1.3 (34.5) A500/1000/2000 (hack)
1.3 (34.5) A3000
1.4 alpha 18 (36.2)
1.4 beta (36.3)
1.4 alpha 15 (36.15)
1.4 beta (36.16)
2.0 beta (36.28)
2.0 beta (36.65)
2.0 beta (36.67)
2.0 beta (36.72)
2.01 (36.141)
2.01 (36.141) (bad)
2.01 (36.143)
2.02 (36.202) (bad)
2.02 (36.207)
2.02 (36.209)
2.03 (37.74)
2.03 (37.92)
2.04 (37.175) A500/2000
2.04 pre (37.175) A500/2000
2.04 (37.175) A3000
2.04 (37.210)
2.04 plus (37.210) (hack)
2.05 (37.299)
2.05 (37.300)
2.05 (37.350)
3.0 beta (39.65)
3.0 (39.106) A1200
3.0 (39.106) A4000
3.1 beta (40.3) A600
3.1 beta (40.3) A4000
3.1 beta (40.9) A4000
3.1 (40.16)
3.1 (40.55) A3000
3.1 (40.55) A3000 (hack)
3.1 (40.55) A4000 (hack)
3.1 (40.60)
3.1 beta (40.62) A600 (hack)
3.1 (40.62) A3000 (hack)
3.1 (40.63)
3.1 (40.63) (hack)
3.1 beta (40.68) A600
3.1 beta (40.68) A600 (hack)
3.1 (40.68) A1200
3.1 (40.68) A1200 (hack)
3.1 (40.68) A3000
3.1 (40.68) A4000
3.1 (40.68) A4000 (hack)
3.1 (40.68) A4000 (hack)
3.1 (40.69) A1200 (hack)
3.1 beta (40.70) A600 (hack)
3.1 (40.70) A3000 (hack)
3.1 (40.70) A4000
3.1 (40.70) A4000 (hack)
3.1 (40.70) A4000 (hack)
3.1 (40.70) A4000T
3.1 beta (40.71) A2000
3.1 (40.71) A600
3.1 (40.71) A1200
3.1 (40.71) A2000
3.1 (40.71) A3000
3.1 (40.71) A4000
3.1 (40.71) A4000T
3.1 (40.72) A600
3.1 (40.72) A1200
3.1 (40.72) A3000
3.1 (40.72) A4000
3.1 (40.72) A4000T
3.2 beta (43.1)
3.5 (40.71) (hack)
3.5 (44.1)
3.x (44.72) Vampire 600 v2
3.x (45.57)
3.x (45.61) A600
3.x (45.61) A1200
3.x (45.61) A3000
3.x (45.61) A4000
3.x (45.61) A4000T
3.x (45.62) A600
3.x (45.62) A1200
3.x (45.62) A3000
3.x (45.62) A4000
3.x (45.62) A4000T
3.x (45.64) A600
3.x (45.64) A1200
3.x (45.64) A3000
3.x (45.64) A4000
3.x (45.64) A4000T
3.x (45.66) A600
3.x (45.66) A1200
3.x (45.66) A3000
3.x (45.66) A4000
3.x (45.66) A4000T
3.1.4 (46.143) A600
3.1.4 (46.143) A1200
3.1.4 (46.143) A2000
3.1.4 (46.143) A3000
3.1.4 (46.143) A4000
3.1.4 (46.143) A4000T
3.1.4 (46.143) v2 A600
3.1.4 (46.143) v2 A1200
3.1.4 (46.143) v2 A2000
3.1.4 (46.143) v2 A3000
3.1.4 (46.143) v2 A4000
3.1.4 (46.143) v2 A4000T
3.2 (47.96) A600
3.2 (47.96) A1200
3.2 (47.96) A3000
3.2 (47.96) A4000
3.2 (47.96) A4000T
3.2 (47.102) A600
3.2 (47.102) A1200
3.2 (47.102) A3000
3.2 (47.102) A4000
3.2 (47.102) A4000T
3.2 (47.111) A600
3.2 (47.111) A1200
3.2 (47.111) A3000
3.2 (47.111) A4000
3.2 (47.111) A4000T
CDTV extended 0.1 beta
CDTV extended 0.9 beta
CDTV extended 1.0 beta
CDTV extended 1.0 (34.1001)
CDTV extended 2.7 (37.201)
CDTV extended 2.30 (37.201)
CDTV extended 2.30 (37.201) (hack)
A570 extended 2.30 (37.201)
CDTV extended 2.35 (37.201)
CDTV extended 3.2 (37.202)
CDTV-CR extended 3.32
CDTV-CR extended 3.34
CDTV-CR extended 3.40
CDTV-CR extended 3.44
CD32 extended 3.1 (40.16)
CD32 extended 3.1 (40.60)

Podany rok produkcji Kickstartu jest rokiem, w którym powstał jego najnowszy moduł rezydentny.

Istnieją dwie odmiany Kickstartu 3.1.4 (46.143): pierwsza/starsza i druga/nowsza (oznaczona jako "v2"),
która pojawiła się ok. miesiąc później. Obie odmiany różnią się jedynie zmienioną treścią komunikatu
o prawach autorskich.

Kickstart 3.1 (40.71), 3.1 (40.72), 3.x (45.61), 3.x (45.62), 3.x (45.64), 3.x (45.66) oraz 3.1.4 (46.143)
oznaczony jako dla "A600", jest przeznaczony również dla Amigi 500/600/2000. Dodatkowo Kickstart
3.1 (40.71) oraz 3.1.4 (46.143) występuje w oddzielnej wersji przeznaczonej dla Amigi 2000.

Kickstarty 3.x (45.60), 3.x (45.62) oraz 3.x (45.63) to wewnętrzne wersje testowe, które nie były dostę-
pne dla użytkowników (niektóre mogły trafić do testerów). Nie ma pewności, że kiedykolwiek powstał
Kickstart 3.x (45.62) dla Amigi 600.

Kickstart 3.2 (47.96), 3.2 (47.102) oraz 3.2 (47.111) oznaczony jako dla "A600", jest przeznaczony rów-
nież dla Amigi 500/600/1000/2000/CDTV. Podczas używania tej wersji Kickstartu w Amidze CDTV, ko-
nieczne jest również zainstalowanie w niej najnowszej wersji rozszerzonego Kickstartu CDTV extended
3.2 (37.202).

Kickstart 0.7 A1000 NTSC [1985]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (BB2B01BD)

 1: FC00D0 exec.library      exec Version 27 (rev 6) (Tue Jun 25 16:10:39 PDT 1985)
 2: FC2966 alert.hook       alert.hook
 3: FC6000 cia.resource      cia Version 27 (rev 2) (Mon Jun 24 15:39:09 PDT 1985)
 4: FC6404 disk.resource      disk Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 15:55:50 PDT 1985)
 5: FC6C04 misc.resource      misc Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 15:12:02 PDT 1985)
 6: FC7004 timer.device      timer Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 16:06:48 PDT 1985)
 7: FC8008 trackdisk.device    trackdisk Version 27 (rev 5) (Fri Jun 28 15:57:08 PDT 1985)
 8: FCA000 keyboard.device     keyboard rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
 9: FCA070 gameport.device     gameport rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
10: FCA0E0 input.device      input rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
11: FCA14C console.device     console rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
12: FCDC00 potgo.resource     potgo Version 27 (rev 2) (Mon Jul 1 22:10:04 PDT 1985)
13: FCE000 audio.device      audio Version 27 (rev 2) (Thu Jun 27 02:33:44 PDT 1985)
14: FCF01E serial.device      serial Ver 27.1 June 26,85
15: FD0000 graphics.library    graphics Version 27 (rev 4) July 03 1985
16: FDF000 clist.library      clist Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 22:01:29 PDT 1985)
17: FE006A dos.library       dos Version 27 (rel 3) (Sun Jun 30 18:39:48 PDT 1985)
18: FEC000 intuition.library    Intuition 27.07 -- 2 July 1985
19: FF752C layers.library     layerlib Version 27 (rev 8) July 02 1985
20: FFB400 strap          bootstrap Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 17:55:54 PDT 1985)
21: FFC800 parallel.device     parallel Ver 27.0 June 24,85
22: FFD004 ramlib.library     ramlib Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 18:16:27 PDT 1985)
23: FFE000 mathffp.library     mathffp Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 20:20:34 PDT 1985)
Kickstart 1.0 A1000 NTSC [1985]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (06E52F55)

 1: FC00B0 exec.library          exec 1.2 (28 Aug 1985)
 2: FC2B9C alert.hook           alert.hook
 3: FC3748 audio.device          audio 1.2 (5 Sep 1985)
 4: FC481C strap              bootstrap 1.10 (5 Sep 1985)
 5: FC5A80 cia.resource          cia 1.2 (5 Sep 1985)
 6: FC5D54 clist.library          clist 1.3 (5 Sep 1985)
 7: FC64F0 disk.resource          disk 1.7 (5 Sep 1985)
 8: FC682C graphics.library        graphics 1.4 Sep 04 1985
 9: FD58E8 intuition.library        Intuition 1.13 -- 9 Sep 85
10: FE2128 layers.library         layers 1.5 Sep 05 1985
11: FE5AC4 mathffp.library         mathffp 1.2 (10 Sep 1985)
12: FE5F58 misc.resource          misc 1.8 (5 Sep 1985)
13: FE6060 potgo.resource         potgo 1.2 (5 Sep 1985)
14: FE61A8 ramlib.library         ramlib 1.12 (5 Sep 1985)
15: FE6BA4 keyboard.device         keyboard rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
16: FE6BF4 gameport.device         gameport rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
17: FE6C44 input.device          input rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
18: FE6C90 console.device         console rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
19: FEA0E4 timer.device          timer 1.7 (5 Sep 1985)
20: FEA7F8 trackdisk.device        trackdisk 1.48 (5 Sep 1985)
21: FEC03A workbench.task         wb 1.239 (10 Sep 1985)
22: FF4BEA dos.library           dos 1.12 (9 Sep 1985)
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 NTSC [1985]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (3A284FF8)

 1: FC00B2 exec.library          exec 31.34 (23 Nov 1985)
 2: FC2CF8 alert.hook           alert.hook
 3: FC2F8C audio.device          audio 31.9 (23 Nov 1985)
 4: FC4038 strap              bootstrap 31.12 (23 Nov 1985)
 5: FC529C cia.resource          cia 31.5 (23 Nov 1985)
 6: FC5584 clist.library          clist 31.12 (23 Nov 1985)
 7: FC5C84 disk.resource          disk 31.9 (23 Nov 1985)
 8: FC5FC4 graphics.library        graphics 31.40 Nov 24 1985
 9: FD5428 intuition.library        intuition 31.65 (24 Nov 1985)
10: FE1CD6 layers.library         layers 31.20 Nov 19 1985
11: FE5A80 mathffp.library         mathffp 31.4 (23 Nov 1985)
12: FE5F64 misc.resource          misc 31.10 (23 Nov 1985)
13: FE6070 potgo.resource         potgo 31.4 (23 Nov 1985)
14: FE61BC ramlib.library         ramlib 31.84 (23 Nov 1985)
15: FE677C keyboard.device         keyboard rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
16: FE67CE gameport.device         gameport rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
17: FE6820 input.device          input rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
18: FE686E console.device         console rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
19: FE9ED0 timer.device          timer 31.21 (23 Nov 1985)
20: FEA6AC trackdisk.device        trackdisk 31.58 (23 Nov 1985)
21: FEBEEE workbench.task         wb 31.334 (23 Nov 1985)
22: FF4A7A dos.library           dos 31.47 (23 Nov 1985)
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 PAL [1986]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (CA71F279)

 1: FC00B2 exec.library          exec 31.34 (23 Nov 1985)
 2: FC2CF8 alert.hook           alert.hook
 3: FC2F8C audio.device          audio 31.9 (23 Nov 1985)
 4: FC4038 strap              bootstrap 31.12 (23 Nov 1985)
 5: FC529C cia.resource          cia 31.5 (23 Nov 1985)
 6: FC5584 clist.library          clist 31.12 (23 Nov 1985)
 7: FC5C84 disk.resource          disk 31.9 (23 Nov 1985)
 8: FC5FC4 graphics.library        graphics 31.40 Nov 24 1985
 9: FD5428 intuition.library        intuition 31.65 (24 Nov 1985)
10: FE1CD6 layers.library         layers 31.20 Nov 19 1985
11: FE5A80 mathffp.library         mathffp 31.4 (23 Nov 1985)
12: FE5F64 misc.resource          misc 31.10 (23 Nov 1985)
13: FE6070 potgo.resource         potgo 31.4 (23 Nov 1985)
14: FE61BC ramlib.library         ramlib 31.84 (23 Nov 1985)
15: FE677C keyboard.device         keyboard rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
16: FE67CE gameport.device         gameport rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
17: FE6820 input.device          input rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
18: FE686E console.device         console rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
19: FE9ED0 timer.device          timer 31.22 -50Hz (10 Feb 1986)
20: FEA6B4 trackdisk.device        trackdisk 31.58 (23 Nov 1985)
21: FEBEF6 workbench.task         wb 31.334 (23 Nov 1985)
22: FF4A7A dos.library           dos 31.47 (23 Nov 1985)
Kickstart 1.2 (33.166) A1000 [1986]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (F989BAC3)

 1: FC00B6 exec.library          exec 33.189 (30 Sep 1986)
 2: FC321E alert.hook           alert.hook
 3: FC34B0 audio.device          audio 33.4 (9 Jun 1986)
 4: FC44F0 cia.resource          cia 33.22 (29 Mar 1986)
 5: FC4778 disk.resource          disk 33.18 (6 May 1986)
 6: FC4AE0 expansion.library        expansion 33.121 (4 May 1986)
 7: FC535C graphics.library        graphics 33.89 (25 Sep 1986)
 8: FD4114 intuition.library        intuition 33.702 (30 Sep 1986)
 9: FE0F48 layers.library         layers 33.31 (23 Jul 1986)
10: FE43B4 mathffp.library         mathffp 33.7 (6 May 1986)
11: FE48DC misc.resource          misc 32.10 (16 Jan 1986)
12: FE49E8 potgo.resource         potgo 33.7 (10 Feb 1986)
13: FE4B34 ramlib.library         ramlib 33.90 (7 Jul 1986)
14: FE514C keymap.resource         keymap ri 33.103 (1 Aug 1986)
15: FE5196 keyboard.device         keyboard ri 33.103 (1 Aug 1986)
16: FE51E2 gameport.device         gameport ri 33.103 (1 Aug 1986)
17: FE522E input.device          input ri 33.103 (1 Aug 1986)
18: FE5276 console.device         console ri 33.103 (1 Aug 1986)
19: FE89EC strap              strap 33.84 (16 Apr 1986)
20: FE9214 timer.device          timer 33.54 (31 Mar 1986)
21: FE9A0C trackdisk.device        trackdisk 33.126 (9 Jul 1986)
22: FEB528 workbench.task         wb 33.752 (30 Sep 1986)
23: FF425A dos.library           dos 33.124 (11 Sep 1986)
Kickstart 1.2 (33.180) A500/A1000/A2000 [1986]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (56F2E2A6)

 1: FC00B6 exec.library          exec 33.192 (8 Oct 1986)
 2: FC323A alert.hook           alert.hook
 3: FC34CC audio.device          audio 33.4 (9 Jun 1986)
 4: FC450C cia.resource          cia 33.22 (29 Mar 1986)
 5: FC4794 disk.resource          disk 33.18 (6 May 1986)
 6: FC4AFC expansion.library        expansion 33.121 (4 May 1986)
 7: FC5378 graphics.library        graphics 33.97 (8 Oct 1986)
 8: FD3F5C intuition.library        intuition 33.702 (30 Sep 1986)
 9: FE0D90 layers.library         layers 33.33 (2 Oct 1986)
10: FE424C mathffp.library         mathffp 33.7 (6 May 1986)
11: FE4774 misc.resource          misc 32.10 (16 Jan 1986)
12: FE4880 potgo.resource         potgo 33.7 (10 Feb 1986)
13: FE49CC ramlib.library         ramlib 33.90 (7 Jul 1986)
14: FE4FE4 keymap.resource         keymap ri 33.103 (1 Aug 1986)
15: FE502E keyboard.device         keyboard ri 33.103 (1 Aug 1986)
16: FE507A gameport.device         gameport ri 33.103 (1 Aug 1986)
17: FE50C6 input.device          input ri 33.103 (1 Aug 1986)
18: FE510E console.device         console ri 33.103 (1 Aug 1986)
19: FE8884 strap              strap 33.97 (1 Oct 1986)
20: FE90EC timer.device          timer 33.54 (31 Mar 1986)
21: FE98E4 trackdisk.device        trackdisk 33.127 (8 Oct 1986)
22: FEB400 workbench.task         wb 33.771 (8 Oct 1986)
23: FF425A dos.library           dos 33.124 (11 Sep 1986)
Kickstart 1.2 (33.180) A500/A1000/A2000 (hack Guardian 1.1 antivirus) [1988]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (56F2E2A6)

 1: FC00B6 exec.library          exec 33.192 (8 Oct 1986)
 2: FC323A alert.hook           alert.hook
 3: FC34CC audio.device          audio 33.4 (9 Jun 1986)
 4: FC450C cia.resource          cia 33.22 (29 Mar 1986)
 5: FC4794 disk.resource          disk 33.18 (6 May 1986)
 6: FC4AFC expansion.library        expansion 33.121 (4 May 1986)
 7: FC5378 graphics.library        graphics 33.97 (8 Oct 1986)
 8: FD3F5C intuition.library        intuition 33.702 (30 Sep 1986)
 9: FE0D90 layers.library         layers 33.33 (2 Oct 1986)
10: FE424C mathffp.library         mathffp 33.7 (6 May 1986)
11: FE4774 misc.resource          misc 32.10 (16 Jan 1986)
12: FE4880 potgo.resource         potgo 33.7 (10 Feb 1986)
13: FE49CC ramlib.library         ramlib 33.90 (7 Jul 1986)
14: FE4FE4 keymap.resource         keymap ri 33.103 (1 Aug 1986)
15: FE502E keyboard.device         keyboard ri 33.103 (1 Aug 1986)
16: FE507A gameport.device         gameport ri 33.103 (1 Aug 1986)
17: FE50C6 input.device          input ri 33.103 (1 Aug 1986)
18: FE510E console.device         console ri 33.103 (1 Aug 1986)
19: FE8884 strap              ›33mGuardian v1.1 ›31mCopyright © 1988 by Leonardo Fei
20: FE90EC timer.device          timer 33.54 (31 Mar 1986)
21: FE98E4 trackdisk.device        trackdisk 33.127 (8 Oct 1986)
22: FEB400 workbench.task         wb 33.771 (8 Oct 1986)
23: FF425A dos.library           dos 33.124 (11 Sep 1986)
Kickstart 1.2 (33.180) A500/A1000/A2000 (hack Guardian 1.2 antivirus) [1988]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (56F2E2A6)

 1: FC00B6 exec.library          exec 33.192 (8 Oct 1986)
 2: FC34CC audio.device          audio 33.4 (9 Jun 1986)
 3: FC450C cia.resource          cia 33.22 (29 Mar 1986)
 4: FC4794 disk.resource          disk 33.18 (6 May 1986)
 5: FC4AFC expansion.library        expansion 33.121 (4 May 1986)
 6: FC5378 graphics.library        graphics 33.97 (8 Oct 1986)
 7: FD3F5C intuition.library        intuition 33.702 (30 Sep 1986)
 8: FE0D90 layers.library         layers 33.33 (2 Oct 1986)
 9: FE424C mathffp.library         mathffp 33.7 (6 May 1986)
10: FE4774 misc.resource          misc 32.10 (16 Jan 1986)
11: FE4880 potgo.resource         potgo 33.7 (10 Feb 1986)
12: FE49CC ramlib.library         ramlib 33.90 (7 Jul 1986)
13: FE4FE4 keymap.resource         keymap ri 33.103 (1 Aug 1986)
14: FE502E keyboard.device         keyboard ri 33.103 (1 Aug 1986)
15: FE507A gameport.device         gameport ri 33.103 (1 Aug 1986)
16: FE50C6 input.device          input ri 33.103 (1 Aug 1986)
17: FE510E console.device         console ri 33.103 (1 Aug 1986)
18: FE8884 strap              ›33mGuardian v1.2r ›31mCopyright © 1988 by Leonardo Fei
19: FE90EC timer.device          timer 33.54 (31 Mar 1986)
20: FE98E4 trackdisk.device        trackdisk 33.127 (8 Oct 1986)
21: FEB400 workbench.task         wb 33.771 (8 Oct 1986)
22: FF425A dos.library           dos 33.124 (11 Sep 1986)
Kickstart 1.2.1 (34.4) A500/A1000/A2000 [1987]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 24
Checksum: OK (F4500BB9)

 1: FC00B6 exec.library          exec 34.2 (28 Oct 1987)
 2: FC3276 alert.hook           alert.hook
 3: FC3508 audio.device          audio 34.1 (18 Aug 1987)
 4: FC4574 cia.resource          cia 34.1 (18 Aug 1987)
 5: FC47FC disk.resource          disk 34.1 (18 Aug 1987)
 6: FC4B64 expansion.library        expansion 34.1 (18 Aug 1987)
 7: FC53E4 graphics.library        graphics 34.1 (18 Aug 1987)
 8: FD3D8C intuition.library        intuition 34.3 (16 Nov 1987)
 9: FE09A4 layers.library         layers 34.1 (18 Aug 1987)
10: FE3DA4 mathffp.library         mathffp 34.1 (18 Aug 1987)
11: FE42D0 misc.resource          misc 34.1 (18 Aug 1987)
12: FE43DC potgo.resource         potgo 34.1 (18 Aug 1987)
13: FE4528 ramlib.library         ramlib 34.1 (18 Aug 1987)
14: FE4B44 keymap.resource         keymap ri 34.1 (18 Aug 1987)
15: FE4B8E keyboard.device         keyboard ri 34.1 (18 Aug 1987)
16: FE4BDA gameport.device         gameport ri 34.1 (18 Aug 1987)
17: FE4C26 input.device          input ri 34.1 (18 Aug 1987)
18: FE4C6C console.device         console ri 34.1 (18 Aug 1987)
19: FE83E0 strap              strap 34.3 (16 Nov 1987)
20: FE8D80 timer.device          timer 34.1 (18 Aug 1987)
21: FE9578 trackdisk.device        trackdisk 34.1 (18 Aug 1987)
22: FEB074 romboot.library         romboot 34.1 (18 Aug 1987)
23: FEB490 workbench.task         wb 34.1 (18 Aug 1987)
24: FF3F82 dos.library           dos 34.2 (13 Oct 1987)
Kickstart 1.3 (34.5) A500/A1000/A2000/CDTV [1987]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 24
Checksum: OK (15267DB3)

 1: FC00B6 exec.library          exec 34.2 (28 Oct 1987)
 2: FC3276 alert.hook           alert.hook
 3: FC3508 audio.device          audio 34.1 (18 Aug 1987)
 4: FC4574 cia.resource          cia 34.1 (18 Aug 1987)
 5: FC47FC disk.resource          disk 34.1 (18 Aug 1987)
 6: FC4B64 expansion.library        expansion 34.1 (18 Aug 1987)
 7: FC53E4 graphics.library        graphics 34.1 (18 Aug 1987)
 8: FD3D8C intuition.library        intuition 34.3 (16 Nov 1987)
 9: FE09A4 layers.library         layers 34.1 (18 Aug 1987)
10: FE3DA4 mathffp.library         mathffp 34.1 (18 Aug 1987)
11: FE42D0 misc.resource          misc 34.1 (18 Aug 1987)
12: FE43DC potgo.resource         potgo 34.1 (18 Aug 1987)
13: FE4528 ramlib.library         ramlib 34.1 (18 Aug 1987)
14: FE4B44 keymap.resource         keymap ri 34.1 (18 Aug 1987)
15: FE4B8E keyboard.device         keyboard ri 34.1 (18 Aug 1987)
16: FE4BDA gameport.device         gameport ri 34.1 (18 Aug 1987)
17: FE4C26 input.device          input ri 34.1 (18 Aug 1987)
18: FE4C6C console.device         console ri 34.1 (18 Aug 1987)
19: FE83E0 strap              strap 34.4 (9 Dec 1987)
20: FE8D6C timer.device          timer 34.1 (18 Aug 1987)
21: FE9564 trackdisk.device        trackdisk 34.1 (18 Aug 1987)
22: FEB060 romboot.library         romboot 34.1 (18 Aug 1987)
23: FEB47C workbench.task         wb 34.1 (18 Aug 1987)
24: FF3E62 dos.library           dos 34.3 (9 Dec 1987)
Kickstart 1.3 (34.5) A500/A1000/A2000 (hack Guardian 1.2 antivirus RAM) [1988]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (524A9693)

 1: FC00B6 exec.library          exec 34.2 (28 Oct 1987)
 2: FC3508 audio.device          audio 34.1 (18 Aug 1987)
 3: FC4574 cia.resource          cia 34.1 (18 Aug 1987)
 4: FC47FC disk.resource          disk 34.1 (18 Aug 1987)
 5: FC4B64 expansion.library        expansion 34.1 (18 Aug 1987)
 6: FC53E4 graphics.library        graphics 34.1 (18 Aug 1987)
 7: FD3D8C intuition.library        intuition 34.3 (16 Nov 1987)
 8: FE09A4 layers.library         layers 34.1 (18 Aug 1987)
 9: FE3DA4 mathffp.library         mathffp 34.1 (18 Aug 1987)
10: FE42D0 misc.resource          misc 34.1 (18 Aug 1987)
11: FE43DC potgo.resource         potgo 34.1 (18 Aug 1987)
12: FE4528 ramlib.library         ramlib 34.1 (18 Aug 1987)
13: FE4B44 keymap.resource         keymap ri 34.1 (18 Aug 1987)
14: FE4B8E keyboard.device         keyboard ri 34.1 (18 Aug 1987)
15: FE4BDA gameport.device         gameport ri 34.1 (18 Aug 1987)
16: FE4C26 input.device          input ri 34.1 (18 Aug 1987)
17: FE4C6C console.device         console ri 34.1 (18 Aug 1987)
18: FE83E0 strap              ›33mGuardian v1.2r ›31mCopyright © 1988 by Leonardo Fei
19: FE8D6C timer.device          timer 34.1 (18 Aug 1987)
20: FE9564 trackdisk.device        trackdisk 34.1 (18 Aug 1987)
21: FEB060 romboot.library         romboot 34.1 (18 Aug 1987)
22: FF3E62 dos.library           dos 34.3 (9 Dec 1987)
Kickstart 1.3 (34.5) A500/A1000/A2000 (hack Guardian 1.2 antivirus FDD) [1988]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (15267DB3)

 1: FC00B6 exec.library          exec 34.2 (28 Oct 1987)
 2: FC3508 audio.device          audio 34.1 (18 Aug 1987)
 3: FC4574 cia.resource          cia 34.1 (18 Aug 1987)
 4: FC47FC disk.resource          disk 34.1 (18 Aug 1987)
 5: FC4B64 expansion.library        expansion 34.1 (18 Aug 1987)
 6: FC53E4 graphics.library        graphics 34.1 (18 Aug 1987)
 7: FD3D8C intuition.library        intuition 34.3 (16 Nov 1987)
 8: FE09A4 layers.library         layers 34.1 (18 Aug 1987)
 9: FE3DA4 mathffp.library         mathffp 34.1 (18 Aug 1987)
10: FE42D0 misc.resource          misc 34.1 (18 Aug 1987)
11: FE43DC potgo.resource         potgo 34.1 (18 Aug 1987)
12: FE4528 ramlib.library         ramlib 34.1 (18 Aug 1987)
13: FE4B44 keymap.resource         keymap ri 34.1 (18 Aug 1987)
14: FE4B8E keyboard.device         keyboard ri 34.1 (18 Aug 1987)
15: FE4BDA gameport.device         gameport ri 34.1 (18 Aug 1987)
16: FE4C26 input.device          input ri 34.1 (18 Aug 1987)
17: FE4C6C console.device         console ri 34.1 (18 Aug 1987)
18: FE83E0 strap              ›33mGuardian v1.2r ›31mCopyright © 1988 by Leonardo Fei
19: FE8D6C timer.device          timer 34.1 (18 Aug 1987)
20: FE9564 trackdisk.device        trackdisk 34.1 (18 Aug 1987)
21: FEB060 romboot.library         romboot 34.1 (18 Aug 1987)
22: FEB47C workbench.task         wb 34.1 (18 Aug 1987)
23: FF3E62 dos.library           dos 34.3 (9 Dec 1987)
Kickstart 1.3 (34.5) A3000 [1987]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 24
Checksum: OK (150B7DB3)

 1: FC00B6 exec.library          exec 34.2 (28 Oct 1987)
 2: FC3276 alert.hook           alert.hook
 3: FC3508 audio.device          audio 34.1 (18 Aug 1987)
 4: FC4574 cia.resource          cia 34.1 (18 Aug 1987)
 5: FC47FC disk.resource          disk 34.1 (18 Aug 1987)
 6: FC4B64 expansion.library        expansion 34.1 (18 Aug 1987)
 7: FC53E4 graphics.library        graphics 34.1 (18 Aug 1987)
 8: FD3D8C intuition.library        intuition 34.3 (16 Nov 1987)
 9: FE09A4 layers.library         layers 34.1 (18 Aug 1987)
10: FE3DA4 mathffp.library         mathffp 34.1 (18 Aug 1987)
11: FE42D0 misc.resource          misc 34.1 (18 Aug 1987)
12: FE43DC potgo.resource         potgo 34.1 (18 Aug 1987)
13: FE4528 ramlib.library         ramlib 34.1 (18 Aug 1987)
14: FE4B44 keymap.resource         keymap ri 34.1 (18 Aug 1987)
15: FE4B8E keyboard.device         keyboard ri 34.1 (18 Aug 1987)
16: FE4BDA gameport.device         gameport ri 34.1 (18 Aug 1987)
17: FE4C26 input.device          input ri 34.1 (18 Aug 1987)
18: FE4C6C console.device         console ri 34.1 (18 Aug 1987)
19: FE83E0 strap              strap 34.4 (9 Dec 1987)
20: FE8D6C timer.device          timer 34.1 (18 Aug 1987)
21: FE9564 trackdisk.device        trackdisk 34.1 (18 Aug 1987)
22: FEB060 romboot.library         romboot 34.1 (18 Aug 1987)
23: FEB47C workbench.task         wb 34.1 (18 Aug 1987)
24: FF3E62 dos.library           dos 34.3 (9 Dec 1987)
Kickstart 1.4 alpha 18 (36.2) A3000 [1989]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 38
Checksum: OK (72B1EEFB)

 1: 2000BA exec.library          exec 36.59 (22 Dec 1989)
 2: 203AFC alert.hook           alert.hook
 3: 203B18 audio.device          audio 36.7 (28 Nov 1989)
 4: 204B80 battclock.resource       battclock 36.10 (11 Dec 1989)
 5: 205560 battmem.resource        battmem 36.4 (30 Nov 1989)
 6: 2056E0 bootmenu 36.38         bootmenu 36.38 (13 Dec 1989)
 7: 206E28 cia.resource          cia 36.5 (28 Nov 1989)
 8: 20713A con-handler           con-handler 36.16 (18 Dec 1989)
 9: 208FC4 console.device         console 36.316 (19 Dec 1989)
10: 20C5B0 disk.resource          disk 36.27 (15 Dec 1989)
11: 20C8FC dos.library           dos 36.54 (16 Dec 1989)
12: 215954 expansion.library        expansion 36.29 (22 Dec 1989)
13: 21596E diag part 1           diag part 1
14: 2162D0 FileSystem.resource       filesysres 36.10 (16 Dec 1989)
15: 216400 filesystem           fs 36.176 (10 Dec 1989)
16: 21A5E4 gadtools.library        gadtools 36.180 (19 Dec 1989)
17: 21FFD0 graphics.library        graphics 36.105 (16 Dec 1989)
18: 23712C intuition.library        intuition 36.3144 (21 Dec 1989)
19: 24ABF8 keymap.library         keymap 36.171 (17 Dec 1989)
20: 24C40C layers.library         layers 36.33 (13 Dec 1989)
21: 24FFD8 mathffp.library         mathffp 36.9 (28 Nov 1989)
22: 2504C0 misc.resource          misc 36.5 (28 Nov 1989)
23: 250574 potgo.resource         potgo 36.15 (27 Nov 1989)
24: 25072C ram-handler           ram-handler 36.13 (12/17/89)
25: 252D14 ramdrive.device         ramdrive 36.29 (16 Dec 1989)
26: 253530 ramlib             ramlib 36.89 (30 Nov 1989)
27: 253C8C gameport.device         gameport 36.36 (28 Nov 1989)
28: 253CB6 keyboard.device         keyboard 36.36 (28 Nov 1989)
29: 253CE0 input.device          input 36.36 (28 Nov 1989)
30: 2553A0 shell              shell 36.14 (18 Dec 1989)
31: 258B6C romboot             romboot 36.85 (13 Dec 1989)
32: 258B86 strap              strap 36.85 (13 Dec 1989)
33: 2598F8 syscheck 36.11         syscheck 36.11 (13 Dec 1989)
34: 25A96C timer.device          timer 36.30 (5 Dec 1989)
35: 25B774 trackdisk.device        trackdisk 36.6 (10 Dec 1989)
36: 25DB16 utility.library         utility 36.32 (21 Dec 1989)
37: 25DC44 workbench.library        wb 36.1123 (22 Dec 1989)
38: 270866 workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 1.4 beta (36.3) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 39
Checksum: OK (756F95AE)

 1: 2000BA exec.library          exec 36.66 (3 Feb 1990)
 2: 203AFC alert.hook           alert.hook
 3: 203B18 audio.device          audio 36.7 (28 Nov 1989)
 4: 204B80 battclock.resource       battclock 36.10 (17 Jan 1990)
 5: 205560 battmem.resource        battmem 36.5 (17 Jan 1990)
 6: 2056E0 bootmenu 36.124         bootmenu 36.124 (29 Jan 1990)
 7: 2074E0 cia.resource          cia 36.5 (28 Nov 1989)
 8: 2077F2 con-handler           con-handler 36.18 (31 Jan 1990)
 9: 2096BC console.device         console 36.332 (2 Feb 1990)
10: 20CC34 disk.resource          disk 36.27 (15 Dec 1989)
11: 20CF80 dos.library           dos 36.60 (2 Feb 1990)
12: 215808 expansion.library        expansion 36.49 (3 Feb 1990)
13: 215822 diag part 1           diag part 1
14: 216180 FileSystem.resource       filesysres 36.17 (17 Jan 1990)
15: 21630C filesystem           fs 36.176 (10 Dec 1989)
16: 21A4F0 gadtools.library        gadtools 36.316 (02 Feb 1990)
17: 220EDC graphics.library        graphics 36.112 (1 Feb 1990)
18: 238338 intuition.library        intuition 36.3289 (2 Feb 1990)
19: 24C2F8 keymap.library         keymap 36.172 (2 Feb 1990)
20: 24DB0C layers.library         layers 36.35 (31 Jan 1990)
21: 2516D8 mathffp.library         mathffp 36.9 (28 Nov 1989)
22: 251BC8 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.23 (1 Feb 1990)
23: 252BEC misc.resource          misc 36.5 (28 Nov 1989)
24: 252CA0 potgo.resource         potgo 36.15 (27 Nov 1989)
25: 252E58 ram-handler           ram-handler 36.13 (12/17/89)
26: 255440 ramdrive.device         ramdrive 36.29 (16 Dec 1989)
27: 255C5C ramlib             ramlib 36.89 (30 Nov 1989)
28: 2563B8 gameport.device         gameport 36.39 (22 Jan 1990)
29: 2563E2 keyboard.device         keyboard 36.39 (22 Jan 1990)
30: 25640C input.device          input 36.39 (22 Jan 1990)
31: 257ADC shell              shell 36.18 (31 Jan 1990)
32: 25B2B8 romboot             romboot 36.98 (17 Jan 1990)
33: 25B2D2 strap              strap 36.98 (17 Jan 1990)
34: 25C180 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
35: 25D1D4 timer.device          timer 36.31 (17 Jan 1990)
36: 25DF4C trackdisk.device        trackdisk 36.6 (10 Dec 1989)
37: 2602EE utility.library         utility 36.32 (21 Dec 1989)
38: 26041C workbench.library        wb 36.1228 (02 Feb 1990)
39: 272C6E workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 1.4 alpha 15 (36.15) A3000 [1989]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (877B83DE)

 1: FC00BA exec.library          exec 36.18 (19 May 1989)
 2: FC35C2 alert.hook           alert.hook
 3: FC35DC cia.resource          cia 36.1 (18 May 1989)
 4: FC3860 console.device         console 36.56 (18 May 1989)
 5: FC6358 disk.resource          disk 36.25 (18 May 1989)
 6: FC6674 expansion.library        expansion 36.5 (19 May 1989)
 7: FC6F30 graphics.library        graphics 36.61 (19 May 1989)
 8: FDDB14 intuition.library        intuition 36.1051 (19 May 1989)
 9: FEC8B8 keymap.library         keymap 36.158 (19 May 1989)
10: FED6CE layers.library         layers 36.1 (19 May 1989)
11: FF0DB0 mathffp.library         mathffp 36.3 (19 May 1989)
12: FF12C8 misc.resource          misc 36.3 (19 May 1989)
13: FF137C potgo.resource         potgo 36.15 (19 May 1989)
14: FF14D0 ramlib.library         ramlib 36.40 (19 May 1989)
15: FF1B90 keyboard.device         keyboard 36.14 (19 May 1989)
16: FF1BBA gameport.device         gameport 36.14 (19 May 1989)
17: FF1BE4 input.device          input 36.14 (19 May 1989)
18: FF3174 romboot.library         diag area initializer
19: FF31B6 strap              strap 36.50 (19 May 1989)
20: FF3E68 timer.device          timer 36.2 (19 May 1989)
21: FF466C trackdisk.device        trackdisk 36.5 (19 May 1989)
22: FF604E workbench.task         stub for LoadWB compatability
23: FF644A dos.library           dos 36.3 (18 May 1989)
Kickstart 1.4 beta (36.16) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (3D3900D3)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.84 (7.3.90)
 2: F83B84 alert.hook           alert.hook
 3: F83BA0 audio.device          audio 36.7 (28 Nov 1989)
 4: F84C08 battclock.resource       battclock 36.16 (3 Mar 1990)
 5: F855D4 battmem.resource        battmem 36.8 (5 Mar 1990)
 6: F85758 bootmenu 36.124         bootmenu 36.124 (29 Jan 1990)
 7: F87558 cia.resource          cia 36.5 (28 Nov 1989)
 8: F8786A con-handler           con-handler 36.20 (04 Mar 1990)
 9: F89738 console.device         console 36.367 (5 Mar 1990)
10: F8D104 disk.resource          disk 36.27 (15 Dec 1989)
11: F8D450 dos.library           dos 36.67 (4 Mar 1990)
12: F95FDC expansion.library        expansion 36.49 (7.3.90)
13: F95FF6 diag part 1           diag part 1
14: F96950 FileSystem.resource       filesysres 36.17 (17 Jan 1990)
15: F96ADC filesystem           fs 36.176 (10 Dec 1989)
16: F9ACC0 gadtools.library        gadtools 36.379 (04 Mar 1990)
17: FA0EE4 graphics.library        graphics 36.119 (3 Mar 1990)
18: FB8ECC intuition.library        intuition 36.3404 (1 Mar 1990)
19: FCE4D0 keymap.library         keymap 36.172 (2 Feb 1990)
20: FCFCE4 layers.library         layers 36.48 (3 Mar 1990)
21: FD38C4 mathffp.library         mathffp 36.9 (28 Nov 1989)
22: FD3DB4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.23 (1 Feb 1990)
23: FD4DD8 misc.resource          misc 36.5 (28 Nov 1989)
24: FD4E8C potgo.resource         potgo 36.15 (27 Nov 1989)
25: FD5044 ram-handler           ram-handler 36.14 (2/19/90)
26: FD75AC ramdrive.device         ramdrive 36.29 (16 Dec 1989)
27: FD7DC8 ramlib             ramlib 36.89 (30 Nov 1989)
28: FD8524 gameport.device         gameport 36.39 (22 Jan 1990)
29: FD854E keyboard.device         keyboard 36.39 (22 Jan 1990)
30: FD8578 input.device          input 36.39 (22 Jan 1990)
31: FD9C54 scsi.device           scsidisk 36.18 (14 Feb 1990)
32: FDC834 shell              shell 36.23 (05 Mar 1990)
33: FE0918 romboot             romboot 36.98 (17 Jan 1990)
34: FE0932 strap              strap 36.98 (17 Jan 1990)
35: FE17E0 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: FE2834 timer.device          timer 36.42 (21 Feb 1990)
37: FE35CC trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: FE599A utility.library         utility 36.32 (21 Dec 1989)
39: FE5AC8 workbench.library        wb 36.1385 (05 Mar 1990)
40: FF8C92 workbench.task         stub for LoadWB compatability
41: FF8E62 exec.library          exec 36.90 (16.3.90)
42: FFC94C alert.hook           alert.hook
43: FFC980 kickmenu 36.134         kickmenu 36.134 (20.3.90)
44: FFE45C kickad 36.57          kickad 36.57 (16.3.90)
Kickstart 2.0 beta (36.28) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (8DAA7230)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.88 (28.3.90)
 2: F83BA0 alert.hook           alert.hook
 3: F83BBC audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 4: F84C20 battclock.resource       battclock 36.16 (28 Feb 1990)
 5: F855EC battmem.resource        battmem 36.8 (26 Feb 1990)
 6: F85774 bootmenu 36.124         bootmenu 36.124 (29 Jan 1990)
 7: F87574 cia.resource          cia 36.10 (19.3.90)
 8: F8788E con-handler           con-handler 36.23 (19 Mar 1990)
 9: F89570 console.device         console 36.379 (6.3.90)
10: F8CF98 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
11: F8D2E8 dos.library           dos 36.77 (20 Mar 1990)
12: F96110 expansion.library        expansion 36.49 (28.3.90)
13: F9612A diag part 1           diag part 1
14: F96A84 FileSystem.resource       filesysres 36.17 (29 Jan 1990)
15: F96C10 filesystem           fs 36.176 (10 Dec 1989)
16: F9ADF4 gadtools.library        gadtools 36.379 (04 Mar 1990)
17: FA1018 graphics.library        graphics 36.129 (19.3.90)
18: FB91E8 intuition.library        intuition 36.3435 (14 Mar 1990)
19: FCFEEC keymap.library         keymap 36.172 (29 Jan 1990)
20: FD1700 layers.library         layers 36.48 (16.3.90)
21: FD52DC mathffp.library         mathffp 36.8 (31 Aug 1989)
22: FD57CC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.23 (15 Dec 1989)
23: FD67F0 misc.resource          misc 36.4 (28 Sep 1989)
24: FD68A4 potgo.resource         potgo 36.16 (29 Jan 1990)
25: FD6A4A ram-handler           ram-handler 36.15 (3/13/90)
26: FD8FB4 ramdrive.device         ramdrive 36.29 (29 Jan 1990)
27: FD9654 ramlib             ramlib 36.114 (21.3.90)
28: FD9AAC gameport.device         gameport 36.41 (17 Feb 1990)
29: FD9AD6 keyboard.device         keyboard 36.41 (17 Feb 1990)
30: FD9B00 input.device          input 36.41 (17 Feb 1990)
31: FDB1E8 scsi.device           scsidisk 36.18 (14 Feb 1990)
32: FDDDC8 shell              shell 36.25 (19 Mar 1990)
33: FE240C romboot             romboot 36.102 (26.3.90)
34: FE2426 strap              strap 36.102 (26.3.90)
35: FE32B8 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: FE430C timer.device          timer 36.43 (27 Feb 1990)
37: FE50A4 trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: FE6C1A utility.library         utility 36.34 (14.3.90)
39: FE75C4 workbench.library        wb 36.1524 (20 Mar 1990)
40: FFC516 workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 2.0 beta (36.65) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (DC74DB08)

 1: C000B6 exec.library          exec 36.1010 (30.4.90)
 2: C03BF0 alert.hook           alert.hook
 3: C03C0C audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 4: C04C70 battclock.resource       battclock 36.17 (1.4.90)
 5: C05638 battmem.resource        battmem 36.9 (1.4.90)
 6: C057B8 bootmenu 36.170         bootmenu 36.170 (19.4.90)
 7: C07850 cia.resource          cia 36.11 (1.4.90)
 8: C07B6A con-handler           con-handler 36.27 (19.4.90)
 9: C0989C console.device         console 36.394 (12.4.90)
10: C0D334 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
11: C0D684 dos.library           dos 36.88 (19 Apr 1990)
12: C1694C expansion.library        expansion 36.54 (30.4.90)
13: C16966 diag part 1           diag part 1
14: C172C0 FileSystem.resource       filesysres 36.19 (13.4.90)
15: C17448 filesystem           fs 36.220 (26 Apr 1990)
16: C1C274 gadtools.library        gadtools 36.482 (6.4.90)
17: C22B5C graphics.library        graphics 36.142 (18.4.90)
18: C3AEB8 icon.library          icon 36.279 (20.4.90)
19: C3D47C intuition.library        intuition 36.3468 (6 Apr 1990)
20: C54238 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
21: C54F30 layers.library         layers 36.65 (6.4.90)
22: C58B08 mathffp.library         mathffp 36.9 (2.4.90)
23: C58FF4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.40 (7.4.90)
24: C5A204 misc.resource          misc 36.5 (6.4.90)
25: C5A2B4 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
26: C5A456 ram-handler           ram-handler 36.20 (4/18/90)
27: C5CA34 ramdrive.device         ramdrive 36.31 (13.4.90)
28: C5D0D0 ramlib             ramlib 36.116 (13.4.90)
29: C5D528 gameport.device         gameport 36.46 (13.4.90)
30: C5D552 keyboard.device         keyboard 36.46 (13.4.90)
31: C5D57C input.device          input 36.46 (13.4.90)
32: C61864 shell              shell 36.36 (17.4.90)
33: C6625C romboot             romboot 36.108 (19.4.90)
34: C66276 strap              strap 36.108 (19.4.90)
35: C6710C syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: C68160 timer.device          timer 36.45 (1.4.90)
37: C68EF4 trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: C6AA6A utility.library         utility 36.36 (6.4.90)
39: C6B408 workbench.library        wb 36.1720 (22.4.90)
40: C7E90A workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 2.0 beta (36.67) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (BD16E192)

 1: 2000B2 exec.library          exec 36.1010 (1.5.90)
 2: 203B38 alert.hook           alert.hook
 3: 203B54 audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 4: 204BB8 battclock.resource       battclock 36.17 (1.4.90)
 5: 205580 battmem.resource        battmem 36.9 (1.4.90)
 6: 205700 bootmenu 36.170         bootmenu 36.170 (19.4.90)
 7: 207798 cia.resource          cia 36.11 (1.4.90)
 8: 207AB2 con-handler           con-handler 36.27 (19.4.90)
 9: 2097E4 console.device         console 36.394 (12.4.90)
10: 20D27C disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
11: 20D5CC dos.library           dos 36.88 (19 Apr 1990)
12: 216894 expansion.library        expansion 36.54 (1.5.90)
13: 2168AE diag part 1           diag part 1
14: 217208 FileSystem.resource       filesysres 36.19 (13.4.90)
15: 217390 filesystem           fs 36.223 (28 Apr 1990)
16: 21C1C8 gadtools.library        gadtools 36.482 (6.4.90)
17: 222AB0 graphics.library        graphics 36.142 (18.4.90)
18: 23AE0C icon.library          icon 36.279 (20.4.90)
19: 23D3D0 intuition.library        intuition 36.3468 (6 Apr 1990)
20: 25418C keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
21: 254E84 layers.library         layers 36.65 (6.4.90)
22: 258A5C mathffp.library         mathffp 36.9 (2.4.90)
23: 258F48 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.40 (7.4.90)
24: 25A158 misc.resource          misc 36.5 (6.4.90)
25: 25A208 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
26: 25A3AA ram-handler           ram-handler 36.20 (4/18/90)
27: 25C988 ramdrive.device         ramdrive 36.31 (13.4.90)
28: 25D024 ramlib             ramlib 36.116 (13.4.90)
29: 25D47C gameport.device         gameport 36.46 (13.4.90)
30: 25D4A6 keyboard.device         keyboard 36.46 (13.4.90)
31: 25D4D0 input.device          input 36.46 (13.4.90)
32: 25EBB0 shell              shell 36.36 (17.4.90)
33: 2635A8 romboot             romboot 36.108 (19.4.90)
34: 2635C2 strap              strap 36.108 (19.4.90)
35: 264458 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: 2654AC timer.device          timer 36.45 (1.4.90)
37: 266240 trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: 267DB6 utility.library         utility 36.36 (6.4.90)
39: 268754 workbench.library        wb 36.1720 (22.4.90)
40: 27BC56 workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 2.0 beta (36.72) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (136CD810)

 1: F000B6 exec.library          exec 36.2005 (4.5.90)
 2: F03B20 alert.hook           alert.hook
 3: F03B3C audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 4: F04BA0 battclock.resource       battclock 36.17 (1.4.90)
 5: F05568 battmem.resource        battmem 36.9 (1.4.90)
 6: F056E8 bootmenu 36.170         bootmenu 36.170 (19.4.90)
 7: F07780 cia.resource          cia 36.11 (1.4.90)
 8: F07A9A con-handler           con-handler 36.27 (19.4.90)
 9: F097CC console.device         console 36.394 (12.4.90)
10: F0D264 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
11: F0D5B4 dos.library           dos 36.88 (19 Apr 1990)
12: F1687C expansion.library        expansion 36.54 (4.5.90)
13: F16896 diag part 1           diag part 1
14: F171B0 FileSystem.resource       filesysres 36.19 (13.4.90)
15: F17338 filesystem           fs 36.223 (28 Apr 1990)
16: F1C170 gadtools.library        gadtools 36.482 (6.4.90)
17: F22A58 graphics.library        graphics 36.142 (18.4.90)
18: F3ADB4 icon.library          icon 36.279 (20.4.90)
19: F3D378 intuition.library        intuition 36.3468 (6 Apr 1990)
20: F54134 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
21: F54E2C layers.library         layers 36.65 (6.4.90)
22: F58A04 mathffp.library         mathffp 36.9 (2.4.90)
23: F58EF0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.40 (7.4.90)
24: F5A100 misc.resource          misc 36.5 (6.4.90)
25: F5A1B0 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
26: F5A352 ram-handler           ram-handler 36.20 (4/18/90)
27: F5C930 ramdrive.device         ramdrive 36.31 (13.4.90)
28: F5CFCC ramlib             ramlib 36.116 (13.4.90)
29: F5D424 gameport.device         gameport 36.46 (13.4.90)
30: F5D44E keyboard.device         keyboard 36.46 (13.4.90)
31: F5D478 input.device          input 36.46 (13.4.90)
32: F5EB58 shell              shell 36.36 (17.4.90)
33: F63550 romboot             romboot 36.108 (19.4.90)
34: F6356A strap              strap 36.108 (19.4.90)
35: F64400 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: F65454 timer.device          timer 36.45 (1.4.90)
37: F661E8 trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: F67D5E utility.library         utility 36.36 (6.4.90)
39: F686FC workbench.library        wb 36.1720 (22.4.90)
40: F7BBFE workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 2.01 (36.141) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 39
Checksum: OK (ECEED72A)

 1: F800BA exec.library          exec 36.1000 (19.6.90)
 2: F83CC0 alert.hook           alert.hook
 3: F83CDC expansion.library        expansion 36.61 (19.6.90)
 4: F83CF6 diag init            diag init
 5: F8484C audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 6: F858B0 battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F862F0 battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F864EC bootmenu            bootmenu 36.217 (14.6.90)
 9: F8652C syscheck            syscheck 36.33 (14.6.90)
10: F88CBC cia.resource          cia 36.29 (1.6.90)
11: F88FB2 con-handler           con-handler 36.47 (15.6.90)
12: F8B09C console.device         console 36.519 (11.6.90)
13: F8EE14 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
14: F8F164 dos.library           dos 36.103 (18 Jun 1990)
15: F98178 FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F98300 filesystem           fs 36.262 (14 Jun 1990)
17: F9D3B8 gadtools.library        gadtools 36.563 (11.6.90)
18: FA3B94 icon.library          icon 36.336 (8.6.90)
19: FA6764 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA745C layers.library         layers 36.75 (13.6.90)
21: FAB064 mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB8B8 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
23: FAB968 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
24: FABB04 ram-handler           ram-handler 36.27 (6/16/90)
25: FAE0B0 ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
26: FAE754 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
27: FAEC04 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
28: FAEC2E keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
29: FAEC58 input.device          input 36.56 (30.5.90)
30: FB2F90 shell              shell 36.75 (17.6.90)
31: FB76EC romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
32: FB7706 strap              strap 36.117 (29.5.90)
33: FB85E8 timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
34: FB939C trackdisk.device        trackdisk 36.14 (8.6.90)
35: FBAEF2 utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
36: FBB872 workbench.task         stub for LoadWB compatability
37: FBB9A8 graphics.library        graphics 36.169 (18.6.90)
38: FD401C workbench.library        wb 36.2062 (17.6.90)
39: FE65A8 intuition.library        intuition 36.3831 (18 Jun 1990)
Kickstart 2.01 (36.141) A3000 (bad) [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 39
Checksum: BAD (3FF72879)

 1: F800BA exec.library          exec 36.1000 (19.6.90)
 2: F83CC0 alert.hook           alert.hook
 3: F83CDC expansion.library        expansion 36.61 (19.6.90)
 4: F83CF6 diag init            diag init
 5: F8484C audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 6: F858B0 battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F862F0 battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F864EC bootmenu            bootmenu 36.217 (14.6.90)
 9: F8652C syscheck            syscheck 36.33 (14.6.90)
10: F88CBC cia.resource          cia 36.29 (1.6.90)
11: F88FB2 con-handler           con-handler 36.47 (15.6.90)
12: F8B09C console.device         console 36.519 (11.6.90)
13: F8EE14 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
14: F8F164 dos.library           dos 36.103 (18 Jun 1990)
15: F98178 FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F98300 filesystem           fs 36.262 (14 Jun 1990)
17: F9D3B8 gadtools.library        gadtools 36.563 (11.6.90)
18: FA3B94 icon.library          icon 36.336 (8.6.90)
19: FA6764 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA745C layers.library         layers 36.75 (13.6.90)
21: FAB064 mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB8B8 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
23: FAB968 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
24: FABB04 ram-handler           ram-handler 36.27 (6/16/90)
25: FAE0B0 ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
26: FAE754 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
27: FAEC04 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
28: FAEC2E keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
29: FAEC58 input.device          input 36.56 (30.5.90)
30: FB2F90 shell              shell 36.75 (17.6.90)
31: FB76EC romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
32: FB7706 strap              strap 36.117 (29.5.90)
33: FB85E8 timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
34: FB939C trackdisk.device        trackdisk 36.14 (8.6.90)
35: FBAEF2 utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
36: FBB872 workbench.task         stub for LoadWB compatability
37: FBB9A8 graphics.library        graphics 36.169 (18.6.90)
38: FD401C workbench.library        wb 36.2062 (17.6.90)
39: FE65A8 intuition.library        intuition 36.3831 (18 Jun 1990)
Kickstart 2.01 (36.143) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (953958D2)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.1000 (1.8.90)
 2: F83CBC alert.hook           alert.hook
 3: F83CD8 expansion.library        expansion 36.61 (1.8.90)
 4: F83CF2 diag init            diag init
 5: F84848 audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 6: F858AC battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F862EC battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F864E8 bootmenu            bootmenu 36.217 (14.6.90)
 9: F86528 syscheck            syscheck 36.33 (14.6.90)
10: F88CB8 cia.resource          cia 36.29 (1.6.90)
11: F88FAE con-handler           con-handler 36.47 (15.6.90)
12: F8B098 console.device         console 36.519 (11.6.90)
13: F8EE10 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
14: F8F160 dos.library           dos 36.103 (18 Jun 1990)
15: F98174 FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F982FC filesystem           fs 36.263 (03 Jul 1990)
17: F9D3B8 gadtools.library        gadtools 36.563 (11.6.90)
18: FA3B94 icon.library          icon 36.336 (8.6.90)
19: FA6764 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA745C layers.library         layers 36.75 (13.6.90)
21: FAB064 mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB550 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.24 (3.5.90)
23: FAB8B8 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
24: FAB968 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
25: FABB04 ram-handler           ram-handler 36.27 (6/16/90)
26: FAE0B0 ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
27: FAE754 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
28: FAEC04 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
29: FAEC2E keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
30: FAEC58 input.device          input 36.56 (30.5.90)
31: FB02C0 scsi.device           scsidisk 36.38 (18 Jun 1990)
32: FB2F90 shell              shell 36.77 (7.7.90)
33: FB773C romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
34: FB7756 strap              strap 36.117 (29.5.90)
35: FB8638 timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
36: FB93EC trackdisk.device        trackdisk 36.14 (8.6.90)
37: FBAF42 utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
38: FBB8C2 workbench.task         stub for LoadWB compatability
39: FBB9F8 graphics.library        graphics 36.169 (18.6.90)
40: FD406C workbench.library        wb 36.2062 (17.6.90)
41: FE65F8 intuition.library        intuition 36.3831 (18 Jun 1990)
Kickstart 2.02 (36.202) A3000 (bad) [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: BAD (796979F0)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.142 (21.9.90)
 2: F83D0C alert.hook           alert.hook
 3: F83D28 expansion.library        expansion 36.88 (21.9.90)
 4: F83D42 diag init            diag init
 5: F848C4 audio.device          audio 36.9 (29.8.90)
 6: F85928 battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F86368 battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F86564 bootmenu            bootmenu 36.367 (13.9.90)
 9: F865A4 syscheck            syscheck 36.182 (13.9.90)
10: F88B8C cia.resource          cia 36.31 (31.7.90)
11: F88E82 con-handler           con-handler 36.54 (13.9.90)
12: F8AF1C console.device         console 36.523 (13.9.90)
13: F8ED1C disk.resource          disk 36.25 (8 May 1989)
14: F8F06C dos.library           dos 36.125 (20 Sep 1990)
15: F981D8 FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F98360 filesystem           fs 36.289 (20 Sep 1990)
17: F9D6C0 gadtools.library        gadtools 36.588 (10.9.90)
18: FA3EDC icon.library          icon 36.343 (12.9.90)
19: FA6AD0 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA77C8 layers.library         layers 36.97 (11.9.90)
21: FAB3B8 mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB8A4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.24 (30.8.90)
23: FABC14 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
24: FABCC4 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
25: FABE60 ram-handler           ram-handler 36.32 (9/13/90)
26: FAE3B8 ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
27: FAEA5C ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
28: FAEF0C gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
29: FAEF36 keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
30: FAEF60 input.device          input 36.56 (30.5.90)
31: FB05C8 scsi.device           scsidisk 36.42 (17 Sep 1990)
32: FB32A8 shell              shell 36.92 (20.9.90)
33: FB7B1C romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
34: FB7B36 strap              strap 36.117 (29.5.90)
35: FB8A18 timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
36: FB97CC trackdisk.device        trackdisk 36.16 (9.8.90)
37: FBB2FE utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
38: FBBC7E workbench.task         stub for LoadWB compatability
39: FBBDB4 graphics.library        graphics 36.184 (20.9.90)
40: FD3CD0 intuition.library        intuition 36.3932 (20 Sep 1990)
41: FEC754 workbench.library        wb 36.2153 (14.9.90)
Kickstart 2.02 (36.207) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (554C5511)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.142 (1.10.90)
 2: F83D0C alert.hook           alert.hook
 3: F83D28 expansion.library        expansion 36.89 (1.10.90)
 4: F83D42 diag init            diag init
 5: F848C4 audio.device          audio 36.9 (29.8.90)
 6: F85928 battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F86368 battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F86564 bootmenu            bootmenu 36.367 (13.9.90)
 9: F865A4 syscheck            syscheck 36.182 (13.9.90)
10: F88B8C cia.resource          cia 36.31 (31.7.90)
11: F88E82 con-handler           con-handler 36.54 (13.9.90)
12: F8AF1C console.device         console 36.523 (13.9.90)
13: F8ED1C disk.resource          disk 36.25 (8 May 1989)
14: F8F06C dos.library           dos 36.128 (30 Sep 1990)
15: F9824C FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F983D4 filesystem           fs 36.289 (20 Sep 1990)
17: F9D734 gadtools.library        gadtools 36.588 (10.9.90)
18: FA3F50 icon.library          icon 36.343 (12.9.90)
19: FA6B44 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA783C layers.library         layers 36.97 (11.9.90)
21: FAB42C mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB918 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.24 (30.8.90)
23: FABC88 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
24: FABD38 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
25: FABED4 ram-handler           ram-handler 36.32 (9/13/90)
26: FAE42C ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
27: FAEAD0 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
28: FAEF80 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
29: FAEFAA keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
30: FAEFD4 input.device          input 36.56 (30.5.90)
31: FB063C scsi.device           scsidisk 36.42 (17 Sep 1990)
32: FB331C shell              shell 36.92 (20.9.90)
33: FB7B90 romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
34: FB7BAA strap              strap 36.117 (29.5.90)
35: FB8A8C timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
36: FB9840 trackdisk.device        trackdisk 36.16 (9.8.90)
37: FBB372 utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
38: FBBCF2 workbench.task         stub for LoadWB compatability
39: FBBE28 graphics.library        graphics 36.184 (20.9.90)
40: FD3D44 intuition.library        intuition 36.3934 (30 Sep 1990)
41: FEC7D0 workbench.library        wb 36.2154 (30.9.90)
Kickstart 2.02 (36.209) A3000 [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (E69A86E9)

 1: F800BA exec.library          exec 36.142 (14.12.90)
 2: F83D10 alert.hook           alert.hook
 3: F83D2C expansion.library        expansion 36.89 (14.12.90)
 4: F83D46 diag init            diag init
 5: F848C8 audio.device          audio 36.9 (29.8.90)
 6: F8592C battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F8636C battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F86568 bootmenu            bootmenu 36.367 (13.9.90)
 9: F865A8 syscheck            syscheck 36.182 (13.9.90)
10: F88B90 cia.resource          cia 36.31 (31.7.90)
11: F88E86 con-handler           con-handler 36.54 (13.9.90)
12: F8AF20 console.device         console 36.523 (13.9.90)
13: F8ED20 disk.resource          disk 36.25 (8 May 1989)
14: F8F070 dos.library           dos 36.128 (30 Sep 1990)
15: F98250 FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F983D8 filesystem           fs 36.290 (11 Dec 1990)
17: F9D75C gadtools.library        gadtools 36.588 (10.9.90)
18: FA3F78 icon.library          icon 36.343 (12.9.90)
19: FA6B6C keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA7864 layers.library         layers 36.97 (11.9.90)
21: FAB454 mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB940 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.24 (30.8.90)
23: FABCB0 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
24: FABD60 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
25: FABEFC ram-handler           ram-handler 36.32 (9/13/90)
26: FAE454 ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
27: FAEAF8 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
28: FAEFA8 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
29: FAEFD2 keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
30: FAEFFC input.device          input 36.56 (30.5.90)
31: FB0664 scsi.device           scsidisk 36.42 (17 Sep 1990)
32: FB3344 shell              shell 36.92 (20.9.90)
33: FB7BB8 romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
34: FB7BD2 strap              strap 36.117 (29.5.90)
35: FB8AB4 timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
36: FB9868 trackdisk.device        trackdisk 36.16 (9.8.90)
37: FBB39A utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
38: FBBD1A workbench.task         stub for LoadWB compatability
39: FBBE50 graphics.library        graphics 36.184 (20.9.90)
40: FD3D6C intuition.library        intuition 36.3934 (30 Sep 1990)
41: FEC7F8 workbench.library        wb 36.2154 (30.9.90)
Kickstart 2.03 (37.74) A3000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (79A581A8)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.52 (15.3.91)
 2: 203BD8 alert.hook           alert.hook
 3: 203BF4 expansion.library        expansion 37.23 (15.3.91)
 4: 203C0E diag init            diag init
 5: 20468C audio.device          audio 37.7 (13.3.91)
 6: 20572C battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: 20616C battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: 206364 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
 9: 2063A4 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
10: 20887C cia.resource          cia 37.4 (15.3.91)
11: 208C2A con-handler           con-handler 37.39 (13.3.91)
12: 20B1F4 console.device         console 37.85 (13.3.91)
13: 20F258 disk.resource          disk 37.1 (9.1.91)
14: 21022C dos.library           dos 37.22 (15.3.91)
15: 218C48 FileSystem.resource       filesysres 37.1 (12.1.91)
16: 218DDA filesystem           fs 37.11 (13.03.91)
17: 21E36C gadtools.library        gadtools 37.82 (14.3.91)
18: 2242F8 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
19: 224F76 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
20: 22504C graphics.library        graphics 37.20 (14.3.91)
21: 240008 icon.library          icon 37.6 (2.3.91)
22: 242558 intuition.library        intuition 37.220 (14.3.91)
23: 25B368 layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
24: 25EDB4 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
25: 25F2A0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.1 (13.1.91)
26: 2604B0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: 260560 ramdrive.device         ramdrive 37.3 (9.1.91)
28: 260C18 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
29: 2610E4 gameport.device         gameport 37.8 (28.1.91)
30: 26110E keyboard.device         keyboard 37.8 (28.1.91)
31: 261138 input.device          input 37.8 (28.1.91)
32: 2627BC shell              shell 37.37 (13.3.91)
33: 266F08 romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
34: 266F22 strap              strap 37.23 (15.3.91)
35: 267E28 timer.device          timer 37.57 (14.3.91)
36: 268C54 trackdisk.device        trackdisk 37.3 (13.3.91)
37: 26A9C0 ram-handler           ram 37.9 (15.3.91)
38: 26CE5C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: 26CFC2 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
40: 26D9BC workbench.library        wb 37.108 (14.3.91)
Kickstart 2.03 (37.92) A3000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (820AF53C)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.50 (5.4.91)
 2: 203BD8 alert.hook           alert.hook
 3: 203BF4 expansion.library        expansion 37.23 (5.4.91)
 4: 203C0E diag init            diag init
 5: 20468C audio.device          audio 37.7 (13.3.91)
 6: 20572C battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: 20616C battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: 206364 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
 9: 2063A4 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
10: 20887C cia.resource          cia 37.8 (5.4.91)
11: 208C2A con-handler           con-handler 37.43 (26.3.91)
12: 20B200 console.device         console 37.98 (18.3.91)
13: 20F268 disk.resource          disk 37.1 (9.1.91)
14: 21023C dos.library           dos 37.24 (22.3.91)
15: 218C6C FileSystem.resource       filesysres 37.1 (12.1.91)
16: 218DFE filesystem           fs 37.14 (4.4.91)
17: 21E3C4 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
18: 21F042 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
19: 21F118 graphics.library        graphics 37.22 (2.4.91)
20: 237538 gadtools.library        gadtools 37.92 (28.3.91)
21: 240008 icon.library          icon 37.7 (3.4.91)
22: 242620 layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
23: 24606C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
24: 246558 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.1 (13.1.91)
25: 247768 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: 247818 ramdrive.device         ramdrive 37.6 (20.3.91)
27: 247EEC ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
28: 2483B8 gameport.device         gameport 37.8 (28.1.91)
29: 2483E2 keyboard.device         keyboard 37.8 (28.1.91)
30: 24840C input.device          input 37.8 (28.1.91)
31: 249A90 shell              shell 37.45 (3.4.91)
32: 24E27C romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
33: 24E296 strap              strap 37.23 (15.3.91)
34: 24F19C timer.device          timer 37.72 (21.3.91)
35: 24FFE8 trackdisk.device        trackdisk 37.5 (27.3.91)
36: 251D68 ram-handler           ram 37.9 (15.3.91)
37: 254204 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
38: 25436A utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
39: 254D6C intuition.library        intuition 37.267 (5.4.91)
40: 26DC44 workbench.library        wb 37.116 (4.4.91)
Kickstart 2.04 (37.175) A500/A2000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (000B927C)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.132 (23.5.91)
 2: F83BFC alert.hook           alert.hook
 3: F83C18 expansion.library        expansion 37.44 (23.5.91)
 4: F83C32 diag init            diag init
 5: F846A8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F8574C battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: F8618C battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: F86384 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
 9: F863C4 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
10: F8889C cia.resource          cia 37.11 (18.4.91)
11: F88C9A con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
12: F8B408 console.device         console 37.157 (22.5.91)
13: F8F4B4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
14: F90490 dos.library           dos 37.44 (22.5.91)
15: F98F48 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
16: F99112 filesystem           fs 37.26 (7.5.91)
17: F9E718 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
18: F9F396 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
19: F9F46C graphics.library        graphics 37.35 (23.5.91)
20: FB79DC gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
21: FC0008 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
22: FC257C layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
23: FC5FC8 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
24: FC64AC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
25: FC76BC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC776C ramdrive.device         ramdrive 37.23 (1.5.91)
27: FC7E48 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
28: FC8314 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
29: FC833E keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
30: FC8368 input.device          input 37.12 (3.5.91)
31: FC99D8 shell              shell 37.69 (22.5.91)
32: FCDEA4 romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
33: FCDEBE strap              strap 37.23 (15.3.91)
34: FCEDC4 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
35: FCFBD8 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
36: FD1978 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
37: FD3E34 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
38: FD3F9A utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
39: FD49A0 intuition.library        intuition 37.318 (16.5.91)
40: FED818 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.04 pre (37.175) A500/A2000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (73B3210E)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.132 (23.5.91)
 2: 203BFC alert.hook           alert.hook
 3: 203C18 expansion.library        expansion 37.44 (23.5.91)
 4: 203C32 diag init            diag init
 5: 2046D0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: 205774 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: 2061B4 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: 2063AC bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
 9: 2063EC syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
10: 2088C4 cia.resource          cia 37.11 (18.4.91)
11: 208CC2 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
12: 20B430 console.device         console 37.157 (22.5.91)
13: 20F4DC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
14: 2104B8 dos.library           dos 37.44 (22.5.91)
15: 218F70 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
16: 21913A filesystem           fs 37.26 (7.5.91)
17: 21E740 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
18: 21F3BE workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
19: 21F494 graphics.library        graphics 37.35 (23.5.91)
20: 237A04 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
21: 240008 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
22: 24257C layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
23: 245FC8 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
24: 2464AC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
25: 2476BC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: 24776C ramdrive.device         ramdrive 37.23 (1.5.91)
27: 247E48 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
28: 248314 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
29: 24833E keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
30: 248368 input.device          input 37.12 (3.5.91)
31: 2499D8 shell              shell 37.69 (22.5.91)
32: 24DEA4 romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
33: 24DEBE strap              strap 37.23 (15.3.91)
34: 24EDC4 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
35: 24FBD8 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
36: 251978 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
37: 253E34 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
38: 253F9A utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
39: 2549A0 intuition.library        intuition 37.318 (16.5.91)
40: 26D818 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.04 (37.175) A3000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (54876DAB)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.132 (23.5.91)
 2: F83C78 alert.hook           alert.hook
 3: F83C94 expansion.library        expansion 37.44 (23.5.91)
 4: F83CAE diag init            diag init
 5: F8481C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F858C0 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: F86300 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: F864F8 A3000 bonus           bonus 37.3 (16.5.91)
 9: F865DC bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
10: F8661C syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
11: F88AF4 cia.resource          cia 37.11 (18.4.91)
12: F88EF2 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
13: F8B660 console.device         console 37.157 (22.5.91)
14: F8F70C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
15: F906E8 dos.library           dos 37.44 (22.5.91)
16: F991A0 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
17: F9936A filesystem           fs 37.26 (7.5.91)
18: F9E974 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
19: FA47B0 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
20: FA6C60 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
21: FA79A0 layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
22: FAB3EC mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
23: FAB8D0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.2 (7.2.91)
24: FABC40 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
25: FABCF0 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FABE94 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
27: FAE350 ramdrive.device         ramdrive 37.23 (1.5.91)
28: FAEA2C ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
29: FAEEF8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
30: FAEF22 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
31: FAEF4C input.device          input 37.12 (3.5.91)
32: FB05A4 scsi.device           scsidisk 37.19 (10.5.91)
33: FB31BC shell              shell 37.69 (22.5.91)
34: FB7688 romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
35: FB76A2 strap              strap 37.23 (15.3.91)
36: FB85A8 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
37: FB93BC trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
38: FBB11E utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
39: FBBAFE workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
40: FBBBD4 graphics.library        graphics 37.35 (23.5.91)
41: FD4168 intuition.library        intuition 37.318 (16.5.91)
42: FECFE0 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.04 (37.210) A600/A2500/A3000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (2A0F15A9)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: 203C00 alert.hook           alert.hook
 3: 203C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: 203C36 diag init            diag init
 5: 2046C8 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: 2058D8 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: 206290 scsi.device           scsidisk 37.34 (4.11.91)
 8: 208BCC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: 209C70 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: 20A6B0 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: 20A8A8 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
12: 20A8E8 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
13: 20CDC0 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
14: 20D1BE con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
15: 20F92C console.device         console 37.157 (22.5.91)
16: 2139D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: 2149B4 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
18: 21D4E8 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: 21D68C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: 21D7EA filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
21: 222E18 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
22: 228C54 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
23: 240AC8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
24: 24163C icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
25: 243B14 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
26: 25C4F8 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
27: 25D174 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
28: 26085C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
29: 260D40 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 260E5C ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: 263318 ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: 263A1C ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: 263EE8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: 263F12 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: 263F3C input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: 2655AC shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: 269A78 romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: 269A92 strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: 26AA40 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: 26B854 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: 26D5B6 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: 26DF96 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: 26E088 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.04 Plus (37.210) A600/A2500/A3000 (hack) [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (E66F399A)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: 203C00 alert.hook           alert.hook
 3: 203C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: 203C36 diag init            diag init
 5: 2046C8 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: 2058D8 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: 206290 scsi.device           scsidisk 37.34 (4.11.91)
 8: 208BCC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: 209C70 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: 20A6B0 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: 20A8A8 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
12: 20A8E8 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
13: 20CDC0 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
14: 20D1BE con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
15: 20F92C console.device         console 37.157 (22.5.91)
16: 2139D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: 2149B4 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
18: 21D4E8 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: 21D68C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: 21D7EA filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
21: 222E18 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
22: 228C54 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
23: 240AC8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
24: 24163C icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
25: 243B14 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
26: 25C4F8 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
27: 25D174 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
28: 26085C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
29: 260D40 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 260E5C ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: 263318 ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: 263A1C ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: 263EE8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: 263F12 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: 263F3C input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: 2655AC shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: 269A78 romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: 269A92 strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: 26AA40 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: 26B854 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: 26D5B6 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: 26DF96 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: 26E088 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.05 (37.299) A600 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (2623680F)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: F83C00 alert.hook           alert.hook
 3: F83C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: F83C36 diag init            diag init
 5: F8469C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: F858AC carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: F88BA0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 8: F89C44 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 9: F8A684 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
10: F8A87C bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
11: F8A8BC syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
12: F8CD94 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
13: F8D192 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
14: F8F900 console.device         console 37.157 (22.5.91)
15: F939AC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
16: F94988 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
17: F9D4BC FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
18: F9D660 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
19: F9D7BE filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
20: FA2DEC gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
21: FA8C28 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
22: FC0ABC card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
23: FC1630 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
24: FC3B08 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
25: FDC4EC keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
26: FDD168 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
27: FE0850 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
28: FE0D34 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
29: FE0E50 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
30: FE330C ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
31: FE3A10 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
32: FE3EDC gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
33: FE3F06 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
34: FE3F30 input.device          input 37.12 (3.5.91)
35: FE55A0 shell              shell 37.69 (22.5.91)
36: FE9A6C romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
37: FE9A86 strap              strap 37.25 (11.10.91)
38: FEAA34 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
39: FEB848 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
40: FED5AA utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
41: FEDF8A workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
42: FEE07C workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.05 (37.300) A600/A600HD [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (DB27680D)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: F83C00 alert.hook           alert.hook
 3: F83C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: F83C36 diag init            diag init
 5: F8469C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: F858AC carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: F86264 scsi.device           scsidisk 37.34 (4.11.91)
 8: F88BA0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F89C44 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: F8A684 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: F8A87C bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
12: F8A8BC syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
13: F8CD94 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
14: F8D192 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
15: F8F900 console.device         console 37.157 (22.5.91)
16: F939AC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F94988 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
18: F9D4BC FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: F9D660 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9D7BE filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
21: FA2DEC gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
22: FA8C28 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
23: FC0ABC card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
24: FC1630 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
25: FC3B08 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
26: FDC4EC keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
27: FDD168 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
28: FE0850 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
29: FE0D34 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: FE0E50 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: FE330C ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: FE3A10 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: FE3EDC gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: FE3F06 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: FE3F30 input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: FE55A0 shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: FE9A6C romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: FE9A86 strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: FEAA34 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: FEB848 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: FED5AA utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: FEDF8A workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: FEE07C workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.05 (37.350) A600/A600HD [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (BA5D5FA4)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.152 (27.3.92)
 2: F83BF8 alert.hook           alert.hook
 3: F83C14 expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: F83C2E diag init            diag init
 5: F84694 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: F858A4 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: F8625C scsi.device           scsidisk 37.55 (22.4.92)
 8: F88B74 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F89C18 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: F8A658 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: F8A856 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
12: F8CFC4 console.device         console 37.157 (22.5.91)
13: F91070 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
14: F9204C dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
15: F9AB80 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
16: F9AD24 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
17: F9AE82 filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
18: FA04B0 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
19: FA62EC icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
20: FA879C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
21: FA8C80 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
22: FC0BA8 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
23: FC0BE8 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
24: FC30C0 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
25: FC34B8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
26: FC4054 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
27: FDCA38 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
28: FDD6B4 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
29: FE0D9C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: FE0EB8 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: FE3374 ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: FE3A78 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: FE3F44 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: FE3F6E keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: FE3F98 input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: FE5608 shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: FE9AD4 romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: FE9AEE strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: FEAA9C timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: FEB8B0 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: FED612 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: FEDFF2 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: FEE0E4 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 3.0 beta (39.65) A3000 [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (B2247F42)

 1: F800AE exec.library          exec 39.27 (16.4.92)
 2: F832A4 alert.hook           alert.hook
 3: F83738 expansion.library        expansion 39.2 (12.3.92)
 4: F83752 diag init            diag init
 5: F842A0 A3000 Bonus           bonus 39.3 (6.4.92)
 6: F84394 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.2 (7.2.91)
 7: F84744 scsi.device           scsidisk 37.55 (22.4.92)
 8: F873AC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88450 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F88DB8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F88F9C bootmenu            bootmenu 39.7 (10.4.92)
12: F88FDC syscheck            syscheck 39.7 (10.4.92)
13: F8B748 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8BB3E con-handler           con-handler 39.3 (16.4.92)
15: F8E264 console.device         console 39.18 (15.4.92)
16: F92190 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F9316C dos.library           dos 39.5 (8.4.92)
18: F9BE3C FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: F9C006 filesystem           fs 39.9 (9.4.92)
20: FA1EB4 graphics.library        graphics 39.54 (14.4.92)
21: FBA848 icon.library          icon 39.2 (20.4.92)
22: FBCC70 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
23: FBD8EC layers.library         layers 39.56 (14.4.92)
24: FC0B3C mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
25: FC101C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC10CC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC1270 ram-handler           ram 39.2 (9.4.92)
28: FC3798 ramdrive.device         ramdrive 37.23 (1.5.91)
29: FC3E74 ramlib             ramlib 39.3 (20.4.92)
30: FC42DC gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
31: FC4306 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
32: FC4330 input.device          input 37.12 (3.5.91)
33: FC59A0 shell              shell 37.69 (22.5.91)
34: FC9E6C romboot             romboot
35: FC9E86 strap              strap 39.25 (6.4.92)
36: FCAE08 timer.device          timer 39.2 (20.4.92)
37: FCBBF4 trackdisk.device        trackdisk 39.1 (5.4.92)
38: FCD940 utility.library         utility 39.9 (9.4.92)
39: FCE438 intuition.library        intuition 39.1120 (15.4.92)
40: FE77A0 gadtools.library        gadtools 39.312 (16.4.92)
41: FECFE4 workbench.library        wb 39.21 (16.4.92)
42: FFEA22 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.0 (39.106) A1200 [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (8B56E930)

 1: F800B6 exec.library          exec 39.47 (28.8.92)
 2: F83272 alert.hook           alert.hook
 3: F83704 expansion.library        expansion 39.7 (7.6.92)
 4: F8371E diag init            diag init
 5: F84174 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 6: F84F60 mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
 7: F85440 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 8: F85A34 utility.library         utility 39.10 (3.6.92)
 9: F86530 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
10: F87780 scsi.device           scsidisk 37.64 (13.8.92)
11: F8A070 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
12: F8A9E8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
13: F8B55C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
14: F8C600 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
15: F8CF68 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
16: F8D14C bootmenu            bootmenu 39.19 (26.8.92)
17: F8D18C syscheck            syscheck 39.19 (26.8.92)
18: F8E93C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
19: F8ED32 con-handler           con-handler 39.8 (18.8.92)
20: F914C4 console.device         console 39.28 (17.7.92)
21: F95164 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
22: F96148 dos.library           dos 39.23 (8.9.92)
23: F9EECC FileSystem.resource       filesysres 39.2 (14.7.92)
24: F9F096 filesystem           fs 39.27 (8.9.92)
25: FA4F78 graphics.library        graphics 39.89 (1.9.92)
26: FBDB54 icon.library          icon 39.3 (28.7.92)
27: FC0008 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
28: FC0C84 layers.library         layers 39.61 (16.6.92)
29: FC3E68 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: FC3F84 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
31: FC6390 ramlib             ramlib 39.5 (27.5.92)
32: FC67F8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
33: FC6822 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
34: FC684C input.device          input 37.12 (3.5.91)
35: FC7EBC shell              shell 39.13 (21.8.92)
36: FCC434 romboot             romboot
37: FCC44E strap              strap 39.27 (20.5.92)
38: FCD35C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: FCD494 trackdisk.device        trackdisk 39.4 (10.8.92)
40: FCF1D8 intuition.library        intuition 39.2084 (2.9.92)
41: FE8974 gadtools.library        gadtools 39.356 (2.9.92)
42: FEE7BC workbench.library        wb 39.48 (20.8.92)
43: FFFD92 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.0 (39.106) A4000 [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (3E3BB5E7)

 1: F800B6 exec.library          exec 39.47 (28.8.92)
 2: F8329A alert.hook           alert.hook
 3: F8372C expansion.library        expansion 39.7 (7.6.92)
 4: F83746 diag init            diag init
 5: F84254 A1000 Bonus           bonus 39.5 (28.5.92)
 6: F84354 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 7: F855A4 scsi.device           scsidisk 37.64 (13.8.92)
 8: F87E6C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88F10 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F89878 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F89A5C bootmenu            bootmenu 39.19 (26.8.92)
12: F89A9C syscheck            syscheck 39.19 (26.8.92)
13: F8B24C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8B642 con-handler           con-handler 39.8 (18.8.92)
15: F8DDD4 console.device         console 39.28 (17.7.92)
16: F91A74 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F92A58 dos.library           dos 39.23 (8.9.92)
18: F9B7DC FileSystem.resource       filesysres 39.2 (14.7.92)
19: F9B9A6 filesystem           fs 39.27 (8.9.92)
20: FA1888 graphics.library        graphics 39.89 (1.9.92)
21: FBA464 icon.library          icon 39.3 (28.7.92)
22: FBC8AC keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
23: FBD528 layers.library         layers 39.61 (16.6.92)
24: FC070C mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
25: FC0BEC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0C9C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC0E40 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC324C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC3840 ramlib             ramlib 39.5 (27.5.92)
30: FC3CA8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
31: FC3CD2 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
32: FC3CFC input.device          input 37.12 (3.5.91)
33: FC536C shell              shell 39.13 (21.8.92)
34: FC98E4 romboot             romboot
35: FC98FE strap              strap 39.27 (20.5.92)
36: FCA80C timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB5F8 trackdisk.device        trackdisk 39.4 (10.8.92)
38: FCD314 utility.library         utility 39.10 (3.6.92)
39: FCDE38 intuition.library        intuition 39.2084 (2.9.92)
40: FE75D4 gadtools.library        gadtools 39.356 (2.9.92)
41: FED41C workbench.library        wb 39.48 (20.8.92)
42: FFE9F2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 beta (40.3) A600 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (B6B3E987)

 1: 2000B6 exec.library          exec 40.2 (15.2.93)
 2: 20313E alert.hook           alert.hook
 3: 2036E4 expansion.library        expansion 40.1 (9.2.93)
 4: 2036FE diag init            diag init
 5: 204138 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 6: 204F24 mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
 7: 205404 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 8: 2059F8 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
 9: 2064F0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
10: 207740 scsi.device           scsidisk 40.1 (15.2.93)
11: 209FE8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
12: 20A918 card.resource          cardres 40.2 (16.2.93)
13: 20B518 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
14: 20C5BC battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
15: 20CF24 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
16: 20D108 bootmenu            bootmenu 40.2 (16.2.93)
17: 20D148 syscheck            syscheck 40.2 (16.2.93)
18: 20E740 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
19: 20EB36 con-handler           con-handler 39.8 (18.8.92)
20: 2112C8 console.device         console 40.1 (12.2.93)
21: 214F68 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
22: 215F3C dos.library           dos 40.1 (15.2.93)
23: 21EEBC FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: 21F082 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
25: 224FFC graphics.library        graphics 40.3 (16.2.93)
26: 23DE60 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
27: 240290 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
28: 240F0C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
29: 2440C0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 2441DC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
31: 2465E8 ramlib             ramlib 40.1 (15.2.93)
32: 246A08 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
33: 246A32 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
34: 246A5C input.device          input 37.12 (3.5.91)
35: 2480CC shell              shell 40.1 (15.2.93)
36: 24C58C romboot             romboot
37: 24C5A6 strap              strap 39.27 (20.5.92)
38: 24D4B4 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: 24D5EC trackdisk.device        trackdisk 39.4 (10.8.92)
40: 24F32C intuition.library        intuition 40.29 (15.2.93)
41: 268C04 gadtools.library        gadtools 40.1 (11.2.93)
42: 26E748 workbench.library        wb 40.1 (9.2.93)
43: 27FBEA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 beta (40.3) A4000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (87F7C4FC)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.2 (15.2.93)
 2: F832B2 alert.hook           alert.hook
 3: F83858 expansion.library        expansion 40.1 (9.2.93)
 4: F83872 diag init            diag init
 5: F8437C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F8447C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 7: F856CC scsi.device           scsidisk 40.1 (15.2.93)
 8: F87FAC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F89050 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F899B8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F89B9C bootmenu            bootmenu 40.2 (16.2.93)
12: F89BDC syscheck            syscheck 40.2 (16.2.93)
13: F8B1D4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8B5CA con-handler           con-handler 39.8 (18.8.92)
15: F8DD5C console.device         console 40.1 (12.2.93)
16: F919FC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F929D0 dos.library           dos 40.1 (15.2.93)
18: F9B950 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9BB16 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA1A90 graphics.library        graphics 40.3 (16.2.93)
21: FBA8F4 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBCD24 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
23: FBD9A0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
24: FC0B54 mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
25: FC1034 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC10E4 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC1288 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC3694 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC3C88 ramlib             ramlib 40.1 (15.2.93)
30: FC40A8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
31: FC40D2 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
32: FC40FC input.device          input 37.12 (3.5.91)
33: FC576C shell              shell 40.1 (15.2.93)
34: FC9C2C romboot             romboot
35: FC9C46 strap              strap 39.27 (20.5.92)
36: FCAB54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB940 trackdisk.device        trackdisk 39.4 (10.8.92)
38: FCD65C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCE178 intuition.library        intuition 40.29 (15.2.93)
40: FE7A50 gadtools.library        gadtools 40.1 (11.2.93)
41: FED594 workbench.library        wb 40.1 (9.2.93)
42: FFEA36 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 beta (40.9) A4000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (F61266DE)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.6 (15.3.93)
 2: F832DE alert.hook           alert.hook
 3: F83884 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86A38 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
 5: F86AE8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87BB8 scsi.device           scsidisk 40.3 (12.3.93)
 7: F8A464 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 8: F8B250 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
 9: F8BED0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
10: F8C4C4 bootmenu            bootmenu 40.4 (12.3.93)
11: F8C504 syscheck            syscheck
12: F8DB1E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
13: F8DBE6 con-handler           con-handler 40.1 (5.3.93)
14: F90368 console.device         console 40.2 (5.3.93)
15: F93FEC mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
16: F95114 dos.library           dos 40.2 (5.3.93)
17: F9E084 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
18: F9E1E2 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
19: FA415C graphics.library        graphics 40.8 (15.3.93)
20: FBD09C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
21: FBF4CC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
22: FBF4E6 diag init            diag init
23: FC0008 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
24: FC09C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
25: FC0B64 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
26: FC0F54 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
27: FC11A4 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC35B0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
29: FC38F8 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC3D1C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC3D46 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3D70 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC53A8 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9830 romboot             romboot
35: FC984A strap              strap 40.1 (8.3.93)
36: FCA74C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
37: FCB5EC trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD2F8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
39: FCDC84 intuition.library        intuition 40.34 (12.3.93)
40: FE756C gadtools.library        gadtools 40.1 (11.2.93)
41: FED0B0 workbench.library        wb 40.3 (5.3.93)
42: FFE550 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.1 (40.16) Amiga CD32 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (91E25203)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.6 (15.3.93)
 2: F832E2 alert.hook           alert.hook
 3: F83888 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F838A2 diag init            diag init
 5: F84364 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85204 graphics.library        graphics 40.11 (23.3.93)
 7: F9F230 dos.library           dos 40.2 (5.3.93)
 8: FA81C6 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAE140 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1DC4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB4FB8 scsi.device           scsidisk 39.2 (24.1.93)
12: FB7A9E con-handler           con-handler 40.1 (5.3.93)
13: FBA220 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA260 syscheck            syscheck
15: FBB830 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC8D0 card.resource          cardres 40.3 (5.3.93)
17: FBD4AC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBDE6C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBE7D4 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBF104 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBF6F8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBFB94 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBFF84 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FC0168 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
25: FC0308 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC03B8 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC04F0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC0838 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0C5C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC18DC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC26C8 romboot             romboot
32: FC26E2 strap              strap 40.1 (8.3.93)
33: FC35E0 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC360A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC3634 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4C14 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC691C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8DB8 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCB21C shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF6C8 intuition.library        intuition 40.37 (17.3.93)
41: FE8FC0 gadtools.library        gadtools 40.1 (11.2.93)
42: FEEB04 workbench.library        wb 40.3 (5.3.93)
Kickstart 3.1 (40.55) A3000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (97DC36A2)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.9 (24.5.93)
 2: F83766 alert.hook           alert.hook
 3: F83818 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F869CC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 5: F869E6 diag init            diag init
 6: F87574 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8788C scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
 8: F8A4C0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F8B560 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8BF1C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
11: F8C054 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8C094 syscheck            syscheck
13: F8D664 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
14: F8D84E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F9000C console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F93C90 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
17: F94DB8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9DD38 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9DEFE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA3E78 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBCF70 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
22: FBF37C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FC000C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
24: FC0974 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
25: FC0A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0B24 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
27: FC0F48 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
28: FC3378 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
29: FC3768 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC3AB0 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC3ADA keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3B04 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC513C shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC95C4 romboot             romboot
35: FC95DE strap              strap 40.1 (8.3.93)
36: FCA4DC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB2C8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCFD0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
39: FCD5E8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6F64 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FECB10 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFDF02 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.55) A3000 (hack ShapeShifter emulator) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (97DBEAA2)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.9 (24.5.93)
 2: F83766 alert.hook           alert.hook
 3: F83818 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F869CC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 5: F869E6 diag init            diag init
 6: F87574 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8788C scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
 8: F8A4C0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F8B560 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8BF1C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
11: F8C054 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8C094 syscheck            syscheck
13: F8D664 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
14: F8D84E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F9000C console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F93C90 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
17: F94DB8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9DD38 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9DEFE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA3E78 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBCF70 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
22: FBF37C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FC000C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
24: FC0974 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
25: FC0A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0B24 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
27: FC0F48 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
28: FC3378 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
29: FC3768 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC3AB0 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC3ADA keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3B04 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC513C shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC95C4 romboot             romboot
35: FC95DE strap              strap 40.1 (8.3.93)
36: FCA4DC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB2C8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCFD0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
39: FCD5E8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6F64 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FECB10 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFDF02 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.55) A4000 (hack) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (F90A56C0)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.9 (24.5.93)
 2: F8374E alert.hook           alert.hook
 3: F83800 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F869B4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 5: F87A54 romboot             romboot
 6: F87A6E strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F8899C scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
 8: F8B24C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 9: F8C0F0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F8CA58 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
11: F8CB58 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8CB98 syscheck            syscheck
13: F8E168 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8E55E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F90D1C console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F949A0 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
17: F95764 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9E6E6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
19: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FC0008 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
23: FC0022 diag init            diag init
24: FC0B38 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
25: FC0E80 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
26: FC1064 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
27: FC1500 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
28: FC1B60 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC3F6C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC4390 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
31: FC4440 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC446A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC4494 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC5ACC shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FC9F54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
36: FCAD40 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
37: FCB9C0 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD6C8 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCE0A8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7A24 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED5D0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFE9C0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (8F4549A5)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.9 (24.5.93)
 2: F83752 alert.hook           alert.hook
 3: F83804 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F8381E diag init            diag init
 5: F842E0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85180 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F2E8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA828E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAE208 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1E8C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB5070 scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
12: FB7946 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA104 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA144 syscheck            syscheck
15: FBB71C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC7BC card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBD3A0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBDD60 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBE6C8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBEFF8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBF5EC mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBFA88 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBFE78 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FC005C FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
25: FC01FC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC02AC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC03E4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC072C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0B50 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC17D0 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC25BC romboot             romboot
32: FC25D6 strap              strap 40.1 (8.3.93)
33: FC34D4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC34FE keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC3528 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4B08 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC6810 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8CAC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCB110 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF5BC intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8F38 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEEAE4 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFED6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 beta (40.62) A600 (hack) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (89D49334)

 1: 2000B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: 2035A2 alert.hook           alert.hook
 3: 2036D0 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: 2036EA diag init            diag init
 5: 204124 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 6: 204F10 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
 7: 2053AC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 8: 2059A0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
 9: 20649C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
10: 2075A0 scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
11: 209E70 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
12: 20A7A0 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
13: 20B384 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
14: 20C428 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
15: 20CD90 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
16: 20CF74 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
17: 20CFB4 syscheck            syscheck
18: 20E584 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
19: 20E97A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
20: 211138 console.device         console 40.2 (5.3.93)
21: 214DBC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
22: 215D90 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
23: 21ED10 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: 21EED6 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
25: 224E50 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
26: 23DEDC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
27: 24030C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: 240F8C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
29: 244140 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 24425C ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
31: 246668 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
32: 246A8C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
33: 246AB6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
34: 246AE0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
35: 248118 shell              shell 40.2 (4.3.93)
36: 24C5A0 romboot             romboot
37: 24C5BA strap              strap 40.1 (8.3.93)
38: 24D4B8 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: 24D5F0 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
40: 24F31C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: 268C98 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: 26E844 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: 27FC36 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.62) A3000 (hack) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (0CC4ABE0)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83726 alert.hook           alert.hook
 3: F837D8 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F8698C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
 5: F86B70 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
 6: F86C50 scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
 7: F89884 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F898C4 syscheck            syscheck
 9: F8AE94 romboot             romboot
10: F8AEAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
11: F8BDAE workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
12: F8BE70 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
13: F8DB78 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
14: F8DC7E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F9043C console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F940C0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
17: F94EEC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9DE6C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
19: F9DFCA filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA3F44 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBD03C ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
22: FBF448 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
23: FBF462 diag init            diag init
24: FC000C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
25: FC0974 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
26: FC0D64 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
27: FC1188 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC14D0 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
29: FC3904 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FC3BEC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
31: FC41E0 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC420A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC4234 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC586C shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FC9CF4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
36: FCA974 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB760 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
38: FCC800 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCD1E0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6B5C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FEC708 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFDAF8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
Kickstart 3.1 (40.63) A500/A600/A2000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (9FDEEEF6)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83706 alert.hook           alert.hook
 3: F837B8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 4: F84858 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
 5: F84882 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
 6: F848AC input.device          input 40.1 (8.3.93)
 7: F85E8C graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FBA4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8B4A filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
10: FAEAC4 console.device         console 40.2 (5.3.93)
11: FB2748 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB592C scsi.device           scsidisk 40.5 (13.9.93)
13: FB8202 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBA9C0 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
15: FBAA00 syscheck            syscheck
16: FBBFD0 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
17: FBCDBC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
18: FBCDD6 diag init            diag init
19: FBD82C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FBE328 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FBEC90 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FBF5C0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBF9B0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: FBFB50 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
25: FBFD34 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FBFE6C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FBFF1E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
28: FC0008 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
29: FC0350 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
30: FC0944 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC0DE0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC1A60 romboot             romboot
33: FC1A7A strap              strap 40.1 (8.3.93)
34: FC2978 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
35: FC3560 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
36: FC4634 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC633C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC87D8 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCAC3C shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF0E8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8A64 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEE610 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFA00 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
Kickstart 3.1 (40.63) A500/A600/A2000 (hack ShapeShifter emulator) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (9FDEA2F6)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83706 alert.hook           alert.hook
 3: F837B8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 4: F84858 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
 5: F84882 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
 6: F848AC input.device          input 40.1 (8.3.93)
 7: F85E8C graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FBA4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8B4A filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
10: FAEAC4 console.device         console 40.2 (5.3.93)
11: FB2748 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB592C scsi.device           scsidisk 40.5 (13.9.93)
13: FB8202 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBA9C0 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
15: FBAA00 syscheck            syscheck
16: FBBFD0 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
17: FBCDBC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
18: FBCDD6 diag init            diag init
19: FBD82C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FBE328 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FBEC90 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FBF5C0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBF9B0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: FBFB50 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
25: FBFD34 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FBFE6C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FBFF1E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
28: FC0008 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
29: FC0350 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
30: FC0944 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC0DE0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC1A60 romboot             romboot
33: FC1A7A strap              strap 40.1 (8.3.93)
34: FC2978 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
35: FC3560 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
36: FC4634 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC633C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC87D8 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCAC3C shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF0E8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8A64 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEE610 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFA00 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
Kickstart 3.1 beta (40.68) A600 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (AE733766)

 1: 2000B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: 2035A2 alert.hook           alert.hook
 3: 2036D0 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: 2036EA diag init            diag init
 5: 204124 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 6: 204F10 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
 7: 2053AC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 8: 2059A0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
 9: 20649C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
10: 2075A0 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
11: 209F0C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
12: 20A83C card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
13: 20B420 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
14: 20C4C4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
15: 20CE2C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
16: 20D010 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
17: 20D050 syscheck            syscheck
18: 20E620 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
19: 20EA16 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
20: 2111D4 console.device         console 40.2 (5.3.93)
21: 214E58 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
22: 215E2C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
23: 21EDAC FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: 21EF72 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
25: 224EEC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
26: 23DF78 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
27: 2403A8 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: 241028 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
29: 2441DC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 2442F8 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
31: 246704 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
32: 246B28 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
33: 246B52 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
34: 246B7C input.device          input 40.1 (8.3.93)
35: 2481B4 shell              shell 40.2 (4.3.93)
36: 24C63C romboot             romboot
37: 24C656 strap              strap 40.1 (8.3.93)
38: 24D554 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: 24D68C trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
40: 24F3B8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: 268D34 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: 26E8E0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: 27FCD2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 beta (40.68) A600 (hack) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (DB4247E0)

 1: 2000B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: 2035A2 alert.hook           alert.hook
 3: 2036D0 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: 2036EA diag init            diag init
 5: 204124 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 6: 204F10 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
 7: 2053AC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 8: 2059A0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
 9: 20649C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
10: 2075A0 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
11: 209F0C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
12: 20A83C card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
13: 20B420 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
14: 20C4C4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
15: 20CE2C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
16: 20D010 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
17: 20D050 syscheck            syscheck
18: 20E620 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
19: 20EA16 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
20: 2111D4 console.device         console 40.2 (5.3.93)
21: 214E58 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
22: 215E2C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
23: 21EDAC FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: 21EF72 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
25: 224EEC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
26: 23DF78 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
27: 2403A8 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: 241028 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
29: 2441DC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 2442F8 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
31: 246704 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
32: 246B28 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
33: 246B52 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
34: 246B7C input.device          input 40.1 (8.3.93)
35: 2481B4 shell              shell 40.2 (4.3.93)
36: 24C63C romboot             romboot
37: 24C656 strap              strap 40.1 (8.3.93)
38: 24D554 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: 24D68C trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
40: 24F3B8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: 268D34 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: 26E8E0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: 27FCD2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.68) A1200 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (87BA7A3E)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83706 alert.hook           alert.hook
 3: F837B8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F837D2 diag init            diag init
 5: F84290 romboot             romboot
 6: F842AA strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F851A8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F2B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA825E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
10: FAE1D8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
11: FB1E5C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5040 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
13: FB79B2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBA170 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBA19A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBA1C4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBB7A4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBC844 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBD428 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FBDDE8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FBE750 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FBF080 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FBF4A4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FBFA98 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FBFE88 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FBFF3A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC0008 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC0140 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
29: FC02E0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC0628 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC0AC4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC18B4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC2754 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC33D4 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
35: FC3414 syscheck            syscheck
36: FC49E4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC66EC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8B88 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCAFEC shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF498 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8E14 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEE9C0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFDB0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 (40.68) A1200 (hack ShapeShifter emulator) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (87BA2E3E)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83706 alert.hook           alert.hook
 3: F837B8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F837D2 diag init            diag init
 5: F84290 romboot             romboot
 6: F842AA strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F851A8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F2B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA825E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
10: FAE1D8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
11: FB1E5C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5040 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
13: FB79B2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBA170 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBA19A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBA1C4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBB7A4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBC844 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBD428 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FBDDE8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FBE750 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FBF080 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FBF4A4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FBFA98 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FBFE88 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FBFF3A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC0008 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC0140 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
29: FC02E0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC0628 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC0AC4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC18B4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC2754 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC33D4 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
35: FC3414 syscheck            syscheck
36: FC49E4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC66EC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8B88 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCAFEC shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF498 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8E14 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEE9C0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFDB0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 (40.68) A3000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (8F4C0C67)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83726 alert.hook           alert.hook
 3: F837D8 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F8698C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
 5: F8760C mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
 6: F87AD8 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
 7: F8A79C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 8: F8B840 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
 9: F8C1A8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
10: F8C38C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
11: F8C3B6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
12: F8C3E0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
13: F8D9C2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
14: F8DA8A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F90248 console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F93ECC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
17: F94C08 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9DB88 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
19: F9DCAE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA3C28 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBCCB4 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBF0E4 romboot             romboot
23: FBF0FE strap              strap 40.1 (8.3.93)
24: FC0008 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
25: FC09C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
26: FC0B68 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
27: FC0E50 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC0FF4 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC3400 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC3748 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
31: FC3B6C bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
32: FC3BAC syscheck            syscheck
33: FC51D4 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC965C timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
35: FCA448 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
36: FCA462 diag init            diag init
37: FCAFEC trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCCF4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
39: FCD30C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6C88 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FEC834 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFDC24 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
Kickstart 3.1 (40.68) A4000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (45C3145E)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86974 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
 5: F86D64 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87E34 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
 7: F8A794 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A7D4 syscheck            syscheck
 9: F8BDA4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
10: F8CB90 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F8CD74 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8CD9E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CDC8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8E3AA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
15: F8E472 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C30 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948B4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956E0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E660 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
20: F9E786 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4700 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBF0 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
23: FC0008 romboot             romboot
24: FC0022 strap              strap 40.1 (8.3.93)
25: FC0F20 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
26: FC18DC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FC1C24 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
28: FC2048 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
29: FC20F8 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
30: FC4528 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC49C4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
32: FC4FBC battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
33: FC597C shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9E04 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
35: FC9E1E diag init            diag init
36: FCA938 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
37: FCB7D8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD4E0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
39: FCE184 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7B00 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED6AC workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEA9C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
Kickstart 3.1 (40.68) A4000 (hack Cloanto emulator) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (44C3115E)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86974 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
 5: F86D64 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87E34 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
 7: F8A794 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A7D4 syscheck            syscheck
 9: F8BDA4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
10: F8CB90 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F8CD74 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8CD9E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CDC8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8E3AA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
15: F8E472 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C30 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948B4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956E0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E660 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
20: F9E786 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4700 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBF0 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
23: FC0008 romboot             romboot
24: FC0022 strap              strap 40.1 (8.3.93)
25: FC0F20 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
26: FC18DC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FC1C24 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
28: FC2048 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
29: FC20F8 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
30: FC4528 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC49C4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
32: FC4FBC battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
33: FC597C shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9E04 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
35: FC9E1E diag init            diag init
36: FCA938 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
37: FCB7D8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD4E0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
39: FCE184 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7B00 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED6AC workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEA9C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
Kickstart 3.1 (40.68) A4000 (hack ShapeShifter emulator) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (F9C3145D)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86974 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
 5: F86D64 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87E34 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
 7: F8A794 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A7D4 syscheck            syscheck
 9: F8BDA4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
10: F8CB90 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F8CD74 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8CD9E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CDC8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8E3AA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
15: F8E472 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C30 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948B4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956E0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E660 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
20: F9E786 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4700 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBF0 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
23: FC0008 romboot             romboot
24: FC0022 strap              strap 40.1 (8.3.93)
25: FC0F20 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
26: FC18DC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FC1C24 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
28: FC2048 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
29: FC20F8 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
30: FC4528 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC49C4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
32: FC4FBC battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
33: FC597C shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9E04 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
35: FC9E1E diag init            diag init
36: FCA938 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
37: FCB7D8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD4E0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
39: FCE184 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7B00 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED6AC workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEA9C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
Kickstart 3.1 (40.69) A1200 (hack Harry Sintonen) [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (B48EEDA8)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83706 alert.hook           alert.hook
 3: F837B8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F837D2 diag init            diag init
 5: F84290 romboot             romboot
 6: F842AA strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F851A8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F2B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA825E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
10: FAE1D8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
11: FB1E5C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5040 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
13: FB79B2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBA170 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBA19A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBA1C4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBB7A4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBC844 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBD428 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FBDDE8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FBE750 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FBF080 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FBF4A4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FBFA98 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FBFE88 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FBFF3A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC0008 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC0140 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
29: FC02E0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC0628 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC0AC4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC18B4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC2754 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC33D4 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
35: FC3414 syscheck            syscheck
36: FC49E4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC66EC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8B88 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCAFEC shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF498 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8E14 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEE9C0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFDB0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 beta (40.70) A600 (hack) [1994]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (356714E3)

 1: 2000B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: 2035A2 alert.hook           alert.hook
 3: 2036D0 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: 2036EA diag init            diag init
 5: 204124 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 6: 204F10 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
 7: 2053AC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 8: 2059A0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
 9: 20649C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
10: 2075A0 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
11: 209FC8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
12: 20A8F8 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
13: 20B4DC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
14: 20C580 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
15: 20CEE8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
16: 20D0CC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
17: 20D10C syscheck            syscheck
18: 20E6DC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
19: 20EAD2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
20: 211290 console.device         console 40.2 (5.3.93)
21: 214F14 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
22: 215EE8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
23: 21EE68 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: 21F02E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
25: 224FA8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
26: 23E034 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
27: 240464 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: 2410E4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
29: 244298 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 2443B4 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
31: 2467C0 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
32: 246BE4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
33: 246C0E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
34: 246C38 input.device          input 40.1 (8.3.93)
35: 248270 shell              shell 40.2 (4.3.93)
36: 24C6F8 romboot             romboot
37: 24C712 strap              strap 40.1 (8.3.93)
38: 24D610 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: 24D748 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
40: 24F474 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: 268DF0 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: 26E99C workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: 27FD8E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.70) A3000 (hack) [1994]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (4E5728D3)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83726 alert.hook           alert.hook
 3: F837D8 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F8698C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
 5: F87610 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F87928 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 7: F8A6F8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 8: F8B798 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
 9: F8C154 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
10: F8C28C bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
11: F8C2CC syscheck            syscheck
12: F8D89C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
13: F8D952 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: F90110 console.device         console 40.2 (5.3.93)
15: F93D94 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
16: F94BC0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
17: F9DB40 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
18: F9DC66 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
19: FA3BE0 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
20: FBCCD8 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
21: FBF0E4 romboot             romboot
22: FBF0FE strap              strap 40.1 (8.3.93)
23: FC000C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
24: FC0974 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
25: FC0B58 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
26: FC0FF4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FC133C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
28: FC376C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC3B92 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
30: FC3C54 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC3C7E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3CA8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC52E0 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9768 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
35: FC9782 diag init            diag init
36: FCA30C timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB0F8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCE00 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
39: FCD418 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6D94 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FEC940 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFDD30 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
Kickstart 3.1 (40.70) A4000 [1994]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (A580A2DE)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86976 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
 5: F86A38 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87B08 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 7: F8A5BC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A5FC syscheck            syscheck
 9: F8BBCC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8C588 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
11: F8C9AC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8C9D6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CA00 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8DFE0 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
15: F8E482 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C40 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956F0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E670 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC0008 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC0C88 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
25: FC1A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1B24 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
27: FC2118 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC24CC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC48D8 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
30: FC4CC8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
31: FC4DC8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
32: FC4DE2 diag init            diag init
33: FC5950 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9DDC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
35: FCAC7C romboot             romboot
36: FCAC96 strap              strap 40.1 (8.3.93)
37: FCBB94 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD8A0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
39: FCE22C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7BA8 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED754 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEB44 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 (40.70) A4000 (hack) [1994]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E20F9194)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86976 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
 5: F86A38 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87B08 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 7: F8A5BC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A5FC syscheck            syscheck
 9: F8BBCC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8C588 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
11: F8C9AC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8C9D6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CA00 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8DFE0 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
15: F8E482 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C40 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956F0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E670 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC0008 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC0C88 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
25: FC1A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1B24 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
27: FC2118 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC24CC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC48D8 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
30: FC4CC8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
31: FC4DC8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
32: FC4DE2 diag init            diag init
33: FC5950 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9DDC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
35: FCAC7C romboot             romboot
36: FCAC96 strap              strap 40.1 (8.3.93)
37: FCBB94 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD8A0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
39: FCE22C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7BA8 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED754 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEB44 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 (40.70) A4000 (hack ShapeShifter emulator) [1994]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (960F9194)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86976 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
 5: F86A38 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87B08 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 7: F8A5BC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A5FC syscheck            syscheck
 9: F8BBCC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8C588 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
11: F8C9AC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8C9D6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CA00 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8DFE0 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
15: F8E482 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C40 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956F0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E670 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC0008 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC0C88 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
25: FC1A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1B24 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
27: FC2118 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC24CC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC48D8 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
30: FC4CC8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
31: FC4DC8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
32: FC4DE2 diag init            diag init
33: FC5950 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9DDC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
35: FCAC7C romboot             romboot
36: FCAC96 strap              strap 40.1 (8.3.93)
37: FCBB94 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD8A0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
39: FCE22C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7BA8 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED754 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEB44 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 (40.70) A4000T [1994]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (47BCEC13)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 4: F845AC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 5: F84BA0 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 6: F84BBA diag init            diag init
 7: F85700 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F881E4 NCR scsi.device         
 9: F8C160 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
10: F8C18A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
11: F8C1B4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
12: F8D794 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
13: F8E150 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
14: F8E26C ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
15: F9067A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
16: F90742 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
17: F92F00 console.device         console 40.2 (5.3.93)
18: F96B84 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
19: F97B58 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
20: FA0AD8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
21: FA0BFE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
22: FA6B78 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
23: FC0008 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
24: FC0048 syscheck            syscheck
25: FC161C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
26: FC24BC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
27: FC5670 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FC5B0C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC5F30 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
30: FC6114 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
31: FC8544 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
32: FC876C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
33: FC8B5C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
34: FC9C54 shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FCE0DC keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
36: FCED5C romboot             romboot
37: FCED76 strap              strap 40.1 (8.3.93)
38: FCFC74 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
39: FD1980 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
40: FD230C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FEBC88 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FF181C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
43: FF1954 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.1 beta (40.71) A2000 (Gateway) [1998]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (9B03BEC9)

 1: F800AE exec.library          exec 40.11 (20.2.98)
 2: F836BE alert.hook           alert.hook
 3: F837EC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83806 diag init            diag init
 5: F84244 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85318 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9E3A8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA7886 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAD800 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1484 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB4586 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
12: FB6B18 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
13: FB8020 syscheck            syscheck
14: FB80D0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
15: FB9100 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
16: FB9BE8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
17: FBA550 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
18: FBAB40 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
19: FBAFDC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
20: FBB3CC battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
21: FBB5B0 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.91)
22: FBB6E0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
23: FBB880 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FBB928 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
25: FBBC6C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
26: FBC090 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
27: FBCD10 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
28: FBDAF0 romboot             romboot
29: FBDB0A strap              strap 40.1 (8.3.93)
30: FBEA08 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FBEA32 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FBEA5C input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC0034 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
34: FC1D2C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
35: FC4200 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
36: FC6390 shell              shell 40.2 (4.3.93)
37: FCA5B4 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
38: FE3F30 gadtools.library        gadtools 40.5 (20.2.98)
39: FF8D84 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
40: FFA90A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.71) A500/A600/A2000 (Gateway) [1998]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (9AE015D2)

 1: F800AA exec.library          exec 40.11 (20.2.98)
 2: F83822 alert.hook           alert.hook
 3: F838D4 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F838EE diag init            diag init
 5: F84348 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F8541C graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9E4AC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA798A filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAD904 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1588 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB46B4 scsi.device           scsidisk 40.21 (19.4.98)
12: FB70E6 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB9678 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBAB80 syscheck            syscheck
15: FBAC30 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBBC60 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBC844 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBD32C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBDC94 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBE5C4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBEBB4 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBF050 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBF440 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FBF624 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.91)
25: FBF754 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
26: FBF8F4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FBF99C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FBFCE0 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0104 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC0D84 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC1B64 romboot             romboot
32: FC1B7E strap              strap 40.1 (8.3.93)
33: FC2A7C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC2AA6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC2AD0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC40A8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC5DA0 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8274 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCA404 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCE628 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE7FA4 gadtools.library        gadtools 40.5 (20.2.98)
42: FFCDF8 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFE97E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.71) A1200 (Gateway) [1998]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (B4F81B4D)

 1: F800AA exec.library          exec 40.11 (20.2.98)
 2: F83822 alert.hook           alert.hook
 3: F838D4 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F838EE diag init            diag init
 5: F843B0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85250 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9E6D8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA7BB6 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FADB30 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB17B4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB48E0 scsi.device           scsidisk 40.21 (19.4.98)
12: FB7312 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB98A4 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBADAC syscheck            syscheck
15: FBAE5C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBBE8C card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBCA70 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBD41C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBDD84 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBE6B4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBECA4 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBF140 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBF530 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FBF714 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.91)
25: FBF844 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FBF8EC FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
27: FBFA8C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FBFDD0 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC01F4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC0E74 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC1C54 romboot             romboot
32: FC1C6E strap              strap 40.1 (8.3.93)
33: FC2B6C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC2B96 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC2BC0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4198 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC5E90 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8364 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCA4F4 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCE718 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8094 gadtools.library        gadtools 40.5 (20.2.98)
42: FFCEE8 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFEA6E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.71) A2000 (Gateway) [1998]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (B5019F52)

 1: F800AA exec.library          exec 40.11 (20.2.98)
 2: F83822 alert.hook           alert.hook
 3: F838D4 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F838EE diag init            diag init
 5: F84348 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F8541C graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9E4AC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA798A filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAD904 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1588 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB468A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
12: FB6C1C bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
13: FB8124 syscheck            syscheck
14: FB81D4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
15: FB9204 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
16: FB9CEC battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
17: FBA654 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
18: FBAC44 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
19: FBB0E0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
20: FBB4D0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
21: FBB6B4 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.91)
22: FBB7E4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
23: FBB984 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FBBA2C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
25: FBBD70 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
26: FBC194 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
27: FBCE14 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
28: FBDBF4 romboot             romboot
29: FBDC0E strap              strap 40.1 (8.3.93)
30: FBEB0C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FBEB36 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FBEB60 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC0138 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
34: FC1E30 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
35: FC4304 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
36: FC6494 shell              shell 40.2 (4.3.93)
37: FCA6B8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
38: FE4034 gadtools.library        gadtools 40.5 (20.2.98)
39: FF8E88 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
40: FFAA0E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.71) A3000 (Gateway) [1998]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (135D9478)

 1: F800AA exec.library          exec 40.11 (20.2.98)
 2: F83842 alert.hook           alert.hook
 3: F838F4 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F8390E diag init            diag init
 5: F84498 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F8459C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F848B4 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F87684 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F886B8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F89020 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F89204 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8A70C syscheck            syscheck
13: F8A7BC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8ABB2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F8D144 console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F90DC8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F91140 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9A5F8 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9A7BE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA0738 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FB9794 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBBBFC keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FBC87C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
24: FBF978 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
25: FBFE14 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FBFEBC potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.91)
27: FC0058 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC2190 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC2780 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC2BA4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC2BCE keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC2BF8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC4228 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC8428 romboot             romboot
35: FC8442 strap              strap 40.1 (8.3.93)
36: FC9340 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCA120 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCBE18 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCC7E4 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6160 gadtools.library        gadtools 40.5 (20.2.98)
41: FFAFB4 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFCB3A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.71) A4000 (Gateway) [1998]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (08DB04B7)

 1: F800AA exec.library          exec 40.11 (20.2.98)
 2: F8382A alert.hook           alert.hook
 3: F838DC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F838F6 diag init            diag init
 5: F8440C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F84510 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F853E0 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F87E94 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88EC8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F89830 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F89A14 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8AF1C syscheck            syscheck
13: F8AFCC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8B3C2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F8D954 console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F915D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F91950 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9AE08 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9AFCE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA0F48 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBA39C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBC804 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FBD484 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
24: FC0580 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
25: FC0A1C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0AC4 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.91)
27: FC0C60 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC2D98 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC3388 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC37AC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC37D6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3800 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC4E30 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9030 romboot             romboot
35: FC904A strap              strap 40.1 (8.3.93)
36: FC9F48 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCAD28 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCA20 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCD3EC intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6D68 gadtools.library        gadtools 40.5 (20.2.98)
41: FFBBBC workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFD742 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.71) A4000T (Gateway) [1998]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (F3DB1D8C)

 1: F800AA exec.library          exec 40.11 (20.2.98)
 2: F8382A alert.hook           alert.hook
 3: F838DC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F838F6 diag init            diag init
 5: F8440C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F84510 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F853E0 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F87EC4 NCR scsi.device         
 9: F8BE9C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
10: F8CED0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
11: F8D838 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
12: F8DA1C bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
13: F8EF24 syscheck            syscheck
14: F8EFD4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
15: F8F3CA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F9195C console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F955E0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
18: F95958 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9EE10 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
20: F9EFD6 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4F50 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBE3A4 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC080C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC148C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
25: FC4588 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
26: FC4A24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FC4ACC potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.91)
28: FC4C68 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC6DA0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
30: FC7390 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
31: FC77B4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC77DE keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC7808 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC8E38 shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FCD038 romboot             romboot
36: FCD052 strap              strap 40.1 (8.3.93)
37: FCDF50 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
38: FCED30 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
39: FD0A28 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
40: FD13F4 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FEAD70 gadtools.library        gadtools 40.5 (20.2.98)
42: FF077A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
43: FF083C wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.1 (40.72) A500/A600/A2000 (Hyperion) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (384B9020)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F8378A alert.hook           alert.hook
 3: F8383C expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83856 diag init            diag init
 5: F842B0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85384 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F09C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA8042 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FADFBC console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1C40 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB4E24 scsi.device           scsidisk 40.21 (19.4.1998)
12: FB7856 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA014 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA054 syscheck            syscheck
15: FBB624 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC6C4 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBD2A8 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBDDA4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBE70C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBF03C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBF630 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBFACC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBFEBC battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FC00A0 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FC01D8 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
26: FC0378 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FC0428 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC0770 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0B94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC1814 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC2600 romboot             romboot
32: FC261A strap              strap 40.3 (13.2.2016)
33: FC362C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC3656 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC3680 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4C60 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC6968 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8E04 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCB268 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF714 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE9090 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FFE074 workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
43: FFFBFA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A1200 (Hyperion) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (86577700)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F8378A alert.hook           alert.hook
 3: F8383C expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83856 diag init            diag init
 5: F84318 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F851B8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F2C8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA826E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAE1E8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1E6C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB5050 scsi.device           scsidisk 40.21 (19.4.1998)
12: FB7A82 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA240 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA280 syscheck            syscheck
15: FBB850 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC8F0 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBD4D4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBDE94 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBE7FC carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBF12C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBF720 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBFBBC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBFFAC battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FC0190 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FC02C8 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0378 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
27: FC0518 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC0860 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0C84 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC1904 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC26F0 romboot             romboot
32: FC270A strap              strap 40.3 (13.2.2016)
33: FC371C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC3746 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC3770 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4D50 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC6A58 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8EF4 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCB358 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF804 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE9180 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FFE164 workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
43: FFFCEA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A3000 (Hyperion) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E6F41CEE)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F837AA alert.hook           alert.hook
 3: F8385C expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83876 diag init            diag init
 5: F84400 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F84504 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8481C scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F875EC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88690 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F88FF8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F891DC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8921C syscheck            syscheck
13: F8A7EC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8ABE2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F8D3A0 console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F91024 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F91FF8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9AF78 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9B13E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA10B8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBA144 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBC574 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FBD1F4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
24: FC03A8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
25: FC0844 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC08F4 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC0A98 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC2EA4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC3498 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC38BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC38E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3910 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC4F48 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC93D0 romboot             romboot
35: FC93EA strap              strap 40.3 (13.2.2016)
36: FCA3FC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB1E8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCEF0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCD8D0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE724C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FFC230 workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
42: FFDDB6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A4000 (Hyperion) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (487E030C)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F83796 alert.hook           alert.hook
 3: F83848 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83862 diag init            diag init
 5: F84378 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F8447C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8534C scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F87E00 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88EA4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F8980C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F899F0 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F89A30 syscheck            syscheck
13: F8B000 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8B3F6 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F8DBB4 console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F91838 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F9280C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9B78C FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9B952 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA18CC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBAD50 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBD180 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FBDE00 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
24: FC0FB4 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
25: FC1450 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1500 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC16A4 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC3AB0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC40A4 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC44C8 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC44F2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC451C input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC5B54 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9FDC romboot             romboot
35: FC9FF6 strap              strap 40.3 (13.2.2016)
36: FCB008 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCBDF4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCDAFC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCE4DC intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7E58 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FFCE3C workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
42: FFE9C2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A4000T (Hyperion) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (A2358473)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F83796 alert.hook           alert.hook
 3: F83848 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83862 diag init            diag init
 5: F84378 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F8447C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8534C scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F87E30 NCR scsi.device
 9: F8BDAC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
10: F8CE50 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
11: F8D7B8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
12: F8D99C bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
13: F8D9DC syscheck            syscheck
14: F8EFAC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
15: F8F3A2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F91B60 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F957E4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
18: F967B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9F738 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
20: F9F8FE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA5878 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBECFC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC112C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC1DAC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
25: FC4F60 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
26: FC53FC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FC54AC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC5650 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC7A5C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
30: FC8050 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
31: FC8474 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC849E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC84C8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC9B00 shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FCDF88 romboot             romboot
36: FCDFA2 strap              strap 40.3 (13.2.2016)
37: FCEFB4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
38: FCFDA0 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
39: FD1AA8 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
40: FD2488 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FEBE04 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FF199A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
43: FF1A5C wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.2 beta (43.1) Amiga Walker (prototype) [1996]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (64E2A437)

 1: F800AE exec.library          exec 43.4 (10.3.96)
 2: F8373E alert.hook           alert.hook
 3: F8386C expansion.library        expansion 43.2 (10.3.96)
 4: F83886 diag init            diag init
 5: F84398 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85238 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F358 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA82FE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAE278 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1EFC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB50E0 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
12: FB7B0E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA2FC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA33C syscheck            syscheck
15: FBB8BC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC95C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
17: FBD31C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
18: FBDC84 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
19: FBE278 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
20: FBE714 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
21: FBEB04 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
22: FBECE8 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
23: FBEE20 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FBEED0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
25: FBF070 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
26: FBF3B4 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
27: FBF7D8 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: FC0458 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FC1238 romboot             romboot
30: FC1252 strap              strap 43.1 (8.3.96)
31: FC2164 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC218E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC21B8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC3798 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC54A0 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC793C ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
37: FC9DA0 shell              shell 40.2 (4.3.93)
38: FCE258 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FE7BD4 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FED558 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
41: FFE972 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.5 (40.71) A4000 (hack) [1996]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (5AE7AE2A)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.11 (11.1.96)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86976 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
 5: F86A38 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87B08 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 7: F8A5BC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A5FC syscheck            syscheck
 9: F8BBCC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8C588 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
11: F8C9AC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8C9D6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CA00 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8DFE0 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
15: F8E482 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C40 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956F0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E670 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC0008 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC0C88 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
25: FC1A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1B24 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
27: FC2118 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC24CC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC48D8 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
30: FC4CC8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
31: FC4DC8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
32: FC4DE2 diag init            diag init
33: FC5950 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9DDC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
35: FCAC7C romboot             romboot
36: FCAC96 strap              strap 40.1 (8.3.93)
37: FCBB94 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD8A0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
39: FCE22C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7BA8 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED754 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEB44 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.5 (44.1) A1200/A3000/A4000 [2001]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (94098BF0)

 1: F800B2 exec.library          exec 44.1 (24.1.2001)
 2: F831E4 alert.hook           alert.hook
 3: F83294 latepatch            latepatch
 4: F837B8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 5: F837D2 diag init            diag init
 6: F84290 romboot             romboot
 7: F842AA strap              strap 40.1 (8.3.93)
 8: F851A8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 9: F9F2B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
10: FA825E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
11: FAE1D8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
12: FB1E5C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
13: FB5040 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
14: FB79B2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: FBA170 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
16: FBA19A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
17: FBA1C4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
18: FBB7A4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
19: FBC844 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
20: FBD428 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
21: FBDDE8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
22: FBE750 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
23: FBF080 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
24: FBF4A4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
25: FBFA98 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
26: FBFE88 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FBFF3A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
28: FC0008 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
29: FC0140 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
30: FC02E0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
31: FC0628 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
32: FC0AC4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
33: FC18B4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
34: FC2754 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
35: FC33D4 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
36: FC3414 syscheck            syscheck
37: FC49E4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FC66EC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
39: FC8B88 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
40: FCAFEC shell              shell 40.2 (4.3.93)
41: FCF498 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
42: FE8E14 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
43: FEE9C0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
44: FFFDB0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.x (44.72) Vampire 600 v2 [2017]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (08E88777)

 1: F800B6 exec.library          exec 44.5 (11.01.17)
 2: F8387E alert.hook           alert.hook
 3: F83930 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 4: F849D4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
 5: F8533C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
 6: F85520 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
 7: F85560 syscheck            syscheck
 8: F8A090 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
 9: F8AC74 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
10: F8B5A4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
11: F8B99A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
12: F8E158 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
13: F91FE4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
14: F92FB8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
15: F9BF38 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
16: F9BF52 diag init            diag init
17: F9C9EA filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
18: FA3104 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
19: FA32A4 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
20: FA8E38 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FC1EC4 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FC42F4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
23: FC431E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
24: FC4348 input.device          input 40.1 (8.3.93)
25: FC594C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
26: FDF2C8 PowerWindows          PowerWindows 0.9 (08.08.99)
27: FDF364 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: FDFFE4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
29: FE3198 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
30: FE3638 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FE470C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
32: FE47BC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
33: FE493E ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FE6C94 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
35: FE7288 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
36: FE76AC romboot             romboot
37: FE76C6 strap              strap 40.2 (3.7.13)
38: FE85F4 scsi.device           IDE_scsidisk 43.48 (22.01.2017)
39: FEC140 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
40: FF2C4C timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
41: FF3A38 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
42: FF5740 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
43: FF623A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.x (45.57) A4000T (Cloanto) [2004]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (C197DAC4)

 1: F800AE exec.library          exec 45.20 (6.1.2002)
 2: F84192 alert.hook           alert.hook
 3: F84244 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
 4: F8437C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
 5: F89F34 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
 6: FA38B0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
 7: FA4530 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
 8: FA623C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 9: FA70DC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
10: FA70F6 diag init            diag init
11: FA7C10 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
12: FA8578 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
13: FA8B6C mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
14: FA9008 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
15: FAB438 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
16: FAB4E8 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
17: FAB90C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
18: FABC54 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FAC610 romboot             romboot
20: FAC62A strap              strap 40.1 (8.3.93)
21: FAD528 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FC69AC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
23: FC7738 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
24: FD06BE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
25: FD2E7E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
26: FD2F40 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
27: FD2F6A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
28: FD2F94 input.device          input 40.1 (8.3.93)
29: FD4574 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
30: FD4758 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FD5544 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
32: FD65E4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
33: FD69D4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
34: FD9BBC shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FE06C8 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
36: FE088E filesystem           fs 45.13 (3.8.2001)
37: FE6F68 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
38: FEADF4 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEAE34 syscheck            syscheck
40: FEF9AE ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
41: FF1D04 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.61) A500/A600/A2000 (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (6A726C2D)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84C50 romboot             romboot
 6: F84C6A strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85B68 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F880 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8826 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAEF40 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2DCC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5FB0 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9ACE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC28C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC2B6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC2E0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBD8C0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBE960 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF544 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0040 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC09A8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC12D8 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC16FC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1CF0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC20E0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2192 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2254 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC238C FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC252C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2874 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC2D10 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3B00 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4BD4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5854 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC755C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC99D6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBD60 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2890 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC20C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1DA0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF1F84 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF1FC4 syscheck            syscheck
43: FF6AF4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.61) A1200 (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (74E824A9)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84CA4 romboot             romboot
 6: F84CBE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85BBC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FCCC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8C72 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF38C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3218 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB63FC scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9EFE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC6BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC6E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC710 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDCF0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBED90 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF974 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0334 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC0C9C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC15CC ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC19F0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1FE4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC23D4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2486 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2548 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC2680 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC2820 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2B68 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC3004 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3DF4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4C94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5914 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC761C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC9A96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBE20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2950 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC2CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1E60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF2044 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF2084 syscheck            syscheck
43: FF6BB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.61) A3000 (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (BB82B9EA)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84130 alert.hook           alert.hook
 3: F841E4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841FE diag init            diag init
 5: F84D94 romboot             romboot
 6: F84DAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85CAC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F9C4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA896A filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF084 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2F10 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB60CA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB8888 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
14: FB88B2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
15: FB88DC input.device          input 40.1 (8.3.93)
16: FB9EBC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
17: FBAF5C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBB91C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBC284 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
20: FBC6A8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBCC9C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
22: FBD08C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
23: FBD13E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
24: FBD200 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FBD338 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
26: FBD4D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FBD820 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FBDCBC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FBEAAC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FBED94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
31: FBFA14 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
32: FC171C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
33: FC3B96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FC5F20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FCCA50 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
36: FE63CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
37: FEBF60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
38: FEC144 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEC184 syscheck            syscheck
40: FF0CB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
41: FF0F0C scsi.device           scsidisk 43.43 (16.1.2002)
42: FF3F28 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.61) A4000 (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E6DA4C32)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.61) A4000T (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (6078EA6C)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
43: FF5A5C NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 43.43 (16.1.2002)

Na razie nie mam tego Kickstartu.

Kickstart 3.x (45.62) A1200 (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (74E214A2)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84CA4 romboot             romboot
 6: F84CBE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85BBC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FCCC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8C72 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF38C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3218 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB63FC scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9EFE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC6BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC6E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC710 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDCF0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBED90 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF974 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0334 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC0C9C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC15CC ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC19F0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1FE4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC23D4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2486 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2548 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC2680 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC2820 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2B68 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC3004 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3DF4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4C94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5914 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC761C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC9A96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBE20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2950 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC2CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1E60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF2044 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF2084 syscheck            syscheck
43: FF6BB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.62) A3000 (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (BB7FA9E3)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84130 alert.hook           alert.hook
 3: F841E4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841FE diag init            diag init
 5: F84D94 romboot             romboot
 6: F84DAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85CAC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F9C4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA896A filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF084 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2F10 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB60CA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB8888 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
14: FB88B2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
15: FB88DC input.device          input 40.1 (8.3.93)
16: FB9EBC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
17: FBAF5C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBB91C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBC284 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
20: FBC6A8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBCC9C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
22: FBD08C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
23: FBD13E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
24: FBD200 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FBD338 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
26: FBD4D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FBD820 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FBDCBC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FBEAAC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FBED94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
31: FBFA14 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
32: FC171C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
33: FC3B96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FC5F20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FCCA50 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
36: FE63CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
37: FEBF60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
38: FEC144 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEC184 syscheck            syscheck
40: FF0CB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
41: FF0F0C scsi.device           scsidisk 43.43 (16.1.2002)
42: FF3F28 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.62) A4000 (Cloanto) [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E6D43C2B)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)

Na razie nie mam tego Kickstartu.

Kickstart 3.x (45.64) A500/A600/A2000 (Cloanto) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (40DC9858)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84C50 romboot             romboot
 6: F84C6A strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85B68 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F880 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8826 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAEF40 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2DCC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5FB0 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9ACE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC28C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC2B6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC2E0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBD8C0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBE960 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF544 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0040 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC09A8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC12D8 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC16FC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1CF0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC20E0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2192 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2254 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC238C FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC252C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2874 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC2D10 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3B00 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4BD4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5854 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC755C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC99D6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBD60 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2890 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC20C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1DA0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF1F84 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF1FC4 syscheck            syscheck
43: FF6AF4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.64) A1200 (Cloanto) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (4B5250D4)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84CA4 romboot             romboot
 6: F84CBE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85BBC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FCCC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8C72 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF38C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3218 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB63FC scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9EFE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC6BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC6E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC710 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDCF0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBED90 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF974 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0334 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC0C9C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC15CC ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC19F0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1FE4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC23D4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2486 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2548 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC2680 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC2820 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2B68 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC3004 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3DF4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4C94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5914 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC761C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC9A96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBE20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2950 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC2CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1E60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF2044 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF2084 syscheck            syscheck
43: FF6BB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.64) A3000 (Cloanto) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (91F7E605)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84130 alert.hook           alert.hook
 3: F841E4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841FE diag init            diag init
 5: F84D94 romboot             romboot
 6: F84DAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85CAC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F9C4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA896A filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF084 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2F10 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB60CA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB8888 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
14: FB88B2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
15: FB88DC input.device          input 40.1 (8.3.93)
16: FB9EBC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
17: FBAF5C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBB91C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBC284 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
20: FBC6A8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBCC9C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
22: FBD08C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
23: FBD13E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
24: FBD200 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FBD338 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
26: FBD4D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FBD820 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FBDCBC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FBEAAC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FBED94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
31: FBFA14 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
32: FC171C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
33: FC3B96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FC5F20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FCCA50 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
36: FE63CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
37: FEBF60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
38: FEC144 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEC184 syscheck            syscheck
40: FF0CB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
41: FF0F0C scsi.device           scsidisk 43.43 (16.1.2002)
42: FF3F28 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.64) A4000 (Cloanto) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (BD187881)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.64) A4000T (Cloanto) [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (36B716BB)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
43: FF5A5C NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 43.43 (16.1.2002)
Kickstart 3.x (45.66) A500/A600/A2000 (Cloanto) [2017]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (4DB45B1A)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.25 (19.11.2017)
 2: F84128 alert.hook           alert.hook
 3: F841DC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841F6 diag init            diag init
 5: F84C68 romboot             romboot
 6: F84C82 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85B80 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F898 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA883E filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAEF58 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2DE4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5FC8 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9AE6 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC2A4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC2CE keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC2F8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBD8D8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBE978 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF55C utility.library         utility 40.3 (03.09.2017)
20: FC0054 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC09BC carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC12EC ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC1710 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1D04 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC20F4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC21A6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2268 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC23A0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC2540 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2888 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC2D24 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3B14 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 41.0 (21.11.2017)
33: FC45CC keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC524C trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC6F54 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC93CE ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCB758 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2288 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEBC04 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1798 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF197C bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF19BC syscheck            syscheck
43: FF64EC wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.66) A1200 (Cloanto) [2017]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (95A124D9)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.25 (19.11.2017)
 2: F84128 alert.hook           alert.hook
 3: F841DC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841F6 diag init            diag init
 5: F84CBC romboot             romboot
 6: F84CD6 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85BD4 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FCE4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8C8A filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3A4 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3230 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6414 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F16 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC6D4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC6FE keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC728 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD08 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDA8 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF98C utility.library         utility 40.3 (03.09.2017)
20: FC03C8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC0D30 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC1660 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC1A84 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC2078 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC2468 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC251A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC25DC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC2714 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC28B4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2BFC mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC3098 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3E88 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 41.0 (21.11.2017)
33: FC4940 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC55C0 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC72C8 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC9742 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBACC shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD25FC intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEBF78 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1B0C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF1CF0 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF1D30 syscheck            syscheck
43: FF6860 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.66) A3000 (Cloanto) [2017]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (DB22DCC3)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.25 (19.11.2017)
 2: F84148 alert.hook           alert.hook
 3: F841FC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F84216 diag init            diag init
 5: F84DAC romboot             romboot
 6: F84DC6 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85CC4 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F9DC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8982 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF09C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2F28 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB60E2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB88A0 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
14: FB88CA keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
15: FB88F4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
16: FB9ED4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
17: FBAF74 utility.library         utility 40.3 (03.09.2017)
18: FBB9B0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBC318 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
20: FBC73C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBCD30 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
22: FBD120 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
23: FBD1D2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
24: FBD294 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FBD3CC FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
26: FBD56C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FBD8B4 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FBDD50 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FBEB40 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 41.0 (21.11.2017)
30: FBF5F8 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
31: FC0278 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
32: FC1F80 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
33: FC43FA ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FC6784 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FCD2B4 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
36: FE6C30 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
37: FEC7C4 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
38: FEC9A8 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEC9E8 syscheck            syscheck
40: FF1518 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
41: FF1770 scsi.device           scsidisk 43.43 (16.1.2002)
42: FF478C A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.66) A4000 (Cloanto) [2017]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (288F19C4)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.25 (19.11.2017)
 2: F84134 alert.hook           alert.hook
 3: F841E8 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F84202 diag init            diag init
 5: F84D24 romboot             romboot
 6: F84D3E strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C3C graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD4C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CF2 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF40C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3298 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB647C scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F7E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC73C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC766 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC790 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD70 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEE10 utility.library         utility 40.3 (03.09.2017)
19: FBF84C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC01B4 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC05D8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0BCC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0FBC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC106E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1130 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC1268 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1408 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC1750 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1BEC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC29DC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 41.0 (21.11.2017)
31: FC3494 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4114 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC5E1C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC8296 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA620 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD1150 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAACC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF0660 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0844 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0884 syscheck            syscheck
41: FF53B4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF55DC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.66) A4000T (Cloanto) [2017]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (E46E466D)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.25 (19.11.2017)
 2: F84134 alert.hook           alert.hook
 3: F841E8 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F84202 diag init            diag init
 5: F84D24 romboot             romboot
 6: F84D3E strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C3C graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD4C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CF2 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF40C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3298 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB647C scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F7E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC73C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC766 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC790 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD70 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEE10 utility.library         utility 40.3 (03.09.2017)
19: FBF84C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC01B4 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC05D8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0BCC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0FBC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC106E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1130 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC1268 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1408 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC1750 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1BEC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC29DC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 41.0 (21.11.2017)
31: FC3494 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4114 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC5E1C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC8296 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA620 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD1150 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAACC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF0660 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0844 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0884 syscheck            syscheck
41: FF53B4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF55DC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
43: FF570C NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 43.43 (16.1.2002)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A500/A600/A2000 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (40674914)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84028 alert.hook           alert.hook
 3: F840DC expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F840F6 diag init            diag init
 5: F84B84 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 6: F857AC graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
 7: F9D92C dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
 8: FA6E48 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
 9: FAE39C console.device         console 45.4 (9.7.2018)
10: FB2200 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
11: FB52FC scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
12: FB90D2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
13: FBB668 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
14: FBEA88 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
15: FBEAF0 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
16: FBFA60 card.resource          cardres 45.2 (11.5.2018)
17: FC06F8 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
18: FC1264 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
19: FC1CF8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.1993)
20: FC262C ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
21: FC2C90 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
22: FC3150 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC354C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC3734 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC3864 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
26: FC3A20 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
27: FC3AC8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
28: FC3E10 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC423C keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
30: FC4EC8 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
31: FC5CF8 romboot             romboot
32: FC5D12 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC6D24 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
34: FC7778 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
35: FC7F0C gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
36: FC8940 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FCA6CC ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
38: FCCCD0 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
39: FD4104 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FEDAA4 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF34AC workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
42: FF37C8 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
43: FF381A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A1200 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (BBDE2B17)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84028 alert.hook           alert.hook
 3: F840DC expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F840F6 diag init            diag init
 5: F84BEC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 6: F85814 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
 7: F9D994 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
 8: FA6EB0 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
 9: FAE404 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
10: FB2268 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
11: FB5364 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
12: FB913A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
13: FBB6D0 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
14: FBEAF0 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
15: FBEB58 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
16: FBFAC8 card.resource          cardres 45.2 (11.5.2018)
17: FC0760 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
18: FC12CC battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
19: FC1D60 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.1993)
20: FC2694 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
21: FC2CF8 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
22: FC31B8 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC35B4 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC379C potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC38CC misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC3974 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
27: FC3B30 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
28: FC3E78 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC42A4 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
30: FC4F30 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
31: FC5D60 romboot             romboot
32: FC5D7A strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC6D8C input.device          input 45.2 (9.7.2018)
34: FC77E0 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
35: FC7F74 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
36: FC89A8 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FCA734 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
38: FCCD38 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
39: FD416C intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FEDB0C gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF3514 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
42: FF3830 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
43: FF3882 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A2000 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 37
Checksum: OK (92E13716)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84028 alert.hook           alert.hook
 3: F840DC expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F840F6 diag init            diag init
 5: F84B80 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
 6: F9CD00 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
 7: FA621C filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
 8: FAD770 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
 9: FB15D4 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
10: FB46A6 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
11: FB6C3C bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
12: FBA05C syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
13: FBA0C4 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
14: FBAC30 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
15: FBB6C4 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
16: FBBD24 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
17: FBC120 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
18: FBC308 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
19: FBC438 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
20: FBC5F4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
21: FBC69C disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
22: FBC9E4 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
23: FBCE10 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
24: FBDA9C timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
25: FBE8CC romboot             romboot
26: FBE8E6 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
27: FBF8F8 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
28: FC034C keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
29: FC0AE0 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
30: FC1514 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
31: FC32A0 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
32: FC58A4 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
33: FCCCB8 intuition.library        intuition 45.10 (16.9.2018)
34: FE5000 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
35: FEAA08 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
36: FEAD24 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
37: FEAD76 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A3000 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (DD0F876A)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F83FD0 alert.hook           alert.hook
 3: F84084 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F8409E diag init            diag init
 5: F84C5C A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84D60 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 7: F859B8 scsi.device           scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 8: F889BC audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
 9: F89930 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
10: F8A3C4 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8A5AC bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
12: F8D9CC syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
13: F8DA34 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8DE36 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
15: F903CC console.device         console 45.4 (9.7.2018)
16: F9422C disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
17: F945A8 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
18: F9DA88 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
19: F9DC80 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
20: FA51D4 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
21: FBD320 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
22: FBDFB0 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
23: FC1080 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
24: FC1540 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC15E8 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC171C ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
27: FC3CEC ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
28: FC434C ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC4778 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
30: FC51CC keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
31: FC5960 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
32: FC63C8 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
33: FCD7D8 romboot             romboot
34: FCD7F2 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
35: FCE804 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
36: FCF634 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FD13BC utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
38: FD1F48 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
39: FEB8E8 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
40: FF12F0 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
41: FF160C icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
42: FF165E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A4000 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (DB4414D3)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84034 alert.hook           alert.hook
 3: F840E8 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F84102 diag init            diag init
 5: F84C4C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84D50 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 7: F859A8 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 8: F89778 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
 9: F8A6EC battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
10: F8B180 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8B368 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
12: F8E788 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
13: F8E7F0 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8EBF2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
15: F91188 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
16: F94FE8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
17: F95364 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
18: F9E844 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
19: F9EA3C filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
20: FA5F90 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
21: FBE0DC keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
22: FBED6C layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
23: FC1E3C mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
24: FC22FC misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC23A4 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC24D8 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
27: FC4AA8 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
28: FC5108 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC5534 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
30: FC5F88 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
31: FC671C gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
32: FC7184 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
33: FCE594 romboot             romboot
34: FCE5AE strap              strap 45.1 (11.5.2018)
35: FCF5C0 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
36: FD03F0 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FD2178 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
38: FD2D04 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
39: FEC6A4 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
40: FF20AC workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
41: FF23C8 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
42: FF241A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A4000T (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (223EDFAC)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84034 alert.hook           alert.hook
 3: F840E8 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F84102 diag init            diag init
 5: F84C4C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84D50 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 7: F859A8 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 8: F897A8 NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 9: F8DA30 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
10: F8E9A4 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
11: F8F438 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
12: F8F620 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
13: F92A40 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
14: F92AA8 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
15: F92EAA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
16: F95440 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
17: F992A0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
18: F9961C dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
19: FA2AFC FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
20: FA2CF4 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
21: FAA248 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
22: FC2394 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
23: FC3024 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
24: FC60F4 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
25: FC65B4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC665C potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
27: FC6790 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
28: FC8D60 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
29: FC93C0 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
30: FC97EC input.device          input 45.2 (9.7.2018)
31: FCA240 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
32: FCA9D4 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
33: FCB43C shell              shell 46.10 (12.9.2018)
34: FD284C romboot             romboot
35: FD2866 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
36: FD3878 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
37: FD46A8 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
38: FD6430 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
39: FD6FBC intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FF095C gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF6366 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
42: FF642C workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
43: FF6748 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
Kickstart 3.1.4 (46.143) v2 A500/A600/A2000 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (BE662BCF)

 1: F80042 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F840AC alert.hook           alert.hook
 3: F84160 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F8417A diag init            diag init
 5: F84C08 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 6: F85830 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
 7: F9D9B0 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
 8: FA6ECC filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
 9: FAE420 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
10: FB2284 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
11: FB5380 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
12: FB9156 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
13: FBB6EC bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
14: FBEB0C syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
15: FBEB74 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
16: FBFAE4 card.resource          cardres 45.2 (11.5.2018)
17: FC077C utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
18: FC12E8 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
19: FC1D7C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.1993)
20: FC26B0 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
21: FC2D14 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
22: FC31D4 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC35D0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC37B8 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC38E8 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
26: FC3AA4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
27: FC3B4C disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
28: FC3E94 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC42C0 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
30: FC4F4C timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
31: FC5D7C romboot             romboot
32: FC5D96 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC6DA8 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
34: FC77FC keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
35: FC7F90 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
36: FC89C4 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FCA750 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
38: FCCD54 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
39: FD4188 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FEDB28 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF3530 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
42: FF384C icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
43: FF389E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) v2 A1200 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (39DD0DD3)

 1: F80042 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F840AC alert.hook           alert.hook
 3: F84160 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F8417A diag init            diag init
 5: F84C70 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 6: F85898 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
 7: F9DA18 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
 8: FA6F34 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
 9: FAE488 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
10: FB22EC layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
11: FB53E8 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
12: FB91BE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
13: FBB754 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
14: FBEB74 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
15: FBEBDC audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
16: FBFB4C card.resource          cardres 45.2 (11.5.2018)
17: FC07E4 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
18: FC1350 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
19: FC1DE4 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.1993)
20: FC2718 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
21: FC2D7C mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
22: FC323C cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC3638 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC3820 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC3950 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC39F8 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
27: FC3BB4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
28: FC3EFC ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC4328 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
30: FC4FB4 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
31: FC5DE4 romboot             romboot
32: FC5DFE strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC6E10 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
34: FC7864 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
35: FC7FF8 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
36: FC8A2C trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FCA7B8 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
38: FCCDBC shell              shell 46.10 (12.9.2018)
39: FD41F0 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FEDB90 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF3598 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
42: FF38B4 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
43: FF3906 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)

Na razie nie mam tego Kickstartu.

Kickstart 3.1.4 (46.143) v2 A3000 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (1A9EF24E)

 1: F80042 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84050 alert.hook           alert.hook
 3: F84104 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F8411E diag init            diag init
 5: F84CDC A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DE0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 7: F85A38 scsi.device           scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 8: F88A3C audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
 9: F899B0 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
10: F8A444 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8A62C bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
12: F8DA4C syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
13: F8DAB4 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8DEB6 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
15: F9044C console.device         console 45.4 (9.7.2018)
16: F942AC disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
17: F94628 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
18: F9DB08 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
19: F9DD00 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
20: FA5254 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
21: FBD3A0 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
22: FBE030 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
23: FC1100 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
24: FC15C0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC1668 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC179C ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
27: FC3D6C ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
28: FC43CC ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC47F8 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
30: FC524C keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
31: FC59E0 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
32: FC6448 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
33: FCD858 romboot             romboot
34: FCD872 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
35: FCE884 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
36: FCF6B4 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FD143C utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
38: FD1FC8 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
39: FEB968 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
40: FF1370 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
41: FF168C icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
42: FF16DE workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) v2 A4000 (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (48415049)

 1: F80042 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F840B4 alert.hook           alert.hook
 3: F84168 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F84182 diag init            diag init
 5: F84CCC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DD0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 7: F85A28 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 8: F897F8 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
 9: F8A76C battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
10: F8B200 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8B3E8 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
12: F8E808 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
13: F8E870 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8EC72 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
15: F91208 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
16: F95068 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
17: F953E4 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
18: F9E8C4 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
19: F9EABC filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
20: FA6010 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
21: FBE15C keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
22: FBEDEC layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
23: FC1EBC mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
24: FC237C misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC2424 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC2558 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
27: FC4B28 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
28: FC5188 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC55B4 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
30: FC6008 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
31: FC679C gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
32: FC7204 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
33: FCE614 romboot             romboot
34: FCE62E strap              strap 45.1 (11.5.2018)
35: FCF640 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
36: FD0470 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FD21F8 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
38: FD2D84 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
39: FEC724 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
40: FF212C workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
41: FF2448 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
42: FF249A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) v2 A4000T (Hyperion) [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (863C04A1)

 1: F80042 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F840B4 alert.hook           alert.hook
 3: F84168 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F84182 diag init            diag init
 5: F84CCC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DD0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 7: F85A28 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 8: F89828 NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 9: F8DAB0 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
10: F8EA24 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
11: F8F4B8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
12: F8F6A0 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
13: F92AC0 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
14: F92B28 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
15: F92F2A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
16: F954C0 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
17: F99320 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
18: F9969C dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
19: FA2B7C FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
20: FA2D74 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
21: FAA2C8 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
22: FC2414 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
23: FC30A4 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
24: FC6174 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
25: FC6634 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC66DC potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
27: FC6810 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
28: FC8DE0 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
29: FC9440 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
30: FC986C input.device          input 45.2 (9.7.2018)
31: FCA2C0 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
32: FCAA54 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
33: FCB4BC shell              shell 46.10 (12.9.2018)
34: FD28CC romboot             romboot
35: FD28E6 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
36: FD38F8 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
37: FD4728 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
38: FD64B0 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
39: FD703C intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FF09DC gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF63E6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
42: FF64AC workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
43: FF67C8 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
Kickstart 3.2 (47.96) A500/A600/A2000/CDTV (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (035D98F3)

 1: F80042 exec.library          exec 47.7 (12.11.2020)
 2: F840C0 alert.hook           alert.hook
 3: F84174 expansion.library        expansion 47.1 (3.8.2019)
 4: F8418E diag init            diag init
 5: F84C1C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 6: F8585C graphics.library        graphics 47.4 (3.4.2021)
 7: F9D724 dos.library           dos 47.23 (2.1.2021)
 8: FA6BF8 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
 9: FAE2B8 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
10: FB211C layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
11: FB5164 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
12: FB8F0A con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
13: FBB980 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
14: FBF6F8 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
15: FBF760 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
16: FC06D4 card.resource          cardres 47.4 (8.8.2020)
17: FC12B8 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
18: FC214C battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
19: FC2BE0 carddisk.device         carddisk 47.2 (10.3.2020)
20: FC358C ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
21: FC3BF0 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
22: FC40B0 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC44AC battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC4694 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC47C4 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
26: FC49F0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
27: FC4A98 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
28: FC4E24 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC5250 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
30: FC5EDC timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
31: FC6D0C romboot             romboot
32: FC6D26 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC7D38 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
34: FC8828 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
35: FC8FAC gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
36: FC99D4 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FCB5FC ram-handler           ram 47.7 (8.1.2020)
38: FCE164 shell              shell 47.47 (23.2.2021)
39: FD9084 intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
40: FF4D5C gadtools.library        gadtools 47.16 (20.2.2021)
41: FFB104 system-startup         system-startup 47.21 (7.9.2020)
42: FFC400 workbench.library        workbench.library 47.33 (31.3.2021)
43: FFC468 icon.library          icon.library 47.4 (16.7.2020)
44: FFC540 syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
45: FFC746 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.96) A1200 (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (E3B7D1D5)

 1: F80042 exec.library          exec 47.7 (12.11.2020)
 2: F840C0 alert.hook           alert.hook
 3: F84174 expansion.library        expansion 47.1 (3.8.2019)
 4: F8418E diag init            diag init
 5: F84C84 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 6: F858C4 graphics.library        graphics 47.4 (3.4.2021)
 7: F9D78C dos.library           dos 47.23 (2.1.2021)
 8: FA6C60 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
 9: FAE320 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
10: FB2184 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
11: FB51CC scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
12: FB8F72 con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
13: FBB9E8 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
14: FBF760 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
15: FBF7C8 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
16: FC073C card.resource          cardres 47.4 (8.8.2020)
17: FC1320 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
18: FC21B4 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
19: FC2C48 carddisk.device         carddisk 47.2 (10.3.2020)
20: FC35F4 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
21: FC3C58 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
22: FC4118 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC4514 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC46FC potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC482C misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC48D4 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
27: FC4B00 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
28: FC4E8C ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC52B8 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
30: FC5F44 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
31: FC6D74 romboot             romboot
32: FC6D8E strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC7DA0 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
34: FC8890 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
35: FC9014 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
36: FC9A3C trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FCB664 ram-handler           ram 47.7 (8.1.2020)
38: FCE1CC shell              shell 47.47 (23.2.2021)
39: FD90EC intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
40: FF4DC4 gadtools.library        gadtools 47.16 (20.2.2021)
41: FFB16C system-startup         system-startup 47.21 (7.9.2020)
42: FFC468 workbench.library        workbench.library 47.33 (31.3.2021)
43: FFC4D0 icon.library          icon.library 47.4 (16.7.2020)
44: FFC5A8 syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
45: FFC7AE workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.96) A3000 (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (2A977A67)

 1: F80042 exec.library          exec 47.7 (12.11.2020)
 2: F84064 alert.hook           alert.hook
 3: F84118 expansion.library        expansion 47.1 (3.8.2019)
 4: F84132 diag init            diag init
 5: F84CF8 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DFC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F85A6C scsi.device           scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F88A7C audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
 9: F899F4 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
10: F8A488 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8A670 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
12: F8E3E8 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
13: F8E450 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8E86A con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
15: F912E0 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
16: F95140 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
17: F95500 dos.library           dos 47.23 (2.1.2021)
18: F9E998 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
19: F9EC00 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
20: FA62C0 graphics.library        graphics 47.4 (3.4.2021)
21: FBE154 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
22: FBEDE4 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
23: FC1E00 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
24: FC22C0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC2368 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC249C ram-handler           ram 47.7 (8.1.2020)
27: FC4FD0 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
28: FC5630 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC5A5C input.device          input 47.1 (21.7.2019)
30: FC654C keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
31: FC6CD0 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
32: FC772C shell              shell 47.47 (23.2.2021)
33: FD2648 romboot             romboot
34: FD2662 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
35: FD3674 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
36: FD44A4 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FD60C8 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
38: FD6F5C intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
39: FF2C34 gadtools.library        gadtools 47.16 (20.2.2021)
40: FF8FDC system-startup         system-startup 47.21 (7.9.2020)
41: FFA2D8 workbench.library        workbench.library 47.33 (31.3.2021)
42: FFA340 icon.library          icon.library 47.4 (16.7.2020)
43: FFA418 syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
44: FFA61E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.96) A4000 (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (6D8C7641)

 1: F80042 exec.library          exec 47.7 (12.11.2020)
 2: F840C8 alert.hook           alert.hook
 3: F8417C expansion.library        expansion 47.1 (3.8.2019)
 4: F84196 diag init            diag init
 5: F84CE8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DEC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F85A5C scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F89840 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
 9: F8A7B8 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
10: F8B24C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8B434 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
12: F8F1AC syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
13: F8F214 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8F62E con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
15: F920A4 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
16: F95F04 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
17: F962C4 dos.library           dos 47.23 (2.1.2021)
18: F9F75C FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
19: F9F9C4 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
20: FA7084 graphics.library        graphics 47.4 (3.4.2021)
21: FBEF18 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
22: FBFBA8 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
23: FC2BC4 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
24: FC3084 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC312C potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC3260 ram-handler           ram 47.7 (8.1.2020)
27: FC5D94 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
28: FC63F4 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC6820 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
30: FC7310 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
31: FC7A94 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
32: FC84F0 shell              shell 47.47 (23.2.2021)
33: FD340C romboot             romboot
34: FD3426 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
35: FD4438 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
36: FD5268 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FD6E8C utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
38: FD7D20 intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
39: FF39F8 gadtools.library        gadtools 47.16 (20.2.2021)
40: FF9DA0 system-startup         system-startup 47.21 (7.9.2020)
41: FFB09C workbench.library        workbench.library 47.33 (31.3.2021)
42: FFB104 icon.library          icon.library 47.4 (16.7.2020)
43: FFB1DC syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
44: FFB3E2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.96) A4000T (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (D3D65F45)

 1: F80042 exec.library          exec 47.7 (12.11.2020)
 2: F840C8 alert.hook           alert.hook
 3: F8417C expansion.library        expansion 47.1 (3.8.2019)
 4: F84196 diag init            diag init
 5: F84CE8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DEC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F85A5C scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F89870 NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 9: F8DB14 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
10: F8EA8C battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
11: F8F520 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
12: F8F708 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
13: F93480 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
14: F934E8 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
15: F93902 con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
16: F96378 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
17: F9A1D8 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
18: F9A598 dos.library           dos 47.23 (2.1.2021)
19: FA3A30 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
20: FA3C98 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
21: FAB358 graphics.library        graphics 47.4 (3.4.2021)
22: FC31EC keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
23: FC3E7C layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
24: FC6E98 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
25: FC7358 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC7400 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
27: FC7534 ram-handler           ram 47.7 (8.1.2020)
28: FCA068 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
29: FCA6C8 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
30: FCAAF4 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
31: FCB5E4 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
32: FCBD68 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
33: FCC7C4 shell              shell 47.47 (23.2.2021)
34: FD76E0 romboot             romboot
35: FD76FA strap              strap 45.1 (11.5.2018)
36: FD870C timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
37: FD953C trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
38: FDB160 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
39: FDBFF4 intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
40: FF7CCC gadtools.library        gadtools 47.16 (20.2.2021)
41: FFE08C syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
42: FFE2C0 system-startup         system-startup 47.21 (7.9.2020)
43: FFF5BC workbench.library        workbench.library 47.33 (31.3.2021)
44: FFF624 icon.library          icon.library 47.4 (16.7.2020)
45: FFF6B6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.102) A500/A600/A2000/CDTV (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (4CB8FDD9)

 1: F80042 exec.library          exec 47.8 (27.10.2021)
 2: F840B0 alert.hook           alert.hook
 3: F84164 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F8417E diag init            diag init
 5: F84C24 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 6: F85864 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
 7: F9D72C dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
 8: FA6E78 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
 9: FAE538 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
10: FB239C layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
11: FB53E4 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
12: FB918A con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
13: FBBBFC bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
14: FBF974 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
15: FBF9DC audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
16: FC0950 card.resource          cardres 47.4 (8.8.2020)
17: FC1534 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
18: FC23C8 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
19: FC2E5C carddisk.device         carddisk 47.2 (10.3.2020)
20: FC3808 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
21: FC3E6C mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
22: FC432C cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC4728 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC4910 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC4A40 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
26: FC4C6C misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
27: FC4D14 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
28: FC50A0 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC54CC keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
30: FC6158 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
31: FC6F88 romboot             romboot
32: FC6FA2 strap              strap 47.2 (30.5.2021)
33: FC8014 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
34: FC8B04 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
35: FC9288 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
36: FC9CB0 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FCB8D8 ram-handler           ram 47.8 (4.10.2021)
38: FCE4B4 shell              shell 47.48 (29.9.2021)
39: FD9324 intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
40: FF4F4C gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
41: FFB2F0 system-startup         system-startup 47.22 (26.10.2021)
42: FFC624 workbench.library        workbench.library 47.36 (27.10.2021)
43: FFC68C icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
44: FFC766 syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
45: FFC966 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.102) A1200 (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (7A47FC4D)

 1: F80042 exec.library          exec 47.8 (27.10.2021)
 2: F840B0 alert.hook           alert.hook
 3: F84164 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F8417E diag init            diag init
 5: F84C88 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 6: F858C8 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
 7: F9D790 dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
 8: FA6EDC filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
 9: FAE59C console.device         console 46.1 (4.8.2019)
10: FB2400 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
11: FB5448 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
12: FB91EE con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
13: FBBC60 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
14: FBF9D8 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
15: FBFA40 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
16: FC09B4 card.resource          cardres 47.4 (8.8.2020)
17: FC1598 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
18: FC242C battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
19: FC2EC0 carddisk.device         carddisk 47.2 (10.3.2020)
20: FC386C ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
21: FC3ED0 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
22: FC4390 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC478C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC4974 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC4AA4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC4B4C FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
27: FC4D78 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
28: FC5104 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC5530 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
30: FC61BC timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
31: FC6FEC romboot             romboot
32: FC7006 strap              strap 47.2 (30.5.2021)
33: FC8078 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
34: FC8B68 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
35: FC92EC gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
36: FC9D14 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FCB93C ram-handler           ram 47.8 (4.10.2021)
38: FCE518 shell              shell 47.48 (29.9.2021)
39: FD9388 intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
40: FF4FB0 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
41: FFB354 system-startup         system-startup 47.22 (26.10.2021)
42: FFC688 workbench.library        workbench.library 47.36 (27.10.2021)
43: FFC6F0 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
44: FFC7CA syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
45: FFC9CA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.102) A3000 (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (4F2D267C)

 1: F80042 exec.library          exec 47.8 (27.10.2021)
 2: F84054 alert.hook           alert.hook
 3: F84108 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F84122 diag init            diag init
 5: F84D00 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84E04 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F85A74 scsi.device           scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F88A84 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
 9: F899FC battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
10: F8A490 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8A678 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
12: F8E3F0 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
13: F8E458 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8E872 con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
15: F912E4 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
16: F95144 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
17: F95504 dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
18: F9EC14 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
19: F9EE7C filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
20: FA653C graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
21: FBE3D0 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
22: FBF060 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
23: FC207C mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
24: FC253C misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC25E4 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC2718 ram-handler           ram 47.8 (4.10.2021)
27: FC52C0 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
28: FC5920 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC5D4C input.device          input 47.1 (21.7.2019)
30: FC683C keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
31: FC6FC0 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
32: FC7A1C shell              shell 47.48 (29.9.2021)
33: FD2888 romboot             romboot
34: FD28A2 strap              strap 47.2 (30.5.2021)
35: FD3914 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
36: FD4744 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FD6368 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
38: FD71FC intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
39: FF2E24 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
40: FF91C8 system-startup         system-startup 47.22 (26.10.2021)
41: FFA4FC workbench.library        workbench.library 47.36 (27.10.2021)
42: FFA564 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
43: FFA63E syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
44: FFA83E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.102) A4000 (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (AF55C477)

 1: F80042 exec.library          exec 47.8 (27.10.2021)
 2: F840B8 alert.hook           alert.hook
 3: F8416C expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F84186 diag init            diag init
 5: F84CEC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DF0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F85A60 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F89844 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
 9: F8A7BC battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
10: F8B250 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8B438 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
12: F8F1B0 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
13: F8F218 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8F632 con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
15: F920A4 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
16: F95F04 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
17: F962C4 dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
18: F9F9D4 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
19: F9FC3C filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
20: FA72FC graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
21: FBF190 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
22: FBFE20 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
23: FC2E3C mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
24: FC32FC misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC33A4 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC34D8 ram-handler           ram 47.8 (4.10.2021)
27: FC6080 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
28: FC66E0 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC6B0C input.device          input 47.1 (21.7.2019)
30: FC75FC keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
31: FC7D80 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
32: FC87DC shell              shell 47.48 (29.9.2021)
33: FD3648 romboot             romboot
34: FD3662 strap              strap 47.2 (30.5.2021)
35: FD46D4 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
36: FD5504 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FD7128 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
38: FD7FBC intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
39: FF3BE4 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
40: FF9F88 system-startup         system-startup 47.22 (26.10.2021)
41: FFB2BC workbench.library        workbench.library 47.36 (27.10.2021)
42: FFB324 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
43: FFB3FE syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
44: FFB5FE workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.102) A4000T (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (96727F60)

 1: F80042 exec.library          exec 47.8 (27.10.2021)
 2: F840B8 alert.hook           alert.hook
 3: F8416C expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F84186 diag init            diag init
 5: F84CEC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84DF0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F85A60 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F89874 NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 9: F8DA90 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
10: F8EA08 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
11: F8F49C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
12: F8F684 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
13: F933FC syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
14: F93464 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
15: F9387E con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
16: F962F0 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
17: F9A150 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
18: F9A510 dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
19: FA3C20 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
20: FA3E88 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
21: FAB548 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
22: FC33DC keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
23: FC406C layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
24: FC7088 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
25: FC7548 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC75F0 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
27: FC7724 ram-handler           ram 47.8 (4.10.2021)
28: FCA2CC ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
29: FCA92C ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
30: FCAD58 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
31: FCB848 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
32: FCBFCC gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
33: FCCA28 shell              shell 47.48 (29.9.2021)
34: FD7894 romboot             romboot
35: FD78AE strap              strap 47.2 (30.5.2021)
36: FD8920 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
37: FD9750 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
38: FDB374 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
39: FDC208 intuition.library        intuition 47.51 (3.4.2021)
40: FF7E30 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
41: FFE1EE syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
42: FFE41C system-startup         system-startup 47.22 (26.10.2021)
43: FFF750 workbench.library        workbench.library 47.36 (27.10.2021)
44: FFF7B8 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
45: FFF84A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.111) A500/A600/A2000/CDTV (Hyperion) [2023]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (B1728E0A)

 1: F80042 exec.library          exec 47.10 (21.01.2023)
 2: F840A0 alert.hook           alert.hook
 3: F84154 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F8416E diag init            diag init
 5: F84C14 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 6: F85854 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
 7: F9D71C dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
 8: FA6E68 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
 9: FAE528 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
10: FB238C layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
11: FB53D4 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
12: FB917A con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
13: FBBBF0 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
14: FBF968 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
15: FBF9D0 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
16: FC0944 card.resource          cardres 47.4 (8.8.2020)
17: FC1528 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
18: FC23BC battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
19: FC2E50 carddisk.device         carddisk 47.2 (10.3.2020)
20: FC37FC ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
21: FC3E60 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
22: FC4320 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC471C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC4904 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC4A34 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
26: FC4C60 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
27: FC4D08 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
28: FC5094 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC54C0 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
30: FC614C timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
31: FC6F7C romboot             romboot
32: FC6F96 strap              strap 47.2 (30.5.2021)
33: FC8008 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
34: FC8AF8 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
35: FC927C gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
36: FC9CA4 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FCB8CC ram-handler           ram 47.45 (27.2.2023)
38: FCE894 shell              shell 47.48 (29.9.2021)
39: FD9704 intuition.library        intuition 47.52 (19.4.2022)
40: FF5400 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
41: FFB7A4 system-startup         system-startup 47.23 (6.2.2022)
42: FFCABC workbench.library        workbench.library 47.37 (17.12.2022)
43: FFCB24 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
44: FFCBFC syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
45: FFCE02 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.111) A1200 (Hyperion) [2023]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (DB198F9E)

 1: F80042 exec.library          exec 47.10 (21.01.2023)
 2: F840A0 alert.hook           alert.hook
 3: F84154 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F8416E diag init            diag init
 5: F84C78 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 6: F858B8 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
 7: F9D780 dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
 8: FA6ECC filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
 9: FAE58C console.device         console 46.1 (4.8.2019)
10: FB23F0 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
11: FB5438 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
12: FB91DE con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
13: FBBC54 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
14: FBF9CC syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
15: FBFA34 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
16: FC09A8 card.resource          cardres 47.4 (8.8.2020)
17: FC158C utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
18: FC2420 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
19: FC2EB4 carddisk.device         carddisk 47.2 (10.3.2020)
20: FC3860 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
21: FC3EC4 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
22: FC4384 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC4780 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC4968 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC4A98 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC4B40 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
27: FC4D6C disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
28: FC50F8 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC5524 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
30: FC61B0 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
31: FC6FE0 romboot             romboot
32: FC6FFA strap              strap 47.2 (30.5.2021)
33: FC806C input.device          input 47.1 (21.7.2019)
34: FC8B5C keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
35: FC92E0 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
36: FC9D08 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FCB930 ram-handler           ram 47.45 (27.2.2023)
38: FCE8F8 shell              shell 47.48 (29.9.2021)
39: FD9768 intuition.library        intuition 47.52 (19.4.2022)
40: FF5464 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
41: FFB808 system-startup         system-startup 47.23 (6.2.2022)
42: FFCB20 workbench.library        workbench.library 47.37 (17.12.2022)
43: FFCB88 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
44: FFCC60 syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
45: FFCE66 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.111) A3000 (Hyperion) [2023]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (70A81C49)

 1: F80042 exec.library          exec 47.10 (21.01.2023)
 2: F84054 alert.hook           alert.hook
 3: F84108 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F84122 diag init            diag init
 5: F84D00 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84E04 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F85A74 scsi.device           scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F88A84 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
 9: F899FC battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
10: F8A490 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8A678 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
12: F8E3F0 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
13: F8E458 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8E872 con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
15: F912E8 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
16: F95148 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
17: F95508 dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
18: F9EC18 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
19: F9EE80 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
20: FA6540 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
21: FBE3D4 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
22: FBF064 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
23: FC2080 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
24: FC2540 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC25E8 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC271C ram-handler           ram 47.45 (27.2.2023)
27: FC56B0 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
28: FC5D10 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC613C input.device          input 47.1 (21.7.2019)
30: FC6C2C keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
31: FC73B0 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
32: FC7E0C shell              shell 47.48 (29.9.2021)
33: FD2C78 romboot             romboot
34: FD2C92 strap              strap 47.2 (30.5.2021)
35: FD3D04 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
36: FD4B34 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FD6758 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
38: FD75EC intuition.library        intuition 47.52 (19.4.2022)
39: FF32E8 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
40: FF968C system-startup         system-startup 47.23 (6.2.2022)
41: FFA9A4 workbench.library        workbench.library 47.37 (17.12.2022)
42: FFAA0C icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
43: FFAAE4 syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
44: FFACEA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.111) A4000 (Hyperion) [2023]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (F5DB6EF7)

 1: F80042 exec.library          exec 47.10 (21.01.2023)
 2: F8403C alert.hook           alert.hook
 3: F840F0 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F8410A diag init            diag init
 5: F84C70 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84D74 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F859E4 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F897C8 audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
 9: F8A740 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
10: F8B1D4 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8B3BC bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
12: F8F134 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
13: F8F19C cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8F5B6 con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
15: F9202C console.device         console 46.1 (4.8.2019)
16: F95E8C disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
17: F9624C dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
18: F9F95C FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
19: F9FBC4 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
20: FA7284 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
21: FBF118 keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
22: FBFDA8 layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
23: FC2DC4 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
24: FC3284 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC332C potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC3460 ram-handler           ram 47.45 (27.2.2023)
27: FC63F4 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
28: FC6A54 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC6E80 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
30: FC7970 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
31: FC80F4 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
32: FC8B50 shell              shell 47.48 (29.9.2021)
33: FD39BC romboot             romboot
34: FD39D6 strap              strap 47.2 (30.5.2021)
35: FD4A48 timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
36: FD5878 trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
37: FD749C utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
38: FD8330 intuition.library        intuition 47.52 (19.4.2022)
39: FF402C gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
40: FFA3D0 system-startup         system-startup 47.23 (6.2.2022)
41: FFB6E8 workbench.library        workbench.library 47.37 (17.12.2022)
42: FFB750 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
43: FFB828 syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
44: FFBA2E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.2 (47.111) A4000T (Hyperion) [2023]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 45
Checksum: OK (8359FFA4)

 1: F80042 exec.library          exec 47.10 (21.01.2023)
 2: F8403C alert.hook           alert.hook
 3: F840F0 expansion.library        expansion 47.3 (18.10.2021)
 4: F8410A diag init            diag init
 5: F84C70 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84D74 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 47.1 (5.5.2019)
 7: F859E4 scsi.device           IDE_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 8: F897F8 NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 47.4 (30.12.2019)
 9: F8DA9C audio.device          audio 47.1 (4.8.2019)
10: F8EA14 battclock.resource       battclock 47.2 (16.9.2020)
11: F8F4A8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
12: F8F690 bootmenu            bootmenu 47.11 (1.1.2021)
13: F93408 syscheck            syscheck 47.1 (8.8.2019)
14: F93470 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
15: F9388A con-handler           con-handler 47.19 (5.12.2020)
16: F96300 console.device         console 46.1 (4.8.2019)
17: F9A160 disk.resource          disk 47.1 (8.8.2020)
18: F9A520 dos.library           dos 47.30 (2.12.2021)
19: FA3C30 FileSystem.resource       filesysres 47.4 (16.1.2021)
20: FA3E98 filesystem           fs 47.4 (16.6.2020)
21: FAB558 graphics.library        graphics 47.10 (31.10.2021)
22: FC33EC keymap.library         keymap 47.1 (28.7.2019)
23: FC407C layers.library         layers 46.2 (18.12.2019)
24: FC7098 mathffp.library         mathffp 46.1 (4.8.2019)
25: FC7558 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC7600 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
27: FC7734 ram-handler           ram 47.45 (27.2.2023)
28: FCA6C8 ramdrive.device         ramdrive 46.2 (26.12.2019)
29: FCAD28 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
30: FCB154 input.device          input 47.1 (21.7.2019)
31: FCBC44 keyboard.device         keyboard 47.1 (28.7.2019)
32: FCC3C8 gameport.device         gameport 47.1 (4.8.2019)
33: FCCE24 shell              shell 47.48 (29.9.2021)
34: FD7C90 romboot             romboot
35: FD7CAA strap              strap 47.2 (30.5.2021)
36: FD8D1C timer.device          timer 46.1 (4.8.2019)
37: FD9B4C trackdisk.device        trackdisk 47.14 (9.9.2020)
38: FDB770 utility.library         utility 47.3 (3.2.2020)
39: FDC604 intuition.library        intuition 47.52 (19.4.2022)
40: FF8300 gadtools.library        gadtools 47.17 (16.7.2021)
41: FFE6BC syslog             syslog 47.1 (20.10.2019)
42: FFE8F0 system-startup         system-startup 47.23 (6.2.2022)
43: FFFC08 workbench.library        workbench.library 47.37 (17.12.2022)
44: FFFC70 icon.library          icon.library 47.5 (28.5.2021)
45: FFFD02 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart CDTV extended 0.1 beta Amiga CDTV [1990]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 11
Checksum: NONE (8AAA8AAA)

 1: F000BA exec.library          exec 34.1000 (23 Aug 1990)
 2: F0314A alert.hook           alert.hook
 3: F0408E cdtv.device           cdtv 33.1 (16 Sep 1990)
 4: F05890 bookmark.device         bookmark 1.0 (17 Sep 1990)
 5: F06004 debox.library          debox 1.3 (13 SEP 90)
 6: F070B6 cdfs              cdfs 20.2 (3 Oct 1990)
 7: F0B02C                 cdstrap 4.1 (19 Sep 1990)
 8: F10014 cdg.library           cdg 1.164 (18.9.90)
 9: F12004 dspobj.library         dspobj beta 0.6 (18 Sep 1990)
10: F1600C cdaudiopanel.library      cdaudiopanel beta 0.8 (03 Oct 1990)
11: F2100C cdimage.library         cdimage (audio interface images) beta 0.2 (20 Sep 1990)
Kickstart CDTV extended 0.9 beta Amiga CDTV [1991]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 12
Checksum: NONE (FFFFFFFF)

 1: F000BA exec.library          exec 34.1001 (30 Jan 1991)
 2: F0314A alert.hook           alert.hook
 3: F034B2 bookmark.device         bookmark 6.2 (5.1.91)
 4: F03B04 debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
 5: F04898 cdtv.device           cdtv 35.2 (6.2.91)
 6: F06070 A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01 May 89)
 7: F0932E utility.library         utility 36.51 (5.11.90)
 8: F09D04 battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 9: F0A8C8 cdfs.library          cdfs 22.4 (2 Feb 1991)
10: F0F004                 cdstrap 6.2 (3.2.91)
11: F12882 cdg.library           cdg 1.776 (30.1.91)
12: F1600A playerprefs.library       playerprefs 1.7 (1.2.91)
Kickstart CDTV extended 1.0 beta Amiga CDTV [1991]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 12
Checksum: NONE (FFFFFFFF)

 1: F000BA exec.library          exec 34.1001 (30 Jan 1991)
 2: F0314A alert.hook           alert.hook
 3: F03402 bookmark.device         bookmark 6.3 (11.3.91)
 4: F03B04 debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
 5: F0488C cdtv.device           cdtv 35.7 (6.3.91)
 6: F06070 A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01 May 89)
 7: F0932E utility.library         utility 36.51 (5.11.90)
 8: F09D04 battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 9: F0A804 cdfs.library          cdfs 24.3 (10.3.91)
10: F0F004                 cdstrap 8.2 (9.3.91)
11: F12804 cdg.library           cdg 2.6 (10.3.91)
12: F1600A playerprefs.library       playerprefs 2.6 (10.3.91)
Kickstart CDTV extended 1.0 (34.1001) Amiga CDTV [1991]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 12
Checksum: NONE (FFFFFFFF)

 1: F000BA exec.library          exec 34.1001 (30 Jan 1991)
 2: F0314A alert.hook           alert.hook
 3: F03402 bookmark.device         bookmark 6.3 (11.3.91)
 4: F03B04 debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
 5: F04892 cdtv.device           cdtv 35.9 (15.3.91)
 6: F06080 A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01 May 89)
 7: F0932E utility.library         utility 36.51 (5.11.90)
 8: F09D04 battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 9: F0A804 cdfs.library          cdfs 24.5 (13.3.91)
10: F0F004                 cdstrap 8.2 (9.3.91)
11: F12804 cdg.library           cdg 2.8 (13.3.91)
12: F1500A playerprefs.library       playerprefs 2.8 (13.3.91)
Kickstart CDTV extended 2.7 (37.201) Amiga CDTV [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 13
Checksum: NONE (E416888E)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.201 (28.1.92)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03CA0 cdtv.device           cdtv 35.12 (28.1.92)
 4: F05428 setpatch            setpatch 37.3 (31.10.91)
 5: F0558C A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 6: F08822 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 7: F0920C battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 8: F0983C debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
 9: F0A48E playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
10: F3508C cdfs.library          cdfs 24.9 (22.10.91)
11: F386D4 cdg.library           cdg 2.10 (3.2.92)
12: F3A546 bookmark.device         bookmark 6.6 (31.1.92)
13: F3ADD8 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.7 (12.11.91)
Kickstart CDTV extended 2.30 (37.201) Amiga CDTV [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 14
Checksum: OK (7AB01A03)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.201 (28.1.92)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03C7C A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 4: F06EDE A690ID             a690 2.6 (29.2.92)
 5: F06F1C battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 6: F07542 bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
 7: F07DCC cdfs.library          cdfs 24.9 (22.10.91)
 8: F0B1AC cdg.library           cdg 2.10 (3.2.92)
 9: F0D010 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.17 (14.5.92)
10: F0E644 cdtv.device           cdtv 35.14 (29.2.92)
11: F0FDBC debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
12: F10A00 kludges             kludges 37.11 (14.5.92)
13: F10FEE utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
14: F119D6 playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
Kickstart CDTV extended 2.30 (37.201) Amiga CDTV (hack) [2013]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 14
Checksum: OK (5E0C8CB8)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.201 (28.1.92)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03C9C cdtv.device           cdtv 35.14 (29.2.92)
 4: F05480 A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 5: F0870E utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 6: F090EC kludges             kludges 37.11 (14.5.92)
 7: F096B0 battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 8: F09CD8 debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
 9: F0A926 playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
10: F35500 cdfs.library          cdfs 24.9 (22.10.91)
11: F388E0 cdg.library           cdg 2.10 (3.2.92)
12: F3A742 bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
13: F3AFCA A690ID             a690 2.6 (29.2.92)
14: F3B008 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.17a (1.8.13)
Kickstart A570 extended 2.30 (37.201) A570 CD [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 14
Checksum: OK (94FEF2C2)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.201 (28.1.92)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03C9C cdtv.device           cdtv 35.14 (29.2.92)
 4: F05484 A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 5: F08712 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 6: F090F0 kludges             kludges 37.11 (14.5.92)
 7: F096B2 A690ID             a690 2.6 (29.2.92)
 8: F096F0 battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 9: F09D18 debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
10: F0A966 playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
11: F35544 cdfs.library          cdfs 24.9 (22.10.91)
12: F38B80 cdg.library           cdg 2.10 (3.2.92)
13: F3A9E6 bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
14: F3B270 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.17 (14.5.92)
Kickstart CDTV extended 2.35 (37.201) Amiga CDTV (C4ptFuture) [2021]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 14
Checksum: OK (CB42902C)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.201 (28.1.92)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03C7C A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 4: F06F98 cdtv.device           cdtv 35.15 (5.9.21)
 5: F08742 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 6: F09120 kludges             kludges 37.11 (14.5.92)
 7: F096E4 battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 8: F09D0C debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
 9: F0A95A playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
10: F35534 cdfs.library          cdfs 24.10 (20.5.21)
11: F38914 cdg.library           cdg 2.11 (9.9.21)
12: F3A776 bookmark.device         book 6.9 (17.10.21)
13: F3AE88 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.23 (15.12.21)
14: F3C598 CDTV MMU cache-inhibit     mmu 1.1 (22.11.21)
Kickstart CDTV extended 3.2 (37.202) Amiga CDTV (Hyperion) [2021]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 13
Checksum: NONE (E416888E)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.202 (08.3.21)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03CA0 cdtv.device           cdtv 35.12 (28.1.92)
 4: F05428 setpatch            setpatch 37.3 (31.10.91)
 5: F0558C A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 6: F08822 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 7: F0920C battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 8: F0983C debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
 9: F0A48E playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
10: F3508C cdfs.library          cdfs 24.9 (22.10.91)
11: F386D4 cdg.library           cdg 2.10 (3.2.92)
12: F3A546 bookmark.device         bookmark 6.6 (31.1.92)
13: F3ADD8 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.8 (08.03.21)
Kickstart CDTV-CR extended 3.32 Amiga CDTV-CR (prototype) [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 16
Checksum: OK (FFFDFA40)

 1: F0011C alert.hook           magic guru eliminator
 2: F001AA C52ID              c52 3.7 (2.4.92)
 3: F0020E utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 4: F00BEC setpatch            setpatch 37.4 (1.4.92)
 5: F00DBC battclock.resource       battclock 38.27 (9.3.92)
 6: F010C6 bookmark.device         book 6.6 (2.4.92)
 7: F01770 cdfs.library          cdfs 24.18 (3.4.92)
 8: F05C00 scsi.device           scsidisk 37.38 (9.1.92)
 9: F08568 cdg.library           cdg 38.26 (2.4.92)
10: F0B98C debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
11: F0C698 cdtv.device           cdtv 37.1 (2.4.92)
12: F0E07E playerprefs.library       playerprefs 2.20 (2.4.92)
13: F3A594 card.resource          cardres 37.17 (17.3.92)
14: F3B1B6 cardmark.device         cardmark 6.6 (2.4.92)
15: F3B9A8 checkdisk            checkdisk 37.1 (11.3.92)
16: F3BB08 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.14 (2.4.92)
Kickstart CDTV-CR extended 3.34 Amiga CDTV-CR (prototype) [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 16
Checksum: OK (EC145260)

 1: F0011C alert.hook           magic guru eliminator
 2: F001AA C52ID              c52 3.7 (2.4.92)
 3: F0020E utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 4: F00BEC setpatch            setpatch 37.5 (8.4.92)
 5: F00DC4 battclock.resource       battclock 38.27 (9.3.92)
 6: F010CE bookmark.device         book 6.6 (2.4.92)
 7: F01778 cdfs.library          cdfs 24.18 (3.4.92)
 8: F05C08 scsi.device           scsidisk 37.38 (9.1.92)
 9: F08570 cdg.library           cdg 38.27 (13.4.92)
10: F0BA70 debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
11: F0C77C cdtv.device           cdtv 37.1 (2.4.92)
12: F0E162 playerprefs.library       playerprefs 2.23 (10.4.92)
13: F3A668 card.resource          cardres 37.18 (8.4.92)
14: F3B28E cardmark.device         cardmark 6.6 (2.4.92)
15: F3BA80 checkdisk            checkdisk 37.1 (11.3.92)
16: F3BBE0 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.15 (8.4.92)
Kickstart CDTV-CR extended 3.40 Amiga CDTV-CR (prototype) [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 20
Checksum: OK (7269C320)

 1: F0011C alert.hook           magic guru eliminator
 2: F001AA C52ID              c52 3.7 (2.4.92)
 3: F0020E utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 4: F00BEC kludges             kludges 37.12 (28.5.92)
 5: F011F0 CDTV RAM            cdtvram 37.2 (27.4.92)
 6: F01280 gameport.device         gameport 40.01 (15.5.92)
 7: F012AA keyboard.device         keyboard 40.01 (15.5.92)
 8: F012D4 input.device          input 40.01 (15.5.92)
 9: F02904 battclock.resource       battclock 38.28 (10.6.92)
10: F02C3E bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
11: F032EC cdfs.library          cdfs 24.19 (14.5.92)
12: F077A0 scsi.device           scsidisk 37.60 (17.6.92)
13: F0A020 cdg.library           cdg 38.28 (20.4.92)
14: F0D564 debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
15: F0E274 cdtv.device           version 37.7 (22.6.92)
16: F0FC9A playerprefs.library       playerprefs 2.32 (17.6.92)
17: F3BD58 card.resource          cardres 37.18 (8.4.92)
18: F3C97E cardmark.device         cardmark 6.11 (12.5.92)
19: F3D194 checkdisk            checkdisk 37.1 (11.3.92)
20: F3D2F4 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.17 (14.5.92)
Kickstart CDTV-CR extended 3.44 Amiga CDTV-CR (prototype) [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 19
Checksum: OK (CBD6D78E)

 1: F0011C alert.hook           magic guru eliminator
 2: F001AA C52ID              c52 3.7 (2.4.92)
 3: F0020E utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 4: F00BEC kludges             kludges 37.17 (21.7.92)
 5: F0128C CDTV RAM            cdtvram 37.2 (27.4.92)
 6: F01320 battclock.resource       battclock 38.28 (10.6.92)
 7: F0165A bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
 8: F01D08 cdfs.library          cdfs 24.11 (30.6.92)
 9: F061BC scsi.device           scsidisk 37.61 (5.8.92)
10: F08B64 cdg.library           cdg 38.28 (20.4.92)
11: F0C0A8 debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
12: F0CDB6 cdtv.device           cdtv 37.11 (4.8.92)
13: F0E880 player.resource         player 37.1 (30.6.92)
14: F0EB8E playerprefs.library       playerprefs 3.1 (30.7.92)
15: F390C8 card.resource          cardres 37.18 (8.4.92)
16: F39CEE cardmark.device         cardmark 6.11 (12.5.92)
17: F3A504 checkdisk            checkdisk 37.1 (11.3.92)
18: F3A664 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.17 (14.5.92)
19: F3C398 cdtv.library          cdtv 1.1 (7.7.92)
Kickstart CD32 extended 3.1 (40.16) Amiga CD32 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 16
Checksum: OK (B5BB4615)

 1: E00012 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
 2: E000D8 cdstrap             cdstrap 40.7 (23.3.93)
 3: E02354 cdui.library          cdui 40.5 (23.3.93)
 4: E5CC18 cd.device            cd 40.8 (23.3.93)
 5: E5FFF6 cdfs.library          cdfs 40.3 (4.3.93)
 6: E64454 player.library         playerlibrary 40.8 (19.3.93)
 7: E663D4 nonvolatile.library       NonVolatile 40.20 (23.3.93)
 8: E67DB4                 ad_NonVolatile 40.20 (23.3.93)
 9: E67E10 lowlevel.library        Lowlevel 40.14 (23.3.93)
10: E68F7C freeanim.library        shutdownanim 40.1 (1.3.93)
11: E69178 cdg.library           cdg 40.1 (18.2.93)
12: E6C840 debox.library          debox 39.3 (19.3.93)
13: E6DB88 kludges             kludges 40.5 (19.3.93)
14: E6E772 cdtv.device           cdtv 40.5 (23.3.93)
15: E6FE12 bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
16: E704C8 playerprefs.library       playerprefs 40.7 (19.3.93)
Kickstart CD32 extended 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 17
Checksum: OK (9EA68BC4)

 1: E00010 checkdisk            checkdisk 37.1 (11.3.92)
 2: E00170 cdstrap             cdstrap 40.13 (18.5.93)
 3: E024C4 cdui.library          cdui 40.20 (14.5.93)
 4: E57888 reqzapper            reqzapper 40.2 (12.5.93)
 5: E579C8 cd.device            cd 40.22 (1.6.93)
 6: E5ACD2 cdfs.library          cdfs 40.8 (5.5.93)
 7: E5F17C player.library         playerlibrary 40.12 (19.5.93)
 8: E611EC nonvolatile.library       nonvolatile 40.31 (21.5.93)
 9: E62BF8 ad_nonvolatile 40.31 (21.5.93) ad_nonvolatile 40.31 (21.5.93)
10: E62C30 lowlevel.library        Lowlevel 40.34 (24.5.93)
11: E6459C freeanim.library        freeanim 40.2 (26.3.93)
12: E64788 cdg.library           cdg 40.1 (18.2.93)
13: E67E50 debox.library          debox 39.3 (19.3.93)
14: E69198 kludges             kludges 40.8 (13.4.93)
15: E69D92 cdtv.device           cdtv 40.16 (21.5.93)
16: E6B42E bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
17: E6BAE4 playerprefs.library       playerprefs 40.12 (7.4.93)