Informacje dodatkowe     Moduły rezydentne w Kickstarcie


Każdy Kickstart zawiera w sobie moduły rezydentne (np. sterowniki, czy biblioteki systemowe).
Poniżej są umieszczone spisy modułów, które znajdują się w różnych wersjach Kickstartu.
Zostały one wygenerowane, napisanym przezemnie w języku VBS skryptem ROManKick.

0.7 beta
1.0
1.1 (31.34) NTSC
1.1 (31.34) PAL
1.2 (33.166)
1.2 (33.180)
1.3 (34.5) A500/1000/2000/CDTV
1.3 (34.5) A3000
1.4 alpha 15 (36.15)
1.4 beta (36.16)
1.4 alpha 18 (36.20)
2.0 beta (36.28)
2.0 beta (36.67)
2.0 (36.141)
2.01 (36.143)
2.02 (36.207)
2.0x (37.92)
2.04 (37.175) A500(+)/2000
2.04 (37.175) A3000(T)
2.0x (37.210)
2.0x plus (37.210)
2.05 (37.299)
2.05 (37.300)
2.05 (37.350)
3.0 beta (39.65)
3.0 (39.106) A1200
3.0 (39.106) A4000
3.1 (40.55) A3000
3.1 (40.55) A4000
3.1 (40.60)
3.1 (40.62)
3.1 (40.63)
3.1 (40.68) A1200
3.1 (40.68) A4000
3.1 (40.70) A4000
3.1 (40.70) A4000T
3.1 (40.72) A600
3.1 (40.72) A1200
3.1 (40.72) A3000
3.1 (40.72) A4000
3.1 (40.72) A4000T
3.2 beta (43.1)
3.5 (40.71)
3.5 (44.1)
3.x (44.72) Vampire 600 v2
3.x (45.57)
3.x (45.61) A600
3.x (45.61) A1200
3.x (45.61) A3000
3.x (45.61) A4000
3.x (45.61) A4000T
3.x (45.62) A600
3.x (45.62) A1200
3.x (45.62) A3000
3.x (45.62) A4000
3.x (45.62) A4000T
3.x (45.64) A600
3.x (45.64) A1200
3.x (45.64) A3000
3.x (45.64) A4000
3.x (45.64) A4000T
3.1.4 (46.143) A600
3.1.4 (46.143) A1200
3.1.4 (46.143) A3000
3.1.4 (46.143) A4000
3.1.4 (46.143) A4000T
CDTV extended 1.0 (34.1001)
CDTV extended 2.07 (37.201)
CDTV extended 2.30 (37.201)
CD32 extended 3.1 (40.60)Kickstart 0.7 beta A1000 NTSC [1985]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (BB2B01BD)

 1: FC00D0 exec.library      exec Version 27 (rev 6) (Tue Jun 25 16:10:39 PDT 1985)
 2: FC2966 alert.hook       alert.hook
 3: FC6000 cia.resource      cia Version 27 (rev 2) (Mon Jun 24 15:39:09 PDT 1985)
 4: FC6404 disk.resource      disk Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 15:55:50 PDT 1985)
 5: FC6C04 misc.resource      misc Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 15:12:02 PDT 1985)
 6: FC7004 timer.device      timer Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 16:06:48 PDT 1985)
 7: FC8008 trackdisk.device    trackdisk Version 27 (rev 5) (Fri Jun 28 15:57:08 PDT 1985)
 8: FCA000 keyboard.device     keyboard rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
 9: FCA070 gameport.device     gameport rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
10: FCA0E0 input.device      input rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
11: FCA14C console.device     console rawinput Version 27 (rev 22) (Mon Jul 1 14:18:33 PDT 1985)
12: FCDC00 potgo.resource     potgo Version 27 (rev 2) (Mon Jul 1 22:10:04 PDT 1985)
13: FCE000 audio.device      audio Version 27 (rev 2) (Thu Jun 27 02:33:44 PDT 1985)
14: FCF01E serial.device      serial Ver 27.1 June 26,85
15: FD0000 graphics.library    graphics Version 27 (rev 4) July 03 1985
16: FDF000 clist.library      clist Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 22:01:29 PDT 1985)
17: FE006A dos.library       dos Version 27 (rel 3) (Sun Jun 30 18:39:48 PDT 1985)
18: FEC000 intuition.library    Intuition 27.07 -- 2 July 1985
19: FF752C layers.library     layerlib Version 27 (rev 8) July 02 1985
20: FFB400 strap          bootstrap Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 17:55:54 PDT 1985)
21: FFC800 parallel.device     parallel Ver 27.0 June 24,85
22: FFD004 ramlib.library     ramlib Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 18:16:27 PDT 1985)
23: FFE000 mathffp.library     mathffp Version 27 (rev 1) (Mon Jun 24 20:20:34 PDT 1985)
Kickstart 1.0 A1000 NTSC [1985]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (06E52F55)

 1: FC00B0 exec.library          exec 1.2 (28 Aug 1985)
 2: FC2B9C alert.hook           alert.hook
 3: FC3748 audio.device          audio 1.2 (5 Sep 1985)
 4: FC481C strap              bootstrap 1.10 (5 Sep 1985)
 5: FC5A80 cia.resource          cia 1.2 (5 Sep 1985)
 6: FC5D54 clist.library          clist 1.3 (5 Sep 1985)
 7: FC64F0 disk.resource          disk 1.7 (5 Sep 1985)
 8: FC682C graphics.library        graphics 1.4 Sep 04 1985
 9: FD58E8 intuition.library        Intuition 1.13 -- 9 Sep 85
10: FE2128 layers.library         layers 1.5 Sep 05 1985
11: FE5AC4 mathffp.library         mathffp 1.2 (10 Sep 1985)
12: FE5F58 misc.resource          misc 1.8 (5 Sep 1985)
13: FE6060 potgo.resource         potgo 1.2 (5 Sep 1985)
14: FE61A8 ramlib.library         ramlib 1.12 (5 Sep 1985)
15: FE6BA4 keyboard.device         keyboard rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
16: FE6BF4 gameport.device         gameport rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
17: FE6C44 input.device          input rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
18: FE6C90 console.device         console rawinput 1.14 (5 Sep 1985)
19: FEA0E4 timer.device          timer 1.7 (5 Sep 1985)
20: FEA7F8 trackdisk.device        trackdisk 1.48 (5 Sep 1985)
21: FEC03A workbench.task         wb 1.239 (10 Sep 1985)
22: FF4BEA dos.library           dos 1.12 (9 Sep 1985)
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 NTSC [1985]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (3A284FF8)

 1: FC00B2 exec.library          exec 31.34 (23 Nov 1985)
 2: FC2CF8 alert.hook           alert.hook
 3: FC2F8C audio.device          audio 31.9 (23 Nov 1985)
 4: FC4038 strap              bootstrap 31.12 (23 Nov 1985)
 5: FC529C cia.resource          cia 31.5 (23 Nov 1985)
 6: FC5584 clist.library          clist 31.12 (23 Nov 1985)
 7: FC5C84 disk.resource          disk 31.9 (23 Nov 1985)
 8: FC5FC4 graphics.library        graphics 31.40 Nov 24 1985
 9: FD5428 intuition.library        intuition 31.65 (24 Nov 1985)
10: FE1CD6 layers.library         layers 31.20 Nov 19 1985
11: FE5A80 mathffp.library         mathffp 31.4 (23 Nov 1985)
12: FE5F64 misc.resource          misc 31.10 (23 Nov 1985)
13: FE6070 potgo.resource         potgo 31.4 (23 Nov 1985)
14: FE61BC ramlib.library         ramlib 31.84 (23 Nov 1985)
15: FE677C keyboard.device         keyboard rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
16: FE67CE gameport.device         gameport rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
17: FE6820 input.device          input rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
18: FE686E console.device         console rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
19: FE9ED0 timer.device          timer 31.21 (23 Nov 1985)
20: FEA6AC trackdisk.device        trackdisk 31.58 (23 Nov 1985)
21: FEBEEE workbench.task         wb 31.334 (23 Nov 1985)
22: FF4A7A dos.library           dos 31.47 (23 Nov 1985)
Kickstart 1.1 (31.34) A1000 PAL [1985]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 22
Checksum: OK (CA71F279)

 1: FC00B2 exec.library          exec 31.34 (23 Nov 1985)
 2: FC2CF8 alert.hook           alert.hook
 3: FC2F8C audio.device          audio 31.9 (23 Nov 1985)
 4: FC4038 strap              bootstrap 31.12 (23 Nov 1985)
 5: FC529C cia.resource          cia 31.5 (23 Nov 1985)
 6: FC5584 clist.library          clist 31.12 (23 Nov 1985)
 7: FC5C84 disk.resource          disk 31.9 (23 Nov 1985)
 8: FC5FC4 graphics.library        graphics 31.40 Nov 24 1985
 9: FD5428 intuition.library        intuition 31.65 (24 Nov 1985)
10: FE1CD6 layers.library         layers 31.20 Nov 19 1985
11: FE5A80 mathffp.library         mathffp 31.4 (23 Nov 1985)
12: FE5F64 misc.resource          misc 31.10 (23 Nov 1985)
13: FE6070 potgo.resource         potgo 31.4 (23 Nov 1985)
14: FE61BC ramlib.library         ramlib 31.84 (23 Nov 1985)
15: FE677C keyboard.device         keyboard rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
16: FE67CE gameport.device         gameport rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
17: FE6820 input.device          input rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
18: FE686E console.device         console rawinput 31.39 (23 Nov 1985)
19: FE9ED0 timer.device          timer 31.22 -50Hz (10 Feb 1986)
20: FEA6B4 trackdisk.device        trackdisk 31.58 (23 Nov 1985)
21: FEBEF6 workbench.task         wb 31.334 (23 Nov 1985)
22: FF4A7A dos.library           dos 31.47 (23 Nov 1985)
Kickstart 1.2 (33.166) A1000 [1986]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (F989BAC3)

 1: FC00B6 exec.library          exec 33.189 (30 Sep 1986)
 2: FC321E alert.hook           alert.hook
 3: FC34B0 audio.device          audio 33.4 (9 Jun 1986)
 4: FC44F0 cia.resource          cia 33.22 (29 Mar 1986)
 5: FC4778 disk.resource          disk 33.18 (6 May 1986)
 6: FC4AE0 expansion.library        expansion 33.121 (4 May 1986)
 7: FC535C graphics.library        graphics 33.89 (25 Sep 1986)
 8: FD4114 intuition.library        intuition 33.702 (30 Sep 1986)
 9: FE0F48 layers.library         layers 33.31 (23 Jul 1986)
10: FE43B4 mathffp.library         mathffp 33.7 (6 May 1986)
11: FE48DC misc.resource          misc 32.10 (16 Jan 1986)
12: FE49E8 potgo.resource         potgo 33.7 (10 Feb 1986)
13: FE4B34 ramlib.library         ramlib 33.90 (7 Jul 1986)
14: FE514C keymap.resource         keymap ri 33.103 (1 Aug 1986)
15: FE5196 keyboard.device         keyboard ri 33.103 (1 Aug 1986)
16: FE51E2 gameport.device         gameport ri 33.103 (1 Aug 1986)
17: FE522E input.device          input ri 33.103 (1 Aug 1986)
18: FE5276 console.device         console ri 33.103 (1 Aug 1986)
19: FE89EC strap              strap 33.84 (16 Apr 1986)
20: FE9214 timer.device          timer 33.54 (31 Mar 1986)
21: FE9A0C trackdisk.device        trackdisk 33.126 (9 Jul 1986)
22: FEB528 workbench.task         wb 33.752 (30 Sep 1986)
23: FF425A dos.library           dos 33.124 (11 Sep 1986)
Kickstart 1.2 (33.180) A500/A1000/A2000 [1986]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (56F2E2A6)

 1: FC00B6 exec.library          exec 33.192 (8 Oct 1986)
 2: FC323A alert.hook           alert.hook
 3: FC34CC audio.device          audio 33.4 (9 Jun 1986)
 4: FC450C cia.resource          cia 33.22 (29 Mar 1986)
 5: FC4794 disk.resource          disk 33.18 (6 May 1986)
 6: FC4AFC expansion.library        expansion 33.121 (4 May 1986)
 7: FC5378 graphics.library        graphics 33.97 (8 Oct 1986)
 8: FD3F5C intuition.library        intuition 33.702 (30 Sep 1986)
 9: FE0D90 layers.library         layers 33.33 (2 Oct 1986)
10: FE424C mathffp.library         mathffp 33.7 (6 May 1986)
11: FE4774 misc.resource          misc 32.10 (16 Jan 1986)
12: FE4880 potgo.resource         potgo 33.7 (10 Feb 1986)
13: FE49CC ramlib.library         ramlib 33.90 (7 Jul 1986)
14: FE4FE4 keymap.resource         keymap ri 33.103 (1 Aug 1986)
15: FE502E keyboard.device         keyboard ri 33.103 (1 Aug 1986)
16: FE507A gameport.device         gameport ri 33.103 (1 Aug 1986)
17: FE50C6 input.device          input ri 33.103 (1 Aug 1986)
18: FE510E console.device         console ri 33.103 (1 Aug 1986)
19: FE8884 strap              strap 33.97 (1 Oct 1986)
20: FE90EC timer.device          timer 33.54 (31 Mar 1986)
21: FE98E4 trackdisk.device        trackdisk 33.127 (8 Oct 1986)
22: FEB400 workbench.task         wb 33.771 (8 Oct 1986)
23: FF425A dos.library           dos 33.124 (11 Sep 1986)
Kickstart 1.3 (34.5) A500/A1000/A2000/CDTV [1987]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 24
Checksum: OK (15267DB3)

 1: FC00B6 exec.library          exec 34.2 (28 Oct 1987)
 2: FC3276 alert.hook           alert.hook
 3: FC3508 audio.device          audio 34.1 (18 Aug 1987)
 4: FC4574 cia.resource          cia 34.1 (18 Aug 1987)
 5: FC47FC disk.resource          disk 34.1 (18 Aug 1987)
 6: FC4B64 expansion.library        expansion 34.1 (18 Aug 1987)
 7: FC53E4 graphics.library        graphics 34.1 (18 Aug 1987)
 8: FD3D8C intuition.library        intuition 34.3 (16 Nov 1987)
 9: FE09A4 layers.library         layers 34.1 (18 Aug 1987)
10: FE3DA4 mathffp.library         mathffp 34.1 (18 Aug 1987)
11: FE42D0 misc.resource          misc 34.1 (18 Aug 1987)
12: FE43DC potgo.resource         potgo 34.1 (18 Aug 1987)
13: FE4528 ramlib.library         ramlib 34.1 (18 Aug 1987)
14: FE4B44 keymap.resource         keymap ri 34.1 (18 Aug 1987)
15: FE4B8E keyboard.device         keyboard ri 34.1 (18 Aug 1987)
16: FE4BDA gameport.device         gameport ri 34.1 (18 Aug 1987)
17: FE4C26 input.device          input ri 34.1 (18 Aug 1987)
18: FE4C6C console.device         console ri 34.1 (18 Aug 1987)
19: FE83E0 strap              strap 34.4 (9 Dec 1987)
20: FE8D6C timer.device          timer 34.1 (18 Aug 1987)
21: FE9564 trackdisk.device        trackdisk 34.1 (18 Aug 1987)
22: FEB060 romboot.library         romboot 34.1 (18 Aug 1987)
23: FEB47C workbench.task         wb 34.1 (18 Aug 1987)
24: FF3E62 dos.library           dos 34.3 (9 Dec 1987)
Kickstart 1.3 (34.5) A3000 [1987]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 24
Checksum: OK (150B7DB3)

 1: FC00B6 exec.library          exec 34.2 (28 Oct 1987)
 2: FC3276 alert.hook           alert.hook
 3: FC3508 audio.device          audio 34.1 (18 Aug 1987)
 4: FC4574 cia.resource          cia 34.1 (18 Aug 1987)
 5: FC47FC disk.resource          disk 34.1 (18 Aug 1987)
 6: FC4B64 expansion.library        expansion 34.1 (18 Aug 1987)
 7: FC53E4 graphics.library        graphics 34.1 (18 Aug 1987)
 8: FD3D8C intuition.library        intuition 34.3 (16 Nov 1987)
 9: FE09A4 layers.library         layers 34.1 (18 Aug 1987)
10: FE3DA4 mathffp.library         mathffp 34.1 (18 Aug 1987)
11: FE42D0 misc.resource          misc 34.1 (18 Aug 1987)
12: FE43DC potgo.resource         potgo 34.1 (18 Aug 1987)
13: FE4528 ramlib.library         ramlib 34.1 (18 Aug 1987)
14: FE4B44 keymap.resource         keymap ri 34.1 (18 Aug 1987)
15: FE4B8E keyboard.device         keyboard ri 34.1 (18 Aug 1987)
16: FE4BDA gameport.device         gameport ri 34.1 (18 Aug 1987)
17: FE4C26 input.device          input ri 34.1 (18 Aug 1987)
18: FE4C6C console.device         console ri 34.1 (18 Aug 1987)
19: FE83E0 strap              strap 34.4 (9 Dec 1987)
20: FE8D6C timer.device          timer 34.1 (18 Aug 1987)
21: FE9564 trackdisk.device        trackdisk 34.1 (18 Aug 1987)
22: FEB060 romboot.library         romboot 34.1 (18 Aug 1987)
23: FEB47C workbench.task         wb 34.1 (18 Aug 1987)
24: FF3E62 dos.library           dos 34.3 (9 Dec 1987)
Kickstart 1.4 alpha 15 (36.15) A3000 [1989]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 23
Checksum: OK (877B83DE)

 1: FC00BA exec.library          exec 36.18 (19 May 1989)
 2: FC35C2 alert.hook           alert.hook
 3: FC35DC cia.resource          cia 36.1 (18 May 1989)
 4: FC3860 console.device         console 36.56 (18 May 1989)
 5: FC6358 disk.resource          disk 36.25 (18 May 1989)
 6: FC6674 expansion.library        expansion 36.5 (19 May 1989)
 7: FC6F30 graphics.library        graphics 36.61 (19 May 1989)
 8: FDDB14 intuition.library        intuition 36.1051 (19 May 1989)
 9: FEC8B8 keymap.library         keymap 36.158 (19 May 1989)
10: FED6CE layers.library         layers 36.1 (19 May 1989)
11: FF0DB0 mathffp.library         mathffp 36.3 (19 May 1989)
12: FF12C8 misc.resource          misc 36.3 (19 May 1989)
13: FF137C potgo.resource         potgo 36.15 (19 May 1989)
14: FF14D0 ramlib.library         ramlib 36.40 (19 May 1989)
15: FF1B90 keyboard.device         keyboard 36.14 (19 May 1989)
16: FF1BBA gameport.device         gameport 36.14 (19 May 1989)
17: FF1BE4 input.device          input 36.14 (19 May 1989)
18: FF3174 romboot.library         diag area initializer
19: FF31B6 strap              strap 36.50 (19 May 1989)
20: FF3E68 timer.device          timer 36.2 (19 May 1989)
21: FF466C trackdisk.device        trackdisk 36.5 (19 May 1989)
22: FF604E workbench.task         stub for LoadWB compatability
23: FF644A dos.library           dos 36.3 (18 May 1989)
Kickstart 1.4 beta (36.16) A3000/A3000T [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (3D3900D3)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.84 (7.3.90)
 2: F83B84 alert.hook           alert.hook
 3: F83BA0 audio.device          audio 36.7 (28 Nov 1989)
 4: F84C08 battclock.resource       battclock 36.16 (3 Mar 1990)
 5: F855D4 battmem.resource        battmem 36.8 (5 Mar 1990)
 6: F85758 bootmenu 36.124         bootmenu 36.124 (29 Jan 1990)
 7: F87558 cia.resource          cia 36.5 (28 Nov 1989)
 8: F8786A con-handler           con-handler 36.20 (04 Mar 1990)
 9: F89738 console.device         console 36.367 (5 Mar 1990)
10: F8D104 disk.resource          disk 36.27 (15 Dec 1989)
11: F8D450 dos.library           dos 36.67 (4 Mar 1990)
12: F95FDC expansion.library        expansion 36.49 (7.3.90)
13: F95FF6 diag part 1           diag part 1
14: F96950 FileSystem.resource       filesysres 36.17 (17 Jan 1990)
15: F96ADC filesystem           fs 36.176 (10 Dec 1989)
16: F9ACC0 gadtools.library        gadtools 36.379 (04 Mar 1990)
17: FA0EE4 graphics.library        graphics 36.119 (3 Mar 1990)
18: FB8ECC intuition.library        intuition 36.3404 (1 Mar 1990)
19: FCE4D0 keymap.library         keymap 36.172 (2 Feb 1990)
20: FCFCE4 layers.library         layers 36.48 (3 Mar 1990)
21: FD38C4 mathffp.library         mathffp 36.9 (28 Nov 1989)
22: FD3DB4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.23 (1 Feb 1990)
23: FD4DD8 misc.resource          misc 36.5 (28 Nov 1989)
24: FD4E8C potgo.resource         potgo 36.15 (27 Nov 1989)
25: FD5044 ram-handler           ram-handler 36.14 (2/19/90)
26: FD75AC ramdrive.device         ramdrive 36.29 (16 Dec 1989)
27: FD7DC8 ramlib             ramlib 36.89 (30 Nov 1989)
28: FD8524 gameport.device         gameport 36.39 (22 Jan 1990)
29: FD854E keyboard.device         keyboard 36.39 (22 Jan 1990)
30: FD8578 input.device          input 36.39 (22 Jan 1990)
31: FD9C54 scsi.device           scsidisk 36.18 (14 Feb 1990)
32: FDC834 shell              shell 36.23 (05 Mar 1990)
33: FE0918 romboot             romboot 36.98 (17 Jan 1990)
34: FE0932 strap              strap 36.98 (17 Jan 1990)
35: FE17E0 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: FE2834 timer.device          timer 36.42 (21 Feb 1990)
37: FE35CC trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: FE599A utility.library         utility 36.32 (21 Dec 1989)
39: FE5AC8 workbench.library        wb 36.1385 (05 Mar 1990)
40: FF8C92 workbench.task         stub for LoadWB compatability
41: FF8E62 exec.library          exec 36.90 (16.3.90)
42: FFC94C alert.hook           alert.hook
43: FFC980 kickmenu 36.134         kickmenu 36.134 (20.3.90)
44: FFE45C kickad 36.57          kickad 36.57 (16.3.90)
Kickstart 1.4 alpha 18 (36.20) A3000 [1989]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 38
Checksum: OK (72B1EEFB)

 1: 2000BA exec.library          exec 36.59 (22 Dec 1989)
 2: 203AFC alert.hook           alert.hook
 3: 203B18 audio.device          audio 36.7 (28 Nov 1989)
 4: 204B80 battclock.resource       battclock 36.10 (11 Dec 1989)
 5: 205560 battmem.resource        battmem 36.4 (30 Nov 1989)
 6: 2056E0 bootmenu 36.38         bootmenu 36.38 (13 Dec 1989)
 7: 206E28 cia.resource          cia 36.5 (28 Nov 1989)
 8: 20713A con-handler           con-handler 36.16 (18 Dec 1989)
 9: 208FC4 console.device         console 36.316 (19 Dec 1989)
10: 20C5B0 disk.resource          disk 36.27 (15 Dec 1989)
11: 20C8FC dos.library           dos 36.54 (16 Dec 1989)
12: 215954 expansion.library        expansion 36.29 (22 Dec 1989)
13: 21596E diag part 1           diag part 1
14: 2162D0 FileSystem.resource       filesysres 36.10 (16 Dec 1989)
15: 216400 filesystem           fs 36.176 (10 Dec 1989)
16: 21A5E4 gadtools.library        gadtools 36.180 (19 Dec 1989)
17: 21FFD0 graphics.library        graphics 36.105 (16 Dec 1989)
18: 23712C intuition.library        intuition 36.3144 (21 Dec 1989)
19: 24ABF8 keymap.library         keymap 36.171 (17 Dec 1989)
20: 24C40C layers.library         layers 36.33 (13 Dec 1989)
21: 24FFD8 mathffp.library         mathffp 36.9 (28 Nov 1989)
22: 2504C0 misc.resource          misc 36.5 (28 Nov 1989)
23: 250574 potgo.resource         potgo 36.15 (27 Nov 1989)
24: 25072C ram-handler           ram-handler 36.13 (12/17/89)
25: 252D14 ramdrive.device         ramdrive 36.29 (16 Dec 1989)
26: 253530 ramlib             ramlib 36.89 (30 Nov 1989)
27: 253C8C gameport.device         gameport 36.36 (28 Nov 1989)
28: 253CB6 keyboard.device         keyboard 36.36 (28 Nov 1989)
29: 253CE0 input.device          input 36.36 (28 Nov 1989)
30: 2553A0 shell              shell 36.14 (18 Dec 1989)
31: 258B6C romboot             romboot 36.85 (13 Dec 1989)
32: 258B86 strap              strap 36.85 (13 Dec 1989)
33: 2598F8 syscheck 36.11         syscheck 36.11 (13 Dec 1989)
34: 25A96C timer.device          timer 36.30 (5 Dec 1989)
35: 25B774 trackdisk.device        trackdisk 36.6 (10 Dec 1989)
36: 25DB16 utility.library         utility 36.32 (21 Dec 1989)
37: 25DC44 workbench.library        wb 36.1123 (22 Dec 1989)
38: 270866 workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 2.0 beta (36.28) A3000/A3000T [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (8DAA7230)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.88 (28.3.90)
 2: F83BA0 alert.hook           alert.hook
 3: F83BBC audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 4: F84C20 battclock.resource       battclock 36.16 (28 Feb 1990)
 5: F855EC battmem.resource        battmem 36.8 (26 Feb 1990)
 6: F85774 bootmenu 36.124         bootmenu 36.124 (29 Jan 1990)
 7: F87574 cia.resource          cia 36.10 (19.3.90)
 8: F8788E con-handler           con-handler 36.23 (19 Mar 1990)
 9: F89570 console.device         console 36.379 (6.3.90)
10: F8CF98 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
11: F8D2E8 dos.library           dos 36.77 (20 Mar 1990)
12: F96110 expansion.library        expansion 36.49 (28.3.90)
13: F9612A diag part 1           diag part 1
14: F96A84 FileSystem.resource       filesysres 36.17 (29 Jan 1990)
15: F96C10 filesystem           fs 36.176 (10 Dec 1989)
16: F9ADF4 gadtools.library        gadtools 36.379 (04 Mar 1990)
17: FA1018 graphics.library        graphics 36.129 (19.3.90)
18: FB91E8 intuition.library        intuition 36.3435 (14 Mar 1990)
19: FCFEEC keymap.library         keymap 36.172 (29 Jan 1990)
20: FD1700 layers.library         layers 36.48 (16.3.90)
21: FD52DC mathffp.library         mathffp 36.8 (31 Aug 1989)
22: FD57CC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.23 (15 Dec 1989)
23: FD67F0 misc.resource          misc 36.4 (28 Sep 1989)
24: FD68A4 potgo.resource         potgo 36.16 (29 Jan 1990)
25: FD6A4A ram-handler           ram-handler 36.15 (3/13/90)
26: FD8FB4 ramdrive.device         ramdrive 36.29 (29 Jan 1990)
27: FD9654 ramlib             ramlib 36.114 (21.3.90)
28: FD9AAC gameport.device         gameport 36.41 (17 Feb 1990)
29: FD9AD6 keyboard.device         keyboard 36.41 (17 Feb 1990)
30: FD9B00 input.device          input 36.41 (17 Feb 1990)
31: FDB1E8 scsi.device           scsidisk 36.18 (14 Feb 1990)
32: FDDDC8 shell              shell 36.25 (19 Mar 1990)
33: FE240C romboot             romboot 36.102 (26.3.90)
34: FE2426 strap              strap 36.102 (26.3.90)
35: FE32B8 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: FE430C timer.device          timer 36.43 (27 Feb 1990)
37: FE50A4 trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: FE6C1A utility.library         utility 36.34 (14.3.90)
39: FE75C4 workbench.library        wb 36.1524 (20 Mar 1990)
40: FFC516 workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 2.0 beta (36.67) A3000/A3000T [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (BD16E192)

 1: 2000B2 exec.library          exec 36.1010 (1.5.90)
 2: 203B38 alert.hook           alert.hook
 3: 203B54 audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 4: 204BB8 battclock.resource       battclock 36.17 (1.4.90)
 5: 205580 battmem.resource        battmem 36.9 (1.4.90)
 6: 205700 bootmenu 36.170         bootmenu 36.170 (19.4.90)
 7: 207798 cia.resource          cia 36.11 (1.4.90)
 8: 207AB2 con-handler           con-handler 36.27 (19.4.90)
 9: 2097E4 console.device         console 36.394 (12.4.90)
10: 20D27C disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
11: 20D5CC dos.library           dos 36.88 (19 Apr 1990)
12: 216894 expansion.library        expansion 36.54 (1.5.90)
13: 2168AE diag part 1           diag part 1
14: 217208 FileSystem.resource       filesysres 36.19 (13.4.90)
15: 217390 filesystem           fs 36.223 (28 Apr 1990)
16: 21C1C8 gadtools.library        gadtools 36.482 (6.4.90)
17: 222AB0 graphics.library        graphics 36.142 (18.4.90)
18: 23AE0C icon.library          icon 36.279 (20.4.90)
19: 23D3D0 intuition.library        intuition 36.3468 (6 Apr 1990)
20: 25418C keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
21: 254E84 layers.library         layers 36.65 (6.4.90)
22: 258A5C mathffp.library         mathffp 36.9 (2.4.90)
23: 258F48 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.40 (7.4.90)
24: 25A158 misc.resource          misc 36.5 (6.4.90)
25: 25A208 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
26: 25A3AA ram-handler           ram-handler 36.20 (4/18/90)
27: 25C988 ramdrive.device         ramdrive 36.31 (13.4.90)
28: 25D024 ramlib             ramlib 36.116 (13.4.90)
29: 25D47C gameport.device         gameport 36.46 (13.4.90)
30: 25D4A6 keyboard.device         keyboard 36.46 (13.4.90)
31: 25D4D0 input.device          input 36.46 (13.4.90)
32: 25EBB0 shell              shell 36.36 (17.4.90)
33: 2635A8 romboot             romboot 36.108 (19.4.90)
34: 2635C2 strap              strap 36.108 (19.4.90)
35: 264458 syscheck 36.13         syscheck 36.13 (19 Jan 1990)
36: 2654AC timer.device          timer 36.45 (1.4.90)
37: 266240 trackdisk.device        trackdisk 36.10 (3 Mar 1990)
38: 267DB6 utility.library         utility 36.36 (6.4.90)
39: 268754 workbench.library        wb 36.1720 (22.4.90)
40: 27BC56 workbench.task         stub for LoadWB compatability
Kickstart 2.0 (36.141) A3000/A3000T [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 39
Checksum: BAD (3FF72879)

 1: F800BA exec.library          exec 36.1000 (19.6.90)
 2: F83CC0 alert.hook           alert.hook
 3: F83CDC expansion.library        expansion 36.61 (19.6.90)
 4: F83CF6 diag init            diag init
 5: F8484C audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 6: F858B0 battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F862F0 battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F864EC bootmenu            bootmenu 36.217 (14.6.90)
 9: F8652C syscheck            syscheck 36.33 (14.6.90)
10: F88CBC cia.resource          cia 36.29 (1.6.90)
11: F88FB2 con-handler           con-handler 36.47 (15.6.90)
12: F8B09C console.device         console 36.519 (11.6.90)
13: F8EE14 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
14: F8F164 dos.library           dos 36.103 (18 Jun 1990)
15: F98178 FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F98300 filesystem           fs 36.262 (14 Jun 1990)
17: F9D3B8 gadtools.library        gadtools 36.563 (11.6.90)
18: FA3B94 icon.library          icon 36.336 (8.6.90)
19: FA6764 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA745C layers.library         layers 36.75 (13.6.90)
21: FAB064 mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB8B8 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
23: FAB968 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
24: FABB04 ram-handler           ram-handler 36.27 (6/16/90)
25: FAE0B0 ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
26: FAE754 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
27: FAEC04 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
28: FAEC2E keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
29: FAEC58 input.device          input 36.56 (30.5.90)
30: FB2F90 shell              shell 36.75 (17.6.90)
31: FB76EC romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
32: FB7706 strap              strap 36.117 (29.5.90)
33: FB85E8 timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
34: FB939C trackdisk.device        trackdisk 36.14 (8.6.90)
35: FBAEF2 utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
36: FBB872 workbench.task         stub for LoadWB compatability
37: FBB9A8 graphics.library        graphics 36.169 (18.6.90)
38: FD401C workbench.library        wb 36.2062 (17.6.90)
39: FE65A8 intuition.library        intuition 36.3831 (18 Jun 1990)
Kickstart 2.01 (36.143) A3000/A3000T [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (953958D2)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.1000 (1.8.90)
 2: F83CBC alert.hook           alert.hook
 3: F83CD8 expansion.library        expansion 36.61 (1.8.90)
 4: F83CF2 diag init            diag init
 5: F84848 audio.device          audio 36.7 (2 Jul 1989)
 6: F858AC battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F862EC battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F864E8 bootmenu            bootmenu 36.217 (14.6.90)
 9: F86528 syscheck            syscheck 36.33 (14.6.90)
10: F88CB8 cia.resource          cia 36.29 (1.6.90)
11: F88FAE con-handler           con-handler 36.47 (15.6.90)
12: F8B098 console.device         console 36.519 (11.6.90)
13: F8EE10 disk.resource          disk 36.27 (29 Sep 1989)
14: F8F160 dos.library           dos 36.103 (18 Jun 1990)
15: F98174 FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F982FC filesystem           fs 36.263 (03 Jul 1990)
17: F9D3B8 gadtools.library        gadtools 36.563 (11.6.90)
18: FA3B94 icon.library          icon 36.336 (8.6.90)
19: FA6764 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA745C layers.library         layers 36.75 (13.6.90)
21: FAB064 mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB550 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.24 (3.5.90)
23: FAB8B8 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
24: FAB968 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
25: FABB04 ram-handler           ram-handler 36.27 (6/16/90)
26: FAE0B0 ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
27: FAE754 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
28: FAEC04 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
29: FAEC2E keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
30: FAEC58 input.device          input 36.56 (30.5.90)
31: FB02C0 scsi.device           scsidisk 36.38 (18 Jun 1990)
32: FB2F90 shell              shell 36.77 (7.7.90)
33: FB773C romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
34: FB7756 strap              strap 36.117 (29.5.90)
35: FB8638 timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
36: FB93EC trackdisk.device        trackdisk 36.14 (8.6.90)
37: FBAF42 utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
38: FBB8C2 workbench.task         stub for LoadWB compatability
39: FBB9F8 graphics.library        graphics 36.169 (18.6.90)
40: FD406C workbench.library        wb 36.2062 (17.6.90)
41: FE65F8 intuition.library        intuition 36.3831 (18 Jun 1990)
Kickstart 2.02 (36.207) A3000/A3000T [1990]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (554C5511)

 1: F800B6 exec.library          exec 36.142 (1.10.90)
 2: F83D0C alert.hook           alert.hook
 3: F83D28 expansion.library        expansion 36.89 (1.10.90)
 4: F83D42 diag init            diag init
 5: F848C4 audio.device          audio 36.9 (29.8.90)
 6: F85928 battclock.resource       battclock 36.22 (31.5.90)
 7: F86368 battmem.resource        battmem 36.14 (29.5.90)
 8: F86564 bootmenu            bootmenu 36.367 (13.9.90)
 9: F865A4 syscheck            syscheck 36.182 (13.9.90)
10: F88B8C cia.resource          cia 36.31 (31.7.90)
11: F88E82 con-handler           con-handler 36.54 (13.9.90)
12: F8AF1C console.device         console 36.523 (13.9.90)
13: F8ED1C disk.resource          disk 36.25 (8 May 1989)
14: F8F06C dos.library           dos 36.128 (30 Sep 1990)
15: F9824C FileSystem.resource       filesysres 36.22 (4.5.90)
16: F983D4 filesystem           fs 36.289 (20 Sep 1990)
17: F9D734 gadtools.library        gadtools 36.588 (10.9.90)
18: FA3F50 icon.library          icon 36.343 (12.9.90)
19: FA6B44 keymap.library         keymap 36.176 (18.4.90)
20: FA783C layers.library         layers 36.97 (11.9.90)
21: FAB42C mathffp.library         mathffp 36.12 (3.5.90)
22: FAB918 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 36.24 (30.8.90)
23: FABC88 misc.resource          misc 36.5 (8.5.90)
24: FABD38 potgo.resource         potgo 36.19 (9.4.90)
25: FABED4 ram-handler           ram-handler 36.32 (9/13/90)
26: FAE42C ramdrive.device         ramdrive 36.46 (4.6.90)
27: FAEAD0 ramlib             ramlib 36.129 (14.6.90)
28: FAEF80 gameport.device         gameport 36.56 (30.5.90)
29: FAEFAA keyboard.device         keyboard 36.56 (30.5.90)
30: FAEFD4 input.device          input 36.56 (30.5.90)
31: FB063C scsi.device           scsidisk 36.42 (17 Sep 1990)
32: FB331C shell              shell 36.92 (20.9.90)
33: FB7B90 romboot             romboot 36.117 (29.5.90)
34: FB7BAA strap              strap 36.117 (29.5.90)
35: FB8A8C timer.device          timer 36.50 (13.6.90)
36: FB9840 trackdisk.device        trackdisk 36.16 (9.8.90)
37: FBB372 utility.library         utility 36.40 (18.5.90)
38: FBBCF2 workbench.task         stub for LoadWB compatability
39: FBBE28 graphics.library        graphics 36.184 (20.9.90)
40: FD3D44 intuition.library        intuition 36.3934 (30 Sep 1990)
41: FEC7D0 workbench.library        wb 36.2154 (30.9.90)
Kickstart 2.0x (37.92) A3000/A3000T [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (820AF53C)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.50 (5.4.91)
 2: 203BD8 alert.hook           alert.hook
 3: 203BF4 expansion.library        expansion 37.23 (5.4.91)
 4: 203C0E diag init            diag init
 5: 20468C audio.device          audio 37.7 (13.3.91)
 6: 20572C battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: 20616C battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: 206364 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
 9: 2063A4 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
10: 20887C cia.resource          cia 37.8 (5.4.91)
11: 208C2A con-handler           con-handler 37.43 (26.3.91)
12: 20B200 console.device         console 37.98 (18.3.91)
13: 20F268 disk.resource          disk 37.1 (9.1.91)
14: 21023C dos.library           dos 37.24 (22.3.91)
15: 218C6C FileSystem.resource       filesysres 37.1 (12.1.91)
16: 218DFE filesystem           fs 37.14 (4.4.91)
17: 21E3C4 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
18: 21F042 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
19: 21F118 graphics.library        graphics 37.22 (2.4.91)
20: 237538 gadtools.library        gadtools 37.92 (28.3.91)
21: 240008 icon.library          icon 37.7 (3.4.91)
22: 242620 layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
23: 24606C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
24: 246558 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.1 (13.1.91)
25: 247768 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: 247818 ramdrive.device         ramdrive 37.6 (20.3.91)
27: 247EEC ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
28: 2483B8 gameport.device         gameport 37.8 (28.1.91)
29: 2483E2 keyboard.device         keyboard 37.8 (28.1.91)
30: 24840C input.device          input 37.8 (28.1.91)
31: 249A90 shell              shell 37.45 (3.4.91)
32: 24E27C romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
33: 24E296 strap              strap 37.23 (15.3.91)
34: 24F19C timer.device          timer 37.72 (21.3.91)
35: 24FFE8 trackdisk.device        trackdisk 37.5 (27.3.91)
36: 251D68 ram-handler           ram 37.9 (15.3.91)
37: 254204 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
38: 25436A utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
39: 254D6C intuition.library        intuition 37.267 (5.4.91)
40: 26DC44 workbench.library        wb 37.116 (4.4.91)
Kickstart 2.04 (37.175) A500/A500+/A2000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 40
Checksum: OK (000B927C)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.132 (23.5.91)
 2: F83BFC alert.hook           alert.hook
 3: F83C18 expansion.library        expansion 37.44 (23.5.91)
 4: F83C32 diag init            diag init
 5: F846A8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F8574C battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: F8618C battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: F86384 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
 9: F863C4 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
10: F8889C cia.resource          cia 37.11 (18.4.91)
11: F88C9A con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
12: F8B408 console.device         console 37.157 (22.5.91)
13: F8F4B4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
14: F90490 dos.library           dos 37.44 (22.5.91)
15: F98F48 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
16: F99112 filesystem           fs 37.26 (7.5.91)
17: F9E718 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
18: F9F396 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
19: F9F46C graphics.library        graphics 37.35 (23.5.91)
20: FB79DC gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
21: FC0008 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
22: FC257C layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
23: FC5FC8 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
24: FC64AC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
25: FC76BC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC776C ramdrive.device         ramdrive 37.23 (1.5.91)
27: FC7E48 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
28: FC8314 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
29: FC833E keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
30: FC8368 input.device          input 37.12 (3.5.91)
31: FC99D8 shell              shell 37.69 (22.5.91)
32: FCDEA4 romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
33: FCDEBE strap              strap 37.23 (15.3.91)
34: FCEDC4 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
35: FCFBD8 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
36: FD1978 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
37: FD3E34 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
38: FD3F9A utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
39: FD49A0 intuition.library        intuition 37.318 (16.5.91)
40: FED818 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.04 (37.175) A3000/A3000T [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (54876DAB)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.132 (23.5.91)
 2: F83C78 alert.hook           alert.hook
 3: F83C94 expansion.library        expansion 37.44 (23.5.91)
 4: F83CAE diag init            diag init
 5: F8481C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F858C0 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 7: F86300 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
 8: F864F8 A3000 bonus           bonus 37.3 (16.5.91)
 9: F865DC bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
10: F8661C syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
11: F88AF4 cia.resource          cia 37.11 (18.4.91)
12: F88EF2 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
13: F8B660 console.device         console 37.157 (22.5.91)
14: F8F70C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
15: F906E8 dos.library           dos 37.44 (22.5.91)
16: F991A0 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
17: F9936A filesystem           fs 37.26 (7.5.91)
18: F9E974 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
19: FA47B0 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
20: FA6C60 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
21: FA79A0 layers.library         layers 37.7 (13.3.91)
22: FAB3EC mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
23: FAB8D0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.2 (7.2.91)
24: FABC40 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
25: FABCF0 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FABE94 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
27: FAE350 ramdrive.device         ramdrive 37.23 (1.5.91)
28: FAEA2C ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
29: FAEEF8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
30: FAEF22 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
31: FAEF4C input.device          input 37.12 (3.5.91)
32: FB05A4 scsi.device           scsidisk 37.19 (10.5.91)
33: FB31BC shell              shell 37.69 (22.5.91)
34: FB7688 romboot             romboot 37.23 (15.3.91)
35: FB76A2 strap              strap 37.23 (15.3.91)
36: FB85A8 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
37: FB93BC trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
38: FBB11E utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
39: FBBAFE workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
40: FBBBD4 graphics.library        graphics 37.35 (23.5.91)
41: FD4168 intuition.library        intuition 37.318 (16.5.91)
42: FECFE0 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.0x (37.210) A600/A2500/A3000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (2A0F15A9)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: 203C00 alert.hook           alert.hook
 3: 203C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: 203C36 diag init            diag init
 5: 2046C8 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: 2058D8 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: 206290 scsi.device           scsidisk 37.34 (4.11.91)
 8: 208BCC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: 209C70 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: 20A6B0 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: 20A8A8 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
12: 20A8E8 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
13: 20CDC0 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
14: 20D1BE con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
15: 20F92C console.device         console 37.157 (22.5.91)
16: 2139D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: 2149B4 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
18: 21D4E8 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: 21D68C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: 21D7EA filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
21: 222E18 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
22: 228C54 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
23: 240AC8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
24: 24163C icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
25: 243B14 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
26: 25C4F8 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
27: 25D174 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
28: 26085C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
29: 260D40 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 260E5C ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: 263318 ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: 263A1C ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: 263EE8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: 263F12 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: 263F3C input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: 2655AC shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: 269A78 romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: 269A92 strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: 26AA40 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: 26B854 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: 26D5B6 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: 26DF96 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: 26E088 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.0x Plus (37.210) A600/A2500/A3000 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (E66F399A)

 1: 2000B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: 203C00 alert.hook           alert.hook
 3: 203C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: 203C36 diag init            diag init
 5: 2046C8 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: 2058D8 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: 206290 scsi.device           scsidisk 37.34 (4.11.91)
 8: 208BCC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: 209C70 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: 20A6B0 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: 20A8A8 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
12: 20A8E8 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
13: 20CDC0 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
14: 20D1BE con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
15: 20F92C console.device         console 37.157 (22.5.91)
16: 2139D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: 2149B4 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
18: 21D4E8 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: 21D68C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: 21D7EA filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
21: 222E18 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
22: 228C54 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
23: 240AC8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
24: 24163C icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
25: 243B14 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
26: 25C4F8 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
27: 25D174 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
28: 26085C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
29: 260D40 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: 260E5C ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: 263318 ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: 263A1C ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: 263EE8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: 263F12 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: 263F3C input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: 2655AC shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: 269A78 romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: 269A92 strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: 26AA40 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: 26B854 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: 26D5B6 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: 26DF96 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: 26E088 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.05 (37.299) A600 [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (2623680F)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: F83C00 alert.hook           alert.hook
 3: F83C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: F83C36 diag init            diag init
 5: F8469C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: F858AC carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: F88BA0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 8: F89C44 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
 9: F8A684 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
10: F8A87C bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
11: F8A8BC syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
12: F8CD94 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
13: F8D192 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
14: F8F900 console.device         console 37.157 (22.5.91)
15: F939AC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
16: F94988 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
17: F9D4BC FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
18: F9D660 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
19: F9D7BE filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
20: FA2DEC gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
21: FA8C28 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
22: FC0ABC card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
23: FC1630 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
24: FC3B08 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
25: FDC4EC keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
26: FDD168 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
27: FE0850 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
28: FE0D34 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
29: FE0E50 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
30: FE330C ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
31: FE3A10 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
32: FE3EDC gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
33: FE3F06 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
34: FE3F30 input.device          input 37.12 (3.5.91)
35: FE55A0 shell              shell 37.69 (22.5.91)
36: FE9A6C romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
37: FE9A86 strap              strap 37.25 (11.10.91)
38: FEAA34 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
39: FEB848 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
40: FED5AA utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
41: FEDF8A workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
42: FEE07C workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.05 (37.300) A600/A600HD [1991]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (DB27680D)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.151 (1.11.91)
 2: F83C00 alert.hook           alert.hook
 3: F83C1C expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: F83C36 diag init            diag init
 5: F8469C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: F858AC carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: F86264 scsi.device           scsidisk 37.34 (4.11.91)
 8: F88BA0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F89C44 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: F8A684 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: F8A87C bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
12: F8A8BC syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
13: F8CD94 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
14: F8D192 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
15: F8F900 console.device         console 37.157 (22.5.91)
16: F939AC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F94988 dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
18: F9D4BC FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: F9D660 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9D7BE filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
21: FA2DEC gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
22: FA8C28 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
23: FC0ABC card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
24: FC1630 icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
25: FC3B08 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
26: FDC4EC keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
27: FDD168 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
28: FE0850 mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
29: FE0D34 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: FE0E50 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: FE330C ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: FE3A10 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: FE3EDC gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: FE3F06 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: FE3F30 input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: FE55A0 shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: FE9A6C romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: FE9A86 strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: FEAA34 timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: FEB848 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: FED5AA utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: FEDF8A workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: FEE07C workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 2.05 (37.350) A600/A600HD [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (BA5D5FA4)

 1: F800B6 exec.library          exec 37.152 (27.3.92)
 2: F83BF8 alert.hook           alert.hook
 3: F83C14 expansion.library        expansion 37.50 (28.10.91)
 4: F83C2E diag init            diag init
 5: F84694 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 6: F858A4 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
 7: F8625C scsi.device           scsidisk 37.55 (22.4.92)
 8: F88B74 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F89C18 battclock.resource       battclock 37.3 (11.3.91)
10: F8A658 battmem.resource        battmem 37.3 (4.3.91)
11: F8A856 con-handler           con-handler 37.60 (21.5.91)
12: F8CFC4 console.device         console 37.157 (22.5.91)
13: F91070 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
14: F9204C dos.library           dos 37.45 (21.10.91)
15: F9AB80 FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
16: F9AD24 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
17: F9AE82 filesystem           fs 37.28 (31.10.91)
18: FA04B0 gadtools.library        gadtools 37.110 (16.5.91)
19: FA62EC icon.library          icon 37.11 (2.5.91)
20: FA879C mathffp.library         mathffp 37.1 (13.1.91)
21: FA8C80 graphics.library        graphics 37.41 (31.10.91)
22: FC0BA8 bootmenu            bootmenu 37.2 (15.1.91)
23: FC0BE8 syscheck            syscheck 37.2 (15.1.91)
24: FC30C0 cia.resource          cia 37.13 (23.10.91)
25: FC34B8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
26: FC4054 intuition.library        intuition 37.331 (29.10.91)
27: FDCA38 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
28: FDD6B4 layers.library         layers 37.9 (7.10.91)
29: FE0D9C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: FE0EB8 ram-handler           ram 37.11 (4.5.91)
31: FE3374 ramdrive.device         ramdrive 37.27 (11.10.91)
32: FE3A78 ramlib             ramlib 37.13 (14.3.91)
33: FE3F44 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
34: FE3F6E keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
35: FE3F98 input.device          input 37.12 (3.5.91)
36: FE5608 shell              shell 37.69 (22.5.91)
37: FE9AD4 romboot             romboot 37.25 (11.10.91)
38: FE9AEE strap              strap 37.25 (11.10.91)
39: FEAA9C timer.device          timer 37.128 (22.4.91)
40: FEB8B0 trackdisk.device        trackdisk 37.10 (2.5.91)
41: FED612 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
42: FEDFF2 workbench.task         Pre-2.0 LoadWB stub
43: FEE0E4 workbench.library        wb 37.132 (17.5.91)
Kickstart 3.0 beta (39.65) A3000 [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (B2247F42)

 1: F800AE exec.library          exec 39.27 (16.4.92)
 2: F832A4 alert.hook           alert.hook
 3: F83738 expansion.library        expansion 39.2 (12.3.92)
 4: F83752 diag init            diag init
 5: F842A0 A3000 Bonus           bonus 39.3 (6.4.92)
 6: F84394 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.2 (7.2.91)
 7: F84744 scsi.device           scsidisk 37.55 (22.4.92)
 8: F873AC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88450 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F88DB8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F88F9C bootmenu            bootmenu 39.7 (10.4.92)
12: F88FDC syscheck            syscheck 39.7 (10.4.92)
13: F8B748 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8BB3E con-handler           con-handler 39.3 (16.4.92)
15: F8E264 console.device         console 39.18 (15.4.92)
16: F92190 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F9316C dos.library           dos 39.5 (8.4.92)
18: F9BE3C FileSystem.resource       filesysres 37.2 (25.4.91)
19: F9C006 filesystem           fs 39.9 (9.4.92)
20: FA1EB4 graphics.library        graphics 39.54 (14.4.92)
21: FBA848 icon.library          icon 39.2 (20.4.92)
22: FBCC70 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
23: FBD8EC layers.library         layers 39.56 (14.4.92)
24: FC0B3C mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
25: FC101C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC10CC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC1270 ram-handler           ram 39.2 (9.4.92)
28: FC3798 ramdrive.device         ramdrive 37.23 (1.5.91)
29: FC3E74 ramlib             ramlib 39.3 (20.4.92)
30: FC42DC gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
31: FC4306 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
32: FC4330 input.device          input 37.12 (3.5.91)
33: FC59A0 shell              shell 37.69 (22.5.91)
34: FC9E6C romboot             romboot
35: FC9E86 strap              strap 39.25 (6.4.92)
36: FCAE08 timer.device          timer 39.2 (20.4.92)
37: FCBBF4 trackdisk.device        trackdisk 39.1 (5.4.92)
38: FCD940 utility.library         utility 39.9 (9.4.92)
39: FCE438 intuition.library        intuition 39.1120 (15.4.92)
40: FE77A0 gadtools.library        gadtools 39.312 (16.4.92)
41: FECFE4 workbench.library        wb 39.21 (16.4.92)
42: FFEA22 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.0 (39.106) A1200 [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (8B56E930)

 1: F800B6 exec.library          exec 39.47 (28.8.92)
 2: F83272 alert.hook           alert.hook
 3: F83704 expansion.library        expansion 39.7 (7.6.92)
 4: F8371E diag init            diag init
 5: F84174 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 6: F84F60 mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
 7: F85440 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 8: F85A34 utility.library         utility 39.10 (3.6.92)
 9: F86530 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
10: F87780 scsi.device           scsidisk 37.64 (13.8.92)
11: F8A070 carddisk.device         carddisk 37.11 (24.10.91)
12: F8A9E8 card.resource          cardres 37.11 (28.10.91)
13: F8B55C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
14: F8C600 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
15: F8CF68 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
16: F8D14C bootmenu            bootmenu 39.19 (26.8.92)
17: F8D18C syscheck            syscheck 39.19 (26.8.92)
18: F8E93C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
19: F8ED32 con-handler           con-handler 39.8 (18.8.92)
20: F914C4 console.device         console 39.28 (17.7.92)
21: F95164 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
22: F96148 dos.library           dos 39.23 (8.9.92)
23: F9EECC FileSystem.resource       filesysres 39.2 (14.7.92)
24: F9F096 filesystem           fs 39.27 (8.9.92)
25: FA4F78 graphics.library        graphics 39.89 (1.9.92)
26: FBDB54 icon.library          icon 39.3 (28.7.92)
27: FC0008 keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
28: FC0C84 layers.library         layers 39.61 (16.6.92)
29: FC3E68 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
30: FC3F84 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
31: FC6390 ramlib             ramlib 39.5 (27.5.92)
32: FC67F8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
33: FC6822 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
34: FC684C input.device          input 37.12 (3.5.91)
35: FC7EBC shell              shell 39.13 (21.8.92)
36: FCC434 romboot             romboot
37: FCC44E strap              strap 39.27 (20.5.92)
38: FCD35C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
39: FCD494 trackdisk.device        trackdisk 39.4 (10.8.92)
40: FCF1D8 intuition.library        intuition 39.2084 (2.9.92)
41: FE8974 gadtools.library        gadtools 39.356 (2.9.92)
42: FEE7BC workbench.library        wb 39.48 (20.8.92)
43: FFFD92 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.0 (39.106) A4000 [1992]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (3E3BB5E7)

 1: F800B6 exec.library          exec 39.47 (28.8.92)
 2: F8329A alert.hook           alert.hook
 3: F8372C expansion.library        expansion 39.7 (7.6.92)
 4: F83746 diag init            diag init
 5: F84254 A1000 Bonus           bonus 39.5 (28.5.92)
 6: F84354 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 37.3 (9.5.91)
 7: F855A4 scsi.device           scsidisk 37.64 (13.8.92)
 8: F87E6C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88F10 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F89878 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F89A5C bootmenu            bootmenu 39.19 (26.8.92)
12: F89A9C syscheck            syscheck 39.19 (26.8.92)
13: F8B24C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8B642 con-handler           con-handler 39.8 (18.8.92)
15: F8DDD4 console.device         console 39.28 (17.7.92)
16: F91A74 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F92A58 dos.library           dos 39.23 (8.9.92)
18: F9B7DC FileSystem.resource       filesysres 39.2 (14.7.92)
19: F9B9A6 filesystem           fs 39.27 (8.9.92)
20: FA1888 graphics.library        graphics 39.89 (1.9.92)
21: FBA464 icon.library          icon 39.3 (28.7.92)
22: FBC8AC keymap.library         keymap 37.2 (8.1.91)
23: FBD528 layers.library         layers 39.61 (16.6.92)
24: FC070C mathffp.library         mathffp 39.1 (20.4.92)
25: FC0BEC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0C9C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC0E40 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC324C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC3840 ramlib             ramlib 39.5 (27.5.92)
30: FC3CA8 gameport.device         gameport 37.12 (3.5.91)
31: FC3CD2 keyboard.device         keyboard 37.12 (3.5.91)
32: FC3CFC input.device          input 37.12 (3.5.91)
33: FC536C shell              shell 39.13 (21.8.92)
34: FC98E4 romboot             romboot
35: FC98FE strap              strap 39.27 (20.5.92)
36: FCA80C timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB5F8 trackdisk.device        trackdisk 39.4 (10.8.92)
38: FCD314 utility.library         utility 39.10 (3.6.92)
39: FCDE38 intuition.library        intuition 39.2084 (2.9.92)
40: FE75D4 gadtools.library        gadtools 39.356 (2.9.92)
41: FED41C workbench.library        wb 39.48 (20.8.92)
42: FFE9F2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.55) A3000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (97DC36A2)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.9 (24.5.93)
 2: F83766 alert.hook           alert.hook
 3: F83818 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F869CC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 5: F869E6 diag init            diag init
 6: F87574 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8788C scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
 8: F8A4C0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F8B560 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8BF1C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
11: F8C054 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8C094 syscheck            syscheck
13: F8D664 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
14: F8D84E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F9000C console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F93C90 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
17: F94DB8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9DD38 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9DEFE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA3E78 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBCF70 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
22: FBF37C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FC000C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
24: FC0974 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
25: FC0A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0B24 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
27: FC0F48 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
28: FC3378 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
29: FC3768 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC3AB0 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC3ADA keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3B04 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC513C shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC95C4 romboot             romboot
35: FC95DE strap              strap 40.1 (8.3.93)
36: FCA4DC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB2C8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCFD0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
39: FCD5E8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6F64 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FECB10 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFDF02 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.55) A4000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (F90A56C0)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.9 (24.5.93)
 2: F8374E alert.hook           alert.hook
 3: F83800 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F869B4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 5: F87A54 romboot             romboot
 6: F87A6E strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F8899C scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
 8: F8B24C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 9: F8C0F0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F8CA58 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
11: F8CB58 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8CB98 syscheck            syscheck
13: F8E168 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8E55E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F90D1C console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F949A0 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
17: F95764 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9E6E6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
19: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FC0008 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
23: FC0022 diag init            diag init
24: FC0B38 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
25: FC0E80 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
26: FC1064 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
27: FC1500 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
28: FC1B60 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC3F6C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC4390 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
31: FC4440 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC446A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC4494 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC5ACC shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FC9F54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
36: FCAD40 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
37: FCB9C0 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD6C8 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCE0A8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7A24 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED5D0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFE9C0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (8F4549A5)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.9 (24.5.93)
 2: F83752 alert.hook           alert.hook
 3: F83804 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F8381E diag init            diag init
 5: F842E0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85180 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F2E8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA828E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAE208 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1E8C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB5070 scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
12: FB7946 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA104 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA144 syscheck            syscheck
15: FBB71C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC7BC card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBD3A0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBDD60 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBE6C8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBEFF8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBF5EC mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBFA88 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBFE78 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FC005C FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
25: FC01FC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC02AC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC03E4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC072C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0B50 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC17D0 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC25BC romboot             romboot
32: FC25D6 strap              strap 40.1 (8.3.93)
33: FC34D4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC34FE keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC3528 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4B08 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC6810 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8CAC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCB110 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF5BC intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8F38 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEEAE4 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFED6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.62) A3000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (0CC4ABE0)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83726 alert.hook           alert.hook
 3: F837D8 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F8698C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
 5: F86B70 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
 6: F86C50 scsi.device           scsidisk 40.4 (14.5.93)
 7: F89884 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F898C4 syscheck            syscheck
 9: F8AE94 romboot             romboot
10: F8AEAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
11: F8BDAE workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
12: F8BE70 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
13: F8DB78 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
14: F8DC7E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F9043C console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F940C0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
17: F94EEC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9DE6C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
19: F9DFCA filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA3F44 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBD03C ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
22: FBF448 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
23: FBF462 diag init            diag init
24: FC000C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
25: FC0974 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
26: FC0D64 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
27: FC1188 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC14D0 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
29: FC3904 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FC3BEC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
31: FC41E0 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC420A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC4234 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC586C shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FC9CF4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
36: FCA974 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB760 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
38: FCC800 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCD1E0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE6B5C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FEC708 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFDAF8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
Kickstart 3.1 (40.63) A500/A500+/A600/A2000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (9FDEEEF6)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83706 alert.hook           alert.hook
 3: F837B8 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 4: F84858 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
 5: F84882 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
 6: F848AC input.device          input 40.1 (8.3.93)
 7: F85E8C graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FBA4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8B4A filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
10: FAEAC4 console.device         console 40.2 (5.3.93)
11: FB2748 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB592C scsi.device           scsidisk 40.5 (13.9.93)
13: FB8202 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBA9C0 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
15: FBAA00 syscheck            syscheck
16: FBBFD0 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
17: FBCDBC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
18: FBCDD6 diag init            diag init
19: FBD82C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FBE328 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FBEC90 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FBF5C0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBF9B0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
24: FBFB50 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
25: FBFD34 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FBFE6C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FBFF1E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
28: FC0008 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
29: FC0350 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
30: FC0944 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC0DE0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC1A60 romboot             romboot
33: FC1A7A strap              strap 40.1 (8.3.93)
34: FC2978 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
35: FC3560 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
36: FC4634 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC633C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC87D8 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCAC3C shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF0E8 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8A64 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEE610 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFA00 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
Kickstart 3.1 (40.68) A1200 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (87BA7A3E)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F83706 alert.hook           alert.hook
 3: F837B8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F837D2 diag init            diag init
 5: F84290 romboot             romboot
 6: F842AA strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F851A8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F2B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA825E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
10: FAE1D8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
11: FB1E5C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5040 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
13: FB79B2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBA170 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBA19A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBA1C4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBB7A4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBC844 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBD428 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FBDDE8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FBE750 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FBF080 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FBF4A4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FBFA98 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FBFE88 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FBFF3A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC0008 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC0140 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
29: FC02E0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC0628 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC0AC4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC18B4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC2754 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC33D4 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
35: FC3414 syscheck            syscheck
36: FC49E4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC66EC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8B88 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCAFEC shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF498 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE8E14 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FEE9C0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
43: FFFDB0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 (40.68) A4000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (45C3145E)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86974 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
 5: F86D64 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87E34 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
 7: F8A794 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A7D4 syscheck            syscheck
 9: F8BDA4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
10: F8CB90 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F8CD74 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8CD9E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CDC8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8E3AA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
15: F8E472 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C30 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948B4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956E0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E660 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
20: F9E786 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4700 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBF0 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
23: FC0008 romboot             romboot
24: FC0022 strap              strap 40.1 (8.3.93)
25: FC0F20 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
26: FC18DC disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FC1C24 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
28: FC2048 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
29: FC20F8 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
30: FC4528 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC49C4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
32: FC4FBC battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
33: FC597C shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9E04 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
35: FC9E1E diag init            diag init
36: FCA938 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
37: FCB7D8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD4E0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
39: FCE184 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7B00 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED6AC workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEA9C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
Kickstart 3.1 (40.70) A4000 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E20F9194)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86976 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
 5: F86A38 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87B08 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 7: F8A5BC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A5FC syscheck            syscheck
 9: F8BBCC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8C588 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
11: F8C9AC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8C9D6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CA00 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8DFE0 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
15: F8E482 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C40 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956F0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E670 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC0008 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC0C88 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
25: FC1A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1B24 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
27: FC2118 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC24CC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC48D8 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
30: FC4CC8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
31: FC4DC8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
32: FC4DE2 diag init            diag init
33: FC5950 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9DDC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
35: FCAC7C romboot             romboot
36: FCAC96 strap              strap 40.1 (8.3.93)
37: FCBB94 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD8A0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
39: FCE22C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7BA8 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED754 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEB44 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.1 (40.70) A4000T [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (47BCEC13)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.10 (15.7.93)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
 4: F845AC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
 5: F84BA0 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 6: F84BBA diag init            diag init
 7: F85700 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F881E4 NCR scsi.device         
 9: F8C160 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
10: F8C18A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
11: F8C1B4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
12: F8D794 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
13: F8E150 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
14: F8E26C ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
15: F9067A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
16: F90742 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
17: F92F00 console.device         console 40.2 (5.3.93)
18: F96B84 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
19: F97B58 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
20: FA0AD8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
21: FA0BFE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
22: FA6B78 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
23: FC0008 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
24: FC0048 syscheck            syscheck
25: FC161C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
26: FC24BC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
27: FC5670 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FC5B0C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC5F30 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
30: FC6114 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
31: FC8544 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
32: FC876C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
33: FC8B5C audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
34: FC9C54 shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FCE0DC keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
36: FCED5C romboot             romboot
37: FCED76 strap              strap 40.1 (8.3.93)
38: FCFC74 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
39: FD1980 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
40: FD230C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FEBC88 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FF181C potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
43: FF1954 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.1 (40.72) A600 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (384B9020)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F8378A alert.hook           alert.hook
 3: F8383C expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83856 diag init            diag init
 5: F842B0 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85384 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F09C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA8042 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FADFBC console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1C40 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB4E24 scsi.device           scsidisk 40.21 (19.4.1998)
12: FB7856 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA014 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA054 syscheck            syscheck
15: FBB624 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC6C4 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBD2A8 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBDDA4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBE70C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBF03C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBF630 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBFACC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBFEBC battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FC00A0 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FC01D8 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
26: FC0378 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FC0428 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC0770 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0B94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC1814 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC2600 romboot             romboot
32: FC261A strap              strap 40.3 (13.2.2016)
33: FC362C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC3656 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC3680 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4C60 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC6968 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8E04 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCB268 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF714 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE9090 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FFE074 workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
43: FFFBFA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A1200 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (86577700)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F8378A alert.hook           alert.hook
 3: F8383C expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83856 diag init            diag init
 5: F84318 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F851B8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F2C8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA826E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAE1E8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1E6C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB5050 scsi.device           scsidisk 40.21 (19.4.1998)
12: FB7A82 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA240 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA280 syscheck            syscheck
15: FBB850 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC8F0 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
17: FBD4D4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBDE94 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBE7FC carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
20: FBF12C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBF720 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
22: FBFBBC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FBFFAC battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
24: FC0190 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FC02C8 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC0378 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
27: FC0518 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC0860 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
29: FC0C84 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
30: FC1904 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FC26F0 romboot             romboot
32: FC270A strap              strap 40.3 (13.2.2016)
33: FC371C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
34: FC3746 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
35: FC3770 input.device          input 40.1 (8.3.93)
36: FC4D50 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
37: FC6A58 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
38: FC8EF4 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
39: FCB358 shell              shell 40.2 (4.3.93)
40: FCF804 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FE9180 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FFE164 workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
43: FFFCEA workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A3000 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E6F41CEE)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F837AA alert.hook           alert.hook
 3: F8385C expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83876 diag init            diag init
 5: F84400 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F84504 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8481C scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F875EC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88690 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F88FF8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F891DC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F8921C syscheck            syscheck
13: F8A7EC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8ABE2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F8D3A0 console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F91024 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F91FF8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9AF78 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9B13E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA10B8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBA144 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBC574 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FBD1F4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
24: FC03A8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
25: FC0844 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC08F4 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC0A98 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC2EA4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC3498 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC38BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC38E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC3910 input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC4F48 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC93D0 romboot             romboot
35: FC93EA strap              strap 40.3 (13.2.2016)
36: FCA3FC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCB1E8 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCCEF0 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCD8D0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE724C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FFC230 workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
42: FFDDB6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A4000 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (487E030C)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F83796 alert.hook           alert.hook
 3: F83848 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83862 diag init            diag init
 5: F84378 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F8447C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8534C scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F87E00 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 9: F88EA4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
10: F8980C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
11: F899F0 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
12: F89A30 syscheck            syscheck
13: F8B000 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
14: F8B3F6 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: F8DBB4 console.device         console 40.2 (5.3.93)
16: F91838 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
17: F9280C dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
18: F9B78C FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
19: F9B952 filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
20: FA18CC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FBAD50 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FBD180 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
23: FBDE00 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
24: FC0FB4 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
25: FC1450 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1500 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
27: FC16A4 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
28: FC3AB0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
29: FC40A4 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
30: FC44C8 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
31: FC44F2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
32: FC451C input.device          input 40.1 (8.3.93)
33: FC5B54 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9FDC romboot             romboot
35: FC9FF6 strap              strap 40.3 (13.2.2016)
36: FCB008 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
37: FCBDF4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCDAFC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
39: FCE4DC intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7E58 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FFCE3C workbench.library        wb 40.6 (22.2.2016)
42: FFE9C2 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.1 (40.72) A4000T [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (A2358473)

 1: F80042 exec.library          exec 40.12 (22.2.2016)
 2: F83796 alert.hook           alert.hook
 3: F83848 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 4: F83862 diag init            diag init
 5: F84378 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
 6: F8447C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 7: F8534C scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 8: F87E30 NCR scsi.device
 9: F8BDAC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
10: F8CE50 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
11: F8D7B8 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
12: F8D99C bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
13: F8D9DC syscheck            syscheck
14: F8EFAC cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
15: F8F3A2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F91B60 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F957E4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
18: F967B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9F738 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
20: F9F8FE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA5878 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBECFC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC112C keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC1DAC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
25: FC4F60 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
26: FC53FC misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FC54AC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC5650 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC7A5C ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
30: FC8050 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
31: FC8474 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC849E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC84C8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC9B00 shell              shell 40.2 (4.3.93)
35: FCDF88 romboot             romboot
36: FCDFA2 strap              strap 40.3 (13.2.2016)
37: FCEFB4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
38: FCFDA0 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
39: FD1AA8 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
40: FD2488 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
41: FEBE04 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
42: FF199A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
43: FF1A5C wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.2 beta (43.1) Amiga Walker [1996]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (64E2A437)

 1: F800AE exec.library          exec 43.4 (10.3.96)
 2: F8373E alert.hook           alert.hook
 3: F8386C expansion.library        expansion 43.2 (10.3.96)
 4: F83886 diag init            diag init
 5: F84398 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 6: F85238 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 7: F9F358 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 8: FA82FE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
 9: FAE278 console.device         console 40.2 (5.3.93)
10: FB1EFC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
11: FB50E0 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
12: FB7B0E con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FBA2FC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
14: FBA33C syscheck            syscheck
15: FBB8BC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
16: FBC95C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
17: FBD31C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
18: FBDC84 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
19: FBE278 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
20: FBE714 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
21: FBEB04 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
22: FBECE8 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
23: FBEE20 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FBEED0 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
25: FBF070 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
26: FBF3B4 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
27: FBF7D8 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: FC0458 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FC1238 romboot             romboot
30: FC1252 strap              strap 43.1 (8.3.96)
31: FC2164 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
32: FC218E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
33: FC21B8 input.device          input 40.1 (8.3.93)
34: FC3798 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC54A0 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC793C ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
37: FC9DA0 shell              shell 40.2 (4.3.93)
38: FCE258 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FE7BD4 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FED558 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
41: FFE972 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.5 (40.71) A3000/A4000/A4000T [1996]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (5AE7AE2A)

 1: F800B6 exec.library          exec 40.11 (11.1.96)
 2: F8370E alert.hook           alert.hook
 3: F837C0 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
 4: F86976 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
 5: F86A38 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 6: F87B08 scsi.device           scsidisk 40.20 (18.2.94)
 7: F8A5BC bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
 8: F8A5FC syscheck            syscheck
 9: F8BBCC utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
10: F8C588 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
11: F8C9AC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
12: F8C9D6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
13: F8CA00 input.device          input 40.1 (8.3.93)
14: F8DFE0 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
15: F8E482 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
16: F90C40 console.device         console 40.2 (5.3.93)
17: F948C4 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
18: F956F0 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
19: F9E670 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
20: F9E7CE filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
21: FA4748 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FBDBCC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
23: FC0008 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
24: FC0C88 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
25: FC1A74 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC1B24 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
27: FC2118 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC24CC ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
29: FC48D8 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
30: FC4CC8 A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
31: FC4DC8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
32: FC4DE2 diag init            diag init
33: FC5950 shell              shell 40.2 (4.3.93)
34: FC9DDC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
35: FCAC7C romboot             romboot
36: FCAC96 strap              strap 40.1 (8.3.93)
37: FCBB94 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FCD8A0 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
39: FCE22C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
40: FE7BA8 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
41: FED754 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
42: FFEB44 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.5 (44.1) A1200/A3000/A4000/A4000T [2001]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 44
Checksum: OK (94098BF0)

 1: F800B2 exec.library          exec 44.1 (24.1.2001)
 2: F831E4 alert.hook           alert.hook
 3: F83294 latepatch            latepatch
 4: F837B8 expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
 5: F837D2 diag init            diag init
 6: F84290 romboot             romboot
 7: F842AA strap              strap 40.1 (8.3.93)
 8: F851A8 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 9: F9F2B8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
10: FA825E filesystem           fs 40.1 (15.2.93)
11: FAE1D8 console.device         console 40.2 (5.3.93)
12: FB1E5C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
13: FB5040 scsi.device           scsidisk 40.12 (21.12.93)
14: FB79B2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
15: FBA170 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
16: FBA19A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
17: FBA1C4 input.device          input 40.1 (8.3.93)
18: FBB7A4 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
19: FBC844 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
20: FBD428 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
21: FBDDE8 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
22: FBE750 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
23: FBF080 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
24: FBF4A4 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
25: FBFA98 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
26: FBFE88 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
27: FBFF3A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
28: FC0008 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
29: FC0140 FileSystem.resource       filesysres 40.1 (15.2.93)
30: FC02E0 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
31: FC0628 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
32: FC0AC4 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
33: FC18B4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
34: FC2754 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
35: FC33D4 bootmenu            bootmenu 40.5 (17.3.93)
36: FC3414 syscheck            syscheck
37: FC49E4 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
38: FC66EC icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
39: FC8B88 ram-handler           ram 39.4 (9.8.92)
40: FCAFEC shell              shell 40.2 (4.3.93)
41: FCF498 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
42: FE8E14 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
43: FEE9C0 workbench.library        wb 40.5 (24.5.93)
44: FFFDB0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
Kickstart 3.x (44.72) Vampire 600 v2 [2017]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (08E88777)

 1: F800B6 exec.library          exec 44.5 (11.01.17)
 2: F8387E alert.hook           alert.hook
 3: F83930 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
 4: F849D4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
 5: F8533C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
 6: F85520 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
 7: F85560 syscheck            syscheck
 8: F8A090 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
 9: F8AC74 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
10: F8B5A4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
11: F8B99A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
12: F8E158 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
13: F91FE4 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
14: F92FB8 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
15: F9BF38 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
16: F9BF52 diag init            diag init
17: F9C9EA filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
18: FA3104 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
19: FA32A4 gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
20: FA8E38 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
21: FC1EC4 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
22: FC42F4 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
23: FC431E keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
24: FC4348 input.device          input 40.1 (8.3.93)
25: FC594C intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
26: FDF2C8 PowerWindows          PowerWindows 0.9 (08.08.99)
27: FDF364 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
28: FDFFE4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
29: FE3198 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
30: FE3638 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FE470C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
32: FE47BC potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
33: FE493E ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FE6C94 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
35: FE7288 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
36: FE76AC romboot             romboot
37: FE76C6 strap              strap 40.2 (3.7.13)
38: FE85F4 scsi.device           IDE_scsidisk 43.48 (22.01.2017)
39: FEC140 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
40: FF2C4C timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
41: FF3A38 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
42: FF5740 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
43: FF623A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
Kickstart 3.x (45.57) A4000T [2002]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 41
Checksum: OK (C197DAC4)

 1: F800AE exec.library          exec 45.20 (6.1.2002)
 2: F84192 alert.hook           alert.hook
 3: F84244 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
 4: F8437C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
 5: F89F34 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
 6: FA38B0 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
 7: FA4530 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
 8: FA623C mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
 9: FA70DC expansion.library        expansion 40.2 (9.3.93)
10: FA70F6 diag init            diag init
11: FA7C10 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
12: FA8578 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
13: FA8B6C mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
14: FA9008 icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
15: FAB438 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
16: FAB4E8 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
17: FAB90C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
18: FABC54 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FAC610 romboot             romboot
20: FAC62A strap              strap 40.1 (8.3.93)
21: FAD528 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
22: FC69AC A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
23: FC7738 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
24: FD06BE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
25: FD2E7E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
26: FD2F40 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
27: FD2F6A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
28: FD2F94 input.device          input 40.1 (8.3.93)
29: FD4574 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
30: FD4758 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
31: FD5544 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
32: FD65E4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
33: FD69D4 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
34: FD9BBC shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FE06C8 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
36: FE088E filesystem           fs 45.13 (3.8.2001)
37: FE6F68 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
38: FEADF4 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEAE34 syscheck            syscheck
40: FEF9AE ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
41: FF1D04 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.61) A600 [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (6A726C2D)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84C50 romboot             romboot
 6: F84C6A strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85B68 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F880 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8826 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAEF40 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2DCC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5FB0 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9ACE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC28C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC2B6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC2E0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBD8C0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBE960 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF544 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0040 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC09A8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC12D8 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC16FC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1CF0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC20E0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2192 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2254 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC238C FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC252C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2874 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC2D10 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3B00 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4BD4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5854 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC755C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC99D6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBD60 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2890 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC20C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1DA0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF1F84 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF1FC4 syscheck            syscheck
43: FF6AF4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.61) A1200 [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (74E824A9)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84CA4 romboot             romboot
 6: F84CBE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85BBC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FCCC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8C72 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF38C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3218 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB63FC scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9EFE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC6BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC6E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC710 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDCF0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBED90 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF974 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0334 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC0C9C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC15CC ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC19F0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1FE4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC23D4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2486 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2548 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC2680 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC2820 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2B68 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC3004 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3DF4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4C94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5914 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC761C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC9A96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBE20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2950 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC2CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1E60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF2044 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF2084 syscheck            syscheck
43: FF6BB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.61) A3000 [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (BB82B9EA)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84130 alert.hook           alert.hook
 3: F841E4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841FE diag init            diag init
 5: F84D94 romboot             romboot
 6: F84DAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85CAC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F9C4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA896A filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF084 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2F10 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB60CA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB8888 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
14: FB88B2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
15: FB88DC input.device          input 40.1 (8.3.93)
16: FB9EBC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
17: FBAF5C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBB91C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBC284 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
20: FBC6A8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBCC9C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
22: FBD08C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
23: FBD13E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
24: FBD200 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FBD338 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
26: FBD4D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FBD820 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FBDCBC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FBEAAC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FBED94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
31: FBFA14 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
32: FC171C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
33: FC3B96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FC5F20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FCCA50 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
36: FE63CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
37: FEBF60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
38: FEC144 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEC184 syscheck            syscheck
40: FF0CB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
41: FF0F0C scsi.device           scsidisk 43.43 (16.1.2002)
42: FF3F28 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.61) A4000 [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E6DA4C32)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.61) A4000T [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (5F78EA6C)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)

Na razie nie mam tego Kickstartu.

Kickstart 3.x (45.62) A1200 [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (74E214A2)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84CA4 romboot             romboot
 6: F84CBE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85BBC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FCCC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8C72 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF38C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3218 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB63FC scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9EFE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC6BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC6E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC710 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDCF0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBED90 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF974 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0334 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC0C9C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC15CC ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC19F0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1FE4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC23D4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2486 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2548 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC2680 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC2820 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2B68 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC3004 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3DF4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4C94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5914 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC761C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC9A96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBE20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2950 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC2CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1E60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF2044 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF2084 syscheck            syscheck
43: FF6BB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.62) A3000 [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (BB7FA9E3)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84130 alert.hook           alert.hook
 3: F841E4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841FE diag init            diag init
 5: F84D94 romboot             romboot
 6: F84DAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85CAC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F9C4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA896A filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF084 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2F10 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB60CA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB8888 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
14: FB88B2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
15: FB88DC input.device          input 40.1 (8.3.93)
16: FB9EBC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
17: FBAF5C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBB91C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBC284 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
20: FBC6A8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBCC9C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
22: FBD08C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
23: FBD13E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
24: FBD200 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FBD338 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
26: FBD4D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FBD820 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FBDCBC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FBEAAC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FBED94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
31: FBFA14 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
32: FC171C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
33: FC3B96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FC5F20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FCCA50 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
36: FE63CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
37: FEBF60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
38: FEC144 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEC184 syscheck            syscheck
40: FF0CB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
41: FF0F0C scsi.device           scsidisk 43.43 (16.1.2002)
42: FF3F28 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.62) A4000 [2014]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (E6D43C2B)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.21 (06.03.2014)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)

Na razie nie mam tego Kickstartu.

Kickstart 3.x (45.64) A600 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (40DC9858)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84C50 romboot             romboot
 6: F84C6A strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85B68 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F880 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8826 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAEF40 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2DCC layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB5FB0 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9ACE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC28C gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC2B6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC2E0 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBD8C0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBE960 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF544 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0040 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC09A8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC12D8 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC16FC ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1CF0 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC20E0 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2192 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2254 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC238C FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC252C disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2874 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC2D10 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3B00 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4BD4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5854 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC755C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC99D6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBD60 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2890 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC20C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1DA0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF1F84 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF1FC4 syscheck            syscheck
43: FF6AF4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.64) A1200 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (4B5250D4)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84110 alert.hook           alert.hook
 3: F841C4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841DE diag init            diag init
 5: F84CA4 romboot             romboot
 6: F84CBE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85BBC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FCCC dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8C72 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF38C console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB3218 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB63FC scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9EFE con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC6BC gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC6E6 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC710 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDCF0 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBED90 card.resource          cardres 40.4 (4.5.93)
19: FBF974 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
20: FC0334 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
21: FC0C9C carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.93)
22: FC15CC ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
23: FC19F0 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
24: FC1FE4 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
25: FC23D4 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
26: FC2486 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
27: FC2548 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
28: FC2680 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
29: FC2820 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
30: FC2B68 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
31: FC3004 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
32: FC3DF4 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
33: FC4C94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
34: FC5914 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
35: FC761C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
36: FC9A96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
37: FCBE20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
38: FD2950 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
39: FEC2CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
40: FF1E60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
41: FF2044 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
42: FF2084 syscheck            syscheck
43: FF6BB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
Kickstart 3.x (45.64) A3000 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (91F7E605)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84130 alert.hook           alert.hook
 3: F841E4 expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841FE diag init            diag init
 5: F84D94 romboot             romboot
 6: F84DAE strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85CAC graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9F9C4 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA896A filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF084 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB2F10 layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB60CA con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
13: FB8888 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
14: FB88B2 keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
15: FB88DC input.device          input 40.1 (8.3.93)
16: FB9EBC audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
17: FBAF5C utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
18: FBB91C battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
19: FBC284 ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
20: FBC6A8 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
21: FBCC9C cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
22: FBD08C misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
23: FBD13E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
24: FBD200 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
25: FBD338 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
26: FBD4D8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
27: FBD820 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
28: FBDCBC timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
29: FBEAAC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
30: FBED94 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
31: FBFA14 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
32: FC171C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
33: FC3B96 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
34: FC5F20 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
35: FCCA50 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
36: FE63CC gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
37: FEBF60 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
38: FEC144 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
39: FEC184 syscheck            syscheck
40: FF0CB4 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
41: FF0F0C scsi.device           scsidisk 43.43 (16.1.2002)
42: FF3F28 A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.64) A4000 [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (BD187881)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
Kickstart 3.x (45.64) A4000T [2016]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (36B716BB)

 1: F800B2 exec.library          exec 45.23 (22.09.2016)
 2: F84118 alert.hook           alert.hook
 3: F841CC expansion.library        expansion 40.3 (03.10.09)
 4: F841E6 diag init            diag init
 5: F84D08 romboot             romboot
 6: F84D22 strap              strap 40.1 (8.3.93)
 7: F85C20 graphics.library        graphics 40.24 (18.5.93)
 8: F9FD30 dos.library           dos 40.3 (1.4.93)
 9: FA8CD6 filesystem           fs 45.16 (11.4.2010)
10: FAF3F0 console.device         console 44.8 (12.6.2001)
11: FB327C layers.library         layers 40.1 (15.2.93)
12: FB6460 scsi.device           IDE_scsidisk 43.46 (05.03.2014)
13: FB9F62 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.93)
14: FBC720 gameport.device         gameport 40.1 (8.3.93)
15: FBC74A keyboard.device         keyboard 40.1 (8.3.93)
16: FBC774 input.device          input 40.1 (8.3.93)
17: FBDD54 audio.device          audio 37.10 (26.4.91)
18: FBEDF4 utility.library         utility 40.1 (10.2.93)
19: FBF7B4 battclock.resource       battclock 39.3 (20.4.92)
20: FC011C ramlib             ramlib 40.2 (5.3.93)
21: FC0540 ramdrive.device         ramdrive 39.35 (21.5.92)
22: FC0B34 cia.resource          cia 39.1 (10.3.92)
23: FC0F24 misc.resource          misc 37.1 (8.1.91)
24: FC0FD6 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.92)
25: FC1098 potgo.resource         potgo 37.4 (28.1.91)
26: FC11D0 FileSystem.resource       filesysres 45.10 (3.8.2001)
27: FC1370 disk.resource          disk 37.2 (21.4.91)
28: FC16B8 mathffp.library         mathffp 40.1 (16.3.93)
29: FC1B54 timer.device          timer 39.4 (29.7.92)
30: FC2944 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 40.4 (16.3.93)
31: FC37E4 keymap.library         keymap 40.4 (12.3.93)
32: FC4464 trackdisk.device        trackdisk 40.1 (12.3.93)
33: FC616C icon.library          icon 40.1 (15.2.93)
34: FC85E6 ram-handler           ram 44.24 (1.12.2004)
35: FCA970 shell              shell 45.7 (13.01.2002)
36: FD14A0 intuition.library        intuition 40.85 (5.5.93)
37: FEAE1C gadtools.library        gadtools 40.4 (24.5.93)
38: FF09B0 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.92)
39: FF0B94 bootmenu            bootmenu 44.7 (25.2.2002)
40: FF0BD4 syscheck            syscheck
41: FF5704 wbfind 40.1 (7.6.93)      wbfind 40.1 (7.6.93)
42: FF592C A4000 bonus           bonus 40.1 (15.2.93)
43: FF5A5C NCR scsi.device         A4000T_scsidisk 43.43 (16.1.2002)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A600 [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (40674914)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84028 alert.hook           alert.hook
 3: F840DC expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F840F6 diag init            diag init
 5: F84B84 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 6: F857AC graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
 7: F9D92C dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
 8: FA6E48 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
 9: FAE39C console.device         console 45.4 (9.7.2018)
10: FB2200 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
11: FB52FC scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
12: FB90D2 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
13: FBB668 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
14: FBEA88 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
15: FBEAF0 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
16: FBFA60 card.resource          cardres 45.2 (11.5.2018)
17: FC06F8 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
18: FC1264 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
19: FC1CF8 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.1993)
20: FC262C ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
21: FC2C90 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
22: FC3150 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC354C battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC3734 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC3864 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
26: FC3A20 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
27: FC3AC8 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
28: FC3E10 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC423C keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
30: FC4EC8 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
31: FC5CF8 romboot             romboot
32: FC5D12 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC6D24 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
34: FC7778 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
35: FC7F0C gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
36: FC8940 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FCA6CC ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
38: FCCCD0 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
39: FD4104 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FEDAA4 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF34AC workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
42: FF37C8 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
43: FF381A workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A1200 [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 43
Checksum: OK (BBDE2B17)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F84028 alert.hook           alert.hook
 3: F840DC expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F840F6 diag init            diag init
 5: F84BEC mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 6: F85814 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
 7: F9D994 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
 8: FA6EB0 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
 9: FAE404 console.device         console 45.4 (9.7.2018)
10: FB2268 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
11: FB5364 scsi.device           IDE_scsidisk 45.7 (16.5.2018)
12: FB913A con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
13: FBB6D0 bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
14: FBEAF0 syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
15: FBEB58 audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
16: FBFAC8 card.resource          cardres 45.2 (11.5.2018)
17: FC0760 utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
18: FC12CC battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
19: FC1D60 carddisk.device         carddisk 40.1 (12.2.1993)
20: FC2694 ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
21: FC2CF8 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
22: FC31B8 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
23: FC35B4 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
24: FC379C potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
25: FC38CC misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
26: FC3974 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
27: FC3B30 disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
28: FC3E78 ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC42A4 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
30: FC4F30 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
31: FC5D60 romboot             romboot
32: FC5D7A strap              strap 45.1 (11.5.2018)
33: FC6D8C input.device          input 45.2 (9.7.2018)
34: FC77E0 keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
35: FC7F74 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
36: FC89A8 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FCA734 ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
38: FCCD38 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
39: FD416C intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
40: FEDB0C gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
41: FF3514 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
42: FF3830 icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
43: FF3882 workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)
Kickstart 3.1.4 (46.143) A3000 [2018]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 42
Checksum: OK (DD0F876A)

 1: F800B6 exec.library          exec 46.45 (18.9.2018)
 2: F83FD0 alert.hook           alert.hook
 3: F84084 expansion.library        expansion 45.4 (12.9.2018)
 4: F8409E diag init            diag init
 5: F84C5C A3000 bonus           bonus 40.1 (15.2.1993)
 6: F84D60 mathieeesingbas.library     mathieeesingbas 45.9 (16.7.2018)
 7: F859B8 scsi.device           scsidisk 45.7 (16.5.2018)
 8: F889BC audio.device          audio 45.15 (20.9.2018)
 9: F89930 battclock.resource       battclock 45.1 (30.11.2017)
10: F8A3C4 battmem.resource        battmem 39.2 (6.3.1992)
11: F8A5AC bootmenu            bootmenu 45.6 (5.8.2018)
12: F8D9CC syscheck            syscheck 45.1 (11.2.2018)
13: F8DA34 cia.resource          cia 45.1 (19.7.2018)
14: F8DE36 con-handler           con-handler 40.2 (12.5.1993)
15: F903CC console.device         console 45.4 (9.7.2018)
16: F9422C disk.resource          disk 37.2 (21.4.1991)
17: F945A8 dos.library           dos 40.5 (24.7.1993)
18: F9DA88 FileSystem.resource       filesysres 46.1 (13.8.2017)
19: F9DC80 filesystem           fs 46.13 (23.9.2018)
20: FA51D4 graphics.library        graphics 45.27 (20.9.2018)
21: FBD320 keymap.library         keymap 45.1 (17.12.2016)
22: FBDFB0 layers.library         layers 45.30 (31.7.2018)
23: FC1080 mathffp.library         mathffp 45.3 (6.1.2017)
24: FC1540 misc.resource          misc 37.1 (8.1.1991)
25: FC15E8 potgo.resource         potgo 37.5 (8.5.1991)
26: FC171C ram-handler           ram 45.5 (6.5.2018)
27: FC3CEC ramdrive.device         ramdrive 45.3 (14.7.2018)
28: FC434C ramlib             ramlib 45.1 (6.5.2017)
29: FC4778 input.device          input 45.2 (9.7.2018)
30: FC51CC keyboard.device         keyboard 45.2 (9.7.2018)
31: FC5960 gameport.device         gameport 45.2 (9.7.2018)
32: FC63C8 shell              shell 46.10 (12.9.2018)
33: FCD7D8 romboot             romboot
34: FCD7F2 strap              strap 45.1 (11.5.2018)
35: FCE804 timer.device          timer 45.1 (14.7.2018)
36: FCF634 trackdisk.device        trackdisk 45.1 (14.7.2018)
37: FD13BC utility.library         utility 45.2 (15.1.2018)
38: FD1F48 intuition.library        intuition 40.87 (9.9.2018)
39: FEB8E8 gadtools.library        gadtools 40.5 (21.6.2018)
40: FF12F0 workbench.library        workbench.library 45.194 (23.9.2018)
41: FF160C icon.library          icon.library 45.22 (24.9.2018)
42: FF165E workbench.task         wbtag 39.1 (20.4.1992)

Na razie nie mam tego Kickstartu.


Na razie nie mam tego Kickstartu.

Kickstart CDTV extended 1.0 (34.1001) Amiga CDTV [1991]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 12
Checksum: NONE (FFFFFFFF)

 1: F000BA exec.library          exec 34.1001 (30 Jan 1991)
 2: F0314A alert.hook           alert.hook
 3: F03402 bookmark.device         bookmark 6.3 (11.3.91)
 4: F03B04 debox.library          debox 1.7 (01 OCT 90)
 5: F04892 cdtv.device           cdtv 35.9 (15.3.91)
 6: F06080 A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01 May 89)
 7: F0932E utility.library         utility 36.51 (5.11.90)
 8: F09D04 battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 9: F0A804 cdfs.library          cdfs 24.5 (13.3.91)
10: F0F004                 cdstrap 8.2 (9.3.91)
11: F12804 cdg.library           cdg 2.8 (13.3.91)
12: F1500A playerprefs.library       playerprefs 2.8 (13.3.91)
Kickstart CDTV extended 2.07 (37.201) Amiga CDTV [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 13
Checksum: NONE (E416888E)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.201 (28.1.92)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03CA0 cdtv.device           cdtv 35.12 (28.1.92)
 4: F05428 setpatch            setpatch 37.3 (31.10.91)
 5: F0558C A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 6: F08822 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 7: F0920C battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 8: F0983C debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
 9: F0A48E playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
10: F3508C cdfs.library          cdfs 24.9 (22.10.91)
11: F386D4 cdg.library           cdg 2.10 (3.2.92)
12: F3A546 bookmark.device         bookmark 6.6 (31.1.92)
13: F3ADD8 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.7 (12.11.91)
Kickstart CDTV extended 2.30 (37.201) Amiga CDTV [1992]
Rozmiar: 256 kB
Modułów: 14
Checksum: OK (94FEF2C2)

 1: F000B6 exec.library          exec 37.201 (28.1.92)
 2: F03BBC alert.hook           alert.hook
 3: F03C9C cdtv.device           cdtv 35.14 (29.2.92)
 4: F05484 A590/A2091 IORequest handler  SCSI/XT driver by SMB (01.05.89)
 5: F08712 utility.library         utility 37.3 (13.2.91)
 6: F090F0 kludges             kludges 37.11 (14.5.92)
 7: F096B2 A690ID             a690 2.6 (29.2.92)
 8: F096F0 battclock.resource       battclock 38.1 (10.3.91)
 9: F09D18 debox.library          debox 1.8 (16.10.91)
10: F0A966 playerprefs.library       playerprefs 2.2 (7.11.91)
11: F35544 cdfs.library          cdfs 24.9 (22.10.91)
12: F38B80 cdg.library           cdg 2.10 (3.2.92)
13: F3A9E6 bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
14: F3B270 CDTV Bootstrap         cdstrap 9.17 (14.5.92)
Kickstart CD32 extended 3.1 (40.60) Amiga CD32 [1993]
Rozmiar: 512 kB
Modułów: 17
Checksum: OK (9EA68BC4)

 1: E00010 checkdisk            checkdisk 37.1 (11.3.92)
 2: E00170 cdstrap             cdstrap 40.13 (18.5.93)
 3: E024C4 cdui.library          cdui 40.20 (14.5.93)
 4: E57888 reqzapper            reqzapper 40.2 (12.5.93)
 5: E579C8 cd.device            cd 40.22 (1.6.93)
 6: E5ACD2 cdfs.library          cdfs 40.8 (5.5.93)
 7: E5F17C player.library         playerlibrary 40.12 (19.5.93)
 8: E611EC nonvolatile.library       nonvolatile 40.31 (21.5.93)
 9: E62BF8 ad_nonvolatile 40.31 (21.5.93) ad_nonvolatile 40.31 (21.5.93)
10: E62C30 lowlevel.library        Lowlevel 40.34 (24.5.93)
11: E6459C freeanim.library        freeanim 40.2 (26.3.93)
12: E64788 cdg.library           cdg 40.1 (18.2.93)
13: E67E50 debox.library          debox 39.3 (19.3.93)
14: E69198 kludges             kludges 40.8 (13.4.93)
15: E69D92 cdtv.device           cdtv 40.16 (21.5.93)
16: E6B42E bookmark.device         book 6.7 (14.5.92)
17: E6BAE4 playerprefs.library       playerprefs 40.12 (7.4.93)