Informacje dodatkowe     System operacyjny Amigi


Amigę i jej 32-bitowy system operacyjny AmigaOS od samego początku projektowano tak, aby umożli-
wiała pracę wielozadaniową (multitasking). Polega ona na tym, że można uruchomić wiele programów
jednocześnie i nie powoduje to znacznego spadku szybkości działania, nawet najprostszych modeli
Amigi. Przez wiele lat, taką możliwość oferowały tylko drogie stacje robocze oraz właśnie Amiga.
Ponadto wszystkie wersje systemu AmigaOS są ze sobą kompatybilne, tzn. programy napisane dla
starszych jego wersji, działają na nowszych. Wyjątek stanowią nieliczne, zwykle stare programy i gry,
które nie są napisane zgodnie z zaleceniami twórców systemu operacyjnego (omijają go).
System operacyjny AmigaOS, składa się z dwóch elementów:

Kickstart - program rozruchowy uruchamiany przy starcie Amigi (podobnie jak BIOS komputerów PC).
Początkowo był ładowany z dyskietki lub twardego dysku, a później montowany jako pamięć ROM.
Zawiera podstawową część systemu operacyjnego, tzw. jądro (m.in. obsługę napędów, sterowniki
urządzeń, biblioteki i polecenia).

Workbench - graficzny interfejs użytkownika (podobnie jak Windows dla PC). Może być ładowany
z dyskietki lub twardego dysku. Zawiera m.in. biblioteki, sterowniki, polecenia, czcionki, pliki lokaliza-
cyjne w wielu językach oraz programy użytkowe. Dostarczany na kilku dyskietkach DD (o pojemności
880 kB). Workbench po angielsku oznacza słowo "Biurko". System ten nazwano tak, bo wszystkie
wykonywane w nim operacje są tak proste, jak przekładanie kartek papieru (plików) i otwieranie
szuflad (katalogów) w zwykłym biurku. Przełomowe wersje systemu Workbench:

Workbench 1.0
Workbench 1.0
Workbench 2.0
Workbench 2.0
Workbench 3.0
Workbench 3.0

System AmigaOS obsługuje procesory rodziny Motorola 680x0. Powstało wiele jego wersji tak samo,
jak i modeli komputera Amiga. Pierwsza wersja systemu AmigaOS 1.0 została opracowana i wydana
w 1985 roku przez firmę Commodore dla produkowanego przez nią komputera Amiga 1000.

System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) obsługiwany za pomocą myszy, zasto-
sowano po raz pierwszy w komputerze Macintosh (1984 rok) firmy Apple. Później to rozwiązanie było
używane przez wszystkie firmy produkujące komputery.