Asembler procesora 68000     Konwersja danych      Kompilacja
1. Konwersja danych binarnych do systemu dziesiętnego/ósemkowego ASCIIZ:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConBDKonwersja bajtu do systemu DEC-ASCIIZD1.btextbuf
Con8DKonwersja 8-bitów do systemu DEC-ASCIIZD1.btextbuf
ConWDKonwersja słowa (16-bit) do systemu DEC-ASCIIZD1.wtextbuf
Con16DKonwersja 16-bitów do systemu DEC-ASCIIZD1.wtextbuf
Con20D Konwersja 20-bitów do systemu DEC-ASCIIZD1.ltextbuf
Con24DKonwersja 24-bitów do systemu DEC-ASCIIZD1.ltextbuf
ConLDKonwersja długiego słowa (32-bit) do systemu DEC-ASCIIZ D1.ltextbuf
Con32DKonwersja 32-bitów do systemu DEC-ASCIIZD1.ltextbuf
ConBOKonwersja bajtu do systemu OCT-ASCIIZD1.btextbuf
Con8OKonwersja 8-bitów do systemu OCT-ASCIIZD1.btextbuf
ConWOKonwersja słowa (16-bit) do systemu OCT-ASCIIZD1.wtextbuf
Con16OKonwersja 16-bitów do systemu OCT-ASCIIZD1.wtextbuf
ConLOKonwersja długiego słowa (32-bit) do systemu OCT-ASCIIZD1.ltextbuf
Con32OKonwersja 32-bitów do systemu OCT-ASCIIZD1.ltextbuf
Opracowano na podstawie procedury, zawartej pod adresem $00F82762 w pamięci Kickstart 2.05 (37.299).

2. Konwersja liczby dziesiętnej/ósemkowej ASCIIZ do systemu binarnego:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConD6Konwersja 6-cyfrowej liczby DEC-ASCIIZ do systemu binarnegotextbufD1.l
ConD10 Konwersja 10-cyfrowej liczby DEC-ASCIIZ do systemu binarnego textbufD1.l
ConO11Konwersja 11-cyfrowej liczby OCT-ASCIIZ do systemu binarnegotextbufD1.l

3. Konwersja danych binarnych do systemu szesnastkowego ASCIIZ:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConBHKonwersja bajtu do systemu HEX-ASCIIZD1.btextbuf
ConWH Konwersja słowa (16-bit) do systemu HEX-ASCIIZD1.wtextbuf
ConLHKonwersja długiego słowa (32-bit) do systemu HEX-ASCIIZ D1.ltextbuf

4. Konwersja liczby szesnastkowej ASCIIZ do systemu binarnego:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConH8Konwersja 8-cyfrowej liczby HEX-ASCIIZ do systemu binarnegotextbufD1.l
ConH8s Konwersja 8-cyfrowej liczby HEX-ASCIIZ do systemu binarnego (duże/małe litery) textbufD1.l

5. Konwersja danych binarnych do systemu dwójkowego ASCIIZ:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConBBKonwersja bajtu do systemu BIN-ASCIIZD1.btextbuf
ConWB Konwersja słowa (16-bit) do systemu BIN-ASCIIZD1.wtextbuf
ConLBKonwersja długiego słowa (32-bit) do systemu BIN-ASCIIZ D1.ltextbuf

6. Konwersja liczby dwójkowej ASCIIZ do systemu binarnego:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConB32 Konwersja 32-cyfrowej liczby BIN-ASCIIZ do systemu binarnego textbufD1.l

7. Konwersja danych binarnych do systemu binarnego BCD/BCO:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConBBDKonwersja bajtu do systemu binarnego BCDD1.bD2.w
Con20BD Konwersja 20-bitów do systemu binarnego BCDD1.lD2.l
Con24BDKonwersja 24-bitów do systemu binarnego BCDD1.lD2.l
Con28BDKonwersja 28-bitów do systemu binarnego BCDD1.lD2.l
ConBBOKonwersja bajtu do systemu binarnego BCOD1.bD2.w
ConWBOKonwersja słowa (16-bit) do systemu binarnego BCO D1.wD2.l
Con24BOKonwersja 24-bitów do systemu binarnego BCOD1.lD2.l
Opracowano na podstawie procedury, zawartej pod adresem $00F82762 w pamięci Kickstart 2.05 (37.299).

8. Konwersja danych binarnych BCD/BCO do systemu binarnego:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConBDBKonwersja bajtu BCD do systemu binarnegoD1.bD2.b
ConBDWKonwersja słowa (16-bit) BCD do systemu binarnegoD1.wD2.w
ConBD24 Konwersja 24-bitów BCD do systemu binarnegoD1.lD2.l
ConBDLKonwersja długiego słowa (32-bit) BCD do systemu binarnego D1.lD2.l
ConBOBKonwersja bajtu BCO do systemu binarnegoD1.bD2.b
ConBOWKonwersja słowa (16-bit) BCO do systemu binarnegoD1.wD2.w
ConBOLKonwersja długiego słowa (32-bit) BCO do systemu binarnegoD1.lD2.l

9. Konwersja danych binarnych BCD/BCO do systemu dziesiętnego/ósemkowego ASCIIZ:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConBDBDKonwersja bajtu BCD do systemu DEC-ASCIIZD1.btextbuf
ConBDWD Konwersja słowa (16-bit) BCD do systemu DEC-ASCIIZD1.wtextbuf
ConBDLDKonwersja długiego słowa (32-bit) BCD do systemu DEC-ASCIIZ D1.ltextbuf
ConBOBOKonwersja bajtu BCO do systemu OCT-ASCIIZD1.btextbuf
ConBOWOKonwersja słowa (16-bit) BCO do systemu OCT-ASCIIZD1.wtextbuf
ConBOLOKonwersja długiego słowa (32-bit) BCO do systemu OCT-ASCIIZD1.ltextbuf

10. Konwersja liczby dziesiętnej/ósemkowej ASCIIZ do systemu binarnego BCD/BCO:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConD8BD Konwersja 8-cyfrowej liczby DEC-ASCIIZ do systemu binarnego BCD textbufD1.l
ConO8BOKonwersja 8-cyfrowej liczby OCT-ASCIIZ do systemu binarnego BCOtextbufD1.l

11. Konwersja danych binarnych do systemu ASCIIZ:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConBAKonwersja bajtu do systemu ASCIIZD1.btextbuf
ConWA Konwersja słowa (16-bit) do systemu ASCIIZD1.wtextbuf
ConLAKonwersja długiego słowa (32-bit) do systemu ASCIIZ D1.ltextbuf

12. Konwersja ciągu ASCIIZ do systemu binarnego:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
ConA4Konwersja 4-znakowego ciągu ASCIIZ do systemu binarnego textbufD1.l

Objaśnienia:
D1, D2 - rejestr danych
Dx.b - najmłodszy bajt rejestru danych (8-bitów)
Dx.w - młodsze słowo rejestru danych (16-bitów)
Dx.l - cały rejestr danych (32-bity)
textbuf - pamięć dla danych wejściowych/wyjściowych (RAM)


 ConBD: moveq  #$00,D1  ;bajt do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$64,D2
ConBD0: move.b  #$2F,(A0)
ConBD1: addq.b  #1,(A0)
    sub.b  D2,D1
    bcc.s  ConBD1
    add.b  D2,D1
    addq.l  #1,A0
    divu   #$0A,D2
    bne.s  ConBD0
    clr.b	 (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 13
 Con8D: moveq  #$00,D1  ;bajt do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$0A,D5
    moveq  #$03,D2  ;maksymalna liczba cyfr
    add.l  D2,A0
    clr.b	 (A0)
Con8D0: moveq  #$08,D3  ;liczba bitów do konwersji
    clr.b  D4
Con8D1: roxl.b  #1,D4
    cmp.b  D5,D4
    bcs.s  Con8D2
    sub.b  D5,D4
    or.b   #$10,CCR  ;ustawienie flagi X w rejestrze CCR
Con8D2: roxl.b  #1,D1
    dbf   D3,Con8D1
    add.b  #$30,D4
    move.b  D4,-(A0)
    subq.b  #1,D2
    bne.s  Con8D0
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 50 B, linii kodu: 20
 ConWD: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    move.l  #$2710,D2
ConWD0: move.b  #$2F,(A0)
ConWD1: addq.b  #1,(A0)
    sub.w  D2,D1
    bcc.s  ConWD1
    add.w  D2,D1
    addq.l  #1,A0
    divu   #$0A,D2
    bne.s  ConWD0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "65535" ($FFFF)
;Rozmiar: 40 B, linii kodu: 13
 Con16D: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
     moveq  #$0A,D5
     moveq  #$05,D2  ;maksymalna liczba cyfr
     add.l  D2,A0
     clr.b	 (A0)
Con16D0: moveq  #$10,D3  ;liczba bitów do konwersji
     clr.b  D4
Con16D1: roxl.b  #1,D4
     cmp.b  D5,D4
     bcs.s  Con16D2
     sub.b  D5,D4
     or.b   #$10,CCR  ;ustawienie flagi X w rejestrze CCR
Con16D2: roxl.w  #1,D1
     dbf   D3,Con16D1
     add.b  #$30,D4
     move.b  D4,-(A0)
     subq.b  #1,D2
     bne.s  Con16D0
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "65535" ($FFFF)
;Rozmiar: 52 B, linii kodu: 20
 Con20D: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
     move.l  #$0186A0,D2
Con20D0: move.b  #$2F,(A0)
Con20D1: addq.b  #1,(A0)
     sub.l  D2,D1
     bcc.s  Con20D1
     add.l  D2,D1
     addq.l  #1,A0
     divu   #$0A,D2
     bne.s  Con20D0
     clr.b	 (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "999999" ($0F423F), wynika z ograniczeń ALU
;(dzielenie instrukcją DIVU). Jeśli konwertowane dane będą miały wartość większą od
;$0F423F, to liczba wyjściowa nie będzie prawidłowa.
;Rozmiar: 42 B, linii kodu: 13
 Con24D: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
     move.l  #$0F4240,D2
     move.l  #$0927C0,D3
Con24D0: move.b  #$2F,(A0)
Con24D1: addq.b  #1,(A0)
     sub.l  D2,D1
     bcc.s  Con24D1
     add.l  D2,D1
     addq.l  #1,A0
     sub.l  D3,D2
     divu   #$0A,D3
     lsr.l  #2,D2
     tst.b  D2
     bne.s  Con24D0
     clr.b	 (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "9999999" ($98967F), wynika z ograniczeń ALU
;(dzielenie instrukcją DIVU). Jeśli konwertowane dane będą miały wartość większą od
;$98967F, to liczba wyjściowa nie będzie prawidłowa.
;Rozmiar: 54 B, linii kodu: 17
 ConLD: move.l  #$00,D1    ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
    lea   ConLD2(pc),A1
ConLD0: move.b  #$2F,(A0)
ConLD1: addq.b  #1,(A0)
    sub.l  (A1),D1
    bcc.s  ConLD1
    add.l  (A1)+,D1
    addq.l  #1,A0
    tst.b  (A1)
    bpl.s  ConLD0
    clr.b  (A0)
    rts
ConLD2: dc.l   1000000000,100000000,10000000,1000000,100000,10000,1000,100,10,1
    dc.b   $80

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "4294967295" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 79 B, linii kodu: 15
 Con32D: move.l  #$00,D1  ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
     moveq  #$0A,D5
     moveq  #$0A,D2  ;maksymalna liczba cyfr
     add.l  D2,A0
     clr.b	 (A0)
Con32D0: moveq  #$20,D3  ;liczba bitów do konwersji
     clr.b  D4
Con32D1: roxl.b  #1,D4
     cmp.b  D5,D4
     bcs.s  Con32D2
     sub.b  D5,D4
     or.b   #$10,CCR  ;ustawienie flagi X w rejestrze CCR
Con32D2: roxl.l  #1,D1
     dbf   D3,Con32D1
     add.b  #$30,D4
     move.b  D4,-(A0)
     subq.b  #1,D2
     bne.s  Con32D0
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "4294967295" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 54 B, linii kodu: 20
 ConBO: moveq  #$00,D1  ;bajt do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$40,D2
ConBO0: move.b  #$2F,(A0)
ConBO1: addq.b  #1,(A0)
    sub.b  D2,D1
    bcc.s  ConBO1
    add.b  D2,D1
    addq.l  #1,A0
    lsr.b  #3,D2
    bne.s  ConBO0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 13
 Con8O: moveq  #$00,D1  ;bajt do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$08,D5
    moveq  #$03,D2  ;maksymalna liczba cyfr
    add.l  D2,A0
    clr.b	 (A0)
Con8O0: moveq  #$08,D3  ;liczba bitów do konwersji
    clr.b  D4
Con8O1: roxl.b  #1,D4
    cmp.b  D5,D4
    bcs.s  Con8O2
    sub.b  D5,D4
    or.b   #$10,CCR  ;ustawienie flagi X w rejestrze CCR
Con8O2: roxl.b  #1,D1
    dbf   D3,Con8O1
    add.b  #$30,D4
    move.b  D4,-(A0)
    subq.b  #1,D2
    bne.s  Con8O0
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 50 B, linii kodu: 20
 ConWO: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    move.w  #$8000,D2
ConWO0: move.b  #$2F,(A0)
ConWO1: addq.b  #1,(A0)
    sub.w  D2,D1
    bcc.s  ConWO1
    add.w  D2,D1
    addq.l  #1,A0
    lsr.w  #3,D2
    bne.s  ConWO0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "177777" ($FFFF)
;Rozmiar: 36 B, linii kodu: 13
 Con16O: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
     moveq  #$08,D5
     moveq  #$06,D2  ;maksymalna liczba cyfr
     add.l  D2,A0
     clr.b	 (A0)
Con16O0: moveq  #$10,D3  ;liczba bitów do konwersji
     clr.b  D4
Con16O1: roxl.b  #1,D4
     cmp.b  D5,D4
     bcs.s  Con16O2
     sub.b  D5,D4
     or.b   #$10,CCR  ;ustawienie flagi X w rejestrze CCR
Con16O2: roxl.w  #1,D1
     dbf   D3,Con16O1
     add.b  #$30,D4
     move.b  D4,-(A0)
     subq.b  #1,D2
     bne.s  Con16O0
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "177777" ($FFFF)
;Rozmiar: 52 B, linii kodu: 20
 ConLO: move.l  #$00,D1  ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$40,D2
    ror.l  #8,D2
ConLO0: move.b  #$2F,(A0)
ConLO1: addq.b  #1,(A0)
    sub.l  D2,D1
    bcc.s  ConLO1
    add.l  D2,D1
    addq.l  #1,A0
    lsr.l  #3,D2
    bne.s  ConLO0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "37777777777" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 14
 Con32O: move.l  #$00,D1  ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
     moveq  #$08,D5
     moveq  #$0B,D2  ;maksymalna liczba cyfr
     add.l  D2,A0
     clr.b	 (A0)
Con32O0: moveq  #$20,D3  ;liczba bitów do konwersji
     clr.b  D4
Con32O1: roxl.b  #1,D4
     cmp.b  D5,D4
     bcs.s  Con32O2
     sub.b  D5,D4
     or.b   #$10,CCR  ;ustawienie flagi X w rejestrze CCR
Con32O2: roxl.l  #1,D1
     dbf   D3,Con32O1
     add.b  #$30,D4
     move.b  D4,-(A0)
     subq.b  #1,D2
     bne.s  Con32O0
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "37777777777" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 54 B, linii kodu: 20
 ConD6: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
    bra.s  ConD6b
ConD6a: moveq  #$0A,D2
    sub.b  #$30,(A0)
    mulu   D2,D1
    move.b  (A0)+,D2
    add.l  D2,D1
ConD6b: tst.b  (A0)
    bne.s  ConD6a
    rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "655359" ($09FFFF), wynika z ograniczeń ALU
;(mnożenie instrukcją MULU). Jeśli liczba wejściowa będzie większa od "655359",
;to wynik konwersji przepełni się (będzie liczony od zera).
;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 11
 ConD10: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
     bra.s  ConD10b
ConD10a: sub.b  #$30,(A0)
     move.l  D1,D2
     lsl.l  #3,D1
     add.l  D2,D1
     add.l  D2,D1
     moveq  #$00,D2
     move.b  (A0)+,D2
     add.l  D2,D1
ConD10b: tst.b  (A0)
     bne.s  ConD10a
     rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "4294967295" ($FFFFFFFF)
;Jeśli liczba wejściowa będzie większa od "4294967295",
;to wynik konwersji przepełni się (będzie liczony od zera).
;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 14
 ConO11: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
     bra.s  ConO11b
ConO11a: moveq  #$08,D2
     sub.b  #$30,(A0)
     lsl.l  #3,D1
     move.b  (A0)+,D2
     add.l  D2,D1
ConO11b: tst.b  (A0)
     bne.s  ConO11a
     rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "37777777777" ($FFFFFFFF)
;Jeśli liczba wejściowa będzie większa od "37777777777",
;to wynik konwersji przepełni się (będzie liczony od zera).
;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 11
 ConBH: moveq  #$00,D1  ;bajt do konwersji
    moveq  #$01,D2
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
ConBH0: rol.b  #4,D1
    move.b  D1,D3
    lsl.b  #4,D3
    addq.b  #3,D3
    rol.b  #4,D3
    cmp.b  #$3A,D3
    bcs.s  ConBH1
    addq.b  #7,D3   ;add.b #$27,D3 - małe litery (a-f)
ConBH1: move.b  D3,(A0)+
    dbf   D2,ConBH0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "FF" ($FF)
;Procedura generuje duże lub małe litery (a-f)
;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 15
 ConWH: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
    moveq  #$03,D2
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
ConWH0: rol.w  #4,D1
    move.b  D1,D3
    lsl.b  #4,D3
    addq.b  #3,D3
    rol.b  #4,D3
    cmp.b  #$3A,D3
    bcs.s  ConWH1
    addq.b  #7,D3   ;add.b #$27,D3 - małe litery (a-f)
ConWH1: move.b  D3,(A0)+
    dbf   D2,ConWH0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "FFFF" ($FFFF)
;Procedura generuje duże lub małe litery (a-f)
;Rozmiar: 40 B, linii kodu: 15
 ConLH: move.l  #$00,D1  ;dane do konwersji
    moveq  #$07,D2
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
ConLH0: rol.l  #4,D1
    move.b  D1,D3
    lsl.b  #4,D3
    addq.b  #3,D3
    rol.b  #4,D3
    cmp.b  #$3A,D3
    bcs.s  ConLH1
    addq.b  #7,D3   ;add.b #$27,D3 - małe litery (a-f)
ConLH1: move.b  D3,(A0)+
    dbf   D2,ConLH0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "FFFFFFFF" ($FFFFFFFF)
;Procedura generuje duże lub małe litery (a-f)
;Rozmiar: 42 B, linii kodu: 15
 ConH8: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
    bra.s  ConH8c
ConH8a: sub.b  #$30,(A0)
    cmp.b  #$0A,(A0)
    bcs.s  ConH8b
    subq.b  #7,(A0)  ;sub.b #$27,(A0) - małe litery (a-f)
ConH8b: lsl.l  #4,D1
    add.b  (A0)+,D1
ConH8c: tst.b  (A0)
    bne.s  ConH8a
    rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "FFFFFFFF" ($FFFFFFFF)
;Procedura konwertuje duże lub małe litery (a-f)
;Jeśli liczba wejściowa będzie dłuższa, to wynik konwersji zostanie ustalony przez jej ostatnie 8-cyfr
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 12
 ConH8s: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
     bra.s  ConH8s2
ConH8s0: sub.b  #$30,(A0)
     cmp.b  #$0A,(A0)
     bcs.s  ConH8s1
     subq.b  #7,(A0)
     cmp.b  #$0F,(A0)
     bls.s  ConH8s1
     sub.b  #$20,(A0)
ConH8s1: lsl.l  #4,D1
     add.b  (A0)+,D1
ConH8s2: tst.b  (A0)
     bne.s  ConH8s0
     rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "FfFfFfFf" ($FFFFFFFF)
;Procedura konwertuje duże i małe litery (a-f)
;Jeśli liczba wejściowa będzie dłuższa, to wynik konwersji zostanie ustalony przez jej ostatnie 8-cyfr
;Rozmiar: 42 B, linii kodu: 15
 ConBB: moveq  #$00,D1  ;bajt do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$07,D2  ;liczba bitów do konwersji (-1 bit)
ConBB0: moveq  #$30,D3
    btst   D2,D1
    beq.s  ConBB1
    addq.b  #1,D3
ConBB1: move.b  D3,(A0)+
    dbf   D2,ConBB0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "11111111" ($FF)
;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 11
 ConWB: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$0F,D2  ;liczba bitów do konwersji (-1 bit)
ConWB0: moveq  #$30,D3
    btst   D2,D1
    beq.s  ConWB1
    addq.b  #1,D3
ConWB1: move.b  D3,(A0)+
    dbf   D2,ConWB0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "1111111111111111" ($FFFF)
;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 11
 ConLB: move.l  #$00,D1  ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$1F,D2  ;liczba bitów do konwersji (-1 bit)
ConLB0: moveq  #$30,D3
    btst   D2,D1
    beq.s  ConLB1
    addq.b  #1,D3
ConLB1: move.b  D3,(A0)+
    dbf   D2,ConLB0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "11111111111111111111111111111111" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 11
 ConB32: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
     bra.s  ConB32b
ConB32a: sub.b  #$30,(A0)
     lsl.l  #1,D1
     add.b  (A0)+,D1
ConB32b: tst.b  (A0)
     bne.s  ConB32a
     rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "11111111111111111111111111111111" ($FFFFFFFF)
;Jeśli liczba wejściowa będzie dłuższa, to wynik konwersji
;zostanie ustalony przez jej ostatnie 32-cyfry
;Rozmiar: 24 B, linii kodu: 9
 ConBBD: moveq  #$00,D1 ;bajt do konwersji
     clr.w  D2   ;wynik konwersji
     moveq  #$64,D3
ConBBD0: lsl.w  #4,D2
     add.b  #$FF,D2
ConBBD1: addq.b  #1,D2
     sub.b  D3,D1
     bcc.s  ConBBD1
     add.b  D3,D1
     divu   #$0A,D3
     bne.s  ConBBD0
     rts

;Maksymalna wartość danych wyjściowych: $0255 ($FF)
;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 12
 Con20BD: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2   ;wynik konwersji
     move.l  #$0186A0,D3
Con20BD0: lsl.l  #4,D2
     add.b  #$FF,D2
Con20BD1: addq.b  #1,D2
     sub.l  D3,D1
     bcc.s  Con20BD1
     add.l  D3,D1
     divu   #$0A,D3
     bne.s  Con20BD0
     rts

;Maksymalna wartość danych wyjściowych: $999999 ($0F423F), wynika z ograniczeń ALU
;(dzielenie instrukcją DIVU). Jeśli konwertowane dane będą miały wartość większą od
;$0F423F, to wynik konwersji nie będzie prawidłowy.
;Rozmiar: 36 B, linii kodu: 12
 Con24BD: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2   ;wynik konwersji
     move.l  #$0F4240,D3
     move.l  #$0927C0,D4
Con24BD0: lsl.l  #4,D2
     add.b  #$FF,D2
Con24BD1: addq.b  #1,D2
     sub.l  D3,D1
     bcc.s  Con24BD1
     add.l  D3,D1
     sub.l  D4,D3
     divu   #$0A,D4
     lsr.l  #2,D3
     tst.b  D3
     bne.s  Con24BD0
     rts

;Maksymalna wartość danych wyjściowych: $09999999 ($98967F), wynika z ograniczeń ALU
;(dzielenie instrukcją DIVU). Jeśli konwertowane dane będą miały wartość większą od
;$98967F, to wynik konwersji nie będzie prawidłowy.
;Rozmiar: 48 B, linii kodu: 16
 Con28BD: move.l  #$00,D1     ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2     ;wynik konwersji
     lea   Con28BD2(pc),A0
Con28BD0: lsl.l  #4,D2
     add.b  #$FF,D2
Con28BD1: addq.b  #1,D2
     sub.l  (A0),D1
     bcc.s  Con28BD1
     add.l  (A0)+,D1
     tst.b  (A0)
     beq.s  Con28BD0
     rts
Con28BD2: dc.l   100000000,10000000,1000000,100000,10000,1000,100,10,1
     dc.b   $FF

;Maksymalna wartość danych wyjściowych: $99999999 ($05F5E0FF)
;Jeśli konwertowane dane będą miały wartość większą od $05F5E0FF,
;to wynik konwersji przepełni się (będzie liczony od zera).
;Rozmiar: 69 B, linii kodu: 14
 ConBBO: moveq  #$00,D1 ;bajt do konwersji
     clr.w  D2   ;wynik konwersji
     moveq  #$40,D3
ConBBO0: lsl.w  #4,D2
     add.b  #$FF,D2
ConBBO1: addq.b  #1,D2
     sub.b  D3,D1
     bcc.s  ConBBO1
     add.b  D3,D1
     lsr.b  #3,D3
     bne.s  ConBBO0
     rts

;Maksymalna wartość danych wyjściowych: $0377 ($FF)
;Rozmiar: 26 B, linii kodu: 12
 ConWBO: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2  ;wynik konwersji
     move.w  #$8000,D3
ConWBO0: lsl.l  #4,D2
     add.b  #$FF,D2
ConWBO1: addq.b  #1,D2
     sub.w  D3,D1
     bcc.s  ConWBO1
     add.w  D3,D1
     lsr.w  #3,D3
     bne.s  ConWBO0
     rts

;Maksymalna wartość danych wyjściowych: $177777 ($FFFF)
;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 12
 Con24BO: move.l  #$00,D1 ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2 ;wynik konwersji
     moveq  #$40,D3
     ror.l  #8,D3
Con24BO0: lsl.l  #4,D2
     add.b  #$FF,D2
Con24BO1: addq.b  #1,D2
     sub.l  D3,D1
     bcc.s  Con24BO1
     add.l  D3,D1
     lsr.l  #3,D3
     bne.s  Con24BO0
     rts

;Maksymalna wartość danych wyjściowych: $77777777 ($xxFFFFFF)
;Wartość najstarszego bajtu konwertowanych danych, nie wpływa na wynik konwersji
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 13
 ConBDB: moveq  #$00,D1   ;bajt do konwersji
     clr.b  D2     ;wynik konwersji
     moveq  #$01,D3
ConBDB0: rol.b  #4,D1
     move.b  D1,D4
     lsl.b  #4,D4
     ror.b  #4,D4
     mulu   #$0A,D2
     add.b  D4,D2
     dbf   D3,ConBDB0
     rts

;Maksymalna wartość danych wejściowych: $99 ($63)
;Rozmiar: 26 B, linii kodu: 11
 ConBDW: move.w  #$00,D1   ;dane do konwersji
     clr.w  D2     ;wynik konwersji
     moveq  #$03,D3
     clr.w  D4
ConBDW0: rol.w  #4,D1
     move.b  D1,D4
     lsl.b  #4,D4
     ror.b  #4,D4
     mulu   #$0A,D2
     add.w  D4,D2
     dbf   D3,ConBDW0
     rts

;Maksymalna wartość danych wejściowych: $9999 ($270F)
;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 12
 ConBD24: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2   ;wynik konwersji
     moveq  #$07,D3
     moveq  #$00,D4
ConBD24a: rol.l  #4,D1
     move.b  D1,D4
     lsl.b  #4,D4
     ror.b  #4,D4
     mulu   #$0A,D2
     add.l  D4,D2
     dbf   D3,ConBD24a
     rts

;Maksymalna wartość danych wejściowych: $655359 ($09FFFF), wynika z ograniczeń ALU
;(mnożenie instrukcją MULU). Jeśli konwertowane dane będą miały wartość większą od
;$655359, to wynik konwersji przepełni się (będzie liczony od zera).
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 12
 ConBDL: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2   ;wynik konwersji
     moveq  #$07,D3
ConBDL0: move.l  D2,D4
     rol.l  #3,D2
     add.l  D4,D2
     add.l  D4,D2
     moveq  #$00,D4
     rol.l  #4,D1
     move.b  D1,D4
     lsl.b  #4,D4
     ror.b  #4,D4
     add.l  D4,D2
     dbf   D3,ConBDL0
     rts

;Maksymalna wartość danych wejściowych: $99999999 ($05F5E0FF)
;Rozmiar: 36 B, linii kodu: 15
 ConBOB: moveq  #$00,D1   ;bajt do konwersji
     clr.b  D2     ;wynik konwersji
     moveq  #$01,D3
ConBOB0: rol.b  #4,D1
     move.b  D1,D4
     lsl.b  #4,D4
     ror.b  #4,D4
     rol.b  #3,D2
     add.b  D4,D2
     dbf   D3,ConBOB0
     rts

;Maksymalna wartość danych wejściowych: $77 ($3F)
;Rozmiar: 24 B, linii kodu: 11
 ConBOW: move.w  #$00,D1   ;dane do konwersji
     clr.w  D2     ;wynik konwersji
     moveq  #$03,D3
     clr.w  D4
ConBOW0: rol.w  #4,D1
     move.b  D1,D4
     lsl.b  #4,D4
     ror.b  #4,D4
     rol.w  #3,D2
     add.w  D4,D2
     dbf   D3,ConBOW0
     rts

;Maksymalna wartość danych wejściowych: $7777 ($0FFF)
;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 12
 ConBOL: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     moveq  #$00,D2   ;wynik konwersji
     moveq  #$07,D3
     moveq  #$00,D4
ConBOL0: rol.l  #4,D1
     move.b  D1,D4
     lsl.b  #4,D4
     ror.b  #4,D4
     rol.l  #3,D2
     add.l  D4,D2
     dbf   D3,ConBOL0
     rts

;Maksymalna wartość danych wejściowych: $77777777 ($FFFFFF)
;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 12
 ConBDBD: moveq  #$00,D1   ;bajt do konwersji
     lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
     moveq  #$01,D2
ConBDBD0: rol.b  #4,D1
     move.b  D1,D3
     lsl.b  #4,D3
     addq.b  #3,D3
     rol.b  #4,D3
     move.b  D3,(A0)+
     dbf   D2,ConBDBD0
     clr.b  (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "99" ($99)
;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 12
 ConBDWD: move.w  #$00,D1   ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
     moveq  #$03,D2
ConBDWD0: rol.w  #4,D1
     move.b  D1,D3
     lsl.b  #4,D3
     addq.b  #3,D3
     rol.b  #4,D3
     move.b  D3,(A0)+
     dbf   D2,ConBDWD0
     clr.b  (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "9999" ($9999)
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 12
 ConBDLD: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
     moveq  #$07,D2
ConBDLD0: rol.l  #4,D1
     move.b  D1,D3
     lsl.b  #4,D3
     addq.b  #3,D3
     rol.b  #4,D3
     move.b  D3,(A0)+
     dbf   D2,ConBDLD0
     clr.b  (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "99999999" ($99999999)
;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 12
 ConBOBO: moveq  #$00,D1   ;bajt do konwersji
     lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
     moveq  #$01,D2
ConBOBO0: rol.b  #4,D1
     move.b  D1,D3
     lsl.b  #4,D3
     addq.b  #3,D3
     rol.b  #4,D3
     move.b  D3,(A0)+
     dbf   D2,ConBOBO0
     clr.b  (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "77" ($77)
;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 12
 ConBOWO: move.w  #$00,D1   ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
     moveq  #$03,D2
ConBOWO0: rol.w  #4,D1
     move.b  D1,D3
     lsl.b  #4,D3
     addq.b  #3,D3
     rol.b  #4,D3
     move.b  D3,(A0)+
     dbf   D2,ConBOWO0
     clr.b  (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "7777" ($7777)
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 12
 ConBOLO: move.l  #$00,D1   ;dane do konwersji
     lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
     moveq  #$07,D2
ConBOLO0: rol.l  #4,D1
     move.b  D1,D3
     lsl.b  #4,D3
     addq.b  #3,D3
     rol.b  #4,D3
     move.b  D3,(A0)+
     dbf   D2,ConBOLO0
     clr.b  (A0)
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "77777777" ($77777777)
;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 12
 ConD8BD: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
     bra.s  ConD8BD1
ConD8BD0: sub.b  #$30,(A0)
     lsl.l  #4,D1
     add.b  (A0)+,D1
ConD8BD1: tst.b  (A0)
     bne.s  ConD8BD0
     rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "99999999" ($99999999)
;Jeśli liczba wejściowa będzie dłuższa, to wynik konwersji zostanie ustalony przez jej ostatnie 8-cyfr
;Rozmiar: 24 B, linii kodu: 9
 ConO8BO: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
     lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
     bra.s  ConO8BO1
ConO8BO0: sub.b  #$30,(A0)
     lsl.l  #4,D1
     add.b  (A0)+,D1
ConO8BO1: tst.b  (A0)
     bne.s  ConO8BO0
     rts

;Maksymalna wartość liczby wejściowej: "77777777" ($77777777)
;Jeśli liczba wejściowa będzie dłuższa, to wynik konwersji zostanie ustalony przez jej ostatnie 8-cyfr
;Rozmiar: 24 B, linii kodu: 9
 ConBA: moveq  #$00,D1  ;bajt do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    cmp.b  #$20,D1
    bcs.s  ConBA0
    cmp.b  #$7F,D1
    bcs.s  ConBA1
ConBA0: moveq  #$2E,D1  ;znak xx
ConBA1: move.b  D1,(A0)+
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość ciągu wyjściowego: "~" ($7E)
;Jeśli konwertowany bajt będzie miał wartość <$20 lub >$7E,
;to w ciągu wyjściowym zostanie on zastąpiony znakiem xx.
;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 10
 ConWA: move.w  #$00,D1  ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$01,D2
ConWA0: rol.w  #8,D1
    cmp.b  #$20,D1
    bcs.s  ConWA1
    cmp.b  #$7F,D1
    bcs.s  ConWA2
ConWA1: move.b  #$2E,D1  ;znak xx
ConWA2: move.b  D1,(A0)+
    dbf   D2,ConWA0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość ciągu wyjściowego: "~~" ($7E7E)
;Jeśli konwertowany bajt będzie miał wartość <$20 lub >$7E,
;to w ciągu wyjściowym zostanie on zastąpiony znakiem xx.
;Rozmiar: 40 B, linii kodu: 13
 ConLA: move.l  #$00,D1  ;dane do konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wyjścia danych
    moveq  #$03,D2
ConLA0: rol.l  #8,D1
    cmp.b  #$20,D1
    bcs.s  ConLA1
    cmp.b  #$7F,D1
    bcs.s  ConLA2
ConLA1: move.b  #$2E,D1  ;znak xx
ConLA2: move.b  D1,(A0)+
    dbf   D2,ConLA0
    clr.b  (A0)
    rts

;Maksymalna wartość ciągu wyjściowego: "~~~~" ($7E7E7E7E)
;Jeśli konwertowany bajt będzie miał wartość <$20 lub >$7E,
;to w ciągu wyjściowym zostanie on zastąpiony znakiem xx.
;Rozmiar: 42 B, linii kodu: 13
 ConA4: moveq  #$00,D1  ;wynik konwersji
    lea   textbuf,A0 ;adres wejścia danych
    bra.s  ConA4b
ConA4a: rol.l  #8,D1
    move.b  (A0)+,D1
ConA4b: tst.b  (A0)
    bne.s  ConA4a
    rts

;Maksymalna wartość ciągu wejściowego: "~~~~" ($7E7E7E7E)
;Jeśli ciąg wejściowy będzie dłuższy, to wynik konwersji zostanie ustalony przez jego ostatnie 4-znaki
;Rozmiar: 20 B, linii kodu: 8