Informacje dodatkowe     Kompilacja ASM 68000


Procedury napisane w asemblerze procesora 68000, skompilowano przy użyciu
"Master Seka 1.1 by Buddha" (z 1989 roku) na komputerze Amiga 600 lub na PC
za pomocą emulatora Amigi, o nazwie "WinUAE 2.4.1" lub "WinFellow 0.4.4 build 4".

Tylko programy "ChkCPU", "ChkFPU", "Chk060", "ChkGFX", "ChkKS" i "BasicDiag",
skompilowano korzystając z "ASM-One 1.44" (na emulatorze), aby uzyskać mniejszy
rozmiar programu wykonywalnego.

Kompilatory te tworzą programy dla systemu Workbench.

Procedury były pisane według następujących kryteriów:
1. Program ma mieć jak najmniejszy rozmiar.
2. Program ma wykonywać się jak najszybciej (cykle zegarowe procesora).
3. Kod źródłowy ma mieć jak najmniej linii.