Elektronika     Interfejs klawiatury PC do Amigi 600 (PIC16F84)        
Interfejs ten służy do podłączenia klawiatury PS/2 od komputera PC do Amigi 600. Jest zbudowany na
mikrokontrolerze PIC16F84 (lub PIC16C84) firmy Microchip i kilku elementach biernych. Interfejs za po-
mocą podstawki PLCC44 nakłada się na układ U7 (CIA-A), który znajduje się na płycie głównej Amigi.
W rogach podstawki PLCC znajdują się 4 plastikowe wypustki, które trzeba zeszlifować. Początkowo
podstawka po nałożeniu na układ może z niego zeskakiwać, ale po wielokrotnym jej nakładaniu i zdej-
mowaniu, powinna się wyrobić i przestać spadywać z układu. Zamontowanie interfejsu wymaga odkrę-
cenia i wyjęcia wewnętrznej stacji dyskietek, ponieważ płytka interfejsu nie mieści się pod nią. Dlatego
interfejs ten jest przeznaczony głównie dla Amig 600 z całkowicie uszkodzoną klawiaturą lub przeniesio-
nych do obudowy stacjonarnej, gdzie stacja dyskietek nie jest przykręcona do płyty głównej.
Bardzo ważne jest prawidłowe zaprogramowanie mikrokontrolera PIC16F84, który wymaga do tego celu
napięcia 12-14V. Użyty przezemnie wsad znajduje się w archiwum, a pochodzi on z pakietu "MMKeybo-
ard 4.11" dostępnego na Aminecie. Przy programowaniu należy pamiętać, o odpowiednim ustawieniu
bitów konfiguracyjnych mikrokontrolera. Bity WDT (WatchDog Timer) i CP (Code Protection) muszą być
wyłączone (disabled), a bit PWRT (PoWeR-up Timer) musi być włączony (enabled).
Elementy R3 i C2 zapewniają częstotliwość taktowania mikrokontrolera, która wynosi ok. 1.1 MHz. Na
złączu CON1 znajdują się wszystkie sygnały, niezbędne do podłączenia klawiatury PS/2. Aby to zrobić,
należy za pomocą 4-żyłowej taśmy o długości ok. 30 cm, połączyć te sygnały z odpowiednimi wyprowa-
dzeniami gniazda mini-DIN6 (nowe klawiatury) lub DIN5 (stare klawiatury AT). Rozmieszczenie sygnałów
w tych gniazdach jest pokazane na ilustracji poniżej. Ja użyłem podwójnego gniazda mini-DIN6, wyluto-
wanego ze starej płyty głównej komputera PC. Interfejs i podłączona za jego pośrednictwem klawiatura,
są zasilane napięciem +5V bezpośrednio z wyprowadzeń układu U7. Modelowy interfejs pobierał prąd
1 mA. Nowa klawiatura PS/2 może pobierać maksymalnie (gdy wszystkie diody świecą) 30 mA, a stara
klawiatura AT nawet 56 mA.
Układ zmontowałem na płytce jednostronnej (2 zworki) o wymiarach 60x25 mm. Jako małą ciekawostkę
dodam, że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem). Podczas uży-
wania tego interfejsu zauważyłem tylko jeden, mały problem. Mianowicie po wejściu do BootMenu i na-
ciśnięciu dowolnego klawisza, pojawiają się zakłócenia obrazu. Po ponownym naciśnięciu dowolnego
klawisza, zakłócenia te znikają.
Rozkład wyprowadzeń układu U7 w Amidze 600 i 1200 jest identyczny. Dlatego interfejs jest elektrycznie
zgodny z Amigą 1200, ale fizycznie jego płytka nie mieści się na płycie głównej tego komputera (U7 jest
przylutowany w innym miejscu i w innej pozycji). Sygnały niezbędne do podłączenia interfejsu można też
pobrać z kontrolera klawiatury U13. Wymaga to jednak zaprojektowania nowej płytki, bo rozmieszczenie
sygnałów na wyprowadzeniach U13 jest całkowicie inne niż na U7. W Amidze 600 kontrolerem klawiatu-
ry jest układ 6571, a w Amidze 1200 - MC68HC05. Oba są w obudowie PLCC44, ale różnią się wypro-
wadzeniami. Rozmieszczenie sygnałów w układach U7 i U13 jest pokazane na ilustracji poniżej.

Kombinacje klawiszy i ich funkcje:

 [WIN]+[L-ALT] - lewy przycisk myszki
 [WIN]+[R-ALT] - prawy przycisk myszki
[WIN]+[Arrows] - poruszanie wskaźnikiem myszki
   [R-WIN]+[C] - skopiuj zaznaczony tekst (CLI)
   [R-WIN]+[V] - wklej skopiowany tekst (CLI)
[L-WIN]+[R-WIN]+[CTRL] - resetowanie Amigi

Ponadto oprogramowanie "MMKeyboard 4.11", umożliwia obsługę klawiszy multimedialnych i przypi-
sanie im dowolnych funkcji w systemie Workbench (np. naciśnięcie klawisza "Play" może uruchomić
odtwarzacz CD).
SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1 - 47
R2 - 330
R3 - 4.7k

Kondensatory:
C1 - 100n
C2 - 47p
Układy scalone:
U2 - PIC16F84 (PIC16C84)

Podstawki:
U1 - PLCC44

Złącza:
CON1 - 4-pinowe proste (męskie)