Wersja specjalna o wymiarach 78x25mm, przeznaczona do obudów zewnętrznych stacji dyskietek.
W oparciu o tą wersję interfejsu, zbudowałem własną zewnętrzną stację dyskietek.