Działa w systemie MS-DOS Działa w systemie Windows     3F25dB 1.0           Kompilacja (bez przełącznika /E)


OPIS
Program dla elektroników. Służy do projektowania 3-stopniowego, aktywnego filtru dolno- lub górno-
przepustowego na wybraną częstotliwość graniczną. Umożliwia obliczenie wartości elementów RC
każdego stopnia tak, aby uzyskać tłumienie (selektywność) filtru na poziomie 25 dB/oktawę.

ARGUMENTY
Program nie przyjmuje żadnych argumentów.

BŁĘDY
Program nie obsługuje błędów Runtime.