Działa w systemie MS-DOS Działa w systemie Windows     ShowFA 1.3           Kompilacja


OPIS
Program do wyświetlania zawartości dowolnego pliku (binarnego lub tekstowego) w postaci
znaków ASCII (bajty nieodpowiadające znakom ASCII, są wyświetlane jako kropki).

ARGUMENTY
Za nazwą programu ShowFA można podać jeden z dwóch argumentów:

/? - powoduje wyświetlenie informacji o programie.

[filepath] - ścieżka do pliku, który ma być wyświetlony. Jeśli poda się nazwę
nie istniejącego pliku, to zostanie on utworzony i będzie pusty (rozmiar 0 bajtów).
Tak działa funkcja "OPEN src$ FOR BINARY ACCESS READ AS 1".

Brak argumentu spowoduje uruchomienie programu.

Podanie więcej niż jednego argumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu "Too many arguments."

BŁĘDY
W razie wystąpienia różnych nieprzewidzianych sytuacji
może pojawić się komunikat o błędzie, np. "Runtime error: 53".

Patrz: Błędy Runtime języka QBasic.