Elektronika     Podwójny interfejs zewnętrznej stacji dyskietek do Amigi        
Zauważyłem, że czasem trzeba podłączyć do Amigi (zwłaszcza CDTV) dwie zewnętrzne stacje dyskie-
tek/emulatory. Dlatego odgrzałem mój stary pomysł i tym razem serwuję go w podwójnej porcji. Nowy
interfejs umożliwia podłączenie dwóch nieprzerobionych stacji od PC lub emulatorów (pracujących jak
stacja PC) do złącza DISK DRIVE. Oznacza to, że podłączony napęd musi być ustawiony jako DS1 i
musi generować sygnał DISK CHANGE na pinie 34 swojego złącza. Przerobione do współpracy z Amigą
stacje od PC oraz oryginalne stacje Amigowe nie będą działać z tym interfejsem. Każdy napęd musi być
połączony z interfejsem prostą taśmą (bez przeplotu). Napędy podłączone do złącz CON2 (FDD1) i
CON3 (FDD2) interfejsu, będą widziane przez Amigę jako DF1 i DF2 (DF0 i DF1 w przypadku Amigi
CDTV), każdy o pojemności 880 kB (DD - Double Density). Jeśli podłączymy stację HD (High Density)
od PC i używamy dyskietek HD posiadających drugi otwór (oprócz Write-Protect), to należy zakleić ten
otwór (w przeciwnym razie wystąpią błędy odczytu/zapisu).
Interfejs jest zasilany napięciem +5V ze złącza DISK DRIVE (pin 12) i pobiera ok. 10 mA prądu. Same
napędy również mogą być z niego zasilane za pośrednictwem złącz CON4 (PWR1) i CON5 (PWR2)
lub bezpośrednio z zasilacza od PC, którym jest zasilana Amiga.
Interfejs znajduje się na płytce dwustronnej (9 przelotek) o wymiarach 75x50 mm, na której elementy są
montowane przewlekanie. Jako małą ciekawostkę dodam, że płytkę prototypową wykonałem bez trawie-
nia (mini wiertarką z małym frezem).
Z powodu braku złącza DB23M, użyłem złącza DB25M ze spiłowanymi dwoma skrajnymi pinami i od-
powiednio wygiętą blachą ekranującą. Z powodu braku drabinki rezystorowej 5x2.2k, użyłem drabinki
8x2.2k z odciętymi trzema ostatnimi rezystorami. Układu 74LS38 (wyjścia z otwartym kolektorem) nie
można zastąpić zwykłymi bramkami, np. 74LS00 lub podobnymi.

Przetestowałem na Amidze 500 (KS 2.05) i Amidze 600 (KS 3.1) współpracę interfejsu z następującymi
stacjami od PC, które zasilałem bezpośrednio z niego: ALPS DF354H090F, Citizen LR102061, NEC
FD1231H, Samsung SFD-321B (/LE REV.T3), SONY MPF920 (Z/131), TEAC FD-235HG (6325-U).
Nie stwierdziłem żadnych problemów przy bezpośrednim kopiowaniu dyskietek (pod D-Copy 2.0 i X-
Copy 5.1 Professional) pomiędzy zewnętrznymi stacjami, ani pomiędzy nimi i stacją wewnętrzną Amigi.
Testowałem również formatowanie dyskietek i kopiowanie plików pod Workbenchem. Ponadto spraw-
dziłem bootowanie z dowolnie wybranej w Boot Menu stacji (oczywiście nie wszystkie gry/programy
obsługują bootowanie z zewnętrznych napędów).
Jedynie stacja Samsung SFD-321B miała błędy odczytu (czerwone "4"), ale tylko w programie D-Copy
i tylko na Amidze 500 (rev. 6A) - zarówno z Kickstartem 2.05, jak i 3.1. Takie same problemy sprawia ta
stacja, gdy jest przerobiona do współpracy z Amigą i podłączona jako wewnętrzna DF0. W takim przy-
padku błędy odczytu w D-Copy były na Amidze 500 i 600. Jest to wina samej stacji, która generuje
niekompatybilne sygnały.
Nie posiadam żadnego emulatora do testów, ale wszystkie powinny działać z interfejsem.

UWAGA:
Jeśli interfejs jest wpięty do złącza DISK DRIVE i nie jest do niego podłączony któryś z napędów, to i tak
zostanie on wykryty przez Amigę. Napęd ten będzie widoczny w Boot Menu, a jego ikona "DFx:????" po-
jawi się na blacie Workbencha. Poprzednia wersja pojedynczego interfejsu również ma tę wadę, o czym
dowiedziałem się dopiero teraz (brawo ja).

Wyjścia przerzutników 74LS74 sterują bezpośrednio linią MOTOR ON (pin 16), która odpowiada za
włączanie emulatora lub silnika stacji dyskietek. W większości stacji/emulatorów linia ta jest podcią-
gnięta do +5V rezystorem 1k/5% (pull-up). Stacja Citizen LR102061 posiada rezystor 1.5k/5%. Wśród
posiadanych przeze mnie stacji tylko ALPS DF354H090F i NEC FD1231H nie posiada tego rezystora.
Ponieważ wydajność prądowa wyjść (Q) układu 74LS74 w stanie niskim wynosi maksymalnie 8 mA,
to ważne jest aby rezystor podciągający na linii MOTOR ON w stacji/emulatorze miał rezystancję, co
najmniej 950-1050 omów. Rezystor o mniejszej wartości (poniżej 700 omów) może zbytnio obciążyć
wyjście układu 74LS74, co spowoduje nieprawidłową pracę podłączonego napędu lub w skrajnych
przypadkach, nawet uszkodzenie układu 74LS74.
Dlatego przed podłączeniem napędu (zwłaszcza starszych stacji dyskietek) można zmierzyć rezystancję,
która występuje pomiędzy pinem +5V na złączu zasilania, a pinem 16 na złączu IDC34 stacji/emulatora.
Brak wskazania nawet na najwyższym zakresie pomiarowym rezystancji (np. 2M lub 20M) w multimetrze,
oznacza brak tego rezystora, co jest korzystne dla interfejsu.

SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
RP1 - 5x2.2k
Kondensatory:
C1, C2 - 100n
Układy scalone:
U1 - 74LS38
U2 - 74LS74
Złącza:
CON1 - DB23M proste (męskie)
CON2, CON3 - IDC34M proste (męskie)
CON4, CON5 - mini-Molex proste (męskie)
Inne:
U1 - podstawka DIP14 precyzyjna (kilka wyprowadzeń jest lutowanych do górnej warstwy płytki)
U2 - podstawka DIP14 zwykła