Elektronika     Interfejs zewnętrznej stacji dyskietek do Amigi        
Wykonałem własną wersję interfejsu do podłączenia zewnętrznej stacji dyskietek (lub emulatora FDD)
do złącza DISK DRIVE. Po pierwsze stacja musi być połączona z interfejsem prostą taśmą (bez żadnych
twistów). Można podłączyć oryginalną, wewnętrzną stację DD (Double Density) od Amigi lub stację HD
(High Density) od PC (przerobioną lub nie). Niezależnie od typu podłączonej stacji, będzie ona widziana
przez Amigę jako stacja DD (880 kB). Jeśli podłączymy stację HD od PC i używamy dyskietek HD posia-
dających drugi otwór, to należy w nich zakleić ten otwór (w przeciwnym razie wystąpią błędy odczytu/
zapisu). Udogodnieniem jest to, że stację od PC można używać bez zmiany jej numeru z DS1 na DS0
(w większości stacji robi się to za pomocą lutownicy). Interfejs jest zasilany napięciem +5V ze złącza
DISK DRIVE (pin 12) i pobiera prąd ok. 10 mA. Sama stacja też może być zasilana z tego złącza (po
dolutowaniu gniazda) lub np. bezpośrednio z zasilacza od PC, którym jest zasilana Amiga.
Układ 74LS38 został użyty w celu dopasowania sygnału MOTOR ON/READY do standardu szyny FDD,
w której stosuje się wyjścia z otwartym kolektorem (OC). Z moich testów wynika, że można go jednak
zastąpić zwykłym układem 74LS00. Interfejs znajduje się na płytce dwustronnej (38 przelotek) o wymia-
rach 6x5 cm, na której elementy są montowane powierzchniowo (na górnej warstwie). Płytka jest przy-
stosowana do użycia złącz DB23 prostych lub kątowych (po wyprostowaniu nóżek). Jako małą cieka-
wostkę dodam, że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem).

W zależności od typu podłączanej stacji dyskietek, należy odpowiednio ustawić zworki interfejsu
(nie wolno ich zmieniać przy włączonym zasilaniu):

J1 -odpowiada za sygnał READY. Jeśli podłączamy nie przerobioną stację od PC, to zworkę należy ustawić w pozycji
1-2 (sygnał READY będzie generowany na podstawie sygnałów SELx i INDEX). Ustawienie zworki w pozycji 2-3
spowoduje, że sygnał READY będzie odczytywany bezpośrednio z pinu 34 stacji dyskietek (Amigowej lub przero-
bionej od PC). Z powodu błędu konstrukcyjnego zworka ta zawsze musi być ustawiona w pozycji 1-2.
J2 -odpowiada za sygnał DISK CHANGE. Jeśli podłączamy nie przerobioną stację od PC, to zworkę należy ustawić
w pozycji 1-2 (sygnał DISK CHANGE będzie odczytywany bezpośrednio z pinu 34 stacji). Ustawienie zworki
w pozycji 2-3 spowoduje, że sygnał DISK CHANGE będzie odczytywany bezpośrednio z pinu 2 stacji dyskietek
(Amigowej lub przerobionej od PC).
J3 -odpowiada za sygnał aktywujący SELx, który musi dotrzeć do stacji. Większość stacji dyskietek posiada zworkę
do wyboru numeru stacji (DS0 lub DS1). W zależności od ustawionego numeru stacji, sygnał SELx musi być po-
dany na odpowiedni pin stacji. Jeśli stacja jest ustawiona jako DS1 (nie przerobione stacje od PC i stacje bez
zworki do wyboru numeru), to zworka J3 musi być ustawiona w pozycji 1-2 (sygnał SELx trafi na pin 12 stacji).
Jeśli stacja jest ustawiona jako DS0 (Amigowa lub przerobiona od PC), to zworka J3 musi być ustawiona
w pozycji 2-3 (sygnał SELx trafi na pin 10 stacji).
J4 -służy do wyboru numeru stacji dyskietek, pod którym będzie ona widoczna w Boot Menu oraz w systemie
operacyjnym AmigaDOS/Workbench. Numer ten zależy od pozycji zworki: 1-2 = DF1, 3-4 = DF2, 5-6 = DF3.
Tylko w przypadku Amigi CDTV jest inaczej: 1-2 = DF0, 3-4 = DF1, 5-6 = DF2.

Przetestowałem na Amidze 500 (KS 2.05) i Amidze 600 (KS 3.1) współpracę interfejsu (wszystkie zwo-
rki w pozycji 1-2) z pięcioma nie przerobionymi stacjami od PC, które zasilałem ze złącza DISK DRIVE:
TEAC FD-235HF (6291), NEC FD1231H, SONY MPF920 Z/131, ALPS DF354H090F oraz Samsung
SFD-321B (/E REV.A). Test każdej z nich wykonałem w programie D-Copy 2.0 i X-Copy 2.9, a polegał
on na odczycie dyskietki do pamięci RAM, ponownym jej zapisaniu i zweryfikowaniu danych.
Jedynie stacja Samsung SFD-321B miała błędy odczytu (czerwone "4"), ale tylko w programie D-Copy
i tylko na Amidze 500 (rev. 6A) - zarówno z Kickstartem 2.05, jak i 3.1. Takie same problemy sprawia ta
stacja, gdy jest przerobiona do współpracy z Amigą i podłączona jako wewnętrzna DF0. W takim przy-
padku błędy odczytu w D-Copy były na Amidze 500 i 600. Jest to wina samej stacji, która generuje
niekompatybilne sygnały.
Nie posiadam żadnego emulatora do testów, ale wszystkie powinny działać z interfejsem.

UWAGA:
Jeśli interfejs jest wpięty do złącza DISK DRIVE i nie jest do niego podłączony żaden napęd, to i tak
zostanie on wykryty przez Amigę (będzie miał numer ustawiony zworką J4). Napęd ten będzie wido-
czny w Boot Menu, a jego ikona "DFx:????" pojawi się na blacie Workbencha.

SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1-R3 - 2.2k
Kondensatory:
C1, C2 - 100n
Układy scalone:
U1 - 74LS74
U2 - 74LS38 (74LS00)
Złącza:
CON-AMIGA - DB23M proste (męskie)
CON-FDD - IDC34M proste (męskie)

Inne:
J1-J3 - zworka 3x1
J4 - zworka 3x2
U1, U2 - podstawka DIP14 zwykła